Tep tar aldri ferie

Dette er episode 217.

Publisert Sist oppdatert

Automatisk transkribering av episoden:

[00:31 - 00:42] Rondon på chatten. Alt som kan gå gale er jo tema i hver episode. Det hadde vært gøyere å høre 3-4 ukjente positive trigger i andre enden av skalaen. Og hva som skal til.

[00:44 - 01:07] Min umiddelbare reaksjon på det er at trigger er det samme som en avtrekker. Og du kan si at når Kula har forlatt løpet for lenge siden, så er det ikke noe vits å dra i avtrekkeren. Da er det jo eventuelt neste skudd å forhindre at du selv ikke blir oppdaget som er tema.

[01:08 - 01:20] Vi var noe av de første som snakket om AI. Jeg tror vi var de første som begynte å snakke om Nvidia som den beste AI-playeren. Men det vil ingen høre om, for det AI er så forferdelig negativt.

[01:21 - 01:42] Folk vil jo gjerne at man forsterker det som allerede er der. Særlig det de eventuelt har investert i. Det har man jo merket mye i krypto. Men du får jo ingen kredd for å si noe positivt om krypto.

[01:42 - 01:59] Men gud forbi sier du noe negativt. Nå snakker jeg om da galskapen herjet og Shiba Inu og alle disse herre dukket opp. Ting som var spøker og ble erklært spøker.

[02:00 - 02:16] Hvordan en spøk som man har kommet på kan få miljøverdier og alt med det. Hvis du tok opp det tema, så det var jo negativt med en eneste gang. Det at det kollapset etterpå, det var jo ikke som at noen kom og sa

[02:16 - 02:37] Tusen takk, takk og lov. Jeg holdt meg unna det der. Men det er ikke sånn. Det tror jeg er en børn. Vi må være forberedt på å bære hvis du ikke har som mål å snakke alle etter munnen.

[02:37 - 02:44] Nå hiver jeg på det siste etter at kula har forlatt løpet, så er det litt sent å trekke avtrekkeren.

[02:45 - 03:01] Men det er masse steder du kan finne positivitet. Det er finansielle aviser full av bull case hele dagen. Hvis du vil ha det, så er det bare å gå. Vi ser jo bare verden som det er.

[03:02 - 03:22] Du vil jo bare ha det. Poenget er at det tilfører ikke, og det er heller ikke det som vi har fra starten sagt skal være vårt mandat. Eller hva vi etterstrever. Det vi sier er at vi skal forsøke å fortelle lytterene noe nytt fra gang til gang.

[03:23 - 03:30] Det er ikke alltid at det er noe nytt der ute. Da sliter vi, og da må vi forsøke å finne interessante temaer.

[03:30 - 03:42] Det er ikke sånn at vi forsøker. Dette er jo faktisk det det opprinnelig var ment å være før vi startet podcasten. En telefonsamtale der vi snakker om tingenes tilstand. Det er jo egentlig det det er.

[03:42 - 03:59] Men bare for å forsvare oss selv. En velkjent forvalter, som både du og jeg anser som dyktig, og resultatene til vedkommende er helt opplagt gode.

[03:59 - 04:22] Han har fortalt at han hørte på podcasten. Jeg var litt overrasket når han gjorde det. Jeg visste at folk som jobber for ham gjorde det. Så spurte jeg hvorfor, og da sa han at det var fordi jeg hørte noe nytt hver gang. Og egentlig sa akkurat det som var, jeg føler, har vært vår resoner.

[04:22 - 04:43] Fra start, altså enten noe nytt, eller å ta noe som er i det publiske domainet. Et eller annet tema, en eller annen ytring, eller hva som helst. Og belyse det med noe med en annen vinkling. Som vi ofte har, eller i hvert fall mener selv, for andre bedømmer det.

[04:44 - 05:05] Men det er ikke sjeldent at vi mener at en nyanse ikke har kommet frem i noe som plutselig blir et veldig tema. At man rett og slett har utelatt en faktor, eller noe slikt. Og jeg føler jo at dette er vår styrke.

[05:06 - 05:26] Og jeg vet fra hvordan jeg er som person, at min styrke, det er ikke å jatte med alle andre. Det er på en måte ikke meg. I det hele tatt, det har ikke noe mot at, og det har ikke noe med at jeg tror at jeg selv har rett, eller noe slikt.

[05:26 - 05:43] Men jeg synes at det er bare unødvendig støy. Og det har alltid vært, også da jeg var forvalter, var jo nettopp, når alle hadde en oppfatning, å finne ut om det var noen grunn til at jeg skulle ha den motsatte.

[05:44 - 06:05] Og noen ganger, så var jo det, dette foregikk jo internt hos oss også, hvor jeg hadde en klar oppfatning om noe, og jeg ba en av de som jobbet om de kunne falsifisere det, altså rett og slett finne årsaker til at det jeg sa var feil, og at vi kanskje skulle være motsatt.

[06:05 - 06:23] Og det skjedde, det skjedde faktisk. Jeg husker spesielt en gang, og da snudde vi rundt, totalt, rett og slett, fordi vedkommende fant faktorer som gjorde at jeg tvilte på den opprinnelige hypotesen,

[06:23 - 06:44] og etter hvert ble jeg overbevist om at den var feil. Altså, den var egentlig 180 grader feil, så i stedet for å være lang nå, så gikk vi skjorte. Men det er det jeg synes er verdi, bare så det er sagt. Da vi drev og snakket om svekkelsen av kronen, da var jo ikke det et tema,

[06:45 - 07:01] og så plutselig ble det et allemannstema. Men på den tiden var jo kronen svekket seg ytterligere 10%, da ble det et kjempetema rundt det. Og i forbindelse med det, så sa jeg også at jeg tok valuta av bordet,

[07:01 - 07:22] og rett og slett tok og reduserte valutaeksponeringen, fordi jeg synes det hadde gått for langt. Men nå ser du, hvor krona går herfra, det vet jeg ikke. Jeg føler jo at krona svekket seg mye, og det Norges Bank gjorde, som vi kan komme inn på, er substansielt.

[07:23 - 07:38] Men jeg ser nå plutselig at en av dem mente at krona skulle stige 30% over de neste tre årene. Og det er jo i folks oppfatning en ganske kontroversiell uttale.

[07:38 - 07:55] Alle vil jo gjerne at krona blir sterkere, kanskje ikke næringsministeren, fordi han selger varer til utlandet og betaler lønninger i norske kroner, så det er fantastisk. Det svakere det blir i bedriften hans, eller kronen blir i bedriften hans, det mer tjener de.

[07:55 - 08:17] Men de aller fleste har jo et ønske om at norske kroner ikke svekkes ytterligere. Men den analytikeren som kommer ut med dette, det er sånn 30%, det virker jo helt sånn voldsomt. Men problemet mitt med det, da får jeg også en sånn kontroversiell reaksjon,

[08:17 - 08:36] det er at hadde denne analytikeren forutsett fallet av kroner fra før, kunne ikke finne noe om det. Og hvor ofte er det denne analytikeren treffer med sin spådommer? Jeg vet ikke, men jeg kunne ikke finne noe da jeg begynte å søke det opp,

[08:36 - 08:56] så kunne jeg ikke finne noe i det hele tatt omtale av at denne analytikeren treffer, er kjempegod på dette. Og da er det jo mer snakk om at pressen blåser opp, og da blir det en sånn fantastisk sak. For alt jeg vet så kan det være at han har uttalt seg mye mer moderat,

[08:56 - 09:16] og at det er faktisk pressen som hauser dette opp. Det vil ikke være første gang at du får en overskrift som ikke er i tro med hva du har fortalt en journalist. Bare så det er sagt. Jeg vet ikke. Jeg føler at vi fyller den rollen vi har, vi stiller spørsmål, spesielt mot etablerte sannheter,

[09:16 - 09:27] men også mot det som alle andre mener, og hvis ikke folk kan ta det inn, hvis det ødelegger festen for dem, da er det jo bare å drikke med og være med til...

[09:27 - 09:46] Det finnes meglerpodcaster også, og dem er stort sett... Ja, nettopp, ikke sant? Du kan jo velge, men det er jo det at du kan velge. Ting er at vi jobber ganske hardt for å prøve å motbevise egen tematikk, og prøver faktisk å finne velviten om at vi tidligvis har et negativt utsyn,

[09:46 - 10:00] men det er jo kanskje fordi at vi er i slutten av en syklus også. Men vi jobber ganske mye med å prøve å motbevise egne tanker og teorier, men det er ikke så veldig mye å finne alltid. Nå vikser jeg ned på 13, liksom under 13.

[10:00 - 10:17] Ja, det har jeg spått, Viks. Og nå kommer dokumentasjon på at markedet har aldri vært så kort som det er nå. Altså, den åpne balansen totalt sett av kort voldtalitet, både i det amerikanske markedet, det europeiske markedet,

[10:17 - 10:32] og tversover, er mye, mye større enn den var da voldmageddon inntroff, altså hvor voldtalitet plutselig spiket voldsomt, og noen fond gikk å brenne i løpet av noen minutter og så videre.

[10:33 - 10:51] Bør man ta profit nå? Det er et ganske godt spørsmål. Dette er jo et veldig legitimt spørsmål vi har. Jeg kan bare ta noen vinner her i år, så hvis du eier noen av disse aksjene, så burde du kanskje sette deg litt opp i stolen. Nvidia opp 188% i år, Facebook opp 140%, MicroStrategy opp 132%,

[10:51 - 11:06] Palantir opp 117%, Tesla opp 103%, Bitcoin futuren, og da Bitcoin, 85%, Shopify masse, Uber masse, Coinbase masse, Amazon masse, Origin masse, og så videre. Så det har jo vært et fryktelig bra år hvis du har vært investert i noe av det her,

[11:06 - 11:15] hvis du har vært investert i S&P 500-indeksen, så har det vært et bra år, og så videre. Hva burde man gjøre nå? Burde man ta profit og bare sitte og gruge på pengene?

[11:16 - 11:34] Jeg synes jo at med verden som den ser ut nå, og den blir ikke mindre overraskende enn denne helgen som var heller, så handler det for det første om å ha porteføljer som er diversifiserte

[11:34 - 11:49] og kanskje rebalansere porteføljer når det gjelder, du nevnte Nvidia antageligvis fordi den har gått mest, der er det jo et argument at Nvidia faktisk i forhold til Ford earnings er jo billigere nå enn det den var for en tid tilbake.

[11:49 - 12:05] Ja, P-nå er halvert, altså estimert P i år, altså price earnings, på grunn av at earnings har gått så mye opp, så har P-nå blitt halvert fra 2022-2023, selv om den er høy.

[12:06 - 12:12] Det viser jo at Nvidia klarer å konvertere popularitet til inntekt på under et år.

[12:12 - 12:29] Nettopp, og du kan si at jeg, og det er jo akkurat derfor, så det å utlukne og se på kursnivå, det sier ikke nok. Men du kan si at hvis du har en kombinasjon av en voldsomt økt voltet i en aksje,

[12:29 - 12:45] så kan det hende at du bare rebalanserer litt i forhold, slik at hvis dette trekker seg tilbake, om det bare er en korreksjon eller noe sånt, så blir ikke syken din satt på utfordret. Så det kan hende om at noen skal gjøre det,

[12:45 - 13:00] men du kan si at jeg tror definitivt at vi har gått fra den tiden, og dette har vi snakket om i to år nå, at vi har gått fra den tiden hvor med kvantative letelser, altså null renter og hver en del holdt seg på seg,

[13:01 - 13:22] til og med negative renter, og at sentralbankene støttekjøpte verdipapirer. I det øyeblikket det var over, så var det ganske opplagt at porteføljen din, i den perioden kunne du ha en smal og risikofull eller fyllt portefølje.

[13:23 - 13:39] Da det opphørte, så sier det seg selv at det er nye premisser du må ta hensyn til, og følgelig så bør du kanskje skifte gir, akkurat som du treffer en oppåbake, eller trenger å bremse igjen nedåbake, hva som helst.

[13:39 - 13:56] Da bør man skifte gir, og det gjør du med måten du konstruerer porteføljen din på. Var den smal og hadde kjempehøy beta, så burde du kanskje gjøre noe med den.

[13:57 - 14:15] Vi har snakket om de tingene du kunne diversifisere med mange ganger, ikke minst hvilke fond du kunne bruke, hvilke instrumenter du kunne bruke. Alt dette her er ikke en flat pedalsak uansett verdforhold.

[14:16 - 14:20] Jeg har en potensielt bulltrigger. Ja, det kan være mange bulltriggers. Kom igjen.

[14:21 - 14:23] 270 millioner av fat må kjøpes tilbake.

[14:24 - 14:41] Ja. Der har du trigger. På SPD? Ja, altså det er en trigger. Antegriske oljelager. Absolutt, ikke sant? Det er SPR, mener jeg, selvfølgelig. Det er jo definitivt en trigger for oljepris.

[14:41 - 15:03] Poenget er at vi har forventet at det tilbakekjøpet ville skje tidligere. Det er jo det vi har forventet. Når jeg sier vi, så tar jeg markedsforventningene inkludert mine egne. Jeg hadde ingen formening om at Biden ville selge ned de lagrene til disse nivåene som de befinner seg på nå.

[15:03 - 15:25] Altså fortsette å bare fortsette å selge. Jeg skjønner at bensinprisene er viktig for velgerne hans. Og spesielt tatt i betraktning at verden ser ganske mye mer annerledes ut etter at krigen i Ukraina startet,

[15:25 - 15:45] så ville jeg ha trodd at det ville i hvert fall stanse nesalget. Det har det ikke gjort. Men vi har sett det første tilbakekjøpet, og det er jo ikke mange fater, det er noen millioner fater, men det utgjør ikke mye i den sammenhengen. Det handler om å være fleksibel.

[15:46 - 16:01] Jeg tror også det er en bultrigger, men det er en bultrigger for olje, og muligens for Norge også avhengig av hvor heavy-handed du vil være. Men du kan si at når 10% av verdens oljeproduksjon sto i fare for mindre enn 24 timer siden,

[16:01 - 16:18] litt over 24 timer siden, så blir det litt hoderystende. Hadde den situasjonen som nå skjedde i helgen med Pregozhin og Vagnegruppen utfordring av,

[16:19 - 16:25] det er det mildt, snakk om sommeravslutning forresten, Vagnegruppens sommeravslutning er jo ganske fin.

[16:27 - 16:28] De sitter på sånne hestesko.

[16:28 - 16:43] Jeg har ikke sagt nå sitter jeg på hesteko, så hva skal vi gjøre som sommeravslutning? Vi tar M4 og rykker mot Moskva. God idé. Let's go. Med alt det det kunne innebære.

[16:43 - 17:03] Men før vi går til det, la meg være full for positivitet. Vi har det som en av våre hovedtemaer. Jeg bare ser på vår research. Fotovoltaik, solcellepanel, priserne. Hvis du ser på den grafen fra 75, så legger vi med en nyhetsprøve som vi sender ut etterpå.

[17:05 - 17:22] Den grafen der er i rett linje fra 75. Da var det 100 dollar per watt. Nå er det så lavt at det er litt vanskelig å se, men det er omtrent null. Det er en superbullish utvikling.

[17:22 - 17:40] Jeg husker veldig godt rundt 2010, når man lå på to dollar per watt. Nå ligger vi på 0,0. Jeg husker veldig godt at det var en analytiker som heter Josh Brown, som er kjent på CNBC. Da husker jeg han sa at han trodde at det neste tiåret skulle være det grønne tiåret.

[17:41 - 18:01] Nå er det ca. ti år siden den kommentaren. Han brukte den grafen. Det hadde han jo rett til. Den har gått fra et kostnadstilvå på 2 til 0,2. Det er definitivt en mulig trigger, fordi at energien blir lettere og lettere tilgjengelig.

[18:02 - 18:18] Det andre er potensiell revolusjon av batteriteknologi som nå står på trappen. Der halverer du vekt og størrelse på batteriene og øker kapasiteten og stabiliteten.

[18:18 - 18:22] To konkrete trigger til energi som ikke er den skittne energien.

[18:23 - 18:45] Litt sånn skårig gleden er hvis NOVA har redusert støtten til solcellerpaneler. Det er som når myndighetene bestemmer seg for å gjøre det i en periode hvor alt skal settes inn på å være grønt. Man har skruet det opp totalt i forhold til norske forbrukere.

[18:46 - 18:52] Når du får strømspikes nå om dagen, hvor strømprisene...

[18:52 - 19:10] Jeg vil bare si at Gudrun fikk 3 kvart millioner fra NOVA for å bygge Bergvarmen. Etter at de har fått 300 millioner av japanasje. 3 kvart millioner fikk de, og der støtten NOVA. Det miste de noen sånn 10 000 per person, for de fokuserte i solceller fra før.

[19:11 - 19:29] Det gjør meg ikke noe gladere. Nå blir skyttet ikke angrelet. Ja, for all del. Men du kan si at det er en periode hvor strømspikene nå kommer av at...

[19:29 - 19:45] Når strømprisene går opp nå, så er det ikke nødvendigvis fordi det er lite vann. Det er forholdsvis lite vann i magasinet, men det er jo fordi vi eksporterer som galene til Europa. Som nå trenger det for å kjøre airconditioning sine.

[19:47 - 20:02] Neste gang du er irriteret over strømprisen, så sitter en eller annen karriere i Paris eller Frankfurt og lener seg tilbake og har en sval temperatur i boligen sin.

[20:02 - 20:08] Det er godt å vite. De siste to ukene har Norge netto eksportert 1,1 millioner megawatt.

[20:09 - 20:09] Ja.

[20:10 - 20:28] Timer på megawatt. Fyllingsgraden, siden du tar det opp, så er det greit å faktorsekke. Ja, absolutt. Fyllingsgraden er nå siste målingen, 55,6%. Det historiske snittet er 57,9%, så vi ligger rett under det. Toppen er 68,9%.

[20:28 - 20:35] Det kan nå toppen på dette tida. Det ser ikke så ille ut som det gjorde...

[20:35 - 20:53] Men hør her, det skulle bare mangle når vi hadde snøvinteren fra 11 til 11. Det hadde vært en fantastisk vinter, men man har snakket om all den snøsmeltingen og faren for flåm og hele greia. Så skal da plutselig vannmagasinene være under normal?

[20:54 - 20:57] Er det sant? Ok, hvordan fungerer det? Det må jeg spørre.

[20:58 - 21:15] Men skal vi gå i gang med å snakke litt om ukas viktigste endelse, eller forrige ukes viktigste endelse? Det var nok ikke det som skjedde i Russland, men det var nok det som skjedde i Norges Bank. I takt med det Markedet forventet, selv om forventningen var satt til 0,25,

[21:15 - 21:32] så tror jeg nok at hele forventningen lå nærmere 0,5 på rentehevingen. Vi så da Norges Bank som respondere på presset fra Markedet. Vi har sett litt oppmykning på krona, og det er bra.

[21:32 - 21:39] Men ting har reversert en del også. Vi er da unna de største toppen, men ikke så veldig langt unna.

[21:40 - 21:56] Jeg er enig i at det var i tråd med min forventning, og ikke minst det at vi har snakket om det to anledninger. Det ene var at egenhåndsmarkedet bare suste videre til synlatene.

[21:56 - 22:13] Nå snakker jeg om boligegndommer. Det andre var at man fikk Lamborghini-forhandler i Norge. Det siste var ment som en spøk, men jeg sa at det var som å hive en brandfakkel rett inn i Norges Bank.

[22:14 - 22:32] Jeg tror at, ta til betraktning effekten som svakekronen hadde, og har hatt, og egentlig fortsatt har, så lå det an til, og vi snakket om det veldig tydelig i podkasten,

[22:32 - 22:49] at med de siste inflasjonstallene, hvor vi hoppet opp til 6,7%, så det var bortom, eller bunn for kronen,

[22:49 - 23:04] toppen for euro og dollar mot kronen, og sikkert en del andre valutaer. Årsaken til at det snudde, at kronen begynte å styrke seg, var at det tallet var så dramatisk at det kunne ikke lengre ignoreres

[23:04 - 23:23] hverken av myndigheter, eller Norges Bank. Jeg tror akkurat det er det Norges Bank har gjort, de har gjort sin oppgave, og så sier man i ettertid, se, krona styrket seg umiddelbart, og så svekket den seg etter det,

[23:23 - 23:39] og mot dollar, dollaren steg i forrige uke 2,6% mot norsk krone, og det kan derfor virke som at det var feil, men hadde de satt den opp med 25 basispunkter i stedet for 50,

[23:41 - 23:58] så tenk på hvor vi ville vært da. Så jeg har ikke lyst på dyre boliglån, og jeg har i forløpet, men det skal ikke være mye lenger, jeg har jo boliglån i DNB, og det er den dyreste banken du kan ha boliglån i,

[23:58 - 24:20] og den første som setter opp, vi er først og vi er dyrest, og så er det morsomt at de sier, men vi ser ingen konkurranse, da de blir spurt om de ikke må følge konkurransen fra bankene som da tilbyr billigere lån, nei, det fantes ikke. Men i hvert fall, det er ikke det at jeg ønsker å betale mer på noen som helst måte,

[24:21 - 24:37] men beklager med det der lå i kortene, at her måtte man fatte noen tiltak, og så går LO-lederen ut mot Norges Bank, og det er rett og slett, tror jeg, fordi ikke LO-lederen ønsker å gå ut mot regjeringen, og å ha på siste sitt eget parti, Arbeiderpartiet,

[24:38 - 24:40] som på en måte har sendt oss ned i denne suppa.

[24:41 - 24:57] Men kan jeg stille et spørsmål? Hvor mye makt skal enkelpersoner ha? For det her er jo, vi har jo en politisk klasse, og vi har politikere som kan mene mye om makt,

[24:57 - 25:19] altså dem med sin egen nedslagsfelt i hele landet, og så har du forskjellige organisasjoner som har sine mandater. LO som en fagforening, er det på sin plass at den kommentaren som kommer ut på NRK, det statlige medie-NRK, at når man skal kommentere Norges Bank sin rentebeslutning,

[25:19 - 25:37] så er det en nummer en kommentar som kommer fra LO, som da er veldig politisk, som ikke har noe til å gjøre med LO sitt daglige virke. Jeg stusset veldig på det at hun ble den store kommentatoren. Også i tillegg, det hun sa var hårreisen hennes,

[25:38 - 25:48] å stille spørsmål med integriteten til Norges Bank, og hvorfor de tar beslutninger med ultrapopulisme. Jeg stusset bare på hele det samme surrummet der. Hva er det som skjedde egentlig?

[25:49 - 26:00] Jeg oppfattet det akkurat som det du gjorde, for å være helt ærlig. Hvor mye makt skal en person ha? Er det absolutt? Hvor mye makt ønsker LO å ha?

[26:01 - 26:13] Det er sånn alle, men det gjelder alle. Det kunne ha vært NO. NO har gjort akkurat samme feil i år, der den blander seg inn i saker. Jeg husker ikke, hvordan sakken var den blandet seg inn i?

[26:13 - 26:19] Jeg husker det med en overraskende vinkling. Men akkurat nå står det litt stille for meg.

[26:20 - 26:38] Det var skatt på utleiebolig, som du ikke leier ut. De her folkene har så vanvittig stor makt. Og personlig makt. Når de sier noe, er jo alle tvunget til å følge med. Vi har jo så mange politikere i Norge,

[26:38 - 26:39] kan ikke de få lov å drimme politikken?

[26:39 - 27:00] Nå, men når du har en voldsom mistnøye, og du kan ikke kalle det noe annet med en sittende regjering, når de mister stemmer som de gjør, på alle målinger, så tror jeg at LOs eget parti, Arbeiderpartiet,

[27:00 - 27:17] de ønsker ikke å skade dem ytterligere. Så da må du finne noen andre å skylde på. Så velte man å skylde på Norges Bank, og ikke på politikken som har ført oss hit. Vi må huske at det er så mange ting som ligger bak den inflasjonen.

[27:17 - 27:33] Det Norges Bank har som mål å gjøre, er å forsøke å bekjempe den, eller i hvert fall forsøke å kontrollere den, til et område som er vesentlig lavere enn det vi er i i dag. Og de ser også at ved en videre svekkelse av kronen,

[27:33 - 27:48] så blir det enda vanskeligere å nå. Da kan du plutselig få en situasjon som går helt ut av kontroll. Så min oppfatning er at Norges Bank hadde ikke noe valg. Og så får man se på, men du kan si, hva med alle de der,

[27:48 - 28:05] altså hvis du ønsker, som da LO tydeligvis gjør, fordi de er opptatt av medlemmene, og sikkert andre også sin økonomi, du kunne begynne å halvere moms da, for eksempel på visse varer,

[28:05 - 28:22] eller ta det vekk, eller et eller annet sånt, eller reversere noe av skatteskjerpelser, og så videre. Begynn der da. Men jeg tror ikke, altså det er Norge, kronen, altså hvis kronen fortsetter å svekke seg, så fortsetter inflasjonen å gå opp.

[28:24 - 28:41] Norge importerer mellom 50-60% av alle matene vi spiser, sånn at hver gang krona svekker seg, så importerer vi inflasjonen direkte. Så det er en måte å garantere inflasjon på. Så dra til Spania nå og prøv å kjøpe deg et eller annet, så skal du se hva det koster i forhold til hva du gjorde i fjor.

[28:41 - 28:58] Nettopp. Det ser du jo, det er jo nordmenn som intervjuer oss nå i da typiske ferieland, og de er jo helt, de sier jo selv at det er blitt ekstremt dyrt, ekstremt dyrt, og det er jo for ikke noe at turisme,

[28:58 - 29:14] og det er jo fantastisk, se de kommer til Norge, det blir kjempefint. Bestre å stå og snakke om det på nyheten i går, ikke sant, fantastisk land å feriere i for alle. Nei, ikke for nordmenn, fordi du importerer jo,

[29:14 - 29:31] altså når du får inn disse feriefolkene fra andre land med vesentlig bedre råd enn deg, så presser det prisen oppover, fordi norske, altså hotelleier, restauranter og alt mulig sånt,

[29:31 - 29:45] de setter jo opp prisen, så det blir jo ikke noe bedre for nordmenn å dra på ferie i Norge. Det blir bedre enn om du dro til utlandet, muligens, men det blir trangere, og det blir dyrere.

[29:47 - 30:02] Man må også huske det med krona, det som er så skummelt. Vi er i en ganske stabil situasjon nå. Vi har ingen tenkt på svakhet i banksystemet, vi hadde det med Silicon Valley Bank som skapte litt sånn kortsiktig drama,

[30:02 - 30:20] men det er ingen tenkt på at banksystemet sliter. Vi har ikke egentlig hatt en klassisk finanskrise, eller kreditkrise, eller hva som helst. Men ting har strammet seg litt til, men det er relativt rolig nå, og krona er rekordsvagt. Hva hvis det i Russland hadde bare fortsatt?

[30:20 - 30:24] Hvordan hadde krona åpnet i dag? Hadde det åpnet på 15 dollar?

[30:25 - 30:44] Nei, jeg tror ikke det, fordi du kan si at hvis det hadde blitt vesentlig verre i Russland, så kan det være at vi hadde spiket kraftig i olje i dag. Det var ikke usannsynlig at det ville skje, i og med at du tror 10% av verdens oljeproduksjon.

[30:45 - 31:02] Hva hvis Putin hadde blitt avsatt i helga, og det hadde vært motsatt, at russisk olje kommer inn igjen? Og så kommer det et eller annet ustabilt. Jeg vil bare si at det som skjedde i helga var så uforutsigbart, fra time til time. Du kunne bokstavlig talt ikke skrevet den storylinen.

[31:02 - 31:20] Ingen ville ha trudd på det, hvis du hadde skrevet det i en film, som et filmmanus. At det ville vært veldig urealistisk. Og så likevel skjedde det. Hva hvis det skjer et eller annet nå som ikke stopper? Et eller annet som skaper ustabilitet i verden? Storslindersaker, et eller annet.

[31:21 - 31:22] Hva skjer med krona da?

[31:23 - 31:42] Du kan si at krona er ikke en tilfluktsvaluta, for å si det forsiktig. Men til verte mot så pleier krona å svekke seg når det skjer store geopolitiske hendelser. Hvis vi nå, med unntak av oljerelatert, så har man jo hatt som det vanlige har vært

[31:42 - 31:58] at man har flyktet til de store valutaene, og dollar spesielt. Men når jeg tenker på det, når jeg så DNB første som hever renten, så synes jeg det har vært litt sånn arrogant holdning

[31:58 - 32:16] i forhold til det fra bankens side tidligere. Ikke minst det jeg refererte til, at de såkk noen konkurranse, det var det ikke nå. Dette var banken som ba de store innskyterene om å være så snille og ikke ta ut pengene i 2008. Så det er tydelig at det er helt glemt.

[32:17 - 32:29] Det er helt glemt at da appellerte de til sine egne kunder om å være så snille og beholde innskuddene. At DNB fikk lov å beholde innskuddene. Mye skjer på noen år.

[32:30 - 32:47] Og så ser vi da overskriftene de ikke forventet å se i år. For eksempel Torstein Tvinge sier at hver eneste krona han tjener brukes til å betale i jern. Og så tenker du at hvis Tvinge, med flere anledninger, hadde høyest inntekt i Oslo,

[32:47 - 32:56] altså høyest inntekt på skattelisten eller hvor det var. Når den personen føler presset, hvem føler ikke presset da?

[32:58 - 33:16] Ja. Ja, jeg er enig. Jo, men jeg kan fortelle deg at folk føler presset. Jeg hadde ment å ta denne forrige gang, fordi finansministeren har jo da snakket om

[33:16 - 33:35] hvor viktig det var med alle disse skatteskjerpelsene. At det gjorde han, for ellers ville vi ikke ha politi eller sykehus eller noe sånt. Vi ville ikke ha penger til det. Og så har jeg fulgt historien til en sykepleier

[33:35 - 33:56] som har jobbet som sykepleier i 22 år. Og har da en mann, altså under covid så mister mannen jobben sin. Hun er førstelinje, så hun var på akuttmottak

[33:56 - 34:13] på et stort sykehus like utkanten av Oslo, og måtte da gå dobbelvakter og så videre. Og de har lån, og det er liksom problemet, men hun jobber, og hun sier at det var flere ganger hvor de rett og slett ikke kunne få gå hjem

[34:13 - 34:28] på grunn av arbeidsmengden. Og det var akkurat de som nasjonen ba om, og da snakker jeg om politikerne og regjeringen, ba om ekstra innsats fra. Så yter den der ekstra innsatsen.

[34:29 - 34:47] Jobbet da ekstra på legevakter i helgeferie, hele greia, for å hjelpe. Og så får hun baksmeld på basis av at hun har jobbet mye, og hun er da nå

[34:47 - 35:03] eneforsørger av mannen og sønnen. Har gjeld, får ikke dette til å gå opp, rett og slett får det ikke, altså priserne har steget. Får da skattekrav, hvor hun må betale

[35:03 - 35:19] 18 000 kroner i måneden. Altså det har du på forhånd, så sliter du. Og så tar man kontakt, og ser om det går an med både skatt og nav og så videre.

[35:19 - 35:35] Men hører at, og det er rett og slett fordi på grunn av all den overtidsjobbingen, men det var jo ikke nok til å dekke fordi kostnadene har gått opp, men fikk da høre at, skal bare jobbe mindre da. Og det er det du får høre fra myndighetene

[35:35 - 35:53] når du er blitt pålagt, og i tillegg trygglet om å gjøre en ekstra innsats. Og så er det ingen i myndighetene som er villige til å yte noe den andre veien. Og klare rett og slett ikke utgiftene.

[35:54 - 36:10] Vet ikke om du har hatt to hjerteinfarkter, gå på medisiner, får ikke, det var rett og slett med jordet som ikke fikk frikort. Det var liksom, alt er gærent. Og så tenker jeg liksom at,

[36:11 - 36:27] jeg tenker jo oppriktig så tror jeg at finansministeren mente det han sa, da han sa at man trengte penger til, selvfølgelig har Norge nok med penger, det er rent inn penger på gass og olje osv,

[36:27 - 36:43] men glem nå det. Men at man måtte øke skatter og trekke inn for å hjelpe da, for at man skulle ha en helsetjeneste. Og så er dette en som da har gjort maksimalt for å hjelpe samfunnet.

[36:43 - 36:59] Og så bryr samfunnet seg døyten for iskald behandling fra NAV og kommune. Og da tenker jeg liksom at hvis man konfronterer VDOM, og VDOM hvis du tar kontakt, så skal du få detaljene.

[37:00 - 37:16] Altså jeg er ikke slekt med denne, jeg har ingen bindinger i det hele tatt, jeg har bare hørt om denne personen, og fått høre om denne personen gjennom tatte ganger, som da står i det, og det begynner å bli ordentlig mørkt for vedkommende. Vet ikke hvordan, fordi gjelden bare stiger,

[37:16 - 37:34] du klarer ikke å betale regning, du har ikke til mat, du må gå og få tak i det billigste av det billige, men ingenting er billig lenger i kolonialen. Så det er bare en situasjon som forverrer seg. Så da tenker jeg at hvis VDOM skal få

[37:34 - 37:50] det detaljene til vedkommende, hvis du ønsker å hjelpe, fordi jeg tenker jo at hvis vi hver uke spør da finansministeren i den Goldman Sachs-stilen, ikke ta det som tendensjøs,

[37:50 - 38:07] men Goldman Sachs, som vi har snakket om tidligere, når du begynner å jobbe der, så møter du med din manager hver dag, du vet nøyaktig hva du har å gjøre, og han spør deg hver dag hva du har gjort for at investeringsbanken skal komme nærmere sitt mål, og ditt mål, avdelingens mål, osv.

[38:07 - 38:22] Hver dag får du spørsmål om det. Og da tenker jeg liksom til VDOM, hva har du gjort i dag for å hjelpe sykepleier, som jeg skal anonymisere med å kalle sykepleier, for å nå målset? Hva har du gjort denne uken

[38:22 - 38:39] for at vedkommende skal nå målset? Fordi det er også ditt mål ifølge det du har sagt, så da tenker jeg at de to tingene er forenlige. Ingenting hadde gledet meg mer enn å høre at det blir gjort en innsats her,

[38:39 - 38:54] bare så det er sagt. Det vil være fantastisk hvis man så gjorde. Det var den saken. Jeg har brent inne med den i litt over en uke,

[38:54 - 39:12] men jeg syns virkelig synd på vedkommende. Jeg kunne fortelle flere episoder fra dette her, men jeg skal la det være med det. Men hva har du gjort denne uken, VDOM, for å bringe sykepleier av nærmere mål?

[39:12 - 39:29] Og det er rett og slett å klare å få hodet over vannet. Og dette er personene som du har lovet at skulle få det bedre. Ok, neste tema. Skal vi snakke litt om finansmarkedet?

[39:30 - 39:31] La oss prøve det.

[39:33 - 39:48] Det var voldsomt. Bitcoin-rallyet det skulle være i forrige uke, opp nesten 20% litt avhengig av hvordan du sorterer på datan. De ser samtidig som Bitcoin stikk.

[39:48 - 40:06] Bitcoin har jo fullt markedet, men kanskje fullt dollarn mer. Men det er ikke en dollarbevegelse som forklarer det her. Og hvis du ser de store tonangivene, driver han på S&P 500. Det er 15 aksjer som står for 85% av bevegelsen.

[40:07 - 40:27] Og de var også ned, og visste ting til å ha nådd et slags utmattelsespunkt på dette rallyet. Så kanskje et rally som er ganske vanskelig å forstå, også annet enn at nå skal renta tilbake til null. Spådom. Hva er det som ligger under Bitcoin-oppdelen?

[40:28 - 40:43] Det som ligger under Bitcoin, og for så vidt den grayscale Bitcoin-trusten, den var opp 27% i forrige uke, Galaxy hoppet 24%, og Bitcoin som du nevnte var opp 17%, blockchain-ETFen var opp 6%.

[40:43 - 40:58] Det er rett og slett at BlackRock har søkt om å få opprette, BlackRock er verdens største forvaltningsgjenskap, å få opprette en Bitcoin-ETF.

[41:00 - 41:15] Hvis de får til det, så regner man med at man får ut denne eproppen som har vært der, hvor SEC har trenert og sjøvet på alle de søknadene som har kommet.

[41:15 - 41:34] Man håper nå, fordi BlackRock har tenkt å gjøre det på spot Bitcoin, mens de andre har kjøpt kjyrtskontrakter, de andre ETF-ene og fondene har brukt kjyrtskontrakter, så ønsker BlackRock å gjøre en spot-kontrakt. De har da lovet å bruke et Nasdaq-software

[41:34 - 41:50] for å overvåke både markedsaktivitet og alt som foregår, for å gjøre dette sikrere. Nyheten om det, ikke bare som jeg nevnte, den steg 7-20 prosent mens Bitcoin selv var opp 17.

[41:51 - 42:06] Noen av forskjellen, eller nesten hele forskjellen, lå i at rabatten, fordi den kunne man kjøpe, denne trøsten, denne kanadiske trøsten, som da kun sitter på Bitcoin, bare så det er sagt, den kunne man kjøpe med en over 40 prosent rabatt.

[42:07 - 42:25] Nå har den rabatten krympet inn til 30 prosent. Så markedet tok dette veldig positivt og sendte Bitcoin-kursen godt over 30 000 dollar. Men det er artig å se, fordi jeg kikket litt på dette her

[42:25 - 42:41] og tenkte, hva skjedde? Vi fikk så utrolig mye negative Bitcoin-nyheter i siste halvår, eller krypto-nyheter, krypto-nyheter er bedre, i siste halvår i fjor.

[42:42 - 43:01] Og FTX, altså da denne bursen gikk over enda, så var det, tror jeg, av media og, men jeg følte jo også det selv, at det var omtrent nakkeskuddet for Bitcoin.

[43:01 - 43:20] Ikke det at jeg shortet den eller noe sånt, men jeg tenkte at nå kan det bli verre. Men vet du hva Bitcoin lå på på det tidspunktet, uten at du kikker etter, røflig når den nyheten ble kjent? 16 000, ca 16 000 dollar lå den på.

[43:22 - 43:39] Og vi bunnet vel ut i en sånn desperation nede på 14, fordi jeg mener at det startet vel rundt 2. november, og så gikk det i en uke av 10 dager, hvor den verste delen av FTX, da man fikk klarhet i at dette her,

[43:40 - 43:56] man kan vel kalle det en svindel, kan man ikke det? Det er vel ikke kontroversielt å kalle det en svindel, i og med at man brukte sitt eget, sin egen trading-operasjon til å holde kursen opp, og handlet mellom disse to og så videre.

[43:57 - 44:15] Men i hvert fall, nå har det ikke vært oppe i retten, så vi skal være litt forsiktige. Men i hvert fall, da var bitcoin-kursen rundt 16, og i dag er vi på 30, så til tross for alt det negative som kom, så det man ser, det er at de kontiene,

[44:15 - 44:31] de bitcoin-walletene som var superaktive, og nå snakker jeg ikke om Citadel og disse high frequency-traderne, men disse type GameStop-playerne,

[44:31 - 44:50] altså de som drev og satt ut rykter og kjøpt og solgte voldsomt, det her er nesten ingen aktivitet lenger, og aktiviteten, altså den lille aktiviteten som er, altså de store walletene, de store holderne har sittet gjennom det hele.

[44:51 - 45:08] Så det er på en måte, så man har gjennom det som skjedde, fått røska ut veldig mye av meme-stock-type investorerne, de som stadig hiver seg på det siste og skriker mest,

[45:09 - 45:24] og antageligvis er mest aktive, de er blitt borte, og du har mer, altså du har flyttet deg fra svake til sterke hender, jeg tror jeg brukte denne analogien tidligere,

[45:24 - 45:41] at det er mye sterkere hender som sitter med den åpne balansen av Bitcoin i dag. Så det er egentlig det som ligger bak akkurat den der, og det kan være mer nyansert enn det jeg sier, bare så det jeg har sagt.

[45:41 - 45:50] Det er en til ting du har glemt. Ja, kom. Siste uke, litt avhengig av tjenester du bruker og så videre, så kan du argumentere med at Bitcoin satt ny all-time high.

[45:51 - 45:53] Ja, jeg var ...

[45:53 - 45:56] 138 000 dollar, det var en fatfinger eller noe lignende.

[45:56 - 46:02] På hvilken børs var det, Binance eller noe sånt? Binance, ja.

[46:04 - 46:12] Jeg har grafen, jeg legger grafen med i nyhetsbrevet, det er en artig graf, om det blir annullert eller noe annet.

[46:12 - 46:28] Men kan du? Det var det neste spørsmålet, for jeg så det der, jeg så det ikke da det skjedde, men jeg så det fordi du sendte meg noen informasjoner om det. Og så tenker jeg, med wallets og slik det foregår i dag,

[46:28 - 46:33] kan du annullere fatfingers? Er det ...

[46:33 - 46:47] Kan du mene i krypto? Ja. Altså Binance kan du vel? Ja, ok, fordi du mener at oppgjøret skjer i blikkelige. Ja, nettopp. Ikke helt sikkert. For å si det sånn, det var ikke mange handlere der oppe, så det gikk rett tilbake igjen.

[46:47 - 47:03] Ja, men det er jo noe rart da. Det må jeg jo si, nå vet jeg jo at Binance er, og det er vel Coinbase også under SEC etterforskning, og de har vel hvertfall tatt ut tiltalene mot Binance,

[47:03 - 47:14] det er muligens også mot Coinbase, det siste husker du sikkert bedre enn meg. Ja, begge to. Akkurat. Men om de opererer som vanlig i dag til tross for det, fordi ...

[47:15 - 47:19] Rykte jeg at de er ganske nært en løsning på det? En settlement? For like.

[47:20 - 47:37] Ok, men poenget mitt er hvordan kan kursen, altså du sa det var ikke mange handlere, men hvordan kan kursen da, Binance var ikke det den største plattformen? Hvordan er det mulig for kursen å gå fra 0 til 138, ikke fra 0 da, men la oss si fra om det var fra underkant av 30 000,

[47:37 - 47:53] til 138 000, uten å møte noe motstand hvis du er en av de største børsene? Men ellers da, i forrige uke så skjedde det noe annet signifikant, fordi vi nevnte for et par uker siden at endelig hadde Oslo Børs

[47:53 - 48:12] steget mer enn amerikanske statsobligasjoner i år. Det ble reversert i forrige uke, da var Oslo Børs falt med over 4%. Verdensindeksen var bare ned to, men Oslo Børs falt over 4%. Og er da ned i forhold til, altså mens amerikanske statsobligasjoner steg 0,7%,

[48:12 - 48:29] så var Oslo Børs tilriddag tilbake under, hadde negativ avkastning for året, mens amerikanske statsobligasjoner har da en positiv avkastning med 3,8% i år. Så statsobligasjoner har vært bedre enn Oslo Børs,

[48:29 - 48:49] og det har sikkert norske statsobligasjoner vært også, bare for å si det. Det var veldig mye rødt egentlig i forrige uke, og ganske lite grønt, men på den røde siden, og det som gleder oss, det er at nordiske strømpriser fra tredje kvartal, det falt med 14%.

[48:49 - 49:05] Og deretter var det den BWET, som er Breakaway sin tank ETF, altså ETF over tankaksjer, så tankaksjer var ned 13%, en ganske stor bevegelse. Nå var det jo en del bevegelse i raten også, skal det sies, og sølv var ned 8%.

[49:05 - 49:25] Jeg følger veldig lite med på enkelte aksjer, men jeg så jo den hvor man snakker om denne, du var kanskje inne på det i sted, etter hvor smalt dette markedet er, vi snakket om det forrige gang, at det er få aksjer som driver indexen, og det er da 15 av 500 aksjer i S&P 500,

[49:26 - 49:43] kan forklare 85% av oppgangen. Det vil jeg kalle det smalt. Det er supersmalt. Det var bare så det er sagt. Så, ellers, og bare litt tilbake til det vi snakket om,

[49:43 - 49:59] med det som foregikk i Russland, altså vi startet ukulelen, vi gikk opp over M4 mot Moskva, det er at da valutamarkedet åpnet, så falt rubelen, også til tross for at Putin fortsatt sitter,

[50:01 - 50:04] men den generelle oppfatningen er jo at dette har svekket ham.

[50:06 - 50:24] Vi må ta det her litt mer omstendelig, tror jeg. Ja, det kan vi godt. Så, var det fredag kveld? Rundt midnatt, tror jeg, så kommer de første meldingene om at noe i ferdmål skjer, at Putin har sendt ut en arrest,

[50:24 - 50:40] eller har sendt troppe for å arrestere Prigoshin. Og nesten umiddelbart får vi meldinger om at han begynner å sende troppe inn i Russland, og når man våkner om morgenen, så er den på vei mot Moskva, har tallen først i byen, ingen motstand.

[50:41 - 50:59] En hel verden kjører inn, liksom, og skal se på live-tv, og alle tv-kanaler viser det som eneste. Dette ser ut som en helt monster-event. Og sent på dagen, plusselig får vi beskjed om at

[50:59 - 51:11] Putin og Prigoshin har blitt enige, der Lukashenko har opptrådd som en forhandlingspart, og at Wagner-gruppen...

[51:11 - 51:15] Ja, da er presidenten i hvite Russland, hvis noen skulle være i tvil.

[51:15 - 51:30] Og Wagner-gruppen har da blitt enige, de ble jo kalt forædret av Putin noen timer tidligere, og de har fått... Hva er det jeg tror det er? Amnesti.

[51:31 - 51:47] Amnesti, ja. Og skal dra rett til hvite Russland, som jeg tror de er der allerede nå. Og alt bare stopper opp ut av det blå, og folk sier bare det er hva som skjer nå. Og så begynner man liksom å gå i dybden,

[51:48 - 52:06] amerikanske etterretning sier at vi visste om det her, og litt sånn, lite troverdig å si det etterpå, det kan gå utgangspunkt på hvem som vil si det. Og når man ser på situasjonen, så kan man på en måte forstå logikken bak den, liksom alt som skjedde. Men det er en av de mest spesielle tingene som har skjedd i offentlighet,

[52:06 - 52:20] som jeg kan huske, kanskje med unntak av 6. januar, det er omtrent like stort kanskje. Hva er det som har skjedd? Kan du forklare utfallet? Blev du overrasket over at det skjedde, og at avslutninga ble som de ble?

[52:21 - 52:39] Ja, til begge deler, for å si det på den måten. Altså at Prigorshin har vært lignforbanna på the top military brass, vet dere det på norsk? Øverste militær ledelse i Russland. Det har han uttrykt ved flere anledninger,

[52:39 - 52:58] han har blitt mer og mer forbanna etterhvert, og mer og mer nesten utagerende. Men at det skulle da gi seg uttrykk i at man laster opp og drar mot Moskva. Først var det jo denne byen, Rostov, som man inntok.

[52:59 - 53:14] Og bildene derfra viser jo at russerne faktisk, altså den russiske populasjonen der, hyller jo disse Wagner-soldatene. Så det er ikke sånn at det er en motstand

[53:14 - 53:35] mellom Wagner-gruppen og befolkningen, det er lokalbefolkningen. De sier samtidig, for jeg mener at det er derfra Russland launser air assets, altså luftstyrker inn i Ukraina.

[53:36 - 53:52] Og Prigorsen sier jo da at de vil ikke legge noe til hinder for det. Samtidig så blir jo Wagner-soldatene angrepet av russiske luftressurser og skyter ned to helikopterer

[53:52 - 54:07] og et fly, jeg vet ikke om det er et jagefly eller ikke, men man antar at 15-20 russere ble drept i denne forbindelse. Så setter denne konvoyen fart opp M4 mot Moskva.

[54:08 - 54:27] Det er et stykke opp der, det er jo ikke 14-15 timer å kjøre. Og vi ser en ganske tom motorvei foruten disse troppetransport, og tanks på sånne flatbed trucks, for tanks har ikke klart, altså hvis de kjører på en motorvei hele dagen,

[54:27 - 54:49] for det første bruker de alt for mye drivstoff, og det andre er at de tyggefiler asfalten, som antagelig betyr at dette vil gå sent. Men, og så sitter jeg og lurer på det, for jeg prøver å se så mye av den filmingen som har vært gjort av den kalde fremrykkingen.

[54:49 - 55:07] De har god avstand mellom kjøretøyene, så det er tydelig at de er bekymret over å bli angrepet fra luften. Men, og det er en av de første tingene jeg tror jeg spurte deg om, om det var noe tegn til artilleri, luftverden eller noe slikt i denne kolonnen,

[55:07 - 55:30] og det så ikke jeg, i hvert fall på noen av de bildene. Og det er klart at etter hvert som du begynner å nærme deg Moskva med det, uten det, så begynner jo, kan man se for seg at dette kunne bli ubehagelig. Samtidig får man meldinger om at man ødelegger motorveien.

[55:30 - 55:51] M4, et godt stykke, jeg tror det var noe som 20 mil, eller noe slikt nå, var det så langt da? Jeg vet ikke om det var det. Sør for Moskva, slik at ikke disse kjøretøyene skal kunne komme, bare kunne kjøre frem. Og så kommer det neste, at Pregorsen har sagt at han vil ikke starte et blodbad,

[55:51 - 56:07] de returnerer til basene sine. Og det var det mest overraskende akkurat da, synes jeg, fordi nå er dette full fart på vei nordover, uten å være støttet av det de, at minimum hva de kommer til å trenge,

[56:07 - 56:24] for å kunne forsvare seg, fordi de kommer garantert til å bli angrepet. Og så får vi høre at samtidig med dette, så får vi høre at Putin har gjort en avtale med en tjekjensk krigsherre,

[56:24 - 56:45] om at den vil forsøke å angripe vagnestyrkene. Men alt som kommer frem der er noen få soldater som kommer frem, og det blir ikke en konfrontasjon. Forresten av styrken, i likhet med hva som skjedde under den russiske invasjonen av Ukraina,

[56:46 - 57:04] blir sittende fast i en trafikkkork. Trafikk, de er ikke russerne. Det er tydeligvis, der har de en utfordring. Men i hvert fall så vender da vagnestyrken tilbake.

[57:05 - 57:28] Og jeg må innrømme at det første jeg tenker på, det der, var det der en mock charge, sånn som en løve gjør. Det sies jo at hvis du er ute og går i the wilderness, og en enkelt løve oppdager deg, så vil den løpe mot deg.

[57:29 - 57:45] Det er sånn kalt en mock charge. Og hvis du da løper, så er du byttet i, da er det over, da er du ferdig. Men hvis du blir stående, så vil den skjære av før den når deg. Og det blir fortalt i alle sånne sammenhenger, også stå for guds skyld rolig.

[57:47 - 58:03] Det gjelder også hvis det er to, men hvis det er en flok, så ligger du antageligvis jækla dårlig an uansett. Og det første jeg tenkte på, var dette her rett og slett en mock charge for å se om Putin fallet på vei oppover, eller om han ville sparke militære i ledelsen, eller hva de ville gjøre.

[58:04 - 58:22] Og etter hvert som de begynte å nærme seg, så utspilte ikke det scenariet seg. Og det neste som ville da utspille seg, ville jo være et blodbad, akkurat som Pregorskjin hevdet. Men det ville sannsynligvis, eller de ville bli hardt utfordret med det utstyr jeg så,

[58:23 - 58:40] som de hadde på vei nordover, så jeg vet ikke. Og så er det som du sier, det er blitt da Pregorskjin får det jeg oppfatter som en form for fritt leide og amnesti i Belarus,

[58:41 - 58:56] Hviterusland. Og de andre vagne soldatene vender tilbake til sine baser. Men da er det snakk om at de kan innlemmes i de russiske styrkene, og de vil ikke bli forfylt, og så videre.

[58:57 - 59:13] Slik at de kan da fortsette å slås på vanlig russisk sammen med det russiske militæret. Vi må også huske at det er veldig mye vagner som har skapt fremgang i de siste slagene i Ukraina.

[59:13 - 59:38] Det er ikke de tradisjonelle russiske styrkene, men vagne soldater. Så uten disse troppene så blir jo det russiske militæret svekket ytterligere. De har blitt svekket som det er på grunn av at ukrainerne har fått tilgang på vestlige våpen.

[59:39 - 59:56] Ikke minst artilleri og stridsvagner. Men hvis vi går tilbake i historien, så er det ikke mye tilgivelse. Husk på, Putin kalte, og det var det første jeg tenkte på for øvrig, det var lørdag morgen.

[59:57 - 01:00:18] Det var om Pregoshin hadde nevnt Putin ved en navn, altså kritisert ham direkte. Men jeg kunne ikke finne at han hadde gjort det. Det var en eller annen kommentar, men den var via noen. Men jeg så aldri han kritisere Putin direkte, men han kritiserte det militære ledeskapet med en navn.

[01:00:19 - 01:00:41] Mens så kom vi til den pressekonferansen, eller var det en TV-opptreden som Putin har klokken ni på, hva blir det nå? Er det lørdag morgen, tror jeg? Lørdag morgen, er det vel? Hvor Putin kaller Pregoshin en foreder. Så det er ingen tvil om at nå er det blitt personlig.

[01:00:42 - 01:01:04] Sier han navnet hans? Fordi jeg tror ikke han sa navnet hans. Han sier dem som er ansvarlige, han brukte en eller annen sånn, men jeg har ikke sjekket noe, så det kan være et avfeil. Men det virker som at det her er to personer, jeg vil bare spesifere, det er to personer som kjenner hverandre veldig godt. Det er jo hans tidligere kokk, han hadde gatekjøkken før det.

[01:01:04 - 01:01:07] Så det er jo en person som hadde en vitt karriere da, etter det.

[01:01:08 - 01:01:29] Ja, ingen tvil. Han har gått fra gatekjøkken, burgerflipper til warlord, ja, nettopp. Men du fikk jo hvertfall inntrykk på sent lørdag og på søndag at nærmest vagngruppen falt fra hverandre.

[01:01:31 - 01:01:48] Og jeg vet ikke om den har gjort det eller ikke, men det er hvertfall det inntrykket jeg fikk. Men hvis du da går i historien og ser på hvordan russiske lederskap, om du vil, har behandlet folk de kaller foredre,

[01:01:50 - 01:02:06] så har ikke det vært å gi dem amnesti og fred og du kos deg i Belarus. Ikke tenk på det. Dette går fint. Tvert imot, så jeg tror jo mildt sagt at Prygorskin går en usikker tidlig møte uansett.

[01:02:06 - 01:02:28] Jeg kan ikke tenke meg annet enn at Lukashenko, han er nær Putin. Og jeg kan ikke tenke meg annet enn at han lider Putin og ikke Prygorskin, for å si det på den måten. Så det skal bli interessant å se. Men uansett, at i end of the day, dette er en fordel for Ukraina, hvertfall på kort sikt.

[01:02:28 - 01:02:45] Vi visste ikke hvordan det ville være på lang sikt, for tenkte jeg om Prygorskin fikk grep om det kjernefysiske arsenalet til Russland. Hvis han hadde lykkes med det virket som han gjorde. Det var mange unknown unknowns ute og gikk der en stund, følte jeg.

[01:02:46 - 01:03:02] Men hvis man skal se det med markedsøgner, som noen kan synes er litt trivielt å kalle akkurat den analogien. Hvis det hadde skjedd på en dag hvor markedet var oppe, ja, nettopp. Da hadde det blitt voldtalitet.

[01:03:02 - 01:03:18] Da skulle du se bevegelser i aksjemarkeder, råvarumarkeder og valutamarkeder. Ikke bare at rublen åpner 3% ned av valutamarkedet åpnet i går kveld etter helgen.

[01:03:18 - 01:03:35] Det skal bli interessant å se hvor dette ender hen. Vi vet ikke hvordan dette ender, men hvis historien er en indikasjon, så ender ikke dette godt for Prygorskin.

[01:03:35 - 01:03:59] Det er ikke bra for Putin heller, for dette har tydeligvis svekket ham. Slik det er i øyeblikket, så er det en fordel for ukrainerne. Men det vil jo ikke være en fordel hvis dette ender med at Vagnegruppen består og begynner å launch angrep mot Ukraina fra Belarus.

[01:03:59 - 01:04:00] Ja, for det er ganske nært Kiev nå.

[01:04:01 - 01:04:28] Nettopp, da er det ganske nært Kiev. Da endrer du på en måte dynamikken i krigen, men da trekker du virkelig Belarus inn også. Og det er ikke... ja, nå har man... ja, jeg vet ikke. Vi får se. Det er bare så mye du kan forsøke å analysere med incomplete information, som vi for så vidt alltid har, men sånn er det.

[01:04:32 - 01:05:02] Dette er flytende. Det kommer jo noe nytt hele tiden, men faren for statsgruppen i Russland synes i hvert fall å være midlertidig unngått. Og for å sitere det som den tidlige MI6-sjefen sa på den konferansen jeg var på i Roma, at å fjerne Putin, det er ikke gitt at du får noen som er bedre.

[01:05:02 - 01:05:15] Så dette kan være at det er bedre å ha den du kjenner der, en person som du mener at du kjenner, kontra ytterligere usikkerhet. Det er det du vet.

[01:05:15 - 01:05:40] Ja. Så hvis jeg reiser i tiden nå, og så reiser jeg tilbake til 28. desember 2020, og så kommer jeg og ringer på døra di, så sier jeg at jeg kommer fra fremtiden. Og jeg har noe å fortelle deg. I løpet av de neste to årene, to og et halvt årene, så kommer både USA og Russland til å ha KUP-forsøk.

[01:05:41 - 01:05:45] Hvordan tror du markedet kommer til å stå etter det siste?

[01:05:45 - 01:05:48] Det er de som har argumentert med at bygget har hatt det.

[01:05:49 - 01:06:06] Det er det jeg sier nå. Jeg snakker om 6. januar og det som skjer nå. Hvor tror du S&P 500 står? Tror du den står 16,39% høyere enn i dag, eller lavere? Godt poeng. Godt poeng.

[01:06:06 - 01:06:14] Selv med den informasjonen, en hver person vil jo ha sagt at art går til helvete, nei da, rally.

[01:06:15 - 01:06:33] Ja, det er … Hadde det vært enkelt å forutsi fremtiden, så hadde alle gjort det. Selv om du vet fremtiden. Ja, selv om du vet fremtiden. Så er det jo den menneskelige natur og sidekist som avgjør.

[01:06:34 - 01:06:46] For sidekist er jo minst like viktig. Nobody knows anything. Nobody knows anything, og selv om du gjør det, så er det ikke riktig at du kommer til riktig konklusjon.

[01:06:46 - 01:06:59] Men det som jeg sitter nå og tenker og ser på, det her var en vittig opptur vi har hatt så langt i år. Forutsådene på ingen måte. Hva er det vi har å vente i resten av året?

[01:07:03 - 01:07:27] Samme analytiker i Danske Bank som mente at krona skulle styrke seg 30 prosent, han mente jo da også at aksjer skulle opp over de neste tre årene, skulle opp 10 prosent i snitt hvert år også. For øvrig, han får oppmerksomhet av det, mens Nikolai Tangen som da er et sjef som både har mye erfaring,

[01:07:28 - 01:07:45] bevist mye erfaring og gode resultater, vil ikke kunne finne. Ikke at Danske Bank-analytikeren ikke kan ha det, det er bare jeg som ikke kjenner til det, men jeg tviler på at det er på nivå med Tangen. Han mener jo at vi skal få svært mye lavere avkastning enn det man har hatt tidligere fra aksjer over de neste årene.

[01:07:45 - 01:08:03] Det er interessant det også. Jeg tror jo at de hedgefondforvalterne som var i Roma, som jeg fortalte, det var enormt med kapital de forvaltet, der var jo konsensus det.

[01:08:04 - 01:08:19] De har jo da den fleksibiliteten til at de trenger, som et aksjefond ikke har. Aksjefond er alltid i lange aksjer, så den må da være i, kan ha de dystere utsikter, men de kommer ikke til å selge seg ut, fordi regelverket heller ikke tillater at de gjør det.

[01:08:20 - 01:08:36] Men vi ser jo at de, altså de aller fleste av dem har tjent penger i år, men de tjener ikke pengene, de er ikke avhengig av retningen på markedet. Så i summa summarum, hva gjør du hvis du opplever stor grad av usikkerhet på hva som skal skje med markedsretningen?

[01:08:36 - 01:08:58] Jo, da endrer du strategien din til strategier som ikke er avhengige av retningen på aksjemarkedet. Verre er det jo ikke. Vi vet jo om fond som har klart å tjene penger, og har tjent mye mer penger,

[01:08:58 - 01:09:16] altså har hatt bedre avkastning enn aksjefondene, selv i tider hvor aksjemarkedet har gått oppover, og hvor disse fondene som jeg nevner ikke har hatt eksponering mot retningen av markedet. Så det er jo egentlig bare snakk om at vi får til følgeoppbygging, ikke sant?

[01:09:16 - 01:09:33] Altså diversifisering er regnet som den eneste gratis lønnsen i finans, og diversifisering må da være med aktiva som ikke er avhengig av de andre aktivaene, altså utviklingen i de andre aktivaene. Jeg synes ikke at det er bedre enn det, for å si det på den måten.

[01:09:33 - 01:09:39] Så må du være flink til å plukke dette, eller ha gode rådgivere til å hjelpe deg.

[01:09:40 - 01:10:00] Nå tar jeg vinnerene i år, og så tar jeg all, og så tar jeg og prøver å sammenligne det med logoen til Tid av penger, som er basert på alle historiens boble, slått sammen til en graf.

[01:10:01 - 01:10:17] Og selv om det ikke er en til en, så er det unnektlig et ganske likt mønster i det her, med noen unntak da. Og det at både Nvidia og Facebook ser litt annerledes ut, men har den grunnleggende samme dynamikken.

[01:10:23 - 01:10:38] Det er nesten rart det der, uansett hvordan aksjene er. Nå tok jeg og sorterte på vinner, og så tar jeg bare å kjøre all, og sammenligner Tid av penger-logoen. Det er veldig mye som likner. Det er rart det der.

[01:10:38 - 01:10:56] Det er rart hvordan, for dette er jo basert på, altså den indexen som har blitt våres logo, er jo basert på børsboble tilbake til 1600-tallet. Jeg husker ikke hva det i Saltsy Bubble var.

[01:10:57 - 01:11:15] Men det er jo ikke så rart heller, fordi det er jo det der at folk kjøper det som historisk har gått best. Og det får også mest omtale, slik at da kiver folk seg inn. Det som driver markedet er jo ikke de første som har kjøpt dette,

[01:11:16 - 01:11:33] da det var billig, men det er faktisk de som overtar og kjører det videre og kjører det videre og kjører det videre. Og det dessverre den gruppen ofte ikke tenker på, er at de har en vesentlig større risiko enn de som kjøpte det tidligere. Men da er det jo blitt en sånn oppløst og vedtatt,

[01:11:33 - 01:11:48] vi snakket om etablerte sannheter ved innledningen til denne episoden, at det er blitt en etablert sannhet, så de tror ikke det er mulig at dette faller. Og derfor sitter de og kjøper dette her, og så blir de gang på gang skuffet.

[01:11:49 - 01:11:54] Men er det nå man skal hedje? Er det her tidspunktet når vi har hatt et nøyavhittig start på året?

[01:11:55 - 01:12:11] Det er billigere å hedje nå enn det har vært på mange år, for å si det på den måten. Så hvis du sitter eksponert i dette her, så kan du gjøre forskjellige ting. Og vi har snakket om det, du kan lage college, det som JP Morgan oppslånnstrategi som de gjenta hver eneste måned.

[01:12:11 - 01:12:32] Du kan utstede en ... La oss si at du sitter på ... Ta Nasdaq da. Nasdaq er et godt eksempel nå. For hvis Nasdaq ikke faller tilbake nå, altså før månedsslutt, så blir dette det beste halvår noensinne i Nasdaqs historie.

[01:12:34 - 01:12:51] Og folk som sier at vi ikke sier positive ting, her har du en. Det blir det beste første halvåret i Nasdaqs historie. Det er da ... Hvis du ser på det totalt sett, så er det kun fem år

[01:12:51 - 01:13:11] hvor Nasdaq har steget 20% eller mer i de første seks månedene. Så det er superbra. La oss si at du satt med en portefølj. Du er så heldig at du har fått med deg den oppgangen som har gitt deg 36% på Nasdaq tidligere år.

[01:13:12 - 01:13:28] Så kan du gjøre en sånn ting som denne JP Morgan oppslånstrategien. Utstede en kjøpsoppsån som ligger over der kursene er nå. Hvis kursene går oppover, så får du glede av videre oppgang.

[01:13:29 - 01:13:47] Det er helt opp til innløsningskursen på den. Da må du gi fra deg den. Da kan du alltid kjøpe den tilbake igjen. Men da får du glede av den oppgangen frem til dit. Så tar du det du får i premie for denne oppsånen.

[01:13:48 - 01:14:06] Så kjøper du en litt utavpengende saltsåpnsån. En saltsåpnsån som er litt lavere enn der vi er i dag. Og utsteder en som er enda lengre ned. Og dermed har du beskyttelse mellom disse to nivåene. Da har det ikke kostet deg noe å gjøre dette.

[01:14:06 - 01:14:23] Eller du kan gå og kjøpe deg en oppsjon til nedsiden. Bare gå og kjøpe deg en oppsjon til nedsiden. Det er forskjellige ting du kan gjøre som beskytter den porteføljen. Men poenget mitt er at dette er en av de mest gunstige i premie. Altså hva du må betale for å forsikre.

[01:14:27 - 01:14:43] Hvis du sier at faren har økt, fordi markedet har steget og alt. Det alene betyr ikke nødvendigvis fare. Men du kan si at det er så mye usikkerhet i verden. Det er hva som helst. Dette er som om noen tilbyr deg den billigste brandpremien du kan.

[01:14:45 - 01:15:02] Du får rabatt på brandpremien på huset ditt. Samtidig som det kommer en gjeng med fakler opp i gata. Par pyromalene med fakler. Så attraktivt er det å beskytte seg nå hvis du trenger det.

[01:15:03 - 01:15:26] Hva er den beste måten å beskytte seg for å få ... Det er ikke helt given at du vil ha maksimale oppsider nå. Fordi det er uavklart, det er absolutt ikke en tydelig situasjon. Nå står vi på kantene av stupet. Men et rally som føles helt feil, som er tynt, er ikke noe som bygger tillit.

[01:15:27 - 01:15:44] Det mange gjør er at de utsteder kjøpesoppsåene for å få noen prosent ekstra. Men det beskytter deg kun med det du får i premie. Det er den eneste beskyttelsen du har til nedsiden. Så det vil ikke hjelpe hvis du får en korreksjon tilbake.

[01:15:44 - 01:16:06] Men la meg gå litt lengre når det gjelder statistikken på Nasdaq. At det kun er fem år hvor Nasdaq har steget mer enn 20 prosent i årets første seks måneder. Fire av de fem årene hvor dette skjedde, ble etterfullt av betydelig nedgang samme år.

[01:16:07 - 01:16:24] En av de verste av dem var 1987. Så i fire av fem tilfeller hvor Nasdaq har gjort det den nå gjør, har medført en kraftig nedgang i den andre halvdelen av året.

[01:16:25 - 01:16:47] Så betyr det at du er sikker på at det kommer en korreksjon ned nå? Nei, ikke det i det hele tatt. Men det koster deg mindre å beskytte deg nå enn det har gjort noen gang. Du kan gjøre ting som backspreads, hvor du har ingen nettopremieutbetaling.

[01:16:48 - 01:17:04] Hvis markedet går oppover, får du full inntekt videre. Du har ikke gitt fra deg noe av oppsiden. Men du kan tape mer hvis det faller bare litt. Men hvis det faller mye, er du mer enn beskyttet til nedsiden.

[01:17:04 - 01:17:24] Da vil du faktisk begynne å tjene penger. Det er mange ting du kan gjøre hvis du ønsker. Men for de fleste klarer ikke den tanken at det snart er ferie. Det er det, det går så bra, det har gått så bra. Vi har på en måte allerede det mindsetet som gjør ting farlige hvis noe skulle skje.

[01:17:25 - 01:17:40] Men vi vet jo ikke om noen kommer til å skje. Noen kommer til å si at de var redde for det i et eller annet år. Det skjedde ingenting. Nei. Du har en populasjon av én. Den er kanskje ikke statistisk signifikant, men du kan være heldig at det ikke skjer denne gangen heller.

[01:17:41 - 01:17:57] Kanskje det ikke skjer de neste to årene, hvem vet. Men jeg skal vedde at du som hører det og har de tankene, har bilforsikring og husforsikring. Jeg er nesten helt sikker på at du har det.

[01:17:58 - 01:18:13] Og jeg er også nesten helt sikker på at du ikke tror at noe voldsomt gæren skal skje med huset ditt. Og at du ikke tenkte at på slutten av fjoråret, eller når forsikringen din kom til fornyelse,

[01:18:14 - 01:18:34] det var noe ordentlig dritt at huset mitt ikke brant ned i fjor. Jeg har betalt så mye premie. Du gjør ikke det, vet du. Du bare tenker helt annerledes når det gjelder pengeregn, lang grunn. Men sånn er vi. Det er sånn vi er som mennesker. Hørtes det dystert ut? Det var ikke meningen, det var egentlig bare meningen å få frem et poeng.

[01:18:36 - 01:18:41] Nei, men det som høres dystert ut er tema fire du har skrevet inn, som er vektrening og dødelighet.

[01:18:41 - 01:19:03] Ja, det var fordi jeg leste en studie på dette her, og det viser seg at det var universitetet i Indiana i USA som hadde stått for denne studien.

[01:19:04 - 01:19:28] Og så har også australske helsevesenet hevet seg på. Så det var først 4.400 som var med i studien, og så var det 80.000. Så det inkluderte disse australske helsevesenet som så faktisk på voksne i England og Skottland.

[01:19:28 - 01:19:54] Og en av grunnene, ikke spør meg hvorfor, de valgte den populasjonen, men det var det de gjorde. Og det de studerte det var om folk som drev med vektrening, og da snakker jeg ikke om på noen profesjonellt nivå, men som gjorde to til fire økte om dagen, det var ikke med rett til om det hadde noen virkning på dødelighet.

[01:19:55 - 01:20:16] Så studien var ferdig, de studerte disse menneskene over ti år, og så så de hvordan de gikk over de neste ti årene. Og det de fant ut at de som drev med vektrening hadde 23% mindre sannsynlighet for å dø under perioden,

[01:20:18 - 01:20:36] enn de som ikke trente vektrening i det hele tatt. Og de hadde også, igjen dette med vektrening, ikke spør meg hvordan det virker inn på kreft, men det var 31% mindre sjanse for å dø av kreft i perioden.

[01:20:37 - 01:20:54] Og det beste resultatet av alt som det sto, var en 29% mindre risiko for død i løpet av studien, altså de ti etterfølgende årene. Dette var alle folk som var 50 år eller eldre.

[01:20:54 - 01:21:21] Det var hvis du både drev med styrketrening og noe aerobisk trening i tillegg. Så jeg tenkte at det der var verdt å si. Jeg vet ikke hvor mange av lytterne er 50 eller over, men det er vel mange som har håp om å bli 50 eller over.

[01:21:23 - 01:21:43] Du trengte ikke, og det trengte ikke nødvendigvis å løfte vekter du kunne gjøre, altså motstandstrening, kælingstenning, eller et eller annet sånt som man gjerne gjør, pushups eller pullups, eller sånn egenvekt trening. Men det hadde tydeligvis en positiv innvikning på din levealder.

[01:21:44 - 01:21:47] Så det må jo være positivt å gi til folk. Hva tror du?

[01:21:48 - 01:21:49] Finns ingen kur for livet.

[01:21:50 - 01:22:08] Finns ingen kur for livet. Det er helt sant. Ellers så synes jeg det var interessant, for det var Dagens Næringsliv som skrev, og det var på den ene siden, du hadde om Norges luksusforbruk, hvordan det steg,

[01:22:09 - 01:22:24] og dette var lenket blant annet til den Lamborghini-forhandleren som åpnet opp. Så bladret du om, og da kom du til at antall inkassosaker i Norge var sterkt stigende.

[01:22:25 - 01:22:41] Alle jeg kjenner som har jobbet i bank har sagt det samme, en variant av det samme. De ser jo, og det er at de som har fine biler har ingen penger. De har masse hjelp. Det har jeg hørt fra alle jeg kjenner som har et innsyn

[01:22:41 - 01:22:46] i folks økonomi og jobber i bank. Det finnes selvfølgelig unntak for det her.

[01:22:47 - 01:23:03] Men jeg tror at, synes jeg, så jeg en kommentar fra vedkommende som åpnet denne Lamborghini-forretningen, at, men det er mulig at jeg mist forstod det, at det var ikke folk, at folk hadde ikke behov for lån,

[01:23:03 - 01:23:06] som kjøpte disse biler, men det hørte seg rart ut.

[01:23:06 - 01:23:22] Altså, min erfaring er bare at rike mennesker vil ikke ha oppmerksomhet. Altså, helt rike mennesker vil ikke ha oppmerksomhet. Og derfor ikke kjøpe Lamborghini? Derfor kjøper du en bil som har kanskje stor motor, men det ser ikke ut som noe stor motor. Å, sånn ja.

[01:23:22 - 01:23:23] Men hvis du...

[01:23:23 - 01:23:37] Det kan være. Men greia var at jeg følte at det var en viss dissonans i at luksusforbruket i Norge øker samtidig med inkasso-saker. Med mindre det jeg sier stemmer. Ja. Ja, mulig.

[01:23:37 - 01:23:44] Du har jo sagt at folk som kjører rundt i McLaren har akkurat råd til å betale månedsbeløpet.

[01:23:45 - 01:24:03] Ja, det hørte jeg fra en bilforhandler. Så jeg må ta det med en klypesalt. Men jeg hørte i forrige uke fra en banksjef i Oslo at de hadde helt klart sett at folk hadde problemer,

[01:24:03 - 01:24:15] for å si det på den måten, at nå slet folk ordentlig med å betale gjelden. Og det er da ikke bare sykepleiere som jeg nevnte tidligere. Vedum, du kommer til å få høre om den igjen.

[01:24:17 - 01:24:33] Skal vi ha en live show på Arndals uka? Nå sier jeg det i podcasten. Så det var en litt... Det hadde vært litt artig å ha. For det er en ting som hadde vært artig å ta med politikk... Altså, politikk er å snakke med politikere om alt annet enn politikk. Hadde vært artig.

[01:24:34 - 01:24:44] Snakke med politikere. Som mennesker, liksom. Ja, men de som er på Arndals uka, de er jo der nettopp for å snakke om politikk, eller det som engasjerer dem.

[01:24:44 - 01:24:59] Vi kan ha med oss en mobil... Jeg har en system vi kan... Jeg har tenkt ut på hvordan vi kan gjøre det igjennom. Vi kan ha med oss vår egen scene, og så kan vi bare sette oss opp der og på med... Og så kan vi bare ha show, altså. Dem som kommer, kom. Kan du si det rett, Vedum?

[01:25:00 - 01:25:04] Spør som han kommer, da. Jeg har aldri vært i Arndals uka, jeg vet ikke.

[01:25:04 - 01:25:15] Jeg tror jo at finansministeren er en ok mann å snakke med. Ikke sikkert at jeg synes han er overleit å debattere med, men jeg tror at han er et menneske å snakke med.

[01:25:16 - 01:25:18] Politikere er jo legendarisk for å være omgjengelige.

[01:25:18 - 01:25:37] Ja, altså, å snakke med. Og jeg tror jo at han vil lytte ut... Det er jo litt annerledes hvis man konfronterer dem i en situasjon. Da blir det jo en debatt, og det kan jo gå en så mulig vann, sikkert. Men hvis man satt seg ned og snakket med dem,

[01:25:37 - 01:25:52] og sier du, hør her, og akkurat det tilfellet jeg nevner, hva kan vedkommende gjøre? Fordi ha prøvd alt, har vært hos NAV, har vært hos Skatteetaten, har vært hos kommunen, forsøker å gjøre alt, og dette er noen som har gjort alt i 20 år for å hjelpe landet,

[01:25:52 - 01:26:10] og gjorde en ekstra innsats. Da vi som alle, altså da alle landets borgere, trengte det i forbindelse med koronaen, da, jeg kan ikke tenke meg at han, at finansministeren bare aviser det.

[01:26:11 - 01:26:29] Det er uinteressant. Jeg kan ikke gå inn på enkeltsaker eller et eller annet sånt. Jeg skjønner at det er vanskelig å gå inn på enkeltsaker, men hvis de stemmer, og det er urettbegått, så tror jeg at de aller fleste politikere, uansett hvor de kommer fra, vil forsøke å rette opp i det,

[01:26:29 - 01:26:40] gjøre en liten innsats for å rette opp i det. Vedkommende hadde jo forsøkt å snakke med en som hadde fått en stor tildeling under koronaen. Jeg har fått masse visse penger nå.

[01:26:41 - 01:26:41] Det kan være det.

[01:26:43 - 01:27:01] Det høres ikke ut som jeg skal dra denne helt ut, men da hadde vedkommende fått beskjed for at han ikke kunne forfordele noen. Det var en person som man kunne anta var, eller man kunne hevde hadde blitt ganske sterkt forfordelt i den perioden,

[01:27:02 - 01:27:13] men selv ikke ville forfordele noen. Akkurat hans navn kan vi skrubbe ut av denne her, bare for å få ordenskjølt. Men du kan si at ...

[01:27:13 - 01:27:33] Det er ikke sånn at man har rekordmange klipp, for jeg sitter bare i hodet mitt og tenker på alt som må fjernes. Det har vi. Vi har også et artig intervju som kommer ut på Patreon denne uka om bilbransjen. Det kan være tidens mulighet for å anskaffe seg en ny bil i høst.

[01:27:34 - 01:27:52] Vi har en veteran med oss som kommer inn. Denne uka, forrige uke som var, hadde vi et veldig artig intervju med Daniel Åsen Andersen fra Google, som har vært en av to stykker som har stått for mestepartner-arbeidet med Google Cloud i Norge. Han har utrolig mye kunnskap og utrolig mye reflekterte meninger

[01:27:52 - 01:28:02] om det som skjer på hvert fall tre-fire forskjellige ledd som vi kom inn på i denne diskusjonen. Vi legger et lite klipp av det intervjuet i slutten av denne episoden, og hele er på Patreon.

[01:28:03 - 01:28:20] Jeg har det privilegiet at jeg har fått høre begge førlytterne. Jeg må si for egen del at jeg har lært noe av begge. Jeg synes det var veldig ordentlig. Godt jobba med begge to.

[01:28:21 - 01:28:35] Da tror jeg vi bare går i gang med å avsløre episoden, og så starter klippet med Daniel fra Google. Ha en fin uke, fin sommer, og så videre. Vi tar ikke sommerferie, så det kommer til å være episoder gjennom hele sommeren.

[01:28:35 - 01:28:38] Det er bra å ha en god uke og en fortsatt fin sommer.

Powered by Labrador CMS