Stine Sofie Grindheim Simonsen, daglig leder i Dealflow AS

Dealflow Exchange: millionmarked for kjøp og salg av unoterte aksjer

Publisert Sist oppdatert

Dette er et sponset innlegg fra Dealflow. 

Siden lanseringen av Dealflow Exchange har det vært en kontinuerlig strøm av aktivitet på plattformen, med transaksjoner som skjer ukentlig. Totalt har det vært transaksjoner på flere millioner kroner, og dette har gjort plattformen til en viktig del av økosystemet for unoterte aksjer.

Tradisjonelt har investeringer i aksjemarkedet vært dominert av børsnoterte selskaper som tilbyr likviditet på offentlige markedsplasser. Imidlertid har behovet for å diversifisere investeringsporteføljer og utforske alternative investeringsmuligheter økt betydelig. Dette er hvor både Dealflow, og Dealflow Exchange, trer inn som et spennende alternativ for å kjøpe og selge unoterte aksjer.

Utvider mulighetene i unoterte aksjer

Dealflow endrer måten investorer får tilgang til unoterte aksjer. Tidligere var investeringer i slike aksjer forbeholdt en liten gruppe velstående og institusjonelle investorer. Dette skyldtes ofte høye minimumsinvesteringer, begrenset tilgang, og en kompleks transaksjonsprosess. Med Dealflow har dørene blitt åpnet for et bredere spekter av investorer, og muligheten til å investere i lovende selskaper som ennå ikke har blitt børsnotert er nå tilgjengelig for flere.

En av de største utfordringene med investeringer i unoterte aksjer har vært mangelen på likviditet. Når investorer kjøper aksjer i private selskaper, har de ofte begrenset mulighet til å selge aksjene raskt. Dette har vært et hinder for investorer som ønsker fleksibilitet og muligheten til å realisere sine investeringer når de trenger det. Dealflow Exchange løser dette problemet ved å fungere som en markedsplass for unoterte aksjer. Gjennom en digital plattform knyttes kjøpere og selgere sammen, for å gi investorene muligheten til å kjøpe og selge unoterte aksjer på en raskere og mer pålitelig måte enn tidligere.

Økt likviditet

Den økte likviditeten som Dealflow Exchange har brakt til markedet har flere fordeler. Investorer kan nå tilpasse sine investeringsstrategier basert på skiftende økonomiske behov og markedssituasjoner. Dette gir dem større kontroll over investeringene sine og muligheten til å ta gevinst eller minimere tap når det er hensiktsmessig.

Alle unoterte selskap har det man kaller lav likviditet i aksjen. Som investor vil man da ofte måtte vente til selskapet er børsnotert, solgt eller at selskapet kjøper tilbake aksjer. Det oppleves derfor positivt at Dealflow har tatt initiativ til Dealfow Exchange hvor potensielle selgere og kjøpere kan møtes. For oss i Viking Arm Medical var det et enkelt valg å delta i ordningen som allerede har blitt benyttet av noen av våre aksjonærer.

Den økte likviditeten gjør også unoterte aksjer mer attraktive for en bredere gruppe investorer. Tradisjonelt har mange vært skeptisk til å investere i unoterte aksjer på grunn av mangel på mulighet til å selge på kort sikt. Med Dealflow Exchange blir unoterte aksjer mer tilgjengelige og interessante for både private og institusjonelle investorer som søker alternative investeringsmuligheter. Dette kan også bedre støtte selskapenes vekst, da økt likviditet kan tiltrekke seg flere investorer og kapital, noe som igjen kan bidra til akselerert vekst og utvikling for selskapene. -  Øivind Resch, Daglig leder i Viking Arm Medical AS

Største markedsplass av sitt slag i Norge

Dealflow Exchange har raskt blitt den største markedsplassen i Norge for handel av unoterte aksjer. Med potensiale til å forbedre markedet for unoterte aksjer ved å tilby en innovativ løsning som øker likviditeten og tilgjengeligheten, representerer Dealflow Exchange ikke bare en mulighet for investorer, men også en plattform som kan støtte og fremme vekst i unoterte selskaper.

Det er imidlertid viktig å merke seg at handel på Dealflow Exchange innebærer en viss risiko, og investorer bør være forsiktige og kun investere det de har råd til å tape. Plattformen gir en unik mulighet til å handle unoterte aksjer, men vellykkede transaksjoner avhenger av enighet mellom kjøpere og selgere.

Dealflow Exchange har vist at det er en sterk etterspørsel etter likviditet og tilgjengelighet i markedet for unoterte aksjer. Med millioner i transaksjoner siden lanseringen, er det tydelig at investorer ser verdien at Dealflow Exchange er et nyttig tilskudd for deg som investor.

Få tilsendt research, nyheter og informasjon om podcasten i nyhetsbrevet, abonner gratis her

Powered by Labrador CMS