Fiizk Topco søker ny adm. dir

FiiZK Topco AS er inne i en spennende fase. Med nye sterke industrielle eiere i ryggen og markedsledende produkter i porteføljen, restruktureres selskapet for å fortsette å bidra til en mer bærekraftig havbruksnæring. I FiiZK Topco AS kombineres solid håndverk med bakgrunn i over 150 års industrihistorie, med høy kompetanse innen teknologi, kybernetikk og biologi. Dette gjør at virksomheten er godt rustet til å utvikle og levere løsninger som vil være avgjørende for å møte både de regulatoriske og miljømessige utfordringene havbruksnæringen står ovenfor.

Søk stilling her

Administrerende direktør

Å lede virksomheten videre blir en kompleks og utfordrende oppgave. Ny administrerende direktør må gjenreise tillitten i markedet parallelt med at virksomheten må samles og konsolideres. Ny strategi og nytt målbilde må operasjonaliseres og målbæres med felles kultur, verdigrunnlag og retning. Nekkar og BEWI Invest vil ta aktive roller i utviklingen av FiiZK.

AC oppfatter at det er et viktig poeng å raskt omsette selskapets produkter og tjenester til kommersiell verdi gjennom fokus på kunder, tillitsbyggende aktiviteter og optimalisering av ressurser etter restrukturering.

Ny organisasjonsstruktur vil vurderes/justeres underveis, men viktig at dette ikke blir en forsinkende faktor.

Tidsperspektivet blir således en viktig faktor for å lykkes – raskt reposisjonere selskapet, gjenopprette tillit gjennom strategisk og operativ oppfølging av kunder og samarbeidspartnere. (time to market)

Rollen vil på kort sikt omhandle:

Samle og fullbyrde restruktureringen av FiiZK, herunder: 

 • Ny organisasjonsstruktur – sikre at virksomheten har tilstrekkelig profesjonell og organisatorisk kvalitet og kapasitet, samt relevant kompetanse.
 • Utvikle og implementere ny strategi og nytt målbilde – sikre at virksomheten utvikler seg i henhold til styrets krav og forventning, samt markedenes trender og forventninger.
 • Felles kultur og verdigrunnlag som målbærer ny strategi.

Kommersielt fokus, herunder: 

 • Gjenopprette tilliten til FiiZK i markedet som følger av merde-kollapsen og restruktureringen.
 • Bidra til økt oppmerksomhet rundt FiiZK sine produkter og tjenester.

Fokus på drift, operasjonelt og strategisk, herunder: 

 • Finansiell styring - sikre inntekter og kontroll på kostnader, samt risikostyring og governance.
 • Operasjonelt fokus, herunder sikre prosjektgjennomføring.

Bakgrunn for rekrutteringen

FiiZK har den seneste tiden hatt utfordringer med hensyn til likviditet. Dette tilskrives særlig tre faktorer:

 • Grunnrenteskatten på lakseoppdrett ga stopp i ordreinngang.
 • Oppkjøpet av selskapet Ecomerden førte til overraskende store utfordringer.
 • Havari av to lukkede merder ga store økonomiske utfordringer/konsekvenser.

Dette har ført til en restruktureringsprosess, hvor innmaten i tre av virksomhetens åtte forretningsområder/datterselskap selges ut og videreføres i det nyopprettede selskapet FiiZK Topco. Øvrige forretningsområder/selskaper i FiiZK-strukturen har meldt oppbud. Etter restruktureringsprosessen vil den nye FiiZK-gruppen bestå av tre forretningsenheter:

 • Closed Systems; Lukkede merdløsninger for oppdrett av fisk.
 • Protection; Tekniske tekstiler, inkludert presenningsbaserte produkter for fiskeri, industri, landbruk og logistikk.
 • Digital; programvareprodukter for havbruksplanlegging, optimalisering og analyse med produktene Horizon, Omnia og CTRL.

Eierstruktur

Industriteknologikonsernet Nekkar og BEWI Invest gjennomfører en felles investering i FiiZK og blir følgelig hovedaksjonærer i FiiZK Topco.

Nekkar investerer totalt 50 millioner kroner for 39 prosent eierandel i FiiZK. Vederlaget består av 25 millioner kroner i kontanter og 25 millioner kroner betaling av naturalytelser gjennom Starfish-teknologien. Starfish er en helautomatisert, lukket fiskemerdløsning, digitalt og eksternt administrert og «designet for å dramatisk redusere oppdretternes OPEX».

Videre vil BEWI Invest investere 25 millioner kroner i kontanter og andre eksisterende minoritetsaksjonærer vil investere ti millioner kroner i kontanter i den nyetablerte FiiZK-gruppen. Etter gjennomføring av transaksjonene vil BEWI Invest (41 prosent) og Nekkar (39 prosent) være de to største aksjonærene i FiiZK.

FiiZK-konsernet hadde på det meste 160 ansatte, omlag 90 blir med videre. Det samme gjør sittende management, hvor nåværende administrerende direktør, Torstein Rønning, går inn som leder av forretningsområdet FiiZK Closed Systems.

Nekkar og BEWI Invest v/Stig Wærnes og Ole Falk Hansen eier rekrutteringsprosessen av ny administrerende direktør på vegne av styret og eiere.

Søk stilling her

Få tilsendt research, nyheter og informasjon om podcasten i nyhetsbrevet, abonner gratis her

Powered by Labrador CMS