Urealiserte tap syv ganger større enn i 2008

Publisert

Illustrasjonen viser størrelsen på urealiserte tap, spesielt på «hold til forfall» porteføljene, hos amerikanske finansinstitusjoner i et historisk perspektiv, ifølge Financial Times.

Den amerikanske sentralbanken har intervenert og reddet den kortsiktige likviditeten. Den neste utfordringen er solvens.

Powered by Labrador CMS