Episode 25 - Peter har gjort en investering

Publisert Sist oppdatert

[00:00 - 00:16] 🎵 The governments don't rule the world, Goldman Sachs rules the world. Velkommen til en ny episode av podcasten

[00:16 - 00:33] Tid er penger en podcast med Peter Warren. Jeg tror det er den 25. episode. Det er det. Jeg tror det er ca. et år siden vi gjorde det for første gang også. I hvert fall, la det ut. Og i dag har vi veldig mye å snakke om. Så før vi starter så vil jeg gjerne presentere vårt partner som er IG Markets.

[00:33 - 00:49] IG er en nettmegler for private investorer og tredere som er kanskje litt mer aktiv i finansmarkedet enn investorer. Og som også vil ha moderne teknologi og plattform. Hos IG kan du handle et bredt spekter av markeder. Alt fra norske til utenlandske aksjer.

[00:49 - 01:09] Long or short. Til valuta, råvarer. Eksotiske råvarer som apelsin og kakao. Noe vi skal snakke om senere i dag. Tillegg til statsreprosjoner og mye annet. IG ble grunnlagt i Storbritannia for over 40 år siden og har like over 150 000 kunder.

[01:09 - 01:26] Det norske markedet blir betjent fra Stockholm. Og før vi starter så skal jeg spille av en liten del av vår samtale med Erik Hansen fra IG Markets som spilles i slutten av denne podcasten. Så det her blir et lite utdrag fra denne samtalen.

[01:29 - 01:45] Jeg skulle si at de fleste av mine kunder som krever litt mer avancerte verktyg. Litt mer charts, litt mer teknisk analys, litt mer funksjoner. De gillar å handle i Pro Real Time.

[01:47 - 02:06] Og da er vi i gang. Det er ganske mye som har skjedd siden sist. Du kan oppsummere litt til da. Bitcoin er opp. Bitcoin er opp. Det du er glad for. Ja, ja, ja, ja, jeg er jo det. Aksjene er mer eller mindre flate, nå ser jeg bare på amerikanske aksjer.

[02:06 - 02:21] Viksen er ned, litt turbulent, men ned. Og ja, du har dollarne opp. Det er noen råvarer som har flyttet veldig på seg. Så det er mye som skjer nå for tøyderne. Ja, det er det.

[02:21 - 02:37] Det er ikke som siste halvdelen av fjoråret, hvor det var nesten ikke voldtalitet. Nå ser vi voldtalitet rundt omkring overalt. I fjor var det jo voldtalitet i kryptovaluta, men annet enn det var det veldig lavt overalt. Men hva var det som skjedde i viksen?

[02:37 - 02:59] Du nevnte det før vi startet. Jo, altså viksen her for, hva blir det, cirka en uke siden nå, så stiger den 10% egentlig på bare noen minutter. Noen sier at det var en halvtime. Dette skjer om morgenen. Det som er at det sammenfaller med fiksingen for den månedlige vikskontrakten,

[02:59 - 03:20] altså den som har månedlig forfall. Det som er interessant med dette her er at en trader går inn og kjøper S&P 500-oppsjoner, som da viksen blant annet måler. Han kjøper da oppsjoner som vil tjene penger på om S&P 500,

[03:20 - 03:38] altså den store amerikanske aksjeindeksen, faller med 50% på en måned. Han bruker 2,1 millioner dollar i premie. Så han satter 2,1 millioner dollar på at amerikanske aksjemarkedet halverer seg på en måned.

[03:38 - 03:53] Det er ganske mye penger. Men det er antakeligvis ikke det som var hensikten med denne handelen. Tvert imot, mener man at hensikten med handelen var å få viksen opp. Det lykkes de med, for når han kjøper denne oppsjonen,

[03:53 - 04:11] så presser det opp viksen, og viksen stiger da 10%. Det er et omgang. Du har fra 8.30 til 9.30 på morgenen lokaltid, altså Chicago-tid, hvor de da måler viksen. Da skvetter den opp 10%.

[04:11 - 04:27] Man mener at det var markedsmanipulasjon. Det hevdet man jo også tidligere i år. Hvor vidt det var, vet jeg ikke. Men det var mange som mente at det var manipulasjon, når viksen gikk rett opp til 50.

[04:27 - 04:43] Ikke bare manipulasjon, mener du også at, litt i likehet med Libor, det er selve grunnleggene hvordan viksen regnes ut å fungere, så er den også på en måte designet for manipulasjon. Ja, det kan være sårbar for det.

[04:43 - 04:59] Hvorfor man mener at dette er manipulasjon, det er fordi dette var den oppsjonen som var tilgjengelig, som ville få størst effekt. Altså for et gitt antall dollar, ville denne få størst effekt på viksen.

[04:59 - 05:16] Derfor mener man at denne oppsjonen ikke var tilfeldig valgt. Hvor mye kan man tjene på å gjøre en sånn? Nå så ikke jeg på å åpne balansen, men det er klart at du kan tjene voldsomt på det. Det kommer igjen på hvor giret du er og hva du har av posisjoner. For eksempel i viksopsjoner,

[05:16 - 05:34] for det finnes jo oppsjoner i tillegg til futures på viks, så hvis du da har, altså hva var den, den skatt fra 15 til 17, mener jeg at det var. Det er klart at hvis du for eksempel eier en 16,5 kold, altså kjøpsopsjon, som du har betalt bortimot ingenting for dagen før,

[05:34 - 05:49] så sier seg selv at den kan gå mange, mange, mange hundre prosent opp. Jesus. Ja, og da er det en fiksing som gjøres. Det er en avregningskurs, så det blir avregnet mot, så det er ikke det at du må ut og selge den igjen etterpå,

[05:49 - 06:05] og si at du får ikke gjort så mye her, fordi du skal selge denne posisjonen, og da klemmer du markedet ned igjen. Trenger ikke å gjøre det, for det er en avregningskurs som blir satt. Jeg selv opplevde det samme skje en gang i dagsopsjoner,

[06:05 - 06:21] for mange år siden, og da endte den avregningskursen på en dagsnivå som ikke hadde vært handlet hele dagen, altså den var helt vekk fra faktisk den nivåen dagsen hadde ligget på, og så settes den avregningskursen,

[06:21 - 06:36] og vi trodde at den kursen ville bli annullert, fordi det var åpenbar manipulasjon, men det ble ikke det. Det ble ikke det, den loten går gjennom. Men hvorvidt du kan fortsette å gjøre den type ting, det er klart at myndigheter blir oppmerksom på det, og det er mange som klager,

[06:36 - 06:53] og da antar jeg at de har satt seg opp i stolen ved neste måned og følger med på dette. Men Libor holdt det jo ganes i 20-30 år. Men der har du ikke sånn 100% hopp, der er det veldig små hopp, eller veldig små bevegelser som betyr enormt,

[06:53 - 07:12] fordi det fastsetter jo renten for alle lån, alle lån som har Libor som benchmark. Så du kan tenke deg hva banker tjente på å presse den Libor litt oppover, altså med bare andre decimal,

[07:12 - 07:30] det var nok til å være svimlende sømmer. Det er vanskelig å finne det som var så rart med Libors skandalen, grunnen til at det ikke ble noen fullblodsskandaler, det er vanskelig å finne offrene, fordi det er så subtilt. Ja, så offrene er jo alle som har lånt penger. Ja, men så er det la oss si 100 kroner.

[07:30 - 07:48] Ja, men du kan si at de store selskapene, innenfor bilindustrien, innenfor hva som helst, som har store lån, milliardlån, så er ikke 100 kroner det som er ordentlig beløp. Men ja, beløpene i forhold til hva,

[07:49 - 08:05] det er jo volymen som gjør at dette ble så mye penger. Skal vi se, vi skal gå videre til en liten personlig avsløring, tror jeg. Men før det, så må jeg si noe jeg glemte å si i introduksjon. Det skal være et seminar 22. mai på Latter i Oslo.

[08:05 - 08:26] Skal du på det? Med John Bollinger. Ja, jeg tror, hvis jeg er i landet så kommer jeg til å gå på det. Det er et kjent navn, Bollinger. John Bollinger, ja, det er ikke han som fant opp champagne, men ... Han mente Bollinger Bands. Ja, riktig. Jeg har jo brukt det på forskjellige måter

[08:26 - 08:44] bortom å trede vårt, tror jeg. Det er et slags gjennomsnitt av ... Altså, den standard Bollinger, altså helt standard, det er å ta et 20-dagers glidende gjennomsnitt, som du beregner en tostandard avvik ut fra hver side, og det er utgjør bondene.

[08:44 - 08:59] Per definisjon skal det fange opp 95 prosent av alle bevegelser, slik at du kan bruke det på to måter. Du kan si at når kursen nærmer seg det øvre bondet, så går du skjort og nedre bondet, så går du lang.

[08:59 - 09:16] Men vi fant mye mer interessante måter. Vi gjorde det også, men vi så på hvor bredt det bondet var. For hvis det bondet var veldig smalt i forhold til historisk utvikling på bondet, så ville vi kjøpe oppsjoner.

[09:16 - 09:33] For da ventet vi større bevegelser. Da var det som egentlig for oss å drive en form av korthelling, selv om vi hadde laget en mer sofistikert kortheller. Så var det som at nå begynte risikoen, altså nå skulle du være på den siden av markedet. Så du kan si det er litt den der kjøp når det er billig,

[09:33 - 09:50] selv når det er dyrt, og folk gjør det og gjerne det motsatte, men Bollinger, altså gjennom det han fant opp ... Jeg tror vi aldri egentlig brukte det på akkurat den måten som Bollinger egentlig tenkte det. Det er sikkert lett, og man kan sikkert gjøre det også,

[09:50 - 10:06] men med stor interesse. Vi fant forskjellige måter å bruke dette på, særlig å sammenligne bredden på bondet med historikken. Så laget vi indikatorer utifra det, og så laget vi utregninger på basis av det.

[10:06 - 10:23] Men det er interessant, det er jo en veldig stor profil som kommer hit. Hvis du har lyst til å signe opp, så må du gå på ig.no. Det er det toppinnlegget der. Jeg vil jo si at for de som er interessert i teknisk kvalitet, at de vil en modellbasert, eller hva du vil,

[10:23 - 10:39] den type trading, så er han ... Jeg har ikke hørt John Bollinger snakke, jeg har heller aldri møtt ham, men han er nok absolutt verdt å høre på. Ja, det tror jeg også. Veldig bra gett for IG.

[10:39 - 10:56] Jeg var imponert over at de fikk han inn. Ja, samme her. Men kan vi gå litt til din personlige ... Du har gjort noen investeringer. Ja, ikke noe annet enn det jeg sa forrige gang

[10:56 - 11:15] da du spurte meg om at du refererte krypto, ikke sant, og det var i Gjørun også. Jeg sa at jeg synes disse nivåene var fornuftige, jeg likte dine nivåene. Så det er ikke noe annet enn det, at man gjør som man sier og foretar noen investeringer.

[11:15 - 11:32] Hva har du kjøpt da? Jeg har gjort det jeg sa jeg skulle gjøre. Man tror at jeg ... Jeg har tilgang til fonden på dette området og forvaltere på dette området som er langt flinkere enn meg, ikke minst på en helt annen tilgang til dette enn det jeg gjør.

[11:32 - 11:48] Ikke sant, altså det ... Veldig mange har hørt om ICO'er, altså disse nye kryptovalutaene som kommer ut, men disse her er såpass kjente i markedet og såpass interessant å få med, at de får tildelinger til rabatt bare.

[11:48 - 12:05] Altså det er interessant bare å ha dem med. Og det gjør på en måte at du kommer ... Ofte Gunstin og ikke bare det, men de har teknologene, altså de har noen av de virkelig kjente teknologene fra bitcoins-historien. Ikke Satoshi Rikne nok, han er ingen som vet hvem det er,

[12:05 - 12:22] men de som har vært tidlig inne og vært med hele veien til å vurdere disse ulike prosjektene. Sånn sett så er det jo på en måte interessant. Men det må jeg si at det går nesten ikke ...

[12:22 - 12:39] Hvis du er i en samling med ti mennesker, så er det garantert en eller annen som kommer bort og spør meg om kryptovaluta. Helt garantert. Enten fordi de har et syn på det selv, eller fordi de ikke forstår det, et eller annet. Men det blir allerede fort en diskusjon om det.

[12:39 - 12:54] Og det som er det interessante med det, og la meg bare dra det i en litt annen kontekst, for dette fikk jeg nå høre, jeg hadde et møte tidlig i dag, og det er en som forteller meg at norsk tipping hadde 5,1, tror jeg det var,

[12:54 - 13:09] milliarder på bunnlinden i fjor. Og det er verdt å tenke seg om. Og angivelig har Aftenposten skrevet om dette på leder. Jeg har ikke lest artiklen, men du kan si at folk har en interesse for ... Altså, hva er det du får ut av tipping,

[13:09 - 13:26] lotto og alt dette andre? Jo, du får muligheten til en distribusjon som ikke er normalfordelt. Det kan gå til null, høysannsynlig kan det gå til null, men du kan få en gevinst som er langt, som er mange dobling.

[13:26 - 13:42] Og det er det som trekker folk mot krypto, til tross for at hvis du ser på hva er en kryptovaluta? Jo, det er en kode som ikke er regulert av noen myndighet, som ikke er styrt av noen sentralbank, og som du ikke kan anvende mange steder.

[13:42 - 13:58] Slik er det i dag. Det er det du har. Det er kode som har de følgeegenskapene. Men det vi ser på er jo ikke hvor det står i dag, men hva det eventuelt kan bli i fremtiden. Og at den distribusjonen,

[13:58 - 14:13] altså fordelingen av utfall, det kan gå til null, men det kan også gå uendelig bra. Du går ikke inn i kryptomarkedet hvis du er ute etter 5% avkastning i år. Du går for i håp om at dette skal gi 100 000,

[14:13 - 14:30] eller hva det måtte bli. Så det finnes jo på en måte et marked. Hvis jeg var i en pensjonskasse i dag, da kan ikke en pensjonskasse ta en stor allokering i kryptovaluta for den kan gå til null. Men hvis de bruker en liten andel,

[14:30 - 14:46] la oss si at de brukte 1%, da er det verste som skjer, hvis dette går til null, er at det påvirker resultatet ditt med 1% negativt i året. Men hvis dette går, 10 000 eller noe sånt, så syns det på bunnlinjen.

[14:46 - 15:01] Så den asymmetriske distribusjonen av utfall, den gjør det interessant å ha et lodd i krypto. Men man må jo tenke sammen uansett, og dette er jo penger som du må ha råd til å tape

[15:01 - 15:19] hvis du er inne i det markedet. 32 milliarder på topplinjen, 5 milliarder på belgene, norsk typ. Så du kan ta litt av de 32 milliardene og kjøpe Bitcoin. For eksempel, 32 milliarder. Det er så tragisk at jeg bare har noen ord for det.

[15:19 - 15:34] Jeg vil jo hevde at sannsynligheten din for å få en gevinst, i hvert fall hvis du er, la oss si, fondet typisk er mellom de 10 til 25 største av kryptovalutaene,

[15:34 - 15:49] at du skal få noe ut av det, altså at det skal bli til mer enn null, jeg tror den er ganske god. Men er du heldig og dette her drar, så kan det jo bli veldig bra. Så jeg tror det er det som tiltrekker folk,

[15:49 - 16:06] men det er som jeg sier at bruk lottopppengene dine, tippingpengene dine og så videre, nå tror jeg du går med til å få sintet telefonen fra Norsk Tipping, helt sikkert. Og veldig mange som har spørsmål om det. Da får jeg telefonen fra Hamar. Men har du hørt om han, det er jo han som,

[16:06 - 16:22] det han skrev om han, amerikaneren som var det som tragisk skjedde, men han er alkoholiker, han arvet fra Mellenbank og Drexel, tror jeg det var. Så han var dobbelarving av ditt og en enorm formue, og så brukte han to millioner dollar

[16:22 - 16:40] på Ripple i 2014. Og det gikk til en milliard før han døde. Men i Norge er det jo angivelig, en som også har tjent en milliard, men dog kroner. Er de lettepengene tatt ut nå,

[16:40 - 16:55] eller er det faktisk oppsi? Priser de her tingene fra null til milliard, Jeg vet ikke, men det har jeg observert, og det er at folk som er langt nærmere på en måte det som foregår enn meg,

[16:55 - 17:10] og langt flinkere når det gjelder dette her enn meg, de trakk seg vekk fra det markedet i begynnelsen av året i år, faktisk i slutten av året, i fjoråret og i begynnelsen av året,

[17:10 - 17:25] de trakk seg vekk, ville ikke ha noe mer til å gjøre, for de er nå kommet tilbake igjen. Og det ser jeg på en måte som et godt tegn. Men dette må ikke oppfattes som løp og kjøp dette her, for du må virkelig vite hva du driver med. Kjøp og kjøp.

[17:25 - 17:43] Du må ha en annen tanke bak hvor dette skal, en annen plan. Dette som alle andre investeringer gjelder, og i hvert fall så godt du kan. Men en liten prosentandel av total for mye, er det? Ja, hvis du har penger du har brukt på tipping og lotto

[17:43 - 18:01] og disse andre tingene, så kan du vurdere om du skal bruke noe av det på dette. Men tenk deg hvordan en rik familie som har solgt et industriselskap, allokerer verdiene. Det er jo som regel, kanskje la oss si 40% i næringsendom, som gir uendelige inntekter ut livsantalet.

[18:01 - 18:16] Og så har du kanskje 20-30% i aksjemarkedet, og så har du spredt utover, og så har du alltid allokert kanskje mellom 1-10% til Hail Mary's, som kan gi 1000-10 000% avkastning.

[18:16 - 18:33] Mesteparten går til helvete, men en liten poeng er jo å fange potensielle oppsider. Ja, men likevel så må du gjøre din jobb, du bør gjøre en due diligence på hvem du har med å gjøre, og så videre. Og det kreves her, for bare se på resultaten i år.

[18:33 - 18:49] I fjor gjorde du aldri veldig bra, for da gikk jo dette til himmels. Og i år så tror jeg den der Eureka-hedge, den der indexen som blant annet måler forvaltere og fond som er i dette her, var i hvert fall ned 50%,

[18:49 - 19:04] jeg tror den er litt høyere nå, ned 50%. Men jeg kjenner forvaltere som har opp 30% i år. Så er det litt til skatt? Ja, det er jo før skatt, fordi de er ikke norske. Jo, men skatt er jo et reelt problem før nettoppbyt, kan jeg si. Ja, kommer an på hvor du er enn,

[19:05 - 19:21] i verden, ikke sant? Ja, i hvert fall i mange land. Det får jeg ned her i fred til, her i Hongkong. Er det 28% skatt på Norge? Ja, jeg vil jo tro, altså nå skal ikke jeg gå god for det, men jeg vil jo tro at det er en finansinvestering med 28%.

[19:21 - 19:38] Kan du trekke fra toppen? Det vil jeg tro, men igjen, Jeg tror ikke du kommer det på poker. Er ikke det det som er med poker, at det er kun gevinsten du betaler for, og du får ikke? Selv om jeg synes det er mye bra med poker, altså spille poker, fordi det er mest,

[19:38 - 19:53] av den type spill, er mest likt markedet, fordi det er mange ukjente der, ting du ikke har oversikt over. Så har jeg ikke spilt det selv, så jeg vet ikke. Men, så det er mål. Har du spilt poker? På gymnasiet kanskje, eller noe sånt da. Seriøst?

[19:53 - 20:10] Ja, jeg tror jeg endte opp med å vinne en udrikelig vin. Faktisk. Ja, virkelig. Hvorfor var det det? Nei, det var fordi han som skulle egentlig ut, han fikk ikke kjøpt det, det var vel sikkert en flaske vodka, eller hva det var det som var,

[20:10 - 20:26] og så fikk han ikke kjøpt det, men han kom tilbake med en muskatdruvin, eller nøttvin, eller noe sånt, det smakte kjetting. Du drikker ikke det så helverdens mye, men vet du hvem som drikker mye? En alfahan.

[20:26 - 20:48] Ja. Dette var mitt forslag på en overgang. Ja, det er jo en morsom overgang. Kan jeg lese en overskrift da på Daily Mail? Ja, kom igjen. Ja, men hvis jeg kan,

[20:48 - 21:04] jeg har jo da lest denne rapporten som dette kommer fra, og det er The University of Central Florida, og Singapore Management University som sammen har gått, og det de har gjort, bare for å ta grunnlaget,

[21:04 - 21:20] de har tatt bilder, altså de har fått bilder av 3000 hedgefondforvaltere, og så har de målt ratioen mellom ansiktets høyde og kjevens bredde. Og visst snakk skal det være slik at

[21:20 - 21:36] hvis du dundrer på med testosteron, og spesielt hvis du boler og den type ting, som er jo et anabolsteori, så vokser kjeven din. Jeg tror hele hodet vokser også faktisk. Ja, det er mulig, men det er hvertfall denne ratioen

[21:36 - 21:52] som altså mellom høyden på hodet ditt målt fra haken opp, og bredden målt rundt kjeven. Det var ganske morsomt, for det var en, skal jeg ikke si helt hvor det var, men det var en norsk derborg som ble spurt om han liksom

[21:52 - 22:08] brukte den type midler, og så viser de bilder før og etter av samme person, dette er en veldig kjent person. I Norge? Ja. Det var morsomt. Nå vil jeg ikke at du skal begynne å spekulere på det. Jeg kan si en person da.

[22:08 - 22:24] Jeg kan si en person som har sagt at han har brukt... Han, jeg har referert deg flere ganger, som du fortsatt ikke vet hvem er, Joe Rogan. Han har vel vært den største podcast. Og så har jeg sagt flere ganger til Peter at han gjør det og det, og han, hvis du ser han på 90-tallet,

[22:24 - 22:40] så er han en sånn spinkelite, tynn tode, og nå er han en helt gigantisk tode. Og han har sagt at han har brukt human growth hormone og sånne ting. Så det her stemmer. Du kan jo se det. Ja. Men poenget her er i hvert fall at... Nå vet jeg ikke hvilke forholdstall

[22:40 - 22:56] som på en måte indikerer høyt testosteronivå, hva det forholdstallet skal være, men det er klart at, altså, går du tilbake i megleromene, altså, tilbake i historien i dag, så er det jo veldig mye kvanter som sitter der, altså kvantitative

[22:56 - 23:12] matematikere, statistikere og så videre, men går du tilbake igjen, så var det jo et bra støynnivå og trøkk. Så var det jo liksom typisk... Så var det hele tiden sagt at det liksom var en sånn testosteron filled environment,

[23:12 - 23:28] men bunnlinjen er at disse har studert disse her, og så har de da selektert dem på de med høyst testosteron, og da har de da funnet ut at i gjennomsnitt så har de fem komma... så levererer de en avkastning i året som er fem komma åtte prosent lavere

[23:28 - 23:44] enn de som har, jeg må si, mer normale ansikter, om du vil. Og ikke bare det, men at hvis du hvis kunde... Altså, hvis du skal da selge foran investorer og er den typen,

[23:44 - 24:00] så hvis hvis investorene også er høytestosterone mennesker, de velger høytestosterone, de velger altså de velger ikke vaskekluten, de velger han som stunderer og strutter av testosteron, de velger de. Så de kan ha fond

[24:00 - 24:16] i fond, altså ta morsomt, altså nå har jeg ikke målt ansiktet i Scaramucci, men liksom Han var det perfekt. Ja, altså han vil jeg jo tro kunne falle i den kategorien. Jeg elsker jo Scaramucci. Han, ikke sant? Han drev jo Skybridge.

[24:16 - 24:32] Ja, men han drev Skybridge. Veldig firkantig, altså. Ok, men han drev Skybridge, jeg er helt sikker på at du neppe neppe fant at han investerte i i hedgefond som var forvaltet av

[24:32 - 24:48] av folk som hadde sånn bowlingkjærløk i utseendet for å si det på den måten. Jeg kommer på en spøk nå. Her er jeg bare forberedt, jeg er veldig dårlig. Burde man skifte navn på altså bytte navn mellom alfa og beta i det tilfellet?

[24:48 - 25:04] Ja, det er ikke dumt. Det er jo ikke noe dårlig spøk, det er jo faktisk det må jeg tenke litt på faktisk. Dårlig delivery, eller? Ja, men jeg ser jo hva du mener, men fordi, altså for dem som ikke vet, beta

[25:04 - 25:20] er markedsretning og alfa er mer avkastning. Ja, i riktig. Hvis du ville være 5% mindre på grunn av at du er en alfa. 5,8 og nesten 6, ja. Ja, på grunn av at du er en alfa. Det er jo et halv. Men da må du også se, det har vært gjort mange studier tidligere på dette, for jeg har jo

[25:20 - 25:36] studert det i forbindelse med psykologien, på dette med høytestosteron og hvordan det gjør deg. Altså hvordan agerer du hvis du er det. Og nå har jeg jo ikke tenkt på min egen ansiktsutforming,

[25:36 - 25:52] men jeg tror ikke det er spesielt brett. Vent litt, jeg må sjekke. Ja. Jeg tviler på det, men altså i det, du kan si at jeg har jo drevet med mye risikosport gjennom årene, og det er liksom ofte

[25:52 - 26:08] så tror man at høytestosteron gjør det. Mange vil beskrive det som høytestosteron. Ja, det kan gå til, men jeg vet jo at når jeg ser karakteristikkerne til høytestosteron mennesker, så har jeg en del av de dårlige egenskapene

[26:08 - 26:24] som ligger i det. Temperamentmessig, det der at du tenderer til å tredje mye, så jeg har liksom måtte, men jeg har systematisk på en måte jobbet med det, med å redusere på en måte antall transaksjoner,

[26:24 - 26:40] nå snakker vi ikke om high frequency som er modellstyrt, men liksom det at du handler selv når du foretar, slik at du på en måte forsøker å korrigere for de svakhetene, om jeg har klart å gå på godt hånd, det vet jeg ikke, men jeg har jo følt på kroppen hva det vil si å sitte der og kjedere deg og finne ut at

[26:40 - 26:56] nå må jeg gjøre noe, og så tar du en handel og så er dette klokken fire på en fredag, og alle andre går skal ned på puben, men du kommer klokka halv tolv, for da har du sittet og slitt med en sånn drittposisjon til klokka halv tolv til du slutter med å bete deg sure på

[26:56 - 27:12] å komme deg ut med et tap. Null noe. Ja, ikke sant, bare helt oppløst. Når du kommer i amerikansk lunstid på en fredag, da sitter du gjennom en god halvan time uten at det skjer en ting. Er ikke det den verste tiden i uka og treet, det er etter lunsj?

[27:12 - 27:28] På en fredag? Jo, altså jo, USA definitivt, altså du må gi deg etter at Europa og USA har møttes altså den tiden, si fra klokken to halv tre si halv tre til kanskje mot seks

[27:28 - 27:44] Norsk tid? Ja, norsk tid. Er det hver dag eller bare fredag? Nei, det er hver dag, men du ikke sant, i og med at Europa har tenkt å gå hjem så faller det der volymet raskere på en fredag. Så du må liksom justere for sånne ting. Men jeg kan fortelle deg en ting

[27:44 - 28:00] om poker da, siden du ikke vet noe om poker. Jeg vet noe om poker, men... Eller jeg vet ikke, du vet ikke, du har ikke følt på det. Nei, kom igjen. Når i gamle dager, når grunntatt folk spilte så mye poker, altså grunntatt det var så mye penger i poker var at det var så mange suckers og den beste tida på døgnet

[28:00 - 28:16] du kunne tjene penger var den tida når amerikanere kom hjem fra byen. Og så var den full og satt seg ned for å spille poker. Og jeg vet hedgefondforvaltere som har gått fra byen for å få med seg den der altså de har gått e-druffer, og begynt å sittet

[28:16 - 28:32] oppe og ventet på den gjengen skal sette seg ned og begynne å spille poker. For det var der du tjente penger. Du trengte en sucker. Mens nå er det ingen sucker igjen i poker, det er ingen som spiller poker lenger. Så nå er det bare proffer som sitter der. Og det er jo litt sånn som aksjemarkedet er nå, så veldig mange markeder

[28:32 - 28:48] Bitcoin har jo vært en litt sånn sucker-marked. Der er det masse sånne blå-ID-kjøpere. Så der er det jo når vi har snakket liksom i forbindelse med episode eller bare generelt, så har Peter flere ganger

[28:48 - 29:04] omtalt Bitcoin som nå skal det snu, eller det og det nivået. Og det tendeserer til å treffe hver eneste gang. Så det kan virke litt som markedet nesten er umodent. Er det en idé? Du mener at jeg fanger opp de umodene?

[29:04 - 29:20] Nei, at det er lettere å se for en proff fordi det er tidligere stadier. Ja, altså det er to ting med det der. Det ene er at det er mulig, og nummer to er at jeg bør slutte med det der mens jeg har en god track record i det der. Så lenge du gjør det privat så er det ikke så mye som bryr seg. Neida, det er sant, men

[29:20 - 29:36] nå ser du jo ting i kryptomarkedet som du ikke har sett før. Og var det i forrige uke, lurer på om det var tidlig i forrige uke hvor noen smalt til med 100 millioner dollar solgte Bitcoin i 100 millioner dollar inni markedet.

[29:36 - 29:52] Det er klart at da beveger det seg altså. Gjennomført? Nei, fysiske markedet, det var på en av børsene bare traff markedet med en, så ingen vet hvorfor. Ingen vet hvorfor dette ble gjort, om det var noen som kastet kortene eller hva det var,

[29:52 - 30:08] men det ble gjort ekstremt brutalt. Bare rett ut, altså noe som ikke har vært gjort før. Det har aldri vært gjort i en sånn enkel handel. Nå tar jeg og treffer alle kjøpskursene til i Atom. Det er vanligst, altså da har du enten panikk, eller så har du en plan med det.

[30:08 - 30:26] Det er jo snakk om at det er en veldig metodisk manipulasjon i markedet. Vanskelig å si om det er det eller ikke. Ja, men den er ikke så lett å manipulere, i og med at du har flere børser. Dette er komplisert, for jeg har folk som driver og tilknyter teknologi

[30:26 - 30:43] til et antall børser, og det skal flyttes mellom wallets, så det er mange ting som må stemme for at du skal, altså jeg sier ikke at det er umulig, du kan hvis manipulere det med veldig små beløp, hvis du vet at markedet er veldig sårbart på et eller annet tidspunkt,

[30:43 - 30:59] så bare selger et relativt lite antall kjøkken, så kan det faktisk bevege seg en del. Hva hadde du fortalt meg om noe, nå hadde jeg glemt det før episoden i dag, den tradingen med digitale bilder, eller hva det var. Ja, det var nytt for meg,

[30:59 - 31:17] dette var nytt for meg, det fikk jeg høre i forrige uke, ja, kattebilder. Har det her et navn eller noe? Ja, du må bare, jeg vet ikke, prøv digital cat photographs eller noe sånt, men i hvert fall, det markedet oppstår i slutten av fjoråret,

[31:17 - 31:33] var det enten i desember eller de siste månedene av fjoråret, så begynner man å, altså er det en auksjon på kattebilder, og kattebilder går fra, altså dette er bare et bilde av en katt,

[31:33 - 31:51] men det må garanteres uniknessen at det ikke finnes flere kopier, og det var kattebilder, altså bilder av en katt, folk tror jo at det er et akronym for noe, men det er faktisk bilder av den der i firebenten vennen,

[31:51 - 32:09] som ikke går så godt sammen med hunder. Et digitalt bilde, som du kan ta screenshot av. Ja, og det går, og sånne bilder blir handlet fra opp til 100 000 dollar. Ok, her har jeg det, over Ethereum.

[32:09 - 32:26] Ja, det vet jeg. Ja, det er blockchain. Ja, ja, ja. Crypto kitties. Ja, ok. Du hadde, var det ikke noen nordmenn som hadde trengt det der også? Jo, det var det, vi skal ikke nevne hvor han jobbet, men det var en kar som jobbet i en banksvalutaavdeling,

[32:26 - 32:42] som heivde seg på dette her greiene, og betaler 1000 dollar for dette, hvorpå alle rundt tenker han at han er helt noldus, altså det må jo være fullstendig idiot, for å så selge det noen dager senere for 13 000 dollar.

[32:42 - 32:58] Han gjorde dette rundt 5. desember også, for jeg tror dette var veldig kort levet. Ja, men det er riktig, det var i desember jeg fikk høre at dette hadde skjedd. Men tatt i betraktning at... Hvor langt gikk den der, kalte jeg? Nei, det gikk vist til 100 000.

[32:58 - 33:16] Det var helt sykt. Han mistet opp siden. Men altså, alle rundt synes han var en idiot, som betalte 1000 dollar for dette. Helt ærlig, jeg synes fortsatt han er en idiot, for det her er jo gambling i verste sort. Ja, men han er en idiot hele veien til banken han. Han bryr seg ikke om hva folk har, så er det en mulighet.

[33:16 - 33:32] Jo, men det her er community, de er fortsatt aktivt. Kryptokitties. Jeg har ikke researchet det, men jeg satt i en middag hvor en fortalte meg denne historien, og det er en reliable source. Her er Harry Potter Kitty. Det her er...

[33:32 - 33:48] Husker du det var noe som heter Pet Rock på 70-tallet? Ja, det husker jeg. Og så var det sånne bamser. Dette er jo til forvekslingslik, sånne bamser du kan kjøpe i USA, jeg husker ikke hva det heter. Der du samlet på, og så var hele greia at de var så sjelden.

[33:48 - 34:04] Så sier de, her er sjelden. Og så sier folk, jeg vil betale 10 dollar for det, så blir det 20, så blir det 100, så blir det 500. Så folk blakket seg jo på å sitte og hause masse barneleker, og så kollapset det selvfølgelig markedet.

[34:04 - 34:22] Et eller annet... Hva faen heter det der? Ja, uansett. Det er akkurat det samme. Kryptokitties. Det er uansett interessant, synes jeg, at folk bruker... I Silicon Valley så er de jo utrolig opptatt av kylling,

[34:22 - 34:39] det er jo litt mer håndfast, men det ble et statssymbol. Sånn at det er verdt 10-20 ganger... Som flamingoer her i Fløyda. Det er det. Folk skaffer seg flamingoer. Hva er dette jeg tenker på? Billige penger.

[34:39 - 34:55] Alt for mye penger. For mye penger. Folk kjeder seg og gjør sløve ting. Det er det. Jeg husker jeg jobbet med en kar som hadde en interessant teori. Han sa at når det var for mye penger i et eller annet system,

[34:55 - 35:13] så hadde det en gang stått og dukke opp som en sånn... Det er som om det er svulst på et eller annet sted. På et helt merkelig sted. Plutselig er det bare på Island. Og så har du en eller annen obskur britisk fotballklubb. Plutselig kommer det noen inn og byr en milliard dollar

[35:13 - 35:30] eller milliardpund for en fotballklubb. Så kommer det inn på sånne rare steder. Og det er et bra symptom på... Men nå er det noe annet. Du ser i økonomien, som følget av den teknologiske utviklingen, så ser du at folk kommer opp med idéer. Helt nye ting.

[35:30 - 35:46] Nabobil er jo en av dem. Hvorfor bare få komme på? Låner du ting? Bruker apper til å gjøre det? Massevis som kommer ut av det der hvor folk klarer å skape noe nytt. Og kanskje det ikke er noe,

[35:46 - 36:03] men de klarer å skape, de klarer å kreere, og de klarer å omsette det til penger. Jeg er jo litt fasinert i hvordan folk griper dagen. Så lenge folk gjør ting lovlig og ikke lurer noen, så de griper dagen. Ser muligheter, utnytter de mulighetene.

[36:03 - 36:19] Jeg synes det er spennende. Det er en veldig spennende tid, og det som er spennende med denne tiden her, er at det går så fort at de klarer ikke... Normalt sett klarer myndighetene å regulere bort alle forsøk, men her går det så fort og i så mange retninger at myndighetene rekker ikke å regulere dette reelt,

[36:19 - 36:36] slik at du får virkelig sjansen til å løpe med ballen til en billig penge. Den som gjør det, kan ta den løpet videre og få seg en posisjon før andre klarer å ødelegge det markedet. Vi er jo på en måte i et drømmeverden nå.

[36:36 - 36:53] For det er en verden der en hver idiotisk ting får mulighet til å blomstre. Resursene sittes løst. Og du har risikomidler. Husker du 2003, hvor lite risikokapital det var? Som var tilgjengelig. Etter jeg startet et firma, det gikk jo ingen vei.

[36:53 - 37:10] Det var jo ingenting... Jeg visste ikke hvem jeg skulle snakke med en gang, fordi det var ingen penger. Og nå er det jo, på grunn av Softbank, som har pumpet inn, jeg tror, 100 milliarder dollar inn i ventureverden. En verden som egentlig er ganske liten, det er jo ikke så mye penger.

[37:10 - 37:29] Hvor gjerne 4-5 kroner tapes, ikke sant? Ja, mer enn det, tror jeg. Ja, sikkert. Du hører jo bare om de velger det. Snakk om informasjonsasymetri, det gjelder jo akkurat den verden der, hvor de bare går og forteller om de suksessen de har hatt,

[37:29 - 37:48] og de andre nevnes ikke. Det er litt trist at jeg kjenner en som driver et firma som er helt fantastisk, og han gjør ting som er veldig sunn business. Bare sånn helt sånn, når du hører han forklare det, så er det bare helt sensasjonelt. Gjennomtenkt og bra, og bare alt er så grunnig.

[37:48 - 38:06] Og så leste jeg aviser, jeg vil lese i dagens næringsliv, så leste jeg om en eller annen fjøtt som har, sier han har funnet opp noe, som bare er liksom, bare prøver å melde om han på en ny ting, og så blir han hyldet før han har gjort noe. Og det er en sånn, apropos asymmetri, altså en næringsdrivende som faktisk klarer å bygge opp

[38:06 - 38:22] generasjonsvelstan, den blir aldri omtalt, for de søker ikke omtale. Mens de som nesten spesialiserer seg på å søke omtale, som har tusenvis av artikler å skrive om seg, før de har tjent det i kroner, det er litt sånn,

[38:22 - 38:38] det sier jo selvfølgelig noe om samfunnet, det er jo det folk vil lese om. Jeg er helt enig, også har det jo det der at, det er jo morsomt, for dette har jo vært, og jeg tror kanskje vi nevnte ved en eller annen anledning, hvor noen endret navnet på selskapet sitt,

[38:38 - 38:54] Ja, den crypto, ja, crypto eller bitcoin, ja, ikke sant, Long Island Bitcoin, eller Long Island Blockchain, eller hva de kallte det, ikke sant, og tok fullstendig av, og jeg tenker på han som du referert til, som da, som har bygget opp en bedrift, altså, ikke sant,

[38:54 - 39:11] det er utrolig, nøklen er på en måte å hive inn et eller annet populært buzzword i navnet, og så flyr det. Og hva er det egentlig, det er sånn sånn, internettkloven synes jeg er et veldig bra, det er et veldig bra begrep,

[39:11 - 39:30] det er ikke jeg som har kommet på navnet da, men det er på en måte, det symboliserer veldig mange som får mye oppmerksomhet, så jeg synes det ofte kan være lurt å sjekke, å gjøre grunnarbeid, og lese regnskap og sånne ting, for veldig ofte er det ingenting bak store utsannelser.

[39:30 - 39:47] Mens Norsk Tipping derimot, der er det masse mye, og dem snakker ikke så veldig mye med. Litt over 5 milliarder på bunnlinjen. Du hadde en teori om Donald Trump, som du har lufta før, nå har han snakket ned olje veldig direkte. Ja. Tror du han blir det da? Jeg aner ikke, men jeg synes jo det er påtagelig,

[39:47 - 40:04] altså før det, så skulle han jo gå løs på Kina, for å ha brukt devaluering av valutaen sin, så nå skulle han angripe Kina. Og han har ikke mer peiling enn at kinesisk valutaen,

[40:04 - 40:20] altså det er jo dollaren som har svekket seg, ikke kinesisk valutaen. Dollaren har jo svekket seg, han har ikke fått med seg det engang, så han anklaget kineserne for å drive snikdevaluering av valutaen sin, og så hadde dollaren falt i forhold til kinesisk valuta, det er en bra... Og så har den andre,

[40:20 - 40:36] men nå ser du at, jeg håper si, den makten bak ordene han har, så har kortere og kortere levetid, og det var vel nå på fredag, hvor han går ut og sier at oljeprisen er for høy, ikke sant, og det skal gjøre noe med det. Styrke Saudi-Arabia, dette skal ned,

[40:36 - 40:52] dette skal vi gjøre noe med, og oljeprisen faller vel en dollar, eller et eller annet sånt, men ender dagen høyere. Så han har da nevnt 19 selskaper, altså med negative foretegn, og nå tar han vel, altså det var vel ikke nok,

[40:52 - 41:08] så nå skal han opp på, så prøvde han da på kinesisk valuta, og så nå på olje, så det er tydelig at han jobber så oppover stigen for å se hvor... Men andre vil jo kalle det en form for marketsmanipulasjon. Ja, det gjør det.

[41:08 - 41:26] Men det som er artig å spekulere, eller å si at det er sant, hvor mye kan du tjene på hvite hundemøn sikker på at olje skal falle? Det er klart enormt, fordi hvis du ikke... Og da kommer du unna med det. Ja, det vet jeg ikke, for noen må ta den posisjonen for deg, og det enkleste er å ta det gjennom

[41:26 - 41:45] kortsiktige oppsåner, fordi hvis du vet, altså i dette tilfellet skulle han ikke vite akkurat hvor mye det skulle slå ut, men han vet i hvert fall når han sier det, og slik at du kan kjøpe den oppsjånen med kortest tid til forfall, litt sånn usannsynlig ut av pengene,

[41:45 - 42:02] altså la oss si to dollar under der hvor vi er, selv om det ikke har falt så mye som to dollar, i det øyeblikket dollaren faller umiddelbart. Oljefallet. Ja, unnskyld, oljen faller umiddelbart med en dollar, så farer den i været. Den går voldsomt. Hvor mye, hvor mange prosent er det?

[42:02 - 42:18] Mange hundre prosent. Hvor stor volume kan du kjøpe? Det vet jeg ikke, det kommer jo an på en, om du gjør det bare på, la oss si at dette fikk jo ikke bare en innvirkning på amerikansk olje, dette slår inn på brent olje, slår inn på arabisk light,

[42:18 - 42:36] Dubai light sikkert også, hel hev av forskjellige råoljekvaliteter, sikkert også i de andre, derivatene av olje slår det inn, så hvis du har spredt deg litt her, så er det mye penger å hente, og Gud hjelper hvis du i tillegg har brukt OTC-markedet,

[42:36 - 42:52] hvor de store oljekontraktene går. Er det mulig å tjene en milliard dollar og komme unna med det? Vet ikke, om du kunne gjøre en milliard på det? Å klose traden. Å klose traden med en milliard i gevinst? Vet ikke, jeg måtte studere volymtalen for å se,

[42:52 - 43:08] hva er, hvor mye, det handles jo, som i valuta-markedet, det handles for store volymer om dagen, men det er klart å capture den, du skal ut av den du har også, men at du kan gjøre flere hundre millioner, det tror jeg,

[43:08 - 43:25] det tror jeg nok at du kan gjøre. Jeg er helt skråsikker på at den er teorien i stemmen nå. Ja, men jeg tror at det er nok enda større, fordi prosentene blir større, når du går på enkeltselskaper, når du nevner det med Amazon og disse,

[43:25 - 43:41] da tror jeg at det er mulig å dra unna med mye penger. Det er klart, hvis du gjorde oljelaster i dette her, så kunne du gjort det, for det er store, da kjøper og selger hele laster, det er mye mer. Altså et helt skip liksom. Ja, et helt skip, så da,

[43:41 - 43:58] hvis du vet hvor det skal, du har shortet olje, du har pent og rolig shortet olje i terminmarkedet, og i det dette her skjer, så slutter du et skip, da kan du levere den oljen, da slipper du noe annet, da slipper du egentlig å gjøre motforretning,

[43:58 - 44:14] en gang, da kan du levere oljen til kursing i Oklahoma, eller noe sånt. Når man eier fysisk olje, er det sånn du ringer kapteinen på skipet, og snakker med ham, eller? Nei, jeg har bare eid fysisk olje en gang, og det var ikke med vilje, for å si det på den måten.

[44:14 - 44:30] Hvor mye? Jeg bortefatter en skipslast. Hva skjer da? Det var ikke, altså, Får du et dokument, sånn som når man får TOL? Dette burde vi tatt, blant ennå en lille, jeg burde ha en egen sending over mine største tabber, men dette er en av dem.

[44:30 - 44:48] Og det som skjer, er at jeg hadde posisjoner i olje, som skulle få falle. Og det skulle få falle den dagen. Men oljebørsen i USA, som er da i New York, den stenger klokken ni i norsk tid.

[44:48 - 45:04] Det jeg ikke hadde fått med meg, og det var jo bare min egen dumhet, det var ingen å skylde på, det var at forfallskontrakten, den kontrakten som forfallt den dagen, den stengte klokken åtte. Så jeg driver og handler i dette her,

[45:04 - 45:20] når plutselig ingenting skjer. Altså, for jeg har jo fortsatt, altså jeg er fortsatt short olje. Så jeg trenger å få tak i, eller å få tak i olje, nei, jo, så jeg eider olje, og det trenger jeg fortsatt å selge, når jeg driver og spreder mellom det, og neste månedskontrakt. Hvor plutselig liksom,

[45:20 - 45:36] det er sånn, det er sånn, det er sånn, det er sånn, og så klikker du på knappen, og ingenting skjer. Ja, da innser jeg plutselig at her er det et eller annet gærent, og da er jeg, da har jeg et problem. Hva gjør man da? Hvem ringer man da? Ja, ikke sant,

[45:36 - 45:52] who do you call? Hvor starter du eller hva? Nei, altså, jeg brukte jo de kontaktene jeg hadde, og heldigvis så hadde jeg en, altså jeg kjente en veldig stor oljetreider i markedet, som var så, altså egentlig ville jeg blitt fullstendig skrudd, hvis det hadde ikke vært for vedkommende,

[45:52 - 46:08] og det at de visste at jeg kjente han, gjorde at det var grense for hvor mye de ville, de ville liksom skru meg, og så holdt, det tok fra, altså fra, la oss si at jeg merket dette ti over åtte, det verste var at jeg hadde parkert oppe på frongen,

[46:08 - 46:25] jeg satt i bilen, og jeg var, og jeg kjørte derfra klokka tre om natten, altså det var så intenst at du vil ikke tro det, at jeg ble sittende i bilen og frem og tilbake med dette her, og dere var ringt til USA? Ja, jeg ringte kloden jeg egentlig på det tidspunktet der,

[46:25 - 46:42] men jeg fikk et megleforetak i Houston, til å gå imot, men det jeg ville gjøre var at, og da som en spread, slik at jeg ble kvitt den ålden jeg hadde, og så shortet jeg neste måned i en spread,

[46:42 - 46:59] og først så forsøkte jeg bare å bli kvitt det jeg hadde outright, og priserne var så dårlige at jeg kunne gått på millionsmeld, men så endte jeg, jeg tror jeg endte opp med å betale 15 000 dollar, altså sånn for å gjøre dette her,

[46:59 - 47:16] Det kostet deg å gjøre det? Ja, å gjøre det, og det tjente jeg en dagen etter, fordi da hadde jeg posisjon i olje for neste levering, altså dagen etter, og den gikk i min favor, så jeg tjente igjen det og mindre, men for å si det mildt, jeg følte meg ikke som noe suksess,

[47:16 - 47:34] der jeg hadde klart å lukke dette, jeg tror vi klarte å lukke dette til 30-40 000 dollar i gevinst dagen etter, men jeg følte meg ikke som noe helt som hadde tjent 40 000 dollar over natt, for det var virkelig ubehagelig. Du har nevnt det flere ganger,

[47:34 - 47:51] det var skikkelig ubehagelig, det var ordentlig ubehagelig. Apropos ubehagelig, nå prøver jeg å bli litt overgående, vi har litt andre tema her, en ting som har dukket opp de siste ukene er jo norske kortere som har blitt skvist av noe så inn i helvete.

[47:52 - 48:08] Det som jeg kommer tilbake igjen og igjen, for det er artig når jeg spør deg, jeg kommer ikke til å tjene på en sånn trade, teoretisk, og så svarer jeg alltid det samme, jeg vet hva som kommer, du sier det er en opsjon, så lurer jeg på hvorfor er det så mange, både i Norge og utland,

[48:08 - 48:25] som skal shorte noe, og som da går outright short med aksjen, når du har kostnader forbundet med det, Norwegian for eksempel, eller Tesla for eksempel, har 10% kostnader å shorte, Norwegian, jeg vet ikke hva det er, men det er jo et beløp, og så har du risikoen for at det blir trukket tilbake,

[48:25 - 48:42] eieren kan jo på noe som helst trekke tilbake aksjen, og så har du da den enorme elefanten som er short skvist, eller at det bare går uendelig, og plusselig, så det er ingen grenser du kan ta på, hvorfor shorter folk aksjer i stedet for opsjoner?

[48:42 - 48:58] Fordi de ofte er en lang shortfond som gjør det, og det er en effektiv bruk av kapitalen deres, for hvis de er ute og shorter for eksempel gjennom opsjoner, så må de ut med opsjonspremie, mens her bruker de aksjene de eier som sikkerhet,

[48:58 - 49:16] for shortsalget sitt. Så det blir nettopp en måte? Ja, helt riktig, og derfor gjør folk det på den måten, også er det det at noen er allergiske mot å betale opsjonspremie fullstendig. Men hvor stor forskjell er det på opsjonspremie og det det koster å shorte?

[49:16 - 49:33] Jo, fordi opsjonspremien, hvis dette er en volatil aksje, så betaler du ganske mye opsjonspremie for å shorte, fordi det er større volatilitet i den, det mer du betaler, det lenger shorten du skal ha i tid, så vidt du betaler, så det er mange faktorer her.

[49:34 - 49:50] Så jeg har alltid foretrukket å gjøre det gjennom opsjoner, men det er klart at i dette tilfellet her, så det er jo ekstremt, men det som er ekstremt er hvor mye aksjen stiger forut, for meldingen.

[49:51 - 50:08] Og en trader gjorde meg oppmerksom på, eller en investor eller trader gjorde meg oppmerksom på, at det var at aktiviteten dagen i forveien, man gikk inn i sluttaksjonen, dette er en som tradet Norwegian veldig mye, sa at det var unormal aktivitet, det var det som alertet han,

[50:08 - 50:24] som fikk han til å sette seg frem i historien, og ikke like det som var, til å, her er det et eller annet, han hadde sagt det med en gang, her er det noe som foregår, men han var redd for at nå kommer det en nyhet om at de trekker inn aksjelånene, og så er det noen som gjør det,

[50:24 - 50:42] og det er klart at hvis du har kontakt med en lånedesk, ta for eksempel Morgan Stanley som er en veldig stor desk, så får du color av den hvis du ber om det, altså color det er, hva er det som foregår i den, jeg var i samme situasjonen i 2007, da jeg ønsket å shorte spansk boligindustri,

[50:42 - 50:59] eller boligbygging, eller de som bygget boliger og construction, entreprenør, entreprenørene, og fikk beskjed om hva, og til og med bankene, men jeg fikk klar beskjed, når jeg ba om color, at her skulle du være forsiktig,

[50:59 - 51:16] vi har sett folk bråtrekke tilbake, for de manipulerer markedet på den måten, så du skal være forsiktig med å gjøre det på den måten, du må gjerne låne, det koster så og så, men ha det i bakhodet, eller denne er hard to borrow, slik at det er ikke mye der ute, det er ikke mye tilgjengelig,

[51:16 - 51:33] så det er ofte lurt å vite sånne ting, og enklere, og derfor tenkte jeg, ok, dette er ikke måten jeg har lyst til å gjøre det på, vi har ikke lyst til å bli sqvist ut av denne, akkurat når jeg helst vil ha den, så det ble ikke gjort på den måten. Men han du kjenner som 3DMion Norwegian,

[51:33 - 51:49] kan det være at han så de her kjøperne som ble flagget? Nei, han viste meg kursutviklingen, og jeg må innrømme, ved det blåtte øyet så det litt annerledes ut, men han hadde sett på det statistisk, som er mye mer granulert enn det,

[51:49 - 52:06] hvertfall mitt øye var i stand til å oppfatte, jeg forsto hva han sa, men... Men British Airways visste jo hva de hadde tenkt å gjøre. Ja, og... X antall med eglere involvering. I følge av han så var det helt klart, folk som handlet før den informasjonen kom ut.

[52:06 - 52:23] Jo, men de gjorde jo det, altså selve handelen var jo informasjon, så de måtte jo gjennomføre de handler, før de skulle flagget de 50 senter. Ja, ja, det er sant. Så det vil jo... Men jeg vet ikke hvordan det ble gjort, ble det gjort med en smelle, det gjorde vel ikke det? Nei, nei. Det hadde blitt gjort over tid. De kjøpte opp, hvis jeg husker riktig så var det 4,81%,

[52:23 - 52:41] de hadde kjøpt seg opp til, sånn akkurat opp til meldegrensene. Nettopp, og så tok de den der lille. Men han påstår da at liksom dagen før, i det du går inn mot slutten av dagen, mot sluttaksjonen på Oslo Børs, da er det han som ser at her er det noe. Og han med en gang tenkte at her er det noen som har informasjon.

[52:41 - 53:02] Jeg skulle jo tro han så volym da. Ja, det vet jeg ikke, jeg har ikke studert det så nøye, men fordi han tok kontakt på base at jeg skrev om dette, jeg skrev en... enten om jeg skrev en... jeg husker ikke om jeg skrev en blogg, eller om jeg skrev en Twitter, for det var, jeg tror det kanskje var det, for det var en merkelig aktivitet forut for den...

[53:02 - 53:19] Oslo Børs syspenderer den jo, da har den gått opp en 18% så vidt jeg husker. Fra før ned nå. Ja, da syspenderer Oslo Børsen rett og slett, fordi 18% oppgang her er et eller annet, og Børsen gjør jo riktig i det, men da har det jo allerede vært, men et kjøp,

[53:19 - 53:35] så store kjøpsnær snakker om, det vil jo naturlig presse opp en kurs masse. Jo, men du kan si at her er jo kjøpene foretatt over tid, ikke sant, man gjør det på en smart måte, man går ikke inn og tar 5% av mine, man kjøper dette her opp, og så er det akkurat som du sier,

[53:35 - 53:52] når kjøper den der delen som gjør at vi må flagge. Så det har jo ikke vært vanskelig i Norwegien, som har vært så tung av selgere, og en av liksom, dagens næringsliv, vi hadde vel tre dager på rad, med hvor lett det var å tjene penger på et stort Norwegian.

[53:52 - 54:09] Mistenkelig selv. Nei, men ikke det at jeg mistenker dem for noe, men det var jo også bunnen, det var jo faktisk også bunnen for det, altså når det da rekylerte oppover, så vi så aldri den kursen igjen. Men det er jo den klassiske, Barents for ski indikatoren,

[54:09 - 54:25] jeg vet ikke om du kjenner til den, men når Barents sier, nå er det Bear Market, så skal du kjøpe, og viser versa, at journalister har tendens til å komme inn, som den siste mannen, så når dem sier, nå skal du se over til noe, så skal du se at du inverser den der, nesten alltid funker, og jeg begynte å følge med på Dagens Næringsliv,

[54:25 - 54:41] for dem tar jo ganske mange kåler selv, der dem sier, ja, ja, ja, nei, nå skal det opp, nå skal det ned, og det har en tendens til å være bunnen eller toppen, dem sier det på, for det er jo veldig naturlig at media er de siste som får vite noe på en måte.

[54:42 - 54:59] Men det skal jo sies i forbindelse med Dagens Næringsliv, det var jo at de, det ga jo grunner, det var jo ikke bare at markedet går, derfor skal du, men de hadde jo en analyse bak hvorfor aksjene skulle ned,

[54:59 - 55:15] og hele greia. Hvis de ikke blir kjøpt opp. Ja, og så har du, og man begynte jo å kappes, men det du kan se det på, er at man kappes om å bli mørkere og mørkere i syn, og HSBC med analysen sin, eller forventningen om at dette skulle gå til fem år før,

[55:15 - 55:32] det var jo liksom, hvis ikke den ga bensin på bålet for shorterne, så vet jeg ikke hva vi ville gjøre da. De måtte jo alle føle at nå er vi i en kjempeposisjon, og så går dette her til de grader oppover. Det var jo en veldig crowdet trade. Og det er jo en skum ting å være i.

[55:32 - 55:48] Ja, mulig at det var det, jeg har ikke fulgt med, jeg har bare lest at det skulle være mye shorter der, men du kan jo forstå det. Men mirakuløst var det ingen som tapte penger til siden av at alle har kjøpt opp. Alle har dekket inn. Nå er det nok en god historie.

[55:48 - 56:04] Det er jo greit. Og du hører jo også den der, det var jo en eller annen selskap, jeg så det i forrige uke, nå skal vi nevne navnet igjen, da var det et eller annet selskap som plutselig kom med gode nyheter, og bare noen dager før så hadde noen av disse som du alltid ser i avisen, er kjempeheldige, var jo jammen var han ikke heldig da,

[56:04 - 56:20] har fått med seg, har kjøpt opp bare en par dager før igjen. Det er jo liksom sånn, hadde jeg sittet til syn og sett det der, så hadde det vært, altså hvis ikke det er som å hive bensin på bolle,

[56:20 - 56:37] men tydeligvis ikke. Jeg har ikke noe interesse for det der. Innsiden av det der driver ikke vi med. Det var værre før, tror jeg. Jeg tror det var værre før. Aner ikke. Altså på 60,

[56:37 - 56:53] jeg vet ikke hva det er, når det var liksom norsk hydrostorskjed. Ja, jeg vet ikke. Det var så lite du kunne manipulere, du kunne corner the market, men det går ikke an å gjøre det noe lenger. Nei, altså, utenom Carlsen & Richard. Markets manipulasjon er, ja, herring.

[56:53 - 57:11] Det er vanskelig å gjøre, det snakkes mye om det, men det verste jeg hører når folk snakker om at shorter er manipulert, hvis det er en ting som kan teknisk skive en aksje, så er det jo en short squeeze, snarere en short påvirkelse i aksjen, snarere en motsatt en short øker etterspørselen etter aksja.

[57:11 - 57:31] Ja, det vil jo øke etterspørselen på et eller annet tidspunkt et aksje, men i det øyeblikket du selger på, du låner av noen og begynner å selge, så er det klart at du endrer jo tilbudet etterspørselet i aksjen. Ja, men alt stimulerer jo til mer skjalg. Ja, så du stimulerer volymet. Mens en short squeeze vil jo fyke i været,

[57:31 - 57:49] fordi at folk får margin calls. Ja, og bare at noen hører at det er short squeeze, så hopper jo gjerne folk på å begynne å kjøpe. Ja. Ved at noen har et problem. Og da blir det en short squeeze. Ja, og sånn sett så er jeg jo helt enig med deg at det er kanskje, ja, det er kanskje mer ... Altså, å gjøre short salg ulovlig er det dummeste man kan gjøre,

[57:49 - 58:05] som under finanskrisen. Men ... Jeg skjønner ikke hvordan funksjonen skal ha, annen enn å ødelegge markedet. Husker du det de dagene? Ja. Under finanskrisen, det var ... Ja, ja. Helt idioti. Men når vi er inne på det med manipulering,

[58:05 - 58:25] så er det jo morsomt at en UBS-trader nå er ... ble både arrestert og skal tiltales for kursmanipulasjon. Og det er egentlig nøyaktig ... Det er en blåkopi av det som var robotsaken i Norge.

[58:25 - 58:42] Det er akkurat ... Timberhill. Ja, det er akkurat det samme i robotsaken i Norge. Jeg kjenner jo godt til den, fordi jeg var oppnådd som ekspertvitende i retten. Eller sakhyndig, unnskyld.

[58:42 - 59:00] I retten. Og der har du da to stykker, jeg tror faktisk de var uavhengig av hverandre, en eneveien student og en annen veien trader, som har oppdaget et mønster i kursen på en aksje. Og det er en robot som stiller priser, som er market maker,

[59:00 - 59:17] og det er som du nevner Timberhill. Og de sitter da ... Jeg tror det var Timberhill i Holland eller noe sånt, som stilte priser på Oslo Børs på den der aksjen. Og de oppdager et mønster, så hvis de kjøper, kjøper, kjøper og så selger, så kan de få en gevinst av dette her.

[59:17 - 59:37] Og de blir da ... Jeg mente jo ... Myndighetene var jo helt uenige, Økokrym var helt uenige. De mente at dette var markedsmanipulasjon, men jeg mente at dette var akkurat det samme som skjer hver dag. Altså, mellom mennesker på børsen er at du prøver å se mønstre i hva andre gjør.

[59:37 - 59:53] Altså, teknisk analyser er jo egentlig på å prøve å se mønstre, og utnytte det på en eller annen måte. Og de blir frifundet. Dette ble anket og endet faktisk opp i høyesterett. Og det hevdet du da høyesterett,

[59:53 - 01:00:09] som har da vittnet i høyesterett. Det var egentlig vanlig at du har vittnet der i det hele tatt. Jeg tror jeg var også, jeg så på det da. Akkurat. I hvert fall, så de blir frifundet. Men, altså, siden det, så har i utlandet, så har andre blitt dømt for akkurat det samme.

[01:00:09 - 01:00:27] Det var en fondsforvalter som ble dømt til tre års fengsel. Og nå er det da en trader, en sveiser, som jobbet ved UBS i Stamford i Connecticut, som er tiltalt for det samme. Og her ber man også om fengselstraff. Men det vi vet,

[01:00:27 - 01:00:44] altså hele denne high frequency trading market makingen, er jo å forsøke å finne øydre og utnytte det. Så det kan ikke være slik etter min oppfatning, selv om Dodd-Frank, som ble vet av det i 2010, sier noe om dette med spoofing og den biten der.

[01:00:44 - 01:01:02] At en maskin kan få lov å gjøre det, men at mennesket kan ikke få lov å gjøre det. Altså, en trader får ikke lov å gjøre det, en trader får ikke lov å utnytte en maskin, men maskinen kan utnytte alle. Og det er det som er det paradoxale i dette her,

[01:01:02 - 01:01:18] er at det er ikke noe likhet for lovene, til min oppfatning i dette. Altså, enten må det være forbudt, og da er det også forbudt for maskinen å oppdre som de gjør, eller så må det være tiltalt for alle å gjøre det. For hvis du finner en svake til en maskin, det er ikke så lett å finne.

[01:01:18 - 01:01:36] Finner du først en svake til en maskin og utnytter det, så må du ha anledning til å utnytte det på samme måten som maskinen utnytter menneskelige svakheter. Det er i hvert fall min oppfatning av det. Så jeg er litt forbauset over den vendingen det hele tar, men så kommer det en på toppen av dette,

[01:01:36 - 01:01:54] så kommer det en nyhet at Steve Cohen, som er da SAC Capital, som da har mistet anledning til å drive hedgefond i et antall år, som er nå kommet tilbake igjen, han har nå investert i et selskap som har til hensikt å angripe robotene.

[01:01:54 - 01:02:10] Men med teknologi. Det er han som Bill Jensen besør på. Ja. Imperative Execution heter dette selskapet, som er et fintech-selskap som han investerer i, som da skal, altså de har sett seg lei på

[01:02:10 - 01:02:28] at roboter gjør det dyrere for pensjonskasterendre å handle det, fordi de oppdager det. Men gjør de det? Det her selskapet tjener jo ikke penger lenger. Nei, gjør de det eller ikke. På Norges Bank Investment Management, altså Aldri Fondet, har en årlig konferanse

[01:02:28 - 01:02:47] som er by invitation only, hvor de tar opp forskjellige temaer, gjerne i august, september, synes jeg det er sku. Og for et par år siden, kanskje for tre år siden, så var det noen nederlendere som presenterte en studie på hvordan high frequency-trader

[01:02:47 - 01:03:05] opererte i markedet. Og jeg må innrømme at de viste da, de hadde da fått lov å bruke data fra, blant annet, Svensker Ordbyr Fondene, de hadde fått lov av DNB Asset Management, og de hadde studert dette på Nesdek i Stockholm.

[01:03:06 - 01:03:24] Og da hadde de sett mønstrene til disse maskinene, og faktum var at maskinene gikk imot, altså hvis fondene, altså pensjonskassene og de andre, var kjøpere av en aksje, så ville de være selgere i bortimot halvannen timestid,

[01:03:24 - 01:03:46] altså ville de faktisk selge hele tiden, forsøke. De ville gå imot handel, altså i andre ord, ikke prøve å gå samme vei, ikke prøve å gjøre det dyrere, men de ville gå imot en god stund, for etter en viss tid så slo de om, og da ble de preditoriale. Og netto, netto så tjente high frequency-traderne på dette.

[01:03:46 - 01:04:02] Det var ikke store beløp, det var ganske små, og du kan si at det kan også være i prisen du må betale for volym, så det var ikke som om juryen har kommet inn og sagt at dette er bare dårlig, selv om vi vet at det er enkelte der ute

[01:04:02 - 01:04:18] som kontinuerlig manipulerer, altså sånn at de pinger øydene dine med en bitte, bitte, bitte små beløp for å se om du er reell eller ikke, og er du reell, så handler de ikke på deg hvis ikke den prisen er feil. Og det er utrolig frustrerende.

[01:04:18 - 01:04:34] Men når du ser på hva de har sett, skal man faktisk tjene dem som er kjent, så går det jo feil vei. Ja, de gjør det, men selskaper som Citadel og XTX og disse. Er det offisielt hva de tjener? Ja, det tror jeg at det er.

[01:04:34 - 01:04:52] Men det finnes, og det har endret seg, så Flowtraders begynner å gjøre det bedre. Det har vært en veldig avskalling, og en konsolidering av en del av disse high frequency firmaene. Men det som Kone og disse skal lage,

[01:04:52 - 01:05:10] er en egen dark pool som skal bekjempe disse andre. Hvor de rett og slett tar skikte på å bekjempe robotene. De skal lage en egen dark pool for å sleppe dem inn. Ja, de skal lage en egen dark pool for generering av disse ordrene,

[01:05:10 - 01:05:26] slik at de ikke blir predictable for maskinene, men samtidig skal de klare å avlese hvordan disse maskiner, så de går rett og slett til frontalangrepp på maskinene. Det blir spennende å se. Early days.

[01:05:26 - 01:05:43] Hvor mye assets har Citadel under management? Uff. Det vet jeg ikke. 24 milliarder dollar. Det er litt, men det er 14 ansatte. Ja, de er store overalt.

[01:05:43 - 01:05:59] Hva er det som har skjedd med kakao og aluminium? Det har gått litt mot resten av markedet. Nå har råvarer generelt steget i verdi. Nå har jeg ikke fulgt kakaomarkedet nøye,

[01:05:59 - 01:06:17] men aluminium har jeg faktisk fulgt med. Det som skjedde der var at, som klassisk, hvis man har sett på et chart av aluminium i år, så har det en bra oppgangstrend, som først brytes trenden, og så brytes det et støttenivå,

[01:06:18 - 01:06:34] og det hagla på med salgsanbefalinger. To dager senere går aluminium vertikalt til himmels. Du snakker om short squeeze. Det der gjorde det vondt. Og det har gjort mange vondt.

[01:06:34 - 01:06:50] Den formasjonen, hvis den var teknisk anlagt, var så tydelig at Stevie Wonder gikk short. Dette her. Spørs hvor bra klassisk teknisk analys er i 2018.

[01:06:50 - 01:07:08] Det hadde vært et bra spørsmål å stille John Bollinger. En ting jeg har støtta på med teknisk analys, du var veldig tidlig med chart i Norge. Ja, med tidsserier. At du heltatt hadde et chart. Ja, for meg var Dag Fugt den venn som først interesserte seg for det i Norge.

[01:07:08 - 01:07:27] Han hadde lest boken til Sixten Øyman, som jeg tror Kapital hadde annonser for, eller gjorde en feature på den og sånt. Dag kjente David Fowler, som drev et selskap i London som heter Chart Analysis,

[01:07:27 - 01:07:43] som var kjent over hele verden. De to var venner. Han begynte med dette, det jeg gjorde, for det fanns ikke tidsserier i Norge. Det fanns ikke noe tidsserier i databasen. Ikke here to date, ingenting. Det fanns ingen tidsserier i databasen i Norge.

[01:07:43 - 01:07:59] Alt var på ark på børsen. I kolonne, ja. Nei, alt var på børskurslister, som lå på hverandre. Å, herregud. Slik at jeg laget den første databasen på børskurset på Oslo Børs.

[01:07:59 - 01:08:17] Dette måtte ha vært i 1981 eller 1981, 1982 eller noe sånt. Da, med en sekretær som heter Berit Dalseng, hun satt på at den ene leste og den andre tastet inn, og så byttet vi på. Så tok vi først de selskapene som hadde to ganger daglig opprop,

[01:08:17 - 01:08:34] for det var jo sånn den gangen. De største selskapene, de siste tre årene, og så gjorde vi det på alle, og så justerte vi for emissjoner og den biten der. Så hadde vi den aller første tidsseriedatabasen. Så tenkte du da teknisk analyse på det? Nei, jeg tenkte teknisk analyse, statistisk analyse.

[01:08:35 - 01:08:52] Jeg hadde jo drevet med den type analyser tidligere, og nå hadde vi plutselig et grunnlag å kunne gjøre Fourier transform, og så mange sånne forskjellige ting, ulike sykelanalyser, den type ting.

[01:08:52 - 01:09:09] Nå hadde vi et grunnlag for det, for før det så kunne jeg bare mene noe om det, men nå hadde jeg faktisk noe som du kunne mene noe statistisk om. Men spørsmålet da er, et marked der kun du sitter på den statistiske råvaren,

[01:09:10 - 01:09:27] det må jo være lettere å tjene penger hvis det er kun du som klarer å se et mønster. Nei, det vi gjorde da, for vi var jo et analysefirma, det var at vi, jeg tror det var i 82, hvor vi kom ut med Norges første chartbok,

[01:09:27 - 01:09:45] som heter Oslo Stock Market, som kom ut hver 14. dag, mener jeg. Og det var ikke bare bare, for dette var tiden hvor det var floppy disk, floppy drive, slik at jeg ville sette den i gang, jeg hadde tast inn børskursene for dagen, den dagen, altså den siste dagen som var en torsdag.

[01:09:45 - 01:10:01] Så nå hadde jeg tast inn det, så satte jeg i gang denne her, og da gikk den på en printer. Og så måtte jeg komme tilbake igjen i 8-tiden og skifte disk. Og så dro jeg hjem igjen, og så kom jeg tilbake i en nærmere midnatt.

[01:10:01 - 01:10:18] Og hvis alt hadde gått bra, du ikke hadde hatt papirstopp, for vi hadde jo papirstopp, så var du ikke ferdig før en eller annen gang på morgenkvisten. Hvis du ikke hadde papirstopp, så tok jeg da denne bunken med chart, som var skrevet ut på printer, og kjørte opp til Pilestrede

[01:10:18 - 01:10:35] og leverte den hos et reklambyrå. Hadde nøkler dit, la den på en desk, en desk til en der, og så gikk den i print, og så var den ute hos abonnentene på lørdag morgen. Så da fikk de den i posten. Og der var det chart over av disse her, med noen indikatorer som jeg hadde lagt på.

[01:10:35 - 01:10:52] Bollinger Band var ikke der, men jeg hadde noen Wells Wilder-indikatorer og litt sånn forskjellige på det. Nå glider den i gjennomsnittet. Som sagt, disse Wells Wilder RSI, tror jeg det var, for det er en karriere som heter J. Wells Wilder som fant opp i sin tid. Og så viste den relativ styrke i forhold til totalindeksen,

[01:10:52 - 01:11:10] så du kunne se på en ene graf om den aksjen du så på var sterkere eller svakere enn totalindeksen. Men som ... Kanskje ikke du skjønte hva jeg spurte om. Hvis du er den eneste i markedet som har sånn informasjon, er det større sjanse enn hvis alle har den

[01:11:10 - 01:11:27] og trenger penger på den strategien, fordi du får jo ingenting som er vennlig på en crowded trade, hvis, la oss si at du går short, eller et eller annet, fordi du tror noe er overkjøpt, for eksempel, på grunn av RSI-en. Hvis du sitter på den informasjonen i et usofistikert marked der ingen har et chart, ingen har en datamaskin,

[01:11:27 - 01:11:43] ingen kan gjøre kvantrivanalyser, er det større sjanse, eller er det alt annet like? Altså, på det tidspunktet var jo ingen teknisk drevet i Norge omtrent. Vi hadde jo, og det var jo fra før jeg kom inn, så hadde jo dag noen av Norges største investorer,

[01:11:43 - 01:11:59] altså institusjoner og privatpersoner som kunder. Så du kan si at vi hadde markedsmakt hvis vi sa at noe var i kjøp, så hadde vi faktisk markedsmakt, da så du at ting beveget seg. Men samtidig så har du jo alle de 50 meggelselskapene,

[01:11:59 - 01:12:16] eller hva det var som var i Norge på det tidspunktet, som da kunne med noe annet og ha fundamentale analyser. Så jeg vet ikke, men det er klart at det er flere som fikk et chart og kunne se utvikling. Det er mer sannsynlighet, og i hvert fall hvis de hadde gått kurs et eller annet sted i verden

[01:12:16 - 01:12:32] om teknisk analyse, så var det vel mer sjanse for at de at de mente det samme som deg. Men skjønner du spørsmålet? Jeg skjønner spørsmålet, men Altså er det The Tail Wagging the Dog er det jeg lurer på?

[01:12:32 - 01:12:49] Ja, av og til. Av og til. I to selskaper husker jeg veldig at det var The Tail Wagging the Dog. Norsk Klar Navigasjon og Norsk Vikingolje. Norsk Vikingolje har jeg hørt om. Ja, de to selskapene der, de følte jeg virkelig at når vi mente noe om,

[01:12:49 - 01:13:09] så gikk det veldig i den retning. Og når vi snudde, så gikk det veldig den andre veien også. Men må det være, for det som jeg lurer på er hvis vi tar Bitcoin da, som et ustofiskert marked, hvis man sammenligner det med for eksempel S&P Future. Så hvis man skal prøve å tenke at det er eksperiment,

[01:13:09 - 01:13:26] et ustofiskert market, er det lettere å lese den kollektive psykologien, fordi det er ikke en milliard mennesker som sitter hamreløs på det markedet og skruer psykologien, sånn at det blir mer vannet ut, mens i et nytt marked.

[01:13:26 - 01:13:44] Jeg tror du må en eller annen fall få kritisk masse slik at psykologiske prinsipper gjelder. Men er det noe som du kan si med relativt stor sikkerhet at alt kommer til å fungere? Jo, men det er vel det du ser, og det så du da

[01:13:44 - 01:14:01] og slik er det i dag etter min oppfatning, er at du finner jo ikke en modell, en indikator som virker i alle sammenheng. Det finnes ikke, i hvert fall vet ikke jeg at det finnes. Men det du finner, det er at du finner en svitte, og så ofte så passer det litt til din egen personlighet,

[01:14:01 - 01:14:19] hva du ser på og hva du ser etter, så finner du på en måte en svitte av indikatorer, la oss si fem-ti indikatorer som du bruker, eller to-tre, hva som helst. Og så veksler du mellom disse. Og det er jo der kunnskapen ligger,

[01:14:19 - 01:14:37] det er å vite, altså å se forandring, altså å se den tidlig, akkurat som en trend som forandrer seg, altså å se faktisk at det skjer før det er for sent. Det er det det handler om. I hvert fall for min egen del i dag,

[01:14:37 - 01:14:53] så brukes jo tankekraftig forskning på å se disse, og detektere, og avlese, og forsøke å modellere disse regimeskiftene, mye mer enn indikatorene som er der ute.

[01:14:53 - 01:15:09] Det er mye viktigere. Folk driver å studere trender, jeg studerer hva skjer når det går over fra en fase til et annet, også ikke nødvendigvis fra oppgang til nedgang, men når det endrer voldtalitetskarakteristikker,

[01:15:09 - 01:15:28] og den type ting, der ligger det mer å hente etter min oppfatning. Jeg lover å foreslå et eksperiment. Dette er faktisk en veldig interessant problemstilling som egentlig ikke har hørt diskuteres på denne måten. Er det mulig å sitte med det som ser ut som real-time data,

[01:15:28 - 01:15:45] som er historisk data, og ta for eksempel 1929? Er det mulig å kjøre kontinuerlig analyser uten å vite om det er 1929 eller ikke, for å klare å med en prosent eller et eller annet,

[01:15:45 - 01:16:02] å si hvor sannsynlig det er at noe er alvorlig galt i markedet? Eller 1987? Jeg vet ikke, fordi 1987, i tilfellet 1987, der jeg er tidlig ute, er jeg ute i måneder før det smelter,

[01:16:02 - 01:16:19] og mener at det skal gå gærent. Men jeg er egentlig ute godt før det smelter, samme egentlig i 2008. 2008 var spesielt ille. Da var jeg ute åtte måneder før. Det er sånne ting som jeg har forsøkt å forbedre.

[01:16:19 - 01:16:37] Hvordan kan du forbedre det? Det kan du blant annet gjøre gjennom instrumentbruk, slik at hvis du sitter på feil side av markedet, at du ikke taper veldig mye ved å gjøre det, i den perioden, men at du har råd til å bli sittende om du vil feil, en periode før du eventuelt får rett.

[01:16:37 - 01:16:53] Jeg tror jo at du hele tiden, for det første er jo at mennesket er utrolig fragilt. Har du et bedre uttrykk? Vi er skjøre. Vi er veldig skjøre. Det er så mange ting som virker inn på oss,

[01:16:53 - 01:17:10] inkludert hva vi har spist den dagen, henser den morgenen og så videre. Mennesket er ikke spesielt robust til å få ut av disse avgjørelsene og vurderingene. Det er derfor vi forsøker å programmere dem. Det er derfor vi forsøker å få dette over i modellform,

[01:17:10 - 01:17:29] slik at det skjer mye mer objektivt. Det har vi ikke hatt anledning til å gjøre før stordata ble tilgjengelig og prosessorhastigheten ble forbedret. Nå finnes det mulighet til å kjøre sånne ting som 29-scenario,

[01:17:29 - 01:17:46] 87-scenario og sånt. Har du prøvd å kjøre sånne? Nei, jeg har ikke det. Jeg har gjort det på mye mer mikroaktive data. Det har vært veldig interessant å se, om så bare for å vise fram stordata, eller hva det er som kalles det,

[01:17:46 - 01:18:06] å kunne kjøre i en, la oss si, 100 000 scenario, og i de 100 000 er alt fra panikken i 1970-tallet til hele oppturen på 50-60-tallet. Jeg kan fortelle deg en annen, litt liknende sak.

[01:18:06 - 01:18:27] Jeg kunne sitte og se inn i skjermene daglig, det satte jeg jo i hodet, og så ville jeg plutselig si at nå skjer et eller annet, her er et eller annet. Så ville de rundt meg si at her har ikke skjedd en ting. Det er jo ingenting, kursene forandrer seg ikke helt. La oss si noen minutter etterpå, så dro det en eller annen vei.

[01:18:27 - 01:18:43] Jeg har ikke noen forklaring på det, for de som satt og så på de samme kursene som de gjorde, de så rett inn og sa at det er jo ikke noen bevegelse her, det er ingenting som tilsier det. Min teori på det, og den kan være feil, den kan absolutt være feil, det var at det finnes noen der ute vet noe,

[01:18:43 - 01:19:01] noen får litt tillit til informasjon, noen får en tillit til indikasjon om du vil, og det gjenspeiler seg i fløtteringen av kursene. Så skjønner du, kursene, selv om det ikke går noe særlig opp og ned, kanskje kjøpskurs 34 står bare og blafferer, det blaffer ikke nok til at du egentlig ser det,

[01:19:01 - 01:19:18] men signalet går gjennom optikknerven din, og trøffer et eller annet sted i hjernen din med en herestikk for det, som sier at just det der har jeg sett før. Magufølelse. Ja, kall det hva du vil, men jeg tenker jo at det er noe mer fysisk enn det, uten at jeg kan bevise det.

[01:19:18 - 01:19:34] Magufølelse er høyst reell. Det er jo data crunching på ekstremt nivå. Ja, jeg vet det, men jeg skulle gjerne at det var mer akademisk og sånn at du kunne si noe mer om det, men jeg vet jo i dag at, ta for eksempel Renaissance og disse andre,

[01:19:34 - 01:19:51] det er jo ikke finansfolk som jobber der, det er folk som er eksperter på data i forskjellige former, altså enten de er fysikere, astronomer, de setter seg ned med en serie data og prøver å finne ut, og er ikke egentlig interessert i å vite

[01:19:51 - 01:20:07] om det stammer fra bitcoin, aluminium, kakao eller norwegian, de bare setter seg ned, ser på data og prøver å finne ut hva er dette for noe. Hva har jeg sett dette for? Hva er dette jeg ser på? Hva er det for noe? Altså ikke er det norwegian,

[01:20:07 - 01:20:24] men hva er det jeg ser på her? Jeg var en gang i San Diego på besøk hos en av kjende der, og da var det masse sånne fintech, småselskaper, og da husker jeg det var ett som jeg likte så godt, selv om det var sikkert, grunnarbeidet var sikkert ikke bra nok, men jeg likte måten de tenkte på.

[01:20:24 - 01:20:40] Det du kunne gjøre var, jeg husker ikke hva det hete noe, det ble aldri noe av det selskapet, det var liksom en kar, men det han hadde laget var et system for du kunne ta og plotte en aksje, la oss si Apple, så kunne du plotte en event inn, og så hadde du en tidsserie, men tidsserien var litt annerledes enn du var vant til,

[01:20:40 - 01:20:58] den var minus fem dager og pluss fem dager, og så kunne du plotte inn en event, for eksempel en kvartalstall, eller en børsmelding av et eller annet slag, det var masse ting. Det de hadde gjort var at de hadde crunchet historiske data,

[01:20:58 - 01:21:15] og så bare laget syntetiske aksjekurser fremover, basert på hvordan hendelser som skjedde. Så hvis det var for Apple kvartalstall, så var det uavhengig om det var positiv eller negativ, det var bare kvartalstall, og så tegna den en graf basert på alle dataen.

[01:21:15 - 01:21:31] Det var interessant, det var liksom teknisk analyse fremover på en måte, og jeg kan skjønne at noen investorer vil like å ha sånn type ting å læne seg på. Det finnes ikke et fasitsvar, men det gir deg litt sånn, for jeg tror mange tredjera, kanskje spesielt,

[01:21:31 - 01:21:48] har problem med å forestille seg at ting kan forandre seg, for man er så ankret i nåtida, det er vanskelig å forestille seg at gulvet på sveitfrangen skal forsvinne, for du tar det så for gitt, det er liksom Bibelen din, og så plutselig er den brent oppe borte.

[01:21:48 - 01:22:04] Jeg likte den måten å approache en graf på, en fremtidsgraf. Men det er jo nettopp det du sier der, at Bibelen blir brent, det er jo det som skjer i type 780 selvfølgelig,

[01:22:04 - 01:22:21] men også under .com, da ble Bibelen brent i begge retninger, både når dette gikk opp, for det var jo løft som dro og dro og dro, det var jo ingen verdens ting der, det var jo ikke selskapet som var knapt stiftet før de dro,

[01:22:21 - 01:22:39] og til nedsiden falt det mye mer enn noen kunne forestille seg. I samme 2008, og jeg skal love deg nå, for dette har vi snakket om før, nå er vi kommet så langt, nå er vi ti år fra finanskrisen, og du har byttet ut en hel generasjon med megler og analytiker og den type ting,

[01:22:39 - 01:22:55] så jeg kan love deg, Stratega. Ikke minst, og jeg kan love deg at hvis du nå, nå kommer de fleste til å bli religiøse hvis dette er fra hverandre, for nå er det veldig få som har erfaring,

[01:22:55 - 01:23:12] og har sett noe annet. Jeg abonnerer på et nyhetsbrev fra en sånn independent analytiker, og hver eneste uke er det noen nye fannskaper han har klart å finne fram, og det slår meg at folk må være så kreative på å finne grunner til å være pessimister.

[01:23:12 - 01:23:28] Det er liksom, han lager sin egen chart basert på en eller annen relativ verdi, men det er jo alt mellom himmel og jord peker på at dette kommer til å ta slutt, men det gjør jo ikke det, det bare fortsetter. Ja, altså det gjør jo det,

[01:23:28 - 01:23:44] du må, den siste pessimist og så videre, må ha blitt optimist, du må ha liksom måtte det. Jeg heter en fransk mann i Sosietet General, han, Åh, ja, jeg vet hvem du mener, Som alltid er negativ, mener du?

[01:23:44 - 01:24:02] Ja. Nå søker jeg bare på Sosietet General negativ. Jeg citerte Kit Jukes her forleden dag, men det er ikke han. Han kjenner jeg faktisk, han er en fantastisk fyr. Ja, han hadde, jeg synes han hadde et så utrolig, hva var det han, jeg skal se om jeg finner,

[01:24:02 - 01:24:18] sitatet til Kit Jukes, for det var veldig bra. Han er en veldig bra person. Hvis du ikke følger, du kan følge ham på Twitter, han har et nyhetsbrev også, vi i Sosietet General, de har jo en del du kan abonner på, som han er. Jo, dette er fra Kit Jukes,

[01:24:18 - 01:24:34] dette var i forrige uke, What matters now, dette måtte være i Financial Times, What matters now is the nervousness induced by both President Trump's late cycle fiscal largesse and his Twitter feed. Det er ganske bra, det er det som teller. Det er Twitter feeden til Trump, det er den som styrer.

[01:24:34 - 01:24:50] Jeg så ikke på Sosietet General og Bear. Albert Edwards. Albert Edwards. Altså hvis du ikke har lest Albert Edwards rapport da, jeg ville ha skippet å lese det via navis, bare lest den direkte, det er helt magisk hvor mange måter han klarer å være negativ på.

[01:24:51 - 01:25:07] Og han er alltid, absolutt alltid negativ. Men han hadde en rapport for et par måneder siden, der han visste et lite hint av positivitet, og neste rapport så henviste han til det, at nå vant han tilbake igjen. Men han er jo den mest populære som Hebanken har.

[01:25:07 - 01:25:23] Ingen matcher han. Hvis han har et foredrag så kommer det tusenvis av folk til å høre på. Det er ingen grenser for det. Det var Kit Juke som fortelte det, litt sjalutt. Men her, i dette landet her, så tror jeg at her tror jeg at du har minimal sjanse for at noen kommer. At han er stjerne.

[01:25:23 - 01:25:40] Nei, men at mange kommer dersom du er negativ. Jo, for han kommer det med for ingen. Her i Norge? Ja, han er jo veldig berømt i Norge. Er han det? Ja. Han har blitt omtalt i alle år i DN og i Kanskjevisen, tror jeg. Akkurat han tror jeg kan trekke folk,

[01:25:40 - 01:25:57] men en sånn perma-br har rettet en til, og folk blir lei av det. Jo, jo, men er du perma-br så tilfører du ikke fryktelig mye verdi heller, med mindre du holder kjeft mellom hver gang det gjelder. Da er det jo greit nok, men hvis du er berish uansett hvor du er hen,

[01:25:57 - 01:26:14] så er det ikke så attraktivt å høre på. Hva synes du om Zero Hedge nå? Jeg ser overskriften deres. Det er veldig, veldig sjeldent jeg leser hva det dreier seg om. Det hender jo liksom at det som kan av og til fange deg er fordi de har et eller annet chart eller noe sånt

[01:26:14 - 01:26:30] som gir meg, som på en måte fanger din interesse, og så kjikker du på hva det er. Men jeg må innrømme at det er veldig sjeldent jeg leser. Jeg synes det var friskt, nå har du måtte vært ute, måtte være ti år med Zero Hedge.

[01:26:30 - 01:26:46] Mars 2009 kom det. Akkurat. Det var ikke så langt unna. Han brukte å snakke med han, David Ivandinski, han som står bak der. Men han må jo ha noe galt med seg. Nå er det jo 30-40 folk som står bak der. De sitter og skriver.

[01:26:46 - 01:27:02] Men de hadde, grunnen til at jeg spør, de hadde en veldig rar vridning som ble ekstremt politisk rundt Donald Trump. Ok. Litt sånn alt-right-vridning på en måte. Men det ser ut, jeg er inn på siden, det ser ut som om vi er tilbake til finans egentlig, for nå er det noe som skjer.

[01:27:02 - 01:27:22] Så når valutaliteten var lav, så virket det som om de feida litt fra finans. Men da tror jeg alle feida. Hva skulle du si om det? Det er flatt vann i all verden, skal vi si om det. Det er pent vær i dag også. I dag er det pent vær. En time og 27 minutter dør det på denne recordingen.

[01:27:22 - 01:27:39] Wow. Ja ja. Imponerende. Jeg tror kanskje vi avslutter det her og minner folk på å gå på ig.com.no for å signe opp på den konferansen. Jeg tror det er begrenset plass, og det kommer garantert å bli. Jeg liker at han skal ha det på latt der.

[01:27:39 - 01:27:57] Det var bra, men her har jeg et bra sitat til her. Snakk inn i mikrofonen. Arthur C. Clarke som sier «Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic».

[01:27:57 - 01:28:14] Det er litt kult. Det er litt kult. Jeg tror vi avslutter nå, og så tar vi vår samtale med Erik Hansén fra IG Markets. Kunder som handler via IG, kan de gjøre det på flere måter, kan de ikke det? Jeg er ikke helt sikker,

[01:28:14 - 01:28:31] men du kan bruke flere handelsplattformer. Veldig mange i Norge bruker Infront for å monitore markedet. Kan man handle IG-produkter over Infront, eller må man bruke MSA? Det stemmer at vi har ulike plattformer. Vi erbyrer ikke Infront,

[01:28:31 - 01:28:47] uten at vi har mer avancerte plattformer som vi erbyrer til våre kunder. Det heter blant annet Pro Real-Time og MT4. MT4 er equivalent av Infront,

[01:28:47 - 01:29:04] det ser ganske lekt ut. Folk er forvant av forholdelse til et program. Ja, det er en nedladdningsbar plattform, så den ladder ned på datoren du installerer. Derefter skal jeg ikke gjemføre med Infront. Men de fleste av mine kunder

[01:29:04 - 01:29:22] som krever mer avancerte verktyg, litt mer charts, teknisk analys, funksjoner, de gillar å handle i Pro Real-Time. Det er et suverent verktyg.

[01:29:22 - 01:29:39] Men de har brukt DMA-produkter, kan man ikke handle i flere plattformer? Det er litt olikere. Det beste er at man ringer inn til sin kontaktperson på IG, og beretter hvilke produkter og marknader man handler. Så tar vi fram en skredd- og sydløsning for kunden.

[01:29:39 - 01:29:56] Det finnes et API? Det finnes API også, om man har egne system, og vil koble seg på IG. Man kan gjøre det veldig enkelt, eller man kan gjøre det ekstremt avanceret. Alle traders har ulike strategier, og handler på ulike sett.

[01:29:56 - 01:30:12] Vi erbyrer et flertall ulike plattformer og typer. Når du kom hit, drev du å trade på telefonen? Ja, uten å gå i detaljkode på meg. Hvordan programmerer du det? Det er IG-appen på mobilen.

[01:30:12 - 01:30:28] Man kan søke på IG Trading, iPhone eller Android. Da har du en applikasjon på mobilen, som er synkroniseret med alle våre andre plattformer. Så å en du tar dine posisjoner i MT4,

[01:30:28 - 01:30:38] eller ProRealTime, eller via hemsiden, så kan du monetere alt via din telefon. Så allting er sammenkopplet.

Powered by Labrador CMS