Alt for Norge

Dette er episode 213 av podcasten Tid er penger.

Publisert Sist oppdatert

They mistook leverage for genius, leverage for genius. I would recommend you, partner. The governments don't rule the world, Goldman Sachs rules the world. Dette er episode 213 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg er dessverre produsent, og jeg tror bare jeg går i gang med episoden.

00:21

Den har på en måte to veldig distinkte deler. Den første delen er en vanlig episode, og den andre delen... Du får se når det kommer litt. Ja, da er vi i gang nå. Jeg vil bare advare deg. Jeg er hypet etter å ha sett Nvidia sin presentasjon i går.

00:37

Så... Consider yourself warned. Ja, du høres... Det får meg til å tenke på... Han heter jo ikke Greg Lippman i filmen The Big Short. Men han som kommer til hedgefondene fra bankene med CDS, han er jo mildt sagt hypet.

01:03

Nødt opp den. Nødt opp den. Bare med AI nå. Ja. Eller med serverprodukter. Jeg føler at hele AI-komplekset kommer inn i mine private personlige interesser. Som jeg har delt litt før med datacenter og diverse sånne ting.

01:19

Nødt opp. Men det er virkelig store ting som skjer nå. Vi kommer inn på det senere. Skal prøve å moderere meg så mye som mulig. Nei, men veldig bra. Det er bra å være jacked av og til. For all del. Trenger det? Ja. Vi snakker jo ofte om markedet i starten.

01:35

Nå er jo markedet veldig rart fordi at du har en enorm, gigantisk deadline denne uka. Som har gjort at markedsutviklingen ikke er så viktig som det ville være i en vanlig uke. Men hva synes du om siste uke som har vært? Er det noe som er verdt å ta tak i utenom gjeldstaket?

01:54

Ja, hvis vi ikke skal snakke om gjeldstaket så er det jo vel fortsatt at den spissedelen av risk er on. Og da tenker jeg den spissedelen som... Altså Nasdaq blir jo enda den spissedelen, men Nasdaq blir jo drevet igjen av...

02:12

Det er veldig få selskaper som drar dette til oppsiden. Og det har stort sett med AI å gjøre. Så det ligger innenfor det her, men man skal heller ikke undervurdere at også Tesla var kraftig oppi i forrige uke.

02:33

Men mer interessant er faktisk å se nedsiden. For nedsiden er jo de tingene som... Strømnattgass og karbonkredit. Ja, strømnattgass og kull. Ikke sant? Ja, altså hele pakken. Ja, hele pakken som er kraftig ned.

02:53

Og så er det i tillegg så falt bulkrater. Altså bulkrater og containerfrakt går to... Går helt forskjellige veier for tiden. Når bulk var ned 11%, altså representert med denne breakaway-ETF'en,

03:08

var den ned 11% i forrige uke og er nå ned 29% på året. Men uken før, og en ting jeg glemte da i uken før der, så er det ganske sjelden at du ser renter øke og aksjer øke samtidig.

03:24

Det var en man på Satun som spurte meg om akkurat det. Å ja, akkurat. Og selv om begge dele var relativt flatt i forrige uke, så har jo yieldkurven, altså den amerikanske rentekurven, forandret seg. Den er blitt mer negativ mellom toåringen og tiåringen.

03:43

Og det vil rett og slett si at de korte rentene har steget ytterligere. Og det er rart. Det ene er at det er rart at markedet bare rister av seg at kostnaden på penger har blitt høyere. Og det er også rart at markedet rister av seg at jeldstaket,

04:02

som hvis det blir hevet denne gangen, altså nå har det kommet et forslag, eller hva skal vi si? Ja, en fremforhandlet forslag som skal presenteres for kongressen. Men på fredag så fikk man jo inntrykk av at

04:22

her er taket fantastisk, nå var det gjort. Men det er ikke gjort i det hele tatt, fordi kongressen kan jo si nei. Skal vi ta et par punkter rundt dette, bare fakta? Ja, kom igjen. Først er dette en avtale mellom to personer, presidenten og lederen av kongressen.

04:38

De står jo begge på ganske ustød grunn som et utgangspunkt. Begge har moderat støttel internt. Sånn at dette er en avtale som ikke er spesielt upopulær, men ikke er spesielt populær heller. De har møttes delvis på midten,

04:57

og nå skal de stemme i kongressen. Hvis vi skal ta en absolutt deadline, så er det vel kanskje syvende juni er det siste tenkelige punktet man kan heve, der man ikke får en potensielt statlig konkurs. Er det noe lignende? Ja, det skjer jo ting før det.

05:14

Når man refererer til syvende, så tror jeg man refererer til første bill eller bond som da kommer til forfall, eller hvor det skal betales renter. Men du har allerede, før det, så har du jo benefitter.

05:34

Hva heter dette? Trygde. Ja, trygde ytelser, som vil stå i fare for å stanse opp. Det er trygde ytelser til veteraner og sånne ting.

05:50

Så du kan si allerede før. Det kommer før noen av gjeldsinstrumentene, hva kaller de i korte veksten igjen? Notes.

06:06

Ja, vi kaller de notes, men man kaller det på norsk, altså statssertifikater og obligasjoner. Før noen av dette forfallet, så går man tom for penger når det gjelder, som du uttrykker, trygde utbetalinger.

06:23

Så det er ikke noen grunn til, altså hvis det allerede har skjedd, så er det på en måte, da har snøballen virkelig begynt å rulle ned bakken. Altså det er jo en del ting de kan prioritere.

06:39

Så du kan jo huske fra gammelt av, så hadde du det her furlong, eller furlough, det er rare ordet, som betyr at du har midlertidig mistet jobben, eller midlertidig satt deg i permisjon, fordi at staten ikke har nok penger til å betale. Så det kan de gjøre uten at det utløser en kreditevent.

06:59

Men det de ikke kan gjøre, for eksempel, er jo å, jeg tror ikke de kan forsynke gjeldsbetalingen, de kan forsynke lønnsbetalingen. Men alle disse tingene er jo virkelig piss i buksa. De kan faktisk forsynke gjeldsbetalingen,

07:15

og det er et, nå står det stille for meg, hvor mange dager det er. Det er faktisk noen dager du har en grace period der, før du erklærer default. Så det er ikke default på første dagen, bare så det er sagt. Og den er ganske kort.

07:33

Om det er ti dager, nå husker jeg ikke tallet, jeg burde ha hatt det fremme, men i hvert fall du har en grace period fra det øyeblikket du ikke betaler, bare så det er sagt. Men det som jeg synes er underlig med det hele,

07:49

altså du har aksjemarkedet som er syltynt, altså i bredde, og med bredde så mener vi antall aksjer som faktisk drar markedet til oppsiden, eller holder det oppe, er syltynt. Det er noe av det tynneste vi har sett, og det er da Nvidia,

08:05

som vi helt sikkert kommer inn på senere, er blant disse som holder markedet oppe. Men det jeg synes er merkelig, det er greit at det ikke er dette 79. gangen man eventuelt skal heve gjeldstaket.

08:21

Jeg lurer på om det er noe sånt nå. Men poenget mitt er at hvis du har sett det skje 27-78 ganger tidligere, så er det ingen fare. Og det er jo egentlig det aksjemarkedet uttrykker,

08:37

ikke nødvendigvis gjennom at Nvidia og disse selskapene går, men på «lack of protection». Du ser ikke aggressiv kjøp av sikringsinstrumenter annet enn i CDS. Og det er jo et marked for spesielt interesserte

08:56

og velbeslotte, for å si det på den måten, ikke velbeslotte privatpersoner, fordi du må være i en institusjon. Og selv om det stengte markedet, det er jo helgedag i USA i dag, så handler CDS-markedet. Ja, og CDS-a er uendret siden fredag.

09:13

Så på tross av den myntlige avtalen mellom de to nasjonale lederne, to politiske lederne, så anser de proffaktørene at «det her er ikke en dønn deal». Nei, det er jo klart det er usikkerhet der. Men jeg synes det er helt merkelig.

09:29

Dette er den luksusen du har hvis du er aksjefondforvalter. For da er du alltid investert i aksjemarkedet, ikke sant? Du er 80-90 prosent investert. Lang aksjer. Uansett. Så du slipper egentlig å tenke på makrotyper, risiko og den type ting,

09:47

for du kan bare vise til mandatet ditt og det tillater deg ikke å gjøre noen sikringsforretninger eller gjøre noe som helst. Men tenk deg hvis du har en pensjonskasse eller en annen type investor med et friere mandat og du ikke har tenkt på

10:04

og du har ikke brydd deg om å sikre, fordi dette har jo alltid gått bra til nå og så skulle det feile, da feiler du også, for å si det på den måten. Men i og med at det er så lite kjøp av det,

10:22

så kommer man bare til å vise til «ja, men den gjorde det heller ikke». Og så forventer man at man blir tillit. Men jeg synes det er helt eiendommelig at man som forvalter av andres penger,

10:37

vi snakker om tillit her, ikke gjør grep i tilfelle dette skulle gå galt. Jeg synes det er helt merkelig og det viser en tendens som jeg synes er farlig,

10:56

fordi hvis de ikke gjør det i en sak som dette her, så kan det komme mer krevende ting enn dette, og raskere, og da vil antageligvis ikke disse menneskene gjøre døyten for å beskytte pengene dine da heller.

11:14

Så det kan være at jeg er skremt uten noen som helst grunn, og nå tenker jeg ikke at grunnen er at man ikke, eller at det viser seg at man hever gjeldstaket, som er sannsynlig, men sannsynligheten for at dette går galt,

11:32

er ikke null. Og hvis du sier at den ikke er null, så kan du begynne å spekulere og kanskje forsøke å beregne hva den sannsynligheten er. Ingen av oss klarer å gjøre det der med nøyaktighet,

11:50

men la oss si at du anså at sannsynligheten var, bare for å ta et tall, fem prosent da, var det det skulle tilse at du gjorde noe med porteføljen for å beskytte den mot en sånn event.

12:09

Men det har gått bra for alt for lenge, og dette har vi jo snakket om så mange ganger, altså etter at man begynte med QA, så har det gått bra i over ti år hvor du ikke behøvde å tenke risiko, og hvor bare de absolutt dårligste ble tatt ut,

12:26

altså du har ikke naturlig seleksjon som du vanligvis har, både i samfunnet for øvrig, og som har brakt menneskeheten fremover. Du har ikke naturlig seleksjon ved at de dumme ble løvemat,

12:41

om du vil. Den har ikke vært der, og dermed er det ingen som tror at det er noe fare, og ingen som bryr seg, altså tenker man at hvis jeg gjør det, så kanskje det koster porteføljen min en halv prosent.

12:59

Men tenk deg konsekvensene hvis det går galt. Vi snakket om konveksitet forrige gang, der kan du snakke om konveksitet, altså du risikerer for eksempel en halv prosent av porteføljen din i premie, men du er så grådig at du vil ha den der halv prosenten

13:14

så du vil ikke beskytte, og så har du en enorm konveksitet, og du får en helt enorm konveksitet, nettopp fordi det er ingen andre som faktisk gjør det du gjør, og dermed er konveksiteten billig under vanlige omstendigheter. Når huset til noen har begynt å brenne,

13:32

så skal jeg love deg at en brandforsikring er dyrt. Så her flyr det pyromanieløs i innhavbolaget, og ingen bryr seg. Folk har blitt litt immun mot en advarsel,

13:48

fordi at så stor del av finans er en sånn gigantisk gjettelek, der folk driver og kommer med vilkålige tips daglig, og du har sånne som Jim Cramer som gir 12.000 tips på TV, eller hva det var det tallet du fortalte. Det er jo ikke sånn finans funker,

14:05

det er jo ikke en gjettelek. Kanskje en bitteliten promille er å finne vinneren og alt sånt, men det er jo å balansere risken, det er jo det som er hele poenget. Det er jo ikke sånn at tidligere penger går ut og sier at gjeldstaket ikke blir hevet, men det er jo det at den asymmetriske risikoen

14:23

er så helt katastrofal hvis det ikke blir hevet, at man kan ikke bare sette seg bak og si ja, ja, nå ordner det seg. Du må være på tåballene. Ja, og jeg ser omtrent ingen komme opp med

14:39

hvordan kan vi hedje dette til så lav pris som mulig? Hvordan er det mulig å gjøre? Jeg er helt sikker på at noen av strategene

14:58

i de store investeringsbankene har nok kommet opp med ideer på dette, men i den vanlige diskursen du leser i aviser og hva de forskjellige sier, så er det ikke tema engang.

15:16

At det er betydelig risiko, det er ikke tema. Og det er det jeg lurer på. Du er the custodian av andre folks verdier. Føler du ikke at du har et ansvar da? At du faktisk burde tenke på det? I stedet for å si at det går bra,

15:35

hvis det går dårlig så gjør jeg det like dårlig som alle andre, eller kanskje litt verre, men da er alle andre i samme båt, så det gjør ikke noe. Det er en merkelig måte å håndtere

15:51

andre folks verdier på, spør det meg. Skal vi være litt bearish? Det kan ikke lov å komme en crazy teori, det synes jeg å sist. Så jeg vet ikke om du har fått med deg

16:07

at det er streik blant dem som skriver manus, manusforfatterstreik i Hollywood nå. Fagforeninger blant dem som lager TV og film,

16:27

har med jevne mellomrom streike. Det er ofte en ganske stor kulturell hendelse, fordi det påvirker alt av TV, veldig mange produksjoner stopper opp i støtte med dem, og det er ofte en ting som får mye mer oppmerksomhet enn andre typer streiker, fordi alle ser på TV og så videre.

16:45

Men det er litt sånn interessant det her med det her, når en fagforening av VGA, når de streiker, historisk sett så har det på et eller annet vis havnet akkurat når man står med store skifter. Hvis du ser i historien, så den første streiken,

17:06

jeg bare går og bladder opp litt i historien. Den første streiken var i 1952, nesten i 1960, så var det 1973, 1981, 1985, 1988 og 2007. De første to var knyttet til introduksjonen av TV,

17:22

da TV kom. Da var det det at folk som hadde forretningsmodeller knyttet opp mot radio. Det ikke var overforbart til TV, så ordnet man det, og det samme i 1960, som var en forlengelse av den samme, som sikret at hvis ting gikk på TV, så fikk du betalt,

17:39

sånn at du får ikke betalt en gang, hvis det blir en suksess, så får du mer betalt. Det var en helsikkesjobb, det var et halvt år den streiken var til. I 1973 var det cirka en tredjedeles år, og da var det knyttet til den her nye tingen,

17:55

som var videokassetter og TV du betaler for, altså ikke sånn, jeg vet ikke om det var HBO, men sånne typer ting. Når du får den store endringen, så kommer det en trend samtidig med streiken, og det er naturlige grunner til det at de her manusforfatterne føler presse

18:11

og at det faller akkurat da. I 1981 hadde du en streik på nesten 100 dager, og da var det knyttet til når folk får videokassetter hjemme, at det er vanlig å ha videokassetter, og at betalt TV blir veldig mye større.

18:29

Da fikk de en del av produksjonsinntekten. I 1985 var det en kort streik, men det var også knyttet til videokassetter, for det er i denne omveltningen, så må de reforhandle avtaler i rammerverk de ikke har, og det lager dem i streikene.

18:45

I 1988 var det knyttet til globalisering av TV-bransjen, at du får betalt hvis ting går i andre land. I 2007 var det internett. Jeg husker det veldig godt, for at ting jeg så på TV plutselig ble helt annerledes, ofte bedre uten skripenter,

19:02

fordi at de som var i studio og lagde måtte finne på alt selv. Det er to ting som er interessante med dette. Det første er at hver gang det er en streik, så står man foran en stor teknologisk

19:17

eller annen type omveltning. Siste gang var det internett, denne gangen er det delvis AIGPT, men det er også litt døden av TV, og at den golden age vi har hatt for TV er over.

19:33

Så det er mange ting, og dette er folk som virkelig tjener lite. Men den forrige streiken skapte for eksempel ting som Kardashian, den skapte Celebrity Apprentice, som er Donald Trump, så den streiken direkte førte til

19:48

at han var Trump-president. Så de her tingene virker så utrolig trivielt, men på grunn av at de ser så sjelden, og at de har så stor kulturell impact, så virker det som om de graviteres med veldig spesielle øyeblikk.

20:05

Så skal jeg se, hvordan går det med markedet de her dagene? Så viser det seg at de her streikene har spådd masse krasjer. I 1973 var det oljekris i verden, og du husker vel det? Ja. Røft for markedet.

20:22

I 1981 var det ressasjon i USA av en streik. I 1987-1988, jeg trenger ikke si noe mer om det, 2000.com, det var en i 2000, det var en SAG-streik, det var bare skuespiller.

20:39

Screen Actors Guild? Ja, men det her er en del av Screen Actors Guild, altså det er en del av det samme, det er Writers Guild. Og så i 2007 var det finanskris, og nå er det da Gjeldstaket, finanskris, whatever. Så jeg synes, jeg ville bare ta det opp for å bare liksom

20:56

måtte trekke linjen litt lengre, fordi at vi står kanskje foran i stor endring. Det er store ting som skjer nå, som kan redefinere alt for oss. Og jeg synes det var litt artig å se det gjennom spektret til Writers Guild.

21:12

Det er jo slik at korrelasjon og ikke nødvendigvis kausalitet er det samme, men det kan være det. I dette tilfellet sier jeg ikke kausalitet, jeg sier bare at den korrelasjonen er ganske sterk.

21:28

Jeg skjønner at du sier det, ja. Det er jo hvertfall mye av ting der som kan påvirke markedet negativt. Spørsmålet vil jo alltid være

21:46

har aktørene tatt det til etterretning eller ikke. Hvis de har tatt det til etterretning, greit, da er det på en eller annen måte bakt inn i priserne. Hvis du mener at det er, hvis du tror på

22:03

the efficient market theory, så mener du at det er bakt inn i priserne. Det er jo det de aller fleste da mener og tror. Så har vi jo grelle eksempler

22:19

hvor det ikke var det, hvor de plutselig våknet opp til at å, heisann! Man var klar over fenomenet, men gjorde ingenting med det. Jeg tenker at nå er det

22:35

så mange ting at det er vanskelig, men jeg tror også og det ser du at det er participation, det er lite det er outflows stort sett fra aksjefond, det er lite inflows,

22:51

og det har nok, og derfor så er det en unloved rally vi har sett i markedet i år. Lite riktig nok i det norske markedet, men i de andre. Og det er liksom ikke mange som har vært med på den bølgen opp, så det kan

23:08

kanskje forklare noe av det. Det har rett og slett ikke vært mange som har pushet på, men folk har heller ikke solgt. Folk har ikke solgt i stort mål, altså det er outflows ja, men det er ikke noen katastrofale outflows. Man beskytter ikke

23:24

seg mot nedsiden, det vet vi også. Vi vet også at renter stiger, inflasjonen er, jeg tror den er avtakende, og veldig mye tyder på det, blant annet det vi ser i råvarumarkedet. Indikerer i hvert fall sterkt for meg

23:40

at inflasjonen er på nedgående. Den er jo fortsatt høy for all del, men nedgående. Men man forventer mindre, altså lavere inntjeningsvekst og så videre. Og så er

23:56

det det at markedet, for eksempel arbeidsmarkedet, altså det er liksom, det har fortsatt full trykk. Jeg brukte nettopp arbeidsmarkedet der jeg shortet Spania og spansk nasjonalgjeld, som var det som ble shortet

24:12

for å uttrykke den trøyden. Det var nettopp at at spaniolerne måtte importere arbeidskraft fra Midtøsten og Nordafrika. Så det var kostbart, alt var,

24:28

kostnadene gikk opp og det var en boomende marked. Og det var nettopp det at folk rett og slett så ikke hva som var i feilen å skje. At man ville få en enorm kostnadsvekt, pluss at man hadde ikke infrastruktur til å fortsette den boligbyggingen som

24:44

man gjorde i Spania på det tidspunktet. Da tenker jeg på vann og klak og slike ting. Men alle fokuserte egentlig bare på hvor bra det gikk. Og rett og slett så vi timen når det gjaldt, selv om

25:00

alt statistikk lå der. Det var klar statistikk, det var lav arbeidsledighet, og som sagt det at man måtte importere arbeidskraft for å få for å få for å holde hjulene i gang. Og ingen

25:16

så det som mulig voldsom flaskehals. Og jeg føler at vi er litt i samme situasjon nå. Den er ikke analog

25:31

men den er litt samme situasjon. Folk ser ikke det og bryr seg ikke. Vi hører ikke om at ting kan bli mer vanskelig. Men jeg tror samtidig så er det jo helt opplagt at siden folk

25:46

ikke har en større participation at ikke folk deltar mer i markedene enn de gjør så er det jo nettopp fordi man ser bekymringene og så sier man la meg holde tilbake litt her. Fordi jeg er

26:04

urolig for for eksempel at den høye renten skal spise opp ting for øvrig. Når det gjelder høy rente der må jeg få tømpe meg et øyeblikk. Tom Stovi liker mannen bare så det er sagt.

26:19

Ikke noe problem med han, men han representerer Finans Norge. Det ble da på Dagsrevyen, jeg mener at det var i går påpekt dette her at bankene tjente så voldsomt på

26:36

økte rentemarginer. Det var hun. Han bare hører rentemarginer så drar han av. Det er sånn hun er på bygdøy.

26:51

Ja, på basis. Det skal ikke til før hun går i piste. Det var bra timing det der. Men at bankene økt rentemarginen, og husk på det er ikke det at renten har gått opp

27:07

som gjør at bankene tjener mer penger. Det er at de øker rentemarginen altså forskjellen mellom innskuddsrenten og utlånsrenten. For hvis den er konstant så skjer ikke mye. Men når man da

27:22

øker den så var spørsmålstillingen den at synes man ikke det der at bankene tjente så voldsomt at dette her ikke var blantuddet som

27:40

umoralsk. Og da svarer vi på vegne av FinansNorge at nei, tvertimot banken gjorde faktisk de gjorde faktisk en nasjonal innsats, altså det var nærmest

27:56

gavmildhet fra bankene fordi hvis bankene tok fra deg pengene på denne måten her så ville kanskje ikke Norges Bank måtte sette opp renten så så drastisk. Så hvis bankene tok pengene dine og det vil si aksjonæren og betalte

28:12

utbyttet aksjonæren og bonuser til banktoppene så slapp du kanskje en renteøkning. Hvis jeg mister jobben så er det en fordel, for da går jeg ned i vektfagerautomat. Ja, det er

28:29

altså det var på det nivå. Jeg tenkte, er det mulig? Er det mulig? Og selvfølgelig det han er ansatt for er å finne en finne en en måte å avlede det spørsmålet på.

28:46

Men det er faktisk ikke få personer som vil gi det benefit of the doubt så mye som Tom Tovi. Så jeg skjønner ikke, han må gjøre det i den delen av jobben. Jeg tror ikke han vil gjøre det. Nei, altså det kan være at jeg liker han bare uten det jeg har sagt. Det er ikke så veldig mange som får sånn type benefit of the doubt heller.

29:03

Nei, i hvert fall ikke fra oss. Men at liksom banken gjør samfunnet en tjeneste. Ved å øke rentemarginen, ved å ta pengene dine. Jeg mener, de aller fleste gir vel beng i. Egentlig, eller de aller fleste vil vel

29:21

foretrekke på en måte at det ikke gikk til det har vært hyggeligere at de pengene gikk tilbake igjen til samfunnet på en eller annen måte enn at det går til bankbonuser og utbytter. BN skrev

29:37

50 milliarder i skattekutt i stedet for vindmøllen. Så nå kommer det å være noe helt annet enn det den blir forespilt å være. Ja, altså volatiliteten i altså den enorme volatiliteten

29:53

altså svingningene i kraftmarkedet gjør jo klien umulig for noen å budgetere med noe som helst. Har du vært lengt på det? Industri? Helt kalskap? Tenk deg hvem de største kunderne er, det er jo næringslivet også. Det er jo folk som må budgetere langt frem i tid.

30:10

Jeg skjønner ikke hvordan man klarer å drive innenfor metaller for eksempel. Ja, nettopp. For eksempel aluminiumsproduksjon. Hvordan er det mulig? Du må jo bare bite the bullet og kjøpe lange kontrakter til blodpris

30:26

for å få stabilitet. Det er bedre med den stabiliteten enn den vanvittige stabiliteten i energimarkedet. Jeg tror det var Nikolai Tangen som innførte et begrep som han kalte grådighetsinflasjon og det var liksom hvor man økte prisene før det var nødvendig, ikke sant?

30:42

Når man tok for seg. Altså, rett og slett tenkte kun på seg selv. Jeg vet ikke, har du slått opp i, jeg har slått opp i synonymordbok, har du gjort det? Nei, men er det en del av, er det et ord som man bruker i forvaltning?

30:58

Det høres ut som et ord man bruker i politikk. Ja, det vet jeg. Jeg skulle gjerne hørt han snakke litt om forvaltning. Jeg ville fått noe av og til, men det er noe bare med meg. Ja, jeg er enig i det. Men i hvert fall, han bruker utviklet grådighetsinflasjon. Hvis du slår opp i synonymordboken,

31:15

så står det «Regjeringens døre kommer som synonym». Så det er interessant. Det handler om det. I swear to God. Jesus. Skal vi gå til krona? Jeg er ikke på krona.

31:32

Jo, egentlig så er vi vel på det, men jeg må jo si at jeg ble en smule trigget og forsovet litt over middels provosert når en rekke bankøkonomer eller, jeg tror de var økonomer,

31:47

det kan hende at det var sepatege, men jeg tror det var økonomer, uttalte seg. Det er noe forskjellen på de to. Ja, det er noe. Uttalte seg om den dramatiske svekkelsen av kronen. Og konkluderer med da at det er rentedifferansen

32:04

som er skylden i at kronen er så svak. Glem det at Norges Bank har, gjennom sine modeller, har sagt at det er det ikke, fordi Norges Banks modeller tar rentedifferansen i betraktning, men man skal være så

32:21

politisk korrekt at man kan ikke snakke om kapitalstrømmer og hvorfor folk ikke kjøper norske kroner. Men hvis du henger med bare den tingen at hvis du har lav rente, så faller valutaen din. Sveits har lavere rente enn

32:37

Norge, og Sveitsefrangen har steget 15% mot norske kroner i år. Japanske igjen har vesentlig lavere rente enn norske kroner. Japanske igjen er opp 5% i forhold til norske kroner.

32:55

Så Sørafrika, der har rannen falt i forhold til norske kroner. Den er da ned en minus 3, da vil du tenke at den må ha lav rente. Nei, den er på 8,25%. Så den er høyere enn norske.

33:12

Og Tyrkia, med de problemene som har blitt flatbanket, er opp 8,5%. Tyrkiske lire er opp 8,5% i forhold til norske kroner. Nei, det er ikke det. Det er renten i Tyrkia som er 8,5%,

33:30

men den er også opp i forhold til norske kroner. Og så har du vårt naboland, Sverige. Ok, det er nesten den samme renten, en bittelitt høyere rente i Sverige, men der har eiendomsmarkedet gått til helvete

33:46

i åpne båt. Så økonomien deres er ordentlig tilbakeslag. Og så skal man forklare, nei, det er rentedifferansen, det er derfor det er så svagt kronet. Nei, det er ikke det. Norske kroner

34:02

bestemmes av kapitalstrømmer om folk er interessert i å kjøpe kroner eller ikke. Det sitter ikke folk hver eneste dag rundt omkring i Rio, Hong Kong, Syrik eller andre. Hva er renten på norske kroner? Skal vi gå og kjøpe

34:19

den i dag? Nei. Norske kroner. Hva sier du? Det er ikke noe særlig trading av norske kroner. Nei, greiene er at det er alt for liten valuta til at de gjør det av og til, så vil du se at disse aktørene kjøper det. Men tenk deg hvordan norske aksjer har

34:35

falt i verdi i forhold til for eksempel Sveitsefrank, i forhold til dollar. Likevel så er det ikke folk som kommer inn og kjøper disse vekster til norske kroner for å kjøpe disse aksjene. Noe som på et eller annet tidspunkt de burde gjøre

34:51

etter min oppfatning, men det er ikke det. En venn av meg han har jobbet i bank i alle år jeg kjenner ham og han har hentet inn penger til svære norske prosjekter globalt

35:10

i i hvert fall 20 år, sikkert 30 år over 30 år nei, litt over 20 år har han gjort det. Hentet inn penger til forskjellige prosjekter og han forteller meg for det første

35:25

han forteller hvordan folk ser på Norge, hvordan man har forandret det. Han fortalte også at i presentasjonen han alltid har holdt, så har det vært en en side dedikert til stabiliteten i

35:40

Norge altså den politiske stabiliteten i Norge, slik at det ikke var et land som det var et problem å investere i og han sa på alle disse årene nå har han revet ut den siden

35:56

den er ikke en del av presentasjonen lenger fordi du kan ikke hevde det så når disse økonomene klarer å dra ut av seg, det er det beste de kan komme til, så finnes det så enormt mange eksempler på hvorfor de ikke er rentedifferansen

36:11

som gir hovedutslaget, jeg sier ikke at de ikke gir noe utslag noe gir det, men det er ikke det som er avgjørende, det er en lavere tillit til det norske kronet

36:27

og så skyller man på Norges Bank, og Norges Bank som kjøper utlandsvaluta selger kroner, vi må huske på som vi har tatt opp i to episoder nå, at de kronene som Norges Bank selger

36:42

er kroner som er kjøpt av allerede er kjøpt av oljeselskapene som vi leier ut andelen av sokkelen til altså rett og slett de som betaler skatt og uten at de hadde vært kjøpt, så hadde ikke Norges Bank

37:01

hatt noe å selge, så det der balanserer, så glem det der å legge skyld på Norges Bank det er ikke der det er ikke der skoene trykker Hvis du tar hovedindeksen på Oslo Børs og så bytter du basevaluta

37:16

så går en opptur på 2,23% så langt i år, blir det en nedtur på 11%, så hvis du sier at Sveitsefranken er en relativ pari på relativ verdi sier at ingen valuta

37:33

holder verdien så godt som Sveitsefranken hvis det er din antakelse at det er nærmest du kommer en absolutt verdsettelse av verdi så er Oslo Børs ned 11% i år ja fantastisk

37:49

så det er det vi har å begynne å bortforklare dette her fordi du skal være så politisk korrekt når du er bank det er bedre å holde kjeft synes jeg men meg om det hva hvis noe skjer

38:05

hva hvis vi får en covid 2 hva hvis vi får en finanskrise hva hvis noe skjer fra dette nivået med krona vil krona stå i 20 kroner per dollar nå skal ikke jeg

38:21

spørsmålet er er relevant selv om jeg tror ikke at det kommer til å stå i 20 jeg kan ta hva som skjedde i 2008 da da falt altså da

38:37

steg dollaren skal vi se cirka 40% mot krona på en og en halv måned, to måneder 43%

38:53

akkurat når det kicker off hva er 43% fra dagens så begynner du å se hvor vi kan ligge altså for det første så føler jeg jo at når man går til og snakker om bankene

39:09

så synes jeg at når de nå kom på banen og sier å nå kommer krona til å svekke seg enormt hvor var de hen da krona lå på 8,30 altså hvorfor var det ingen altså tar det deg virkelig 25%

39:25

svekkelse før du våkner opp fordi det virker på meg som plutselig har vekkeklokka gått av hos noen for nå skal det svekke seg noe hvor var du hen på reisen hit da

39:42

bare lukket du øynene og så våknet du opp til at den var 25% svaker og da er det analyser eller er det trendfølgere for meg så høres det der ut som ren trendfølging men til det du sier

39:59

altså dollaren har jo blitt og er jo en tilfluktsvaluta nå forsøker jo Russland og Kina og da kan du sikkert hive inn Iran og Nordkorea

40:15

og Kazakstan og en del andre å gjøre slik at dollaren ikke har den dominansen den i dag har for den er den dominerende valutaen i verden når det gjelder betaling

40:31

når det gjelder lån vi baserer alle mulige renter på dollar renter og så videre og det er klart at det passer dårlig for disse landene fordi da har man mindre eller da har hvertfall Vesten mindre sanksjonsmuligheter

40:47

så jeg kan forstå at disse landene er interessert i å å svekke troverdigheten til til dollaren og du ville forbause meg om det vi har rundt gjeldstaket nå

41:03

at det ikke pågår påvirkningsoperasjoner for å for å det er også en del av den tankegangen jeg har i forhold til risiko og gjeldstaket det er at man lykkes i en sånn påvirkningsoperasjon som klarer å stille

41:19

spørsmål ved tilliten til dollar sånn at folk begynner å flytte penger vekk derfra. Nå har vi allerede sett at det er mer kjøping av blant annet av sentralbanker av den kinesiske valuta men den er fortsatt veldig liten i forhold til dollar når det gjelder

41:37

sentralbankereserver men poenget mitt er at det finnes en gruppeland som åpenbart er interessert i å svekke tilliten til dollar. Så spørsmål om dette kan gå til det er klart at i en runaway situasjon

41:52

men jeg har ikke noe tro på at Ida Vollenbakke er er mindre handelskraftig enn det Øystein Olsen var under covid når det gjelder kronen på et eller annet tidspunkt. Altså hvis dette her

42:09

begynner. En ting er at det svekker seg 5-10 øre som det er gjort i dollaren faktisk om dagen nesten. I hvert fall noen øre om dagen men hvis vi begynner å gappe rundt omkring her så tror jeg at

42:24

det vil være at Norges Bank vil snakke med andre sentralbanker og ønske å få ro på den situasjonen så jeg jeg klarer på en måte ikke og når jeg hører de bedre

42:41

scenariene som mange nå, først nå vekkeklokka gikk akkurat da og begynner å komme så gir jeg meg liten tillit til de institusjonene punkt 1 og punkt 2 er at når vi er i en sånn

42:57

situasjon så skal man ofte lete etter muligheter å gå den andre veien. Jeg har selv tatt av noe av noe dollarrisk det ble gjort i forrige uke rett og slett fordi jeg synes at kronene er så

43:13

svak som det er, men det er sikkert fullt mulig for denne regjeringen å få det til å bli enda verre, hva vet jeg. Men vi trenger på en måte for at man skal

43:29

forstå den situasjonen så må man her kjenne hva som har brakt oss hit og det er tydelig at det er man ikke omforrent om og jeg vil tro at regjeringen ikke er interessert i å ta noe som helst av skylden

43:45

for at krona svekker seg eller at folk flytter ut av landet som betyr kapitalstrøm ut av Norge. Når vi først er inne om politikk og du først har

44:00

så må vi snakke om brevet. Om? Brevet. Enlighten me. Støre sitt brev. Hvilken har du referert til nå?

44:16

Ok. Jeg bare leser opp det Støre i dag. Støre i brev til EU lover bort strømmen. Kjære Ursula, skrev statsminister Jonas Karl Støre i EU til EU-presidenten og lovet at store deler av havvinn Norge nå skal bygge vil være tilgjengelige

44:32

for eksport. Det er håndskrevet deler av brevet, men det er et printet ut personlig brev. Det legger seg totalt flat for EU og viser hvor

44:49

front of minden hennes er. Det er i Europa, ikke i Norge. Norway is doing it its utmost to ensure Europe's energy security in this dire situation. Ja, det føler jeg virkelig at

45:05

Norge har gjort. Men i og med at gassen er utrolig mye viktigere enn strømmen i det

45:22

behovet som Norge har. Ja, men det er ikke det som er poenget med at jeg tar det opp nå. Poenget er jo at Norges statsminister som snakker mot nordmenns interesser på en måte føler seg som landsforederi. Dette er noe av det meste ekstreme jeg har sett. Jeg synes også det var ekstremt.

45:39

Og dette er jo helt gjennomsiktig at dette er snakk om en framtidig jobb i Europa. At det er det som egentlig handler om. Men hvorfor blir ikke dette da debattert? Da jeg så det at du påpekte, og jeg så det, og jeg beklager at jeg var ikke klar over at det var det brevet du refererte til.

45:56

For jeg trodde kanskje at det var kommet noe nytt nå. Men er det ingen grense for hvor langt de kan gå? Tydeligvis ikke. Fordi, altså, du vil jo tro at alle ville reise opp på den. Altså, du vil jo tro at alle

46:11

opposisjonen ville gå i arniske over noe sånt nå. Jeg har ikke sett det heller, jeg. Ja, det blir en hyggelig jobb i et eller annet sted i Europa, da. Men kan ikke vi bare hoppe over alle det her, og så bare finne en jobb da, i Europa? Og så kan vi gå tilbake til noen normalisering.

46:28

Men jeg forstod også det der at da man ble bedt om å kommentere dette her, så ville man ikke gjøre det. Og det er vel enda merkeligere, egentlig. Det ene er at du mener noe, men det andre er vel at du står for det du mener, og kan forklare det.

46:46

Men jeg begynner jo å skjønne hvorfor de vil ha så mye mer i hemmelighall nå. Jeg regner med at en sånn her type brev ikke vil være offentlig i fremtiden. Er ikke det nye reglene de vil ha for hemmelighall? For det er jo en nasjonsikkerhet eller et eller annet sånn bullshit-argument. For å se et sånn her brev, for meg, er så opprørende som nordmann.

47:03

Og det er ikke noe partipolitisk i det, det er drit i det. Vi er jo ikke politisk, partipolitisk interessert, egentlig. Dette er jo snakk om sund fornøft. Og det her er lite sund fornøft bak å skrive et sånn brev. Men jeg tenkte på det

47:19

i dag, altså, når du ser oppslutningen bare falle og falle og falle. Det er jo hva din egne mener om jobben du gjør. Og så korrigerer du ikke. Det er Petraeus,

47:34

som da var på andre siden, han fortalte at du hadde en kurs, du fikk inn ny informasjon, justerte, fikk inn ny informasjon, justerte om nødvendig og så videre. Og her får du inn ny informasjon, nemlig

47:51

at du faller som en stein på meningsmålingene, beholder kursen. Og blir motsatt av sin egen statssekretær, som sier at det er ikke at majoriteten skal gå med noe av produksjonen. Sånn at det her virker jo være et sololøp.

48:06

Og da er det jo enda mer. Når du søker jobb, så gjør du det alene, ikke sant? Du gjør jo ikke del av med hele regjeringen. Nei, det gjør du ikke. Nei, det er...

48:23

Nei, men jeg tenkte på det. Det gikk gjennom hodet mitt rett før du sa det. Nå er det litt politisk, men det er jo fordi det griper så enormt inn i økonomien. Det er ikke noen

48:40

som har... Jeg hadde et kajak i dag, og det er skiftet ut på den kajakklubben. Det er det folk snakker om. Det er liksom skattetrykk og hva... Dette er normale mennesker.

48:56

Det er utenfor byggetøy. Ja, det er virkelig... Det er et stykke sør. Det er det folk er opptatt av. Hvor mye mindre penger de har.

49:12

Og syns ting er gærent. Og så ender du ikke kurs i det hele tatt. Du bare kjører deg videre, og så skal vi kjøre en skikkelig voldkamp. Ja, ok. Se hva du har klart på to år.

49:32

Det er noe igjen, da. Jeg syns det er rart at man ikke justerer. Kanskje man kan si at... I No Fairness kan du vel hevde at du har justert noe blant annet i grunnrente

49:49

for avbruk. Kan du si at det har vært en justering der? Man sa at man skulle ha en høring og så videre. Og så har man justert. Så jeg skal være ferdig. Det er klart at det er forskjell på

50:05

40 og 25 prosent. Det er jeg helt enig i. Jeg skulle nå google og spørre hvor lang tid det gikk for at Venezuela gikk fra å være et land som var veldig sammenlignbart med Norge til å være i full krise. Og skrive, how long did it take for Venezuela to auto-complete it to Norway?

50:22

Det er bra. Det var dårlig auto-complete eller ekstremt rar. Det neste er at det trender på Google i dag. Du er nummer 100 og et eller annet tusen som har spurt det samme spørsmålet.

50:38

Men det er... This is no joke. Dette er veldig seriøst det som skjer nå. Og ting føles på utrygg grunn nå. Du går på utrygg grunn. Du er i feil med å gå på

50:55

grunn. I fullt dagslys. Det er spesielt. Og det er veldig spesielt når du ikke justerer. Men igjen. Akkurat med denne aktieskatten. Jeg skal ikke ta stilling til

51:13

25. Det høres høyt ut uansett. Men det er ikke det jeg mener at grunnrenteskatt i utgangspunktet er noe man skal avvise.

51:28

Det mener jeg ikke. Men du kan si at i øyeblikket så er det som sagt gründere, innovatører flytter bort. Flytter ut. Har ikke råd til å skape noe i Norge fordi

51:44

du kommer ikke i gang før skatten tar liv av deg. Så skal du gjøre noe ute. Så ender du opp med mellommenn i Norge. Og de mellommennene kommer ikke. I det øyeblikket du dreiner ut

52:00

vannet går ut av badekaret. Så må jo advokater og megler og alt annet begynne å flytte ut der. Fordi det er jo den adelen. Altså på en deal så tjener de mer enn mange gjør i hele sitt

52:16

liv. Det var en egenomstilling som var annonset for hus og det var liksom et relativt dyrt hus. Det var ikke sinnssykt dyrt, men relativt dyrt hus og da appellerte det til folk som ikke hadde tenkt å flytte ut. Det sier noe.

52:33

De ser at nå blir det tynt. Det er klart at det dyre boliget du har, det er mer du kommer ut og merker fordi de kjøperne av det går og flytter ut av landet hvis du har nok penger til det.

52:50

Fantastisk. Halvannen milliard i skatter har flyttet ut av landet. Det verste er da, som en sykepleier, jeg snakket med en sykepleier i går, som hun sa, det er vi som må betale. Det er vi som, jeg har ikke råd

53:05

til å betale med en skatte. Jeg har ikke råd til det. Hvis det huset som hun og mannen og de to barna bor i, hvis hun er akkurat, slik jeg forstod det, under den grensen for eiendomsskatten,

53:21

hvis de måtte betale på det, da er det slutt. De har ikke de pengene. Det finnes ikke de pengene. Alt går til å leve. Når da rikingene som hun kalte det,

53:37

flytter ut, så må jeg betale mer, som hun sa. Da ender jeg opp med å måtte betale mer for at dette skal gå rundt. Hvor smart er det? Vanlige folks tur.

53:52

Det skal jeg love deg. Det er det virkelig blitt. Vi løser ikke denne saken. Det er jeg helt sikkert. Nei, off. Vi må gå bort fra politikken. Får jeg lov å fortelle litt om

54:07

den nye presentasjonen til Nvidia på Computex? Ja, veldig gjerne. Vi prøvde å legge opp denne episoden og gå litt rykk og napp fra veldig optimisme til veldig pessimisme. Jeg vet ikke om det funker. De fleste virker å være ganske lege

54:26

av å høre om AI. Det er veldig mye snakk om modeller, mye snakk om juksing på skoler, bilder som er manipulerte og alt sånt. Men det som kanskje er mest interessant med hele det aspektet er den fysiske hardwareen, det du må kjøpe.

54:41

Det er veldig store endringer som skjer nå. Det selskapet som inntil nå, det er ikke sikkert at det er fremtiden, men inntil nå har vært viktigst i alt, er Nvidia. Et selskap som hvis du ikke var datanerd kanskje du ikke har hørt om før de siste par årene. De har laget

54:57

grafikkort som du kunne spille dataspill med og så videre. Det har utviklet seg. Måten du lager grafikkort og prosessorer er veldig forskjellig. Det har gjort at når du skal kjøre AI-modeller, så er det grafikkort som er mest naturlig

55:12

og optimaliserte grafikkort, og det er det Nvidia har lansert nye produkter av i går. Alt kommer til nettet strøm. Jeg vet ikke om du husker det, for en måned siden så snakket vi om

55:29

at en av de tingene som kunne stoppe AI-utviklingen er fysisk strømbarriere. Det viser seg at det faktisk vi er der allerede nå. Sjefen i Nvidia på scenen sier at det som stopper de fleste datacenter i dag

55:44

er at de går tom for strøm. At de er power-begrensa. Begrensningen er ikke lenger på datakraft, på prosessorer, på whatever. Det er bare strømmen. Du må effektivisere det

56:00

du har. Det er veldig vanskelig og tidkrevende og dyrt å bygge et nytt datacenter, så å effektivisere det du har, er hele gamet. Så de lanserte et nytt produkt nå, som vi la ut en beskrivelse av det på hjemmesiden av Tid av penger, og kalte det et AI-monster.

56:16

For det er på en måte det det er. Dette er virkelig, liksom, nå er vi der. Nå er vi der. Produkten, dette er som iPhone når i et marked som hadde prøvd seg på smarttelefonen i ti år, så kommer iPhone og så, nå er vi der. Sånn føles denne presentasjonen. Både produkten de presenterte, og kombinasjonen

56:34

med selvsikkerheten til sjefen, var helt off the scale. Men så er det noen kompromisser på slutten som vi kan snakke om også. Så, i praksis, det som skjer da er at du får de har funnet opp nye ting i hele verdikjeden.

56:50

Hvordan de gjør prosessorer er endret seg, så Nvidia nå har økt hastigheten på kommunikasjon mellom prosessorer og GPU med syv ganger. Det er sånn som du får på kanskje fem år, vanligvis. Eller kanskje ikke har

57:07

fremskritt på det, for dette er en sånn liten komponent som ingen tenker på helt til du begynner å møte veggen der om å løse problemet. Så de har funnet på en ny struktur der. Du får ikke det på fem år. Mors Love, han er mye raskere enn det. Ja, men dette er litt utenom Mors Love da.

57:23

De har byttet ut PCI. PCI har vært i en eller annen form en del av infrastrukturen så lenge jeg kan huske. I hvert fall 20-30 år, eller noe sånt. Og de har funnet på en ny måte å gjøre det på som gjør at de effektiviserer

57:40

kommunikasjonen mellom disse tingene. Så litt sånn som det skjedde med High Frequency Traders for 10-15 år siden. Det skjer nå her, men i dag. Altså konsekvensene virker å være enda større. Når man summerer opp det som har skjedd

57:56

da, så betyr det at et typisk datasenter kan bli 150 ganger så effektivt. Til en enorm kostnad. Så det er liksom hele problemet her da. Dette er det dyreste datamaskin du kan kjøpe på jorda. Det er sånn de selv reklamerer det.

58:13

Men det er og de sier, jo mer du kjøper, jo mer du sparer det. For det er det som er sannheten. Det er det som er store kostnader med strøm og areal. Sånn at det de har gjort nå, på en

58:29

måte kan kalles 150 ganger mer effektivt enn det som er tidligere. De mener at dette kan bli en del av alle datasenter på jorda. Sånn at alt har natively en AI-motor. De sier at hver cloud, Microsoft Azure,

58:46

Google Cloud og så videre, at alle dem er over-extended. Almost every single datacenter is over-extended. Det betyr at det er fullt. Alt går på full pupp overalt. Og de sier, we have reached a tipping point for datacenters

59:03

and AI. Så dette er øyeblikket der veldig mye skjer. Det er veldig store gjennombrud. De har fortalt om gjennombrudene de har hatt de siste syv årene. Og det er kvantesprang på kvantesprang på kvantesprang. Hva som er mulig å gjøre nå som ikke var mulig for syv år siden. På en måte du kalkulerer

59:19

det, så har systemene dem blitt en million ganger raskere. Og da sier han, what would you do if your computer was one million times faster? Og det er de størrelseordene vi snakker om her. Dette er ikke en evolusjon. Det er definitivt en revolusjon. Men til en enorm kostnad da.

59:36

Så denne enheten du putter inn, koster millioner på millioner. Det er meningen at du skal ha mye av det. Men det bruker dramatisk mindre strøm. Det er liksom 20 ganger så effektivt som et vanlig datacenter. Så alt dette er superbra.

59:53

Og for oss som er nerde, så er det veldig fascinerende å se hvordan pølser blir laget. Og se fremtiden. Og se en person i den rollen han er, være så utrolig sikker på sin situasjon. Da får du litt sikkerhet på at dette kommer til å være noe spesielt.

01:00:11

Personlig som inte, det er veldig om Steve Jobs når han ser til iPhone. Den type, det er så komplett det de har nå. Og vi skjønner konteksten av det. Vi skjønner hvorfor dette er viktig. De har lansert mange sånne her tidligere. Men ingen brydde seg. Fordi folk skjønte ikke det. Men nå skjønner vi det.

01:00:27

På grunn av Kjett Køpetøy. Det er et ganske stort kompromiss. Mens vi tok opp episoden, så snakket jeg med en kar som jobber i et firma som er en typisk kjøper av dette. Og spurte hva han syntes om det. Av og til sa han det var veldig imponerende. Men han tror kanskje at

01:00:43

for alle de her er det veldig svært å utvikle sine egne systemer i tillegg. Og han tror kanskje at det vil være prioriteringen for alle. Og behar på en måte ikke Nvidia noen kunder til de her fantastiske produktene. Jeg tror sannheten ligger litt mellom de to

01:00:59

ytterpunktene. nå har jeg ingen mening om Nvidia og hvordan det er priser. Jeg har ingen eierskap i Nvidia. Jeg har aldri hatt det. Jeg er kun interessert i det fra et teknologisk stålsted. Og for å prøve å forstå AI,

01:01:15

TGPT, alle de tingene der. Men vi kan stå foran en inflection point. Der alt forandrer seg. Men det kan jo være at det stopper også. Fordi at på grunn av at vi er power limited. Vi er på maks strømniveau.

01:01:30

Har vi rett og slett nok strøm til det? Jeg tror jo at det du refererer til nå kan være en nytt inflection point. Jeg tror allerede at vi har passert et med blant annet

01:01:46

TGPT. Og jeg tror at mange oppfatter det som vi har vært inne på tidligere, som ubehagelig. Fordi de forstår det ikke. Og så forsøker man å distansere seg fra og ikke vil ha noe med det

01:02:02

å gjøre. Men stadig så opplever jeg noen som da har prøvd dette her. Det er flere som prøver det. Det er flere som blir hukt. Det er jo som heroin dette her, selv om sånn. Men på en

01:02:18

god måte. Fordi du forstår hvor mye mer du kan få ut av det. Men samtidig så dukker det jo opp en sårbarhet. Fordi man forstår raskt at mange jobber kan rett og slett bli borte som følge av

01:02:36

teknologien. Og da vil det være et behov for forendring. Og han under den Oslo Business Forum i fjor så var jo han og har tre

01:02:51

navn. Harari til dette navnet. Han som har skrevet Sapiens og Homo Deus og så videre. Jeg tror det var han som snakket om at i fremtiden, og dette var chat-GPT var ikke ute på det tidspunktet. I fremtiden

01:03:07

så vil vi alle ha flere utdannelser, gjøre flere utdannelser. Det vil ikke være en utdannelse og så en jobb du har da, ikke sant, for fremtiden. Fordi verden vil forandre seg. Og behovet er at vi tilpasser oss, altså som

01:03:23

Darwin sa egentlig, at vi at det er den som har evnen til å tilpasse seg. Og jeg tror jo raskere vi forstår at vi må opprettholde den evnen til å tilpasse oss. Vi har hatt det veldig bra i en lang, lang periode hvor det var ganske sånn stabilt

01:03:39

på veldig mange områder. Ikke altså Lord Hague som vi refererte til på NBM-konferansen og så videre som snakket om endringer og at det var syklisk også syklisk sett og historisk

01:03:54

så ville, hva var det tid for verden å endre seg? Så tror jeg at vi har hatt en sånn din fleksjon har allerede passert oss. Og så må vi nå tilpasse oss.

01:04:12

Og hvis du omfavner denne endringen, så vil livet ditt være utrolig mye lettere enn om du ser, åh gud, jeg må lære meg noe nytt. Åh nei, hold opp da. Sånn som det var da datamaskinen

01:04:29

kom i stedet for skrivmaskinen og internett kom og så videre. De som omfamte var de som raskest, de gikk videre og fikk mulighetene. Men jeg er redd hvertfall

01:04:45

av det jeg ser nå, fordi dette har vært en brutal på den måten at det har vært brå og rask. Ikke at det har vært fysisk voldsom, men brå og rask. Endring, så er det mange som

01:05:01

har problemer med å justere seg. Men jeg tror vi er nødt til å justere veldig mye i forbindelse med denne nye teknologien. Det meste slik jeg oppfatter det her er bra, men det er

01:05:18

også ting her som kommer for å kreve mye av oss og så er det sikkert også effekter ut av dette som åpenbart kan være skadelige. Det man må søke å gjøre, men det er ikke noe det gjelder jobben din eller noe sånt, men nå tenker jeg skadelig

01:05:34

for menneskeheten og det er jo der man må hvor regulering og den type ting kommer inn. Men jeg er helt overbevist at at man må

01:05:49

omfavne dette, altså man må ikke se dette som et ork, men å omfavne mulighetene det gir, og ta det til seg og se og på en måte se at dette gir deg mange flere muligheter enn du kanskje trodde

01:06:05

at du hadde. Og i det burde det være positivt. Alt som er muligheter det er opsjoner, det er som å ha egen opsjon, altså du har muligheten til å gjøre noe, kontra det å ikke få den muligheten. Det å ha muligheten er alltid mer positivt. Hva med å tenke litt sånn som

01:06:26

du bruker å tenke, hva er liksom på en måte second order effekt? Du har et eller annet begrep du bruker som jeg aldri husker navnet på. Liksom neste nivå av effekten. Ja, nettopp. Hva du kaller det? Ja, det vil jo være det vil jo være sånne effekter

01:06:42

her også, ikke sant? Og den ene er jo du var inne på det, den kraftkrevende biten her, altså der vil det være en second order. Enten at vi trenger mer kraft, eller at vi må være mer effektive, gjøre ting på en ny måte.

01:06:59

Jeg tror en annen second order effekt, du innledde med at vi har nevnet noe i forbindelse med eksamener og alt sånn at det er ødelag for eksamener, eller noen har kalt det juks og alt

01:07:16

men det er ikke det jeg tar stilling til, men jeg tror en second order effekt her, det er at nå vil ting være så tilgjengelig for deg at du kommer ikke til, altså at du ikke lærer. Fordi

01:07:32

normalt sett for å lære, ikke sant? Så leser vi noe og gjerne repeterer det, altså tenker over det, repeterer det. Vi må gjøre en jobb for å finne ut noe, og den jobben gjør at det rett og slett hjelper oss å lære og memorere det vi

01:07:47

akkurat har lært. Det er veldig lite memorering i en spørsmålstilling til et dataprogram. Du får svaret tilbake, copy-paster det inn i et eller annet, og så har du levert oppgaven din. To uker senere, kanskje mye raskere enn det,

01:08:04

så husker du ikke hva du svarte en gang. Så jeg tror at vi må redefinere læring som en second order effekt, vil være hvordan lærer vi nå? Det hadde vært interessant å snakke med en gjerneforsker

01:08:20

om dette, altså om vi, som vi kunne nemlig ha et intervju ut på podcasten. For er den menneskelige hjernen slik at den kan lære ting på en annen måte enn det vi har gjort i tusenvis av år? Har vi den

01:08:39

plasticiteten til at vi kan faktisk oppta læring på en annen måte, og hvordan gjør vi det? Hvordan skal vi huske dette? Fordi det er så det er så immediately tilgjengelig at du har svaret og det virker smart.

01:08:56

Copy-paste, boom. Problem solvd. Oppgaven levert. Fikk bra karakter. Men du husker jo ingenting, altså du husker jo ingenting etter det. Fordi du har ikke gjort den innsatsen, du har ikke gjort den repetisjonen, du har egentlig ikke tenkt

01:09:12

over problemstillingen. Du har bare gått den snarveien om du vil, da. Vi finner ut fantastiske ting, vi finner ut ting som vi ikke, som det har tatt oss veldig lang tid å finne ut, om vi hadde klart å gjøre det i det hele tatt, for vi hadde kanskje godtatt et annet svar, gjennom

01:09:28

en sånn language model. Men hva skal vi gjøre for at denne kunnskapen skal sitte? Og at vi dermed blir smartere? For i den instance, altså i det

01:09:43

tilfellet, hvor vi ikke tar til oss den lærdommen, ikke husker det åtte dager senere, eller et eller annet sånn, så har vi faktisk blitt dommere. Og det kan, og det bør vi i hvert fall forsøke å motarbeide.

01:10:02

Jeg tror vi kanskje avslutter dagens episode med et veldig trist innslag. Vi hadde et intervju for en god stund tilbake med Kjetil Hattlebrekke, og ja, du kan fortelle hva som har skjedd

01:10:19

nå. Ja, det er jo voldsomt trist. De hadde et, husker du hvilket episodenommer det var, var det 151? 151, ja.

01:10:36

På intervju, hvor jeg husker at jeg kalte episoden fordi du intervjuet ham spionen som kom inn fra Volda. Et Jensen likte ikke det, og jeg hadde ikke spurt Kjetil på

01:10:51

forhånd heller, fordi jeg visste at han ville si nei. Men han syntes det var morsomt når han ikke kunne gjøre noe med det, og jeg tror at også folk i Et Jensen smilte av det, fordi spionen er ikke et uttrykk som brukes i

01:11:07

norsk etterretning, hvertfall ikke om norske operatører. Men vi hadde jo dette intervjuet med ham, og Kjetil har jo skrevet to bøker. The Problem of Secret Intelligence er den ene,

01:11:25

og så har han skrevet en bok om etterretning sammen med Frode Kristoffersen, som både har vært sjef for forsvarets spesialkommando, og jobbet i Et Jensen, og er nå tilbake i forsvarets spesialkommando. Men, altså,

01:11:43

i det hele, jeg vil veldig gjerne, som en hyllest av ham, at man hører dette intervjuet, men Kjetil har jo da landets høyeste utdannelse

01:12:00

innenfor etterretning. Han har doktorgrad i etterretning, og har vært en stor kraft innenfor etterretningen i Norge. Han var

01:12:16

deployert til, altså han har vært tjenestegjort i Balkan, Irak, i Afghanistan, av de stedene som er kjent, og Kjetil døde

01:12:32

nå på fredag. Det er egentlig utrolig trist. Jeg hadde en kar fra spesialstykene som jobbet for meg, og en dag

01:12:47

sier han til meg at det er en kar i e-tjenesten som har lyst å ha et møte med deg. Jeg tenkte ok, greit. Noen dager senere møter jeg opp en kar på kontoret, og det var Kjetil, som

01:13:04

vil at jeg skal være med på et, han hadde etterretningskurs, og ville at jeg skulle være med på det kurset. Dette gikk på dagtid, det var fire dager i uken, og jeg hadde jo full jobb ellers,

01:13:20

så det ble lange dager. Jeg dro taket hus på morgenen i en helt nøytral bygning der, opp i øverste etasje første dagen, og jeg tror vi er noen sånn som 20 av dem. Jeg må jo si at det var antageligvis noen av de mest

01:13:36

cerebrale menneskene i Norge, i det rommet, og så har du meg på den andre siden. Så jeg følte meg jo, snakk om å ha følelsen av imposter-syndrom, men ikke bare var det de

01:13:51

ledende ressurser fra alle tjenestene, de hemmelige tjenestene i Norge, som gikk på kurset, men i tillegg, noen av de smarteste menneskene innenfor dette

01:14:07

området, men i tillegg så hentes det inn ressurser fra utlandet, som kommer og foreleser for oss, og en av dem er Richard Clark, som var nasjonal sikkerhetsrådgiver for tre amerikanske

01:14:23

presidenter. Det var sjef for britisk etterretning, David Omen, Uri Bar-Josef, altså det var et stjerne- galleri av eksperter på

01:14:38

etterretningsfeltet, som kom til Norge for å forelese for oss. Jeg følte meg ekstremt privilegiert. Det tok meg mange

01:14:55

dager før jeg følte at jeg i det hele tatt skulle sitte i det rommet. Jeg ventet nesten hvert øyeblikk at noen ville pirke meg på skulderen og si at du er ikke

01:15:11

ment til å være her. Alt dette var organisert. Det var Kjetils idé, og dette er jo mange, mange år siden dette skjedde, og Kjetil ble fra da en god venn.

01:15:31

Det var takket være dette at jeg tok operativ psykologi i Bergen og så videre. Helt tiden har jeg hatt kontakt med Kjetil, veldig mye fordi han var flink til å ha kontakt med mennesker. Jeg er ikke

01:15:48

så god på det selv, men jeg satt alltid pris på det. Han hadde et intellekt som var helt vanvittig, men samtidig en morsom fyr å tilbringe

01:16:04

tid sammen. Han kunne være rødputt og gæren samtidig. Jeg må si at det er også under denne tiden, jeg husker at jeg tilbrakte noen

01:16:20

dager en jul med han på Ullevål sykehus fordi han hadde et hjerte som plutselig ville galopere med en pulstakt på 200-400. Det var helt vanvittig, men så fikk han omsidet satt

01:16:36

inn en pacemaker som hjalp han med det. Han fortsatte ufortrøden til dette. Han fikk et retningens fortjenestemedalje som jeg tror første gang noensinne har blitt

01:16:52

gitt åpent, altså hvor det har blitt offentliggjort hvem som har fått den. Han hadde audiens hos Kong Harald

01:17:07

og jeg var sammen da han ble tatt opp i Norsk Anchorage Club i fjor høst, hvor kongen også var til stede og jeg fikk møte ham selv.

01:17:26

Alt dette mens han går fra hjerteproblem hvor han får en pacemaker og deretter underder seg og så blir han, så får han en kreftdiagnose og forsøkte å hjelpe

01:17:41

så godt man kunne med den. Han hadde folk som støttet opp om han både fra spesialstyrkene spesielt fra marine- kommandoen. Folk tok seg

01:17:57

av ham på alle måter. Men ironisk nok, jeg holdt på jeg snakket siste mann han døde på fredag jeg snakket med han noen timer før

01:18:13

på fredag, men jeg snakket med han på torsdag kveld også. Det slo meg at jeg holdt på å sende han den beskjeden

01:18:28

for jeg vet at han ville ha sett på det med humor at han også skulle dra til Schweiz men jeg vet at han ville jeg var sånn der, skal jeg tekste det etterpå jeg var liksom på nippet

01:18:43

men Kjetil dro ikke til Schweiz for for å for å unngå skatt men han dro til Schweiz fordi han følte seg sviktet av helsevesene og

01:18:58

bare for å ta han hadde operasjoner for han fikk jo da kreft i taimen og så var man redd for at det skulle spre seg til lungene og han fikk han inn i et forsøk, så han fikk jo strålbehandling og så videre, men jeg husker

01:19:15

han var nyoperert da på radiumhospitalet hvor han skulle være i et antall dager og plutselig her en dag så kommer en lege inn og sier, nei du blir utskrevet i dag og da må han reise ut

01:19:31

og komme hjem og umiddelbart stiger feberen i vise av det lungebetennelse og da er sykehusene så interessert i å få deg ut så få ligger du inn som mulig og da må han hastet kjøres tilbake igjen

01:19:48

og en lignende tilfelle var da han senere var på Rikshospitalet og da besøkte jeg han og da, apropos da jeg var der, så var Frode Kristoffersen var der og

01:20:04

Kristian A tror ikke jeg skal si jeg vet ikke om han setter pris på å komme i lyse, men vi skulle gjerne ha intervjuet han for øvrig på podcasten for han var

01:20:22

ganske interessant bakgrunn og ting å fortelle, men da har han fått beskjed om at han skal få være i fem dager av lege og når den legen går av vakt neste morgen kommer en ny lege nei du skal ut på dagen og han er dårlig

01:20:37

og så han følte seg til de grader sviktet av helsevesenet, han skulle delta vi fikk han inn i noe som heter Excalibur-studien hvor man opererer inn en pumpe

01:20:53

som man da skal få behandling gjennom, eller det er hvertfall intensjonen og på dette tidspunktet så Kjetil har møter med legen og så videre, men så drar han til Covid og er livredd

01:21:11

for å få noe som ville forvære situasjonen eller ekskluderer han fra denne studien så han isolerte seg hos moren oppe i Volda og så får han selvgift der oppe

01:21:27

så får han da beskjed om å komme til Oslo i forbindelse med denne studien og det gjør at han avbryter selvbehandlingen setter seg i bil, han er ikke frisk for å si det forsiktig og kjører i syv timer til Oslo

01:21:43

for å så komme foran denne legen som da sier at han er randomisert ut av studien eller med andre ord han blir kontrollgruppen altså dette kunne vedkommende ha sagt på telefonen for å si det forsiktig men i stedet så

01:21:59

det er så lite hensyn som ble tatt i forhold til det han fikk utlagt tarm som han ikke trengte å gjøre og det var på grunn av denne studien det ble gjort før han får beskjed at han egentlig ikke hadde

01:22:14

trengt å gjøre det så det er så mange ting som på en måte svekker han og så begynner, så Kjetil bestemmer seg for å dra til New York og får satt inn denne pumpen, betaler dette selv

01:22:30

og det kom bidrag jeg vet at både altså både MJK-folk var sterke bidrag men jeg tror også Sønsterby stiftelsen var med altså han

01:22:46

Kjetil gjorde alt for Norge men når han trengte noe så var det ikke snakk om at Norge gjorde alt for han så det er klart at det er ekstremt tungt så han flyr da over og får

01:23:01

satt inn denne men det mest oppsiktsvekkende med det er da ringer han meg fra New York og så sier han du vil ikke tro hva som nå har skjedd hit me with it

01:23:16

og da mens han er i New York der på dette sykehuset så ringer den legen som har med dette forsøket her i Norge som han da randomisert er loddtrekning rett og slett

01:23:32

så han er blitt loddtrukket til å være i kontrollgruppen over til sykehuset og spør og beder ikke behandle ham, altså han betaler dette selv og beder han ikke gjøre det fordi da faller han utenfor studien til vedkommende

01:23:48

så kan du være mindre empatisk enn å ringe bort og si hver som ikke gjør dette men de og legen der borte sier, jeg hører den samtalen du har aldri

01:24:03

vært borte at en lege ringer henne det er noe som heter lege-eden og etikk rundt det jeg har snakket med hva heter det for noe, pasientskadenemda der snakket jeg med en sykepleier der

01:24:19

og det var etter at han hadde fått utlagt tarm og sånt, helt unødvendig og de sa at dette hørtes galt ut, absolutt, men det måtte være Kjetil som på en måte jeg snakket med dem for å sondere om ikke

01:24:35

dette her var langt utenfor det som skulle skje, og hun hun sa at de hadde sett på saken, men Kjetil måtte fremme den i så fall jeg kunne ikke gjøre det så var det ikke noe de kunne gjøre

01:24:53

men hun mente at dette hørte galt ut men i hvert fall Kjetil fortsetter med denne pumpebehandlingen men samtidig så men fordi blant annet han har fått, han mente selv at han har fått feil

01:25:10

medisinering i forhold til den tilstanden han var i og den avbrytte behandlingen som var gjort tidligere for at han skulle komme til Oslo så hadde det da blusset opp med kreft og begynte å spre seg til

01:25:26

lungene, og når man da gikk og så på dette at de skulle opereres så var det spredning overalt så det gikk da fra at man forsøkte å redde livet til at Kjetil forsto at

01:25:41

livet ikke kunne reddes, altså han kjempet virkelig for livet sitt, og fra det av så handlet det om at dette ikke skulle skje med noen annen det var det han

01:25:57

tenkte på dette skulle ikke andre gå igjennom og han sa at det er så mye kognitiv lukking og bekreftelsesfeller som ligger i disse studiene hvordan legene opererer, at

01:26:13

han sa de ville aldri gått igjennom i andre, altså for eksempel innenfor etretning de ville aldri kunne fremlegge resultater på den måten de gjør, fordi de er ute etter bekreftelser i utgangspunktet skal det være

01:26:28

bekreftelser, og så påpeker han også at det der forsøket han skulle være med i, han forsto at når han satt seg inn i dette, dette hadde man drevet med i USA i 40 år og allikevel så skulle forskes på før man kunne gi dette i Norge

01:26:44

er man 40 år med erfaring og så skal man da betale for et dyrt forskningsstudie i Norge som da er helt unødvendig så han føler seg ekstremt sviktet av systemet

01:27:01

og så sier han en ting han sier til meg en dag at whatever happens jeg skal dø med støvler på så var uttrykket dette et militært uttrykk

01:27:17

og så opp i det hele så dør moren i fjor plutselig da har Kjetil bodd der oppe han var ikke hjemme når han var nede i Oslo og da hadde han prøvd å ringe meg et par ganger

01:27:33

men jeg satt opptatt og så var det noen andre som sendte meg en melding og da ringte jeg han umiddelbart tilbake, jeg trodde ikke det var sant så oppi dette han får så mye mot seg at det er

01:27:50

det er, det vil ingen grense ta og det er ikke noe dette er en kar igjen som har kjempet for landet, har gitt alt for Norge men Norge gir ikke alt tilbake

01:28:06

det er helt klart og så jeg snakket med han, jeg hadde vært på utenbys det er litt over en måned siden tror jeg det er da har jeg vært på et styremøte utenbys

01:28:23

og så hadde Kjetil ringt i løpet av dagen så hadde jeg sagt at jeg måtte satt i styremøte skulle ringe han på vei tilbake og da ringer han på vei tilbake til Oslo og da er han et veldig in a very bad place da er

01:28:39

da er han da kan han liksom komme tilveis dette orker han ikke mer og snakker da om om å dra til dra til Sveits og avslutte det og hvorfor han vil avslutte det der er at

01:28:54

han har ikke tillit til det norske helsevesenet lenger og han han vil ha dette på egen, han ønsker ikke å dø i en snappenete luft i en morfin morfinhus

01:29:12

helvete i Norge han ønsker å dø på egne premisser og jeg må innrømme at altså tanken min da var at at mer at dette er sånn man sier men så da jeg ringer han

01:29:30

dagen etter da er han da er han han har det mye bedre med med seg selv men er likevel klar på dette og så ringer han meg for

01:29:47

det var noen uker siden og spør om jeg om jeg vil være med med til til Sveits og jeg sa at hvis det blir så ille

01:30:03

og det er det som og du er fast bestemt på det så selvfølgelig så reiser jeg med deg hvis det er det fordi han ville at han ha noen av vennene sine som han

01:30:21

han hadde mange bare så det er sagt rundt seg og så men når han snakket om det da var han i godt humør når vi snakket om den situasjonen og jeg tenkte at

01:30:38

det der blir tungt men selvfølgelig gjør man det og så prøvde jeg å ringe han det var nå på torsdag og fikk ikke svar

01:30:56

og så ringer han meg tilbake men da er jeg opptatt og så ringer jeg han tilbake og han svarer ikke og så ringer han meg tilbake og da er jeg oppe på et dyrhospital i forbindelse med en hest

01:31:13

og da fortalte han meg han er i Sveits han er allerede i Basel og har noen av de nærmeste rundt seg jeg vet ikke hvilken noen av disse er

01:31:31

blant annet Bolle-familien Trond Bolle som ble drøpt i Afghanistan som var en veldig god venn av Kjetil hans kone Bjørge er der og broren til Trond Fredi og Eirinn vet jeg også var der jeg regner med at det var

01:31:47

muligens andre folk fra E14 Kjetil var jo nestkommanderen han var jo et i retningen som vi vet, men var også nestkommanderen en periode i i den

01:32:02

HV-spessen den spesiale avdelingen til heimværnet som senere ble lagt ned så han hadde jo et stort stort kontaktnett

01:32:18

av folk som hadde vært i som hadde som hadde vært i i krig eller jobbet i tjenesten men jeg vet altså Bolle-familien var

01:32:35

ekstremt, altså sto han ekstremt nær og de var der nede, så han ringer meg og forteller at jeg ringer jo bare for å høre hvordan han har det og blir sjokkert over og får beskjed om at han allerede

01:32:51

var der, og han sa at han hadde hatt så mye smerter at han hadde nærmest bare bestemt seg for, nå nå gjør jeg det han hadde på forhånd vet jeg, undersøkt dette her godt nok, men jeg ante jo ikke at det var at vi var på et sånt nivå

01:33:09

og det er jo en sånn helt absurd telefonen å ha med noen altså når du skjønner at her nå er det ikke lenge igjen det er noe helt annet i andre situasjoner føler jeg så vi ble enige om at jeg skulle ringe han på

01:33:26

på fredag morgen, dette skulle da skje rundt midt på dagen på fredag så jeg ringer han på på fredag og han tar ikke telefonen

01:33:41

og så tenker jeg var det egentlig sånn han kommer ikke til å ta telefonen fordi dette her er for tøft men han orket ikke å si farvel dagen før

01:33:58

men så ringer han meg tilbake igjen og da snakker vi på telefonen noen timer før dette skal skje, og det er jo en absurd telefon å ha

01:34:14

men han er i godt humør han er et mye bedre sted enn meg jeg preges jo veldig av den situasjonen som jeg føler det er ganske naturlig

01:34:29

at man gjør men vi snakker da sammen i 12 minutter og han forteller meg hvordan dette her er og hva prosedyrene er og hvordan dette skal være

01:34:45

og jeg påpeker at jeg synes at jeg sa jo det, jeg synes det er merkelig at du at du er at du er

01:35:00

i så godt humør og da sier han nei han så frem til det han så faktisk frem til til å avslutte livet for han hadde det vondt han hadde gjort alt han kunne

01:35:15

han var lei seg for blant annet, altså NRK hadde jo hatt han på han var på Dagsrevyen en lørdag men da Kjetils hensikt med det og mål

01:35:31

med det var at disse legene som da han hadde hatt med å gjøre skulle rett og slett forsvare for seg da på de tingene som Kjetil mente var galt, men de nektet jo å gjøre det og da hadde Kjetil, han hadde snakket

01:35:46

det var et par politikere som gjerne ville stille opp men NRK hadde da etter å ha kjørt den saken funnet ut fordi og dette var på grunn av responsen saken ga

01:36:02

altså at de ikke hadde gitt og det er rett og slett klikk da så hadde ikke brydt seg med å snakke med disse politikerne om hvordan dette her kunne endres og hvordan man kunne forbedre systemet, så han var jo sterkst, veldig skuffet, men han hadde kommet

01:36:17

over disse skuffelsene når han var der han hadde lagt det der bak seg og lo i løpet av samtalen og spøkte og jeg sa til han at liksom

01:36:32

det blir helt absurd å avslutte denne, jeg sa at jeg har aldri sagt til et levende menneske hvil i fred det føles

01:36:48

helt absurd men men jeg mener og han sa og han synes det var for så vidt det var morsomt han lo av det vi for så vidt gjør det begge to men men det var

01:37:04

det var så sterkt som det kunne være for meg, det var mye sterkere for meg virket det som enn det var for han, fordi han han var forsont med med hvordan dette skulle foregå og så frem til å

01:37:21

slippe denne lidelsen så så jeg tror man skal ta til seg dette her at at de som gjør alt for Norge man kunne kanskje tenke seg at

01:37:37

Norge forsøkte å gjøre alt for dem også og jeg føler jo at så ikke skjedde i tilfellet Kjetil, men hvis det kan hvis det kan oppildene

01:37:55

til en debatt så vet jeg at han ville i hvert fall sette stor pris på at at livet hans liksom ikke gikk til til ingen nytte da, det her uansett, altså han gjorde masse nytte for seg, bare se

01:38:11

det jeg har sagt innenfor etterretning og på andre måter men men da blir det litt sånn mening med hans død da så

01:38:26

så det endte så samtalen endte som på vanlig måte, som på på dialekt, ikke sant, så sier han ha det, ikke sant, og det og det, sånn er det, liksom

01:38:42

det var det var slutten så det man nå får høre er da det intervjuet som som vi gjorde, eller du gjorde da, med Kjetil og

01:38:58

vi får bare si at hvile i fred Kjetil Anders Elie Hatlebrekke Videre i episoden så igjen publiserer vi det fulle intervjuet med Kjetil Hatlebrekke

01:39:13

Her starter det Jeg har satt og sett på seven din og den er jo unøktelig ganske vi og brei Så du har doktorklad i krigsstudier du har vært i forsvaret siden 1990 operasjonell erfaring fra Bosnia, Kosovo

01:39:31

Midt- og Østen-Afghanistan og du har fått noe som, så vidt jeg skjønner, er ganske sjelden å være offentlig kjent etterretningstjenesten-fortjeneste-medalje og nå er du er du professor nå Nei, nå er jeg

01:39:47

fagdirektør i etjenesten akkurat men jeg var førsteannonyensis på forsvaret etterretningshøyskole ja og jeg kan jo si at nå har jo vi planlagt dette samtalen en stund men det er en ting som Peter har jo snakket om deg veldig lenge

01:40:05

og snakket veldig varmt om deg som person og det du har gjort sånn at det er jo liksom uten å vite så mye detaljer så er det jo, det er jo veldig mye du har tatt veldig frem til å få muligheten til å snakke nå Nei, men det er jeg synes det er hyggelig å bli invitert

01:40:21

det synes jeg er veldig hyggelig Hva var det som var det sjefen i CIA eller NSA som hadde kommentert boka det? Nei, nei, nei det har jeg ikke det kan jo være det men det har jeg aldri hørt om

01:40:37

nei, men det hadde den hadde blitt kommentert i en viktig avdeling i USA jeg vet ikke hvilken da hvor høyt eller lavt det var det vet jeg ikke men det var fint at den var skrevet ja, og boka som har

01:40:54

en utrolig fantastisk titel og som er et faglig innhold som du har jobbet med utrolig lenge som heter jeg har den jo foran meg den her The Problem of Secret Intelligence

01:41:12

ja og med første øykast så kan man jo tro det er en sånn John le Carre bok men det her er etterretnings for folk som jobber med etterretning for utdannelse ikke sant?

01:41:27

ja, det var vel egentlig ikke jeg skrev den boka for etterretningspolk først og fremst så håpet mitt var at den skulle ta av

01:41:42

blant blant altså utøvere da det som skjedde er at den er blitt like populær blant for eksempel folk som driver med cyber security og teknologer liker den og det

01:42:00

jeg synes det er morsomt da ja altså jeg kan jo si at det har brakt noe inn i livet mitt i forhandlingsteknikk og altså hver uke er jeg i en eller annen forhandling og allerede merker jeg at

01:42:16

å bruke ting fra boka for å, fordi at så vidt jeg kan skjønne så en av de viktige elementene når man skal starte å jobbe med det du har jobbet med hele livet er å forstå motparten altså genuint forstå motparten det er riktig også forstå

01:42:33

motparten på på både godt og vondt altså ikke forstå motparten som en sånn genuin fiende uansett men også forstå altså det handler ikke

01:42:51

bare om å skape fortrinn enn om å vinne etterretning handler jo like mye om å dempe konflikt skape fred med CV'en din da så er det jo sikkert mye som er redacted mye som er i svart

01:43:07

men det som jeg har da klart å grave opp bare med offentlige artikler og sånne ting så du har jo liksom sett mange deler av verden som andre kanskje ikke har sett og du har sett mange konflikter og sånn og du har, jeg regner med du har holdt du snakker jo om secrets i boka

01:43:23

som et faglig faglig uttrykk da som da, så vidt jeg skjønner man kan si er et sånn måle med etterretning er å oppdage hemmeligheter som forsøker å holde seg hemmelig men hvordan klarer du

01:43:41

å forholde deg til hemmeligheter? Det er jo veldig menneskelig natur å ville snakke om ting og vi har snakket ganske mye du er jo glad i å snakke hvordan klarer man, altså for at det er emosjonelt det å forholde seg til en sånn hemmelig verden på en måte? Nei, altså det er jo rett av mine

01:43:59

mantraer, eller min 24-årige karriere i etterretning, det at det er det vi må prøve å, altså den spenningen der, den må vi gjøre alt for å klare å dempe og derfor så sier jeg i boka at fordi at det vi jobber med

01:44:15

på utsida er så fordekt og ofte så full av deception for ledning og villedning det er så store datamengder også at teknikkene som blir brukt i etterretningsorganisasjoner det er ikke

01:44:32

det som blir sett på som sjarmerende i privatlivet slik at det å si at da er det ekstremt viktig at inni etterretningsorganisasjoner så må vi ha en motsatt kultur den må være så åpen som mulig den må være så tydelig som mulig

01:44:50

det er et av 4 poengene i boka og derfor så sier jeg også at i boka så har jeg en setning, jeg oversetter den til norsk at etterretning er først og fremst truet av de som er tiltrykket av hva etterretning ikke skal være, så alle

01:45:05

de som vil bli James Bond, eller som tror at etterretning handler om det, det er rett og slett farlig for etterretning, fordi at det er store gjennombrudder i etterretning det har skjedd av R.B. Jones, han var professor i fysikk det er kalt Winston Churchill's

01:45:22

Boy Wizard også hadde det da Alan Turing som i fra aldri jobbet i en etterretningsorganisasjon men han skapte datamaskinen ikke alene, men uten hans matematiske formel så hadde han ikke klart det, i alle fall ikke på så tidlig tidspunkt også har vi Sherman Kent som var professor

01:45:39

i historie fra Yale som skapte moderne analyse så etterretningsorganisasjoner det er på det er det er dype kunnskapsorganisasjoner Peter har jo ofte snakket om at

01:45:56

når han vi har jo veldig mange unge lytter av podcasten og folk som går på universitetet mange på BAE for eksempel, og sånne plasser og gjennom årene har det kommet mange spørsmål om hva burde man utdanne seg som og da er det mange som står og

01:46:11

ser på for eksempel en business utdannelse type BAE, eller ingeniør for å føre inngang den vil inn i finans, den vil inn og så er det liksom, da er det, skal du programmere skal du gjøre ditt og datt, og rådet til Peter har mange ganger vært se mot etterretning

01:46:27

fordi at det er der mange ressurser kommer nå inn i finans, altså fordi at det er så vanskelig, for det verste å komme inn der, så det er jo en veldig også er det kompetansen Jeg er enig med Peter, også vil jeg utdype det svaret hans litt

01:46:43

fordi at allerede i 13-14 så begynte man å se at folk begynte å gå fra Google og Microsoft til små firmaer i Silicon Valley og de selskapene, de drev på med det som nå heter Data Science, det heter det den

01:46:58

gangen også, men Data Science har jo fem stolper og det er at for å bli virkelig god i Data Science så må man kunne hacking altså for å kunne hacking så må man kunne datakoding, og så må man være

01:47:15

god i analyse og så må man være god i datastorytelling og rådgivning så de som klarer å bli veldig god på alle de fem feltene de vil være de som får de jobbene som trengs, altså de vil få de beste jobbene

01:47:31

i fremtiden, men det som er interessant da med hele fag Data Science, legg merke til da hva det er disse fem gjenta altså hacking, koding, analyse, rådgivning og datastorytelling det er rett og slett en moderne

01:47:48

beskrivelse av etterretning for det er etterretning etterretning er en institusjonalisering av tenkning for når vi tenker så har vi en idé og så kan ikke man så går vi fra idé til teori

01:48:05

om den ideen vår og så lager vi en hypotes og så prøver vi å motbevise den hypotesen og det er det etterretningsorganisasjonen gjør hvis det er god og hvis det er veldig god så gjør vi det digitalt altså ikke bare digitalt fordi at den store fanen med

01:48:22

digitalisering det er hvis man tror at Artificial Intelligence kan automatisk analysere alle problem fordi at Artificial Intelligence har ikke løst induksjonsproblem induksjonsproblem er jo at vi tror at fremtiden blir som forrige tida

01:48:40

slik at det der kan vi snakke litt om induksjon det er det vanligste ordet du bruker i boka og det er det ordet som er lengst unna dagligtalen i norsk et ord som er hørt flere ganger dukket opp og som er intuitivt på tross av det du sier nå og det jeg har lest og det

01:48:57

intuitivt ikke forstår det så hver gang man sier induksjon så handler det om at verden er statisk er det det? at verden ikke endrer seg? ja eller at man tror at verden er statisk men induksjon

01:49:13

altså filosofisk det betyr jo at man utlader man utleder fra generelle observasjoner til spesifikke konklusjoner altså fordi at man ser at alle svaner er hvite så sier man at

01:49:29

da er det neste hvite så at man ser fra det generelle til det spesifikke så induksjonsproblemet det er hvis man skal løse den forvirringen i sitt eget ord som jeg har brukt ti år på så er det kommet til det

01:49:44

at det det betyr det at induksjonsproblemet det betyr å tro at fremtiden blir som fortiden men fremtiden blir aldri som fortiden fordi at fremtiden oppstår men det ser slik ut fordi at fremtiden oppstår i variasjoner av fortiden men når man ser på den situasjonen som er nå

01:50:03

uten å gå inn i detaljene på Ukraina og Russland altså det forandrer seg så mye så man trenger kanskje ikke å tenke så mye vi kan snakke litt om det senere men hvis vi bare tar utgangspunkt i det så har det så mange spådommer det er så mange etrettenhistorisk observasjoner det er så mange øyer

01:50:19

som ser på det, så mange hjerner som tenker på det og så ser du at utfallet fra det vanlige folk oppfatter virker å være utrolig vanskelig å spå det er vanskelig for eksempel å spå det noen mener

01:50:35

for eksempel irrasjonalitet det er vanskelig å spå om folk er villige til å gjøre det de sier de skal så spørsmålet til etretning fungerer etretning i det hele tatt er det mulig å spå? Ja, jeg vil ikke bruke ordet spå

01:50:51

jeg bruker bevisst ordet estimering eller prediksjon for det betyr noe spesielt i vår organisasjon der var det en som det var jo Harvey Jones og disse folka som var ekstremt gode i vitenskap det bråkte vitenskapelige prinsipp

01:51:07

inn i etretning og så har det i og for seg tatt ganske lang tid å implementere det men estimering det må man forstå som en del det å identifisere det fysiske og mentale krefter og at work til enhver tid

01:51:23

og da vil jo deg som forstår hva det betyr, da er arkiv helt nødvendig, da må du lagre alle som har drevet med, alle som er journalist eller som har prøvd å skrive på en bok i mer enn 200 sider vet at de må ha et arkiv

01:51:39

fordi at tilkommelsen er helt essentiell og så skal du da, steg to da skal du vurdere deg alle disse funnene mot trenda fordi at ikke sant i flere funn du får i når tid

01:51:55

og ikke sant i fremtid så kan du lage trendanalyser og det er da man legger etter avvik og så er det det siste punktet punkt tre, det er at da lager du en

01:52:11

analys av hva det er ikke rett å kalle det en analyse men du lager en hypotes av hva man tror at motstanderen kan komme til å velge hvis våre beslutningstakere velger følgende tiltak så derfor så handler det ikke

01:52:27

i etterretning om hverken skåretidens kunst eller forutsigelighet forhåpentligvis men det handler om å gjøre usikre estimater mindre usikre og da må man ha fullskala etterretningsorganisasjoner

01:52:42

så nå er det norske etterretningstjenesten og det andre vestlige brittiske og amerikanske sa at det var nå skulle jeg til å si er sannsynlig men sannsynlighetsord er vanskelige

01:52:58

de sier at nå er det mer trulig enn før at motstanderen kan komme til å angripe så var jo det fordi at da hadde da har man en masse informasjon

01:53:13

fra signaletterretning menneskelig etterretning bildetetterretning signaturetterretning og åpne kilde så summen av alt det der blir da gitt til analytikere som da legger på

01:53:30

det laget som det nærmeste man kjører med en legendi i verdensetterretnings familie da det er Mark Løventhal tror han vant Jeopardy i USA fem ganger men altså

01:53:47

det er ikke hovedpoenget her, men det er jo et hovedpoeng for å fortelle litt om hans kapasitet da han sier at the holy grail of intelligence det er disse ekstra vurderingene som analytikere legger på basert på erfaring uten å gå

01:54:04

i induksjonsfeller det er virkelig gode folk da det er gode tenkere i verden det er de som klarer å unngå å gå i sine egne kognitive feller gjør det mening? Ja, og mitt naturlige oppfølgingsspørsmål

01:54:22

hvis du ser induksjon og hvis du ser da inertia, jeg vet ikke om det er en del av din verden, men sånn som jeg opplever i verden, så er det jo en viss en viss sannhet i induksjon, altså man kan jo si at over et års tid

01:54:38

den beste måten å spå hver i morgen er hver i dag, ikke sant? Men du misser orkanene og du misser stormene men er den der tregheten i samfunnet er det noe man man klarer å ta inn

01:54:54

i en kalkyl når du skal gjøre for eksempel en prosentmessig vurdering av hva som kommer til å skje hvis det er sånn det er Jeg er veldig skeptisk til prosentmessige vurderinger når det handler om å vurdere andre menneskers altså hvis

01:55:09

det handler om været så er det en ting, men hvis det handler om Putin eller om deg og meg, så er prosentregning litt verre spesielt hvis den personen vet at vi driver å regne prosentregning på han og det er det som R.B. Jones kaller

01:55:25

complexities for nå har du merket at det er tre steg i estimeringen, altså at man samler inn, og så lager man trendanalyser, og så har du siste del der man ser på det man kaller strategisk interaksjonsforhold altså hva kan den

01:55:43

andre parten komme til å gjøre hvis vi forteller at vi vet at de er på vei til å i gang sette falske flaggoperasjoner som Norge i dag har skrevet Ja, som har vært Jeg har ikke tilgang til gradert

01:56:00

informasjon nå Derfor kan du snakke fritt om det Ja, det kan jeg ikke i og for seg, men det jeg sier nå, det kan jeg si og nå sier jeg at det BG Bjarne Jonsen skrev i BG i dag det er en god beskrivelse av hvordan jeg mener etterretning kan brukes på en god måte

01:56:17

det er jo altså at man bruker etterretning for å si at vi vet hva dere er ferdig med å planlegge og så håper man at det ikke er det, og da oppnår man det man kaller etterretningsparadoxet altså at man får feil fordi man i utgangspunktet hadde rett

01:56:34

og da kan det være at det er interessant å fortelle opinionene eller folket som man beskytter at vi visste dette her Fordi at før 11. september så var et av hovedproblemeret at terror var ikke en del av den offentlige diskusjonen

01:56:51

i USA, og heller ikke i Vesten Så når de som da visste at al-Qaida kunne komme til å angripe skulle prøve å fortelle det til folk så var det ikke en del av det som jeg i boka kaller diskurs og da vil jeg det er også et begrepp som

01:57:07

kan høres vanskelig ut i England så er det en del av språket Discourse about something men altså jeg beskrev diskurset i boka mye som graden av fellesforståelse av mening og kontekst i språk og kommunikasjon så sier jeg at det da

01:57:22

er en offentlig samtale jeg måtte lære meg ordet diskurs en gang det er vel en offentlig diskusjon ikke det kan man si det kan man si, men jeg synes at det blir en for sneve forklaring når jeg skal

01:57:38

bruke rett retning da så da sier jeg at ok jeg er enig med deg det er en offentlig diskusjon, men så sier jeg hva er det som gjør at disse diskursene ofte går feil for det var min veileder Emil R. Smith

01:57:54

som skrev en artikkel sammen med Peter Neumann Peter Neumann er jo en av verdens fremste terrorforskere og tidligere journalist, for øvrigt de skrev en artikkel i 2005 som liksom

01:58:10

introduserte diskurssvikter som the missing link i forståelsen av et retningssvikt fordi at det går jo galt av og til, og der er det en som heter Michael Herman som var sjef for brittisk SIGINT mot Russland under den kalde krigen

01:58:25

han sa at vi må aldri glemme at dette retningen er reciprocal slik at vår suksess er en annens fiasko og en annens fiasko er vår suksess så det er ikke slik at fordi man har tapt så er det fordi man har vært veldig dårlig det kan også være fordi at

01:58:42

den andre har vært litt bedre og så er det jo da selvfølgelig en masse andre ting som spiller inn men så det jeg mener så er det min veileder han vil at jeg skulle skrive en doktorgrade

01:58:57

som utvikler dette diskurssvikt begrepet, og da sier jeg at min påstand er at det er det fleste etter et retningssvikt situasjoner oppstår når det er lav grad av når det ikke er en god offentlig samtale

01:59:12

om et problem for det påvirker jo etterretningsorganisasjonene og selv om du da sitter en masse klok i hodet og forstår hva som kommer til å skje så vil ikke det bli erkjent så aksept og erkjennelse er ekstremt viktig etterretning

01:59:28

både inni etterretningsorganisasjoner og mellom etterretningsorganisasjoner på utsida av det her så da er min påstand at hvis det er lav grad av fellesforståelse av mening og kontekst i det språket og den kommunikasjonen man bruker for å diskutere en trussel

01:59:45

som man ikke har erfart tidligere så er det svært vanskelig å kommunisere den selv for deg som har forstått den og da bruker jeg jo bare et sånt et sånt bilde da er det mulig å forklare

02:00:00

fargen grønn til noen som aldri har sett den men det er jo det for du kan si at om du har sett fargen blå du har sett fargen gul kan du tenke deg hvor leis for det er jo det som gjør oss forskjellige fra de fleste dyr det er at vi har faktisk den evnen

02:00:17

til å sjå for oss nye både fenomen og ting og ja hvorvidt vi kan sjå farger det tror jeg Gøte hadde svart bedre på da

02:00:33

men jeg tror nok det fordi at språket er jo så mye mer enn ord ja en ting som jeg har tenkt masse på hvis du ser tilbake på historien på etterretning så man kan jo si at 2. verdenskrig

02:00:50

var vel på en måte starten på moderne etterretning i en eller annen form og så kom vel både forløpene av FSB i den perioden forløpene av CIA forløpene av, og mange ting kom da jeg vil si at du hører rett

02:01:06

egentlig var 1. verdenskrig en like stor forløp her de lærte mye så dette var noen av Sharmakant sine poeng nå lærte vi mye først nå var jo ikke han noen han var jo ung i første

02:01:22

men hans poeng var at vi lærte mye i 1. verdenskrig men vi dokumenterte ikke det nå har vi lært mye i 2. verdenskrig nå var det på tide for at vi dokumenterer det og han tok da kan du si han mente jo at de beste da burde skrive bøk

02:01:37

nå nå er ikke det slik at jeg har blitt valgt ut til å skrive bok, men jeg gjorde det selv jeg sa dette vil jeg gjøre så i 2002 så sa jeg til arbeidsgiveren min at nå har jeg søkt på første år i en

02:01:53

bachelorgrad i filosofi jeg skal studere epistemologi og metafysikk og politisk filosofi ja og etikk og sånn så sa jeg at hvis dere har lyst til å være med så så er det greit, men jeg drar og så fikk jeg permisjon da

02:02:11

så syntes jeg det var fryktelig kjedelig for jeg visste ikke forskjellen på på anglo-amerikansk eller analytisk filosofi og kontinentalfilosofi så jeg syntes det var veldig strikt dette her

02:02:27

med formale logikk og den type ting da, så derfor endte jo doktorgraden min oppe her til the art of knowing beyond the limits of formal logic denne titlen er ikke kun på boka da da hadde ikke den solgt mye Problem with secret intelligence

02:02:47

du må skrive en toa her så må det være en sånn John Le Carré-bok fordi titlen er så bra at det kan være en det er nok enkelt å bli skuffet og tenke at dette blir lett leiste greier

02:03:02

jeg har ikke prøvd å skrive en vanskelig bok men jeg har jo skrevet om et vanskelig fenomen så jeg tror det jeg har prøvd å skrive den så lett som mulig men det er jo veldig teoretisk din tilnærming er jo veldig teoretisk jeg får jo flashback fra universitetet

02:03:20

du har et veldig precist språk fordi det er en precis verden jeg er glad for at du sier at du vet det finnes enkelte land og universiteter rundt om i verden hvis du driver med teori så får du det minste kontoret

02:03:35

det er helt nederst i den mørke delen av gangen, men så finnes det andre universiteter det er jo ofte i England hvis man driver med teori så får man det største kontoret fordi at de som virkelig liksom har mye sånn grunnforskning, de vet at du må ha teori

02:03:52

og det alle innenfor etterretningsstudiet er enige om, er at det mangler en etterretningsteori jeg mener da ubeskjedent at jeg har skrevet den første etterretningsteorien jeg tenkte jeg kunne si det nå da når du er under opptak det må jo være litt ubeskjedent

02:04:10

men det mener jeg og så er jeg egentlig ikke så opptatt av definisjoner men jeg likevel drister meg til å definere etterretning i min bok som og den har jeg brukt mange år på

02:04:37

og jeg mener at den faktisk er en syntese av disse to 272 sidene for deg som gidder å analysere definisjoner men ordet er viktig også vi jobber jo med finansomfelt og vi ser

02:04:54

jo at hver eneste dag, hvor problematisk det er at folk har upresist forhold til nyansene, gjør at du misser selve poenget så i vårsverden kan det for eksempel være hvis du ikke kjenner finans og ikke forstår begrepet

02:05:10

og ikke klarer å skille ting og så begynner ting å skje offentlig, sånn som i fjor der det var mye drama rundt enkelte aksjer som skjøyte i været, for det var mye det var ting som endret seg på et strukturelt sett med unge folk i markedet

02:05:25

og så merket du da at folk enter av markedet uten noen kunnskap og det kan jeg tenke meg må være utrolig frustrerende når du vet du prøver å forklare ting som ingen vil høre for de har følelsesbasert besluttet hva de er interessert i

02:05:40

og det præsise språket er jo nettopp det de mangler, for de forstår ikke problemet en gang og jeg tenker at du sikkert møter det mer enn noen andre jeg startet

02:05:56

den første ugraderte retningsutdanninga på forsvarets høgskole, altså stabsskolene som er en del av forsvarets høgskole og når jeg skulle begynne kurset så hadde jeg fått det til slik at jeg spurte da general Hagen som i den gangen var sjef i

02:06:12

e-tjenesten, det til og med at du graderte kurs så sa jeg at jeg tror det er lurt at vi får med en liksom altså vi må få med hele alle disse som skal være med i dine offentlige samtaler nå med etterretning den dagen det virkelig gjelder og da må vi ha med en journalist

02:06:28

da også, og det syntes da han var en god idé så vi hadde med det, så da satte folk fra PST og fra e-tjenesten og fra UD og FD og fra Medienorge og fra Finans og hvorfor det?

02:06:44

jo fordi at det er enkelteselskap i Norge som altså 90% av kritiske infrastrukturer i Norge er eid og drift av private selskap, og altså det er store formuerne, ja vi har jo oljefondene, men altså de store verdiene

02:06:59

er jo forvalt av private så jeg var veldig inspirert av David Oman da som var sjef brittiske etterretning, han var den første koordinatoren i cabinet han snakket om the circus of trust og da ville jeg bygge opp det

02:07:14

men når jeg skulle åpne dette kurset her så sa jeg at dette her er ikke et kurs, vi skal bli enige om ting, vi skal bli enige om hva vi er uenige om fordi det er det som er problemstillingen, nesten i alle samtaler, i alle kulturer, i alle fag

02:07:32

akkurat det du snakker om vi skal bare bruke noen uker på å bli mer precise, slik at når vi har diskusjoner i fremtiden så skal vi være enige om hva vi er uenige om først, og så sa jeg at dette her blir ikke et kurs

02:07:47

der jeg skal lære dere å være hemmelige, for det er veldig enkelt å bare si at dere får ikke lov å si noe fra noe av, om noe av det dere får vite, og da blir vi et veldig dårlig etterretningsmiljø men jeg skal lære dere å forhåpentligvis bli så gode i dette faget at dere kan snakke om det dere må

02:08:03

snakke om, bør snakke om, til riktige folk fordi det store problemet som man avdekte i det 9-11-kommissjonen det var mangelen på fordeling av etterretning masse folk visste det også, uten å egentlig vite at dere kanskje visste at det var

02:08:19

verdi og så, og før 9-11 så hadde man altså a need to know og så andret man det til a need to share og så introduserte jeg min bok Courage to Share, og så ser jeg at

02:08:35

etter min tid så hadde det kommet Dare to Share og så skal jeg driste meg til å si at jeg tror jeg var først men det høres jo bedre ut med Dare to nei, Courage to Share synes det høres bedre ut Føler du at sånne filmatiseringer som skjedde før

02:08:51

11. november, at det er korrekt jeg vet ikke om du har sett Looming Tower serien, eller Jeg har møtt Lawrence Wright, det var jo en opplevelse for seg selv og lest boka fantastisk bok og det handler jo om folk som

02:09:07

skjønte noen få og trussen og han er ene dødig og så vidt det Ja, det er jo den sykeste tilfeldigheten kanskje, nei, den sykeste er hardt om, uansett tematikk

02:09:23

der han, den eneste personen som advarte mot å sammenlade ble sparket, fikk seg jobb som sikkerhetssjef i World Trade Center og gikk ned med det er jo virkelig helt utrolig Ja, altså, der er vi det er en

02:09:38

utrolig historie, men der er en mann som kan du si er like lenge advart mot oss, og det var Richard Clark eller Dick Clark en legende i Washington ingen har jobbet i, han lever enda han forstod denne trussen ja og

02:09:55

det sier også at han den 11. september så dro han hjem igjen til Arlington og så bevepnet han seg og så dro han tilbake til det hvite hus ja det var antageligvis ganske klokt få mennesker tror jeg

02:10:10

har like mye kredibilitet som Richard Clark jeg møtte han to ganger, han er en fantastisk han holdt et foredrag på forsvaret i søkskolen og så var det masse bråk utenfor og jeg liksom sa

02:10:27

skal vi flytte, og så gikk han på meg er det et problem? så sa jeg nei, ikke for meg, nei det er ikke for meg heller vi skal bare fortsette han stod og snakket i fire timer uten manuskript en helt

02:10:42

og han var jo den første som begynte å snakke om trusselen ikke fra cyberspace for det er jo ikke trussel fra cyberspace i seg selv, men altså om den nye dimensjonen da, som er en plass

02:10:58

som man måtte også se på som en krigssku plass ja det er en ting som jeg føler vi må bare bli ferdig med for det er et sånt evig spørsmål fra utsida, fordi at etterretning er jo et helt lukket miljø, sånn sett

02:11:14

så man vet jo ikke hvordan virkeligheten er, så det er et spørsmål James Bond, Jason Bourne John le Carré eller Le Beaur hva er det som er nærmest virkeligheten? jeg vet ikke om du har sett det alle sammen nei, jeg har ikke

02:11:29

James Bond og Jason Bourne det er i alle fall så langt fra virkeligheten som det kan komme og jeg har aldri blitt fanget av Le Beaur jeg synes det er en kjedelig greie

02:11:45

nei, altså hvis man skal så John le Carré om det er en god beskrivelse av brittiske etterretning det aner jeg ikke men det er i alle fall en god beskrivelse av av veldig god etterretning hvis man altså det intrikate

02:12:01

det er ganske bra da en del av kulturbeskrivelsen og sånne er god, synes jeg ja og det sies visst at han visste hva han pratet om ja ja men det gjorde jo for så vidt han som skrev James Bond også

02:12:18

så vidt jeg skjønner det kan jo være at han som skrev James Bond hadde et større ønske om å bli rik ja, det er nok det du har sett mange konflikter på nært hold som du selvfølgelig ikke kan snakke om direkte så veldig mye, men

02:12:33

jeg prøver å forestille meg hva kan du snakke om som ikke bryter med tausesplikter diverse og det jeg lurer på er gjennom de tingene du har sett selv med egne øyene, egne konflikter er det noe rød tråd gjennom dem, altså er det noe som dem har

02:12:49

til felles som gjør at for eksempel når dere blusser opp jeg tenker noe sånn som Ukraina og Russland der, situasjonen er ugjenkjennelig fra en dag til neste men er det rød tråd? ja, og da trenger

02:13:05

ikke å jobbe i et retningsorganisasjon for det er lært det er egentlig best når jeg studerer konfliktssikkerhet og utvikling med Mats Bedahl, han nordman norsk professor på King's College så er jeg alltid sikker på at jeg hadde sett dette selv

02:13:20

men det som det man ofte ser det er jo at når du har en veldig rask sosioøkonomisk endring over veldig kort tid så vil du få sosial

02:13:37

sosial vold ja, og hvis det da også hører til horisontal ulikhet, altså at du får ulikhet innenfor samme klasse altså at du bor i Bjørkeveien der kjører alle stasjonsvogn

02:13:52

Volvo, så plutselig er det tre av tjura som begynner å kjøre Rolls Royce plutselig det er en veldig enkel forklaring på horisontal ulikhet, men som er ganske uheldig da i et virksomhetssamfunn så det var den platte beskrivelsen

02:14:09

å gå tilbake til den beskrivelsen som har meg for eksempel det jo at en stat plutselig får veldig mye penger og ikke har infrastruktur til det og så er jo det klassiske da, som går igjen det er altså

02:14:24

naturressurser, vatten mineraler, metall seilingsleder og slik ting så selv i den krigen som pågår nå, så må man se hele verden under et

02:14:40

og se den i et geopolitisk lys, det er viktig men det som det som igjen, og så har du en miks da i alle slike konflikter, så har du en miks på forhistoriene, ofte tidligere

02:14:58

så var det postkoreanisme alt det som skjedde etter at koloniene ble forlatt og så må man se på den politiske make-upen, og så er det etnisitet er viktig og ikke minst ideologi og så ser man også, ikke i alle

02:15:14

konflikter, men i en av enkelte konflikter at personligheter og sterke personligheter er drivere for konflikter en venn av meg var i bilulykken han var 18-19 år kjørt av veien i nesten 150 overlevde uten deg i skramme

02:15:31

og så noen år etterpå var han på jobb på et skip, og så fikk han en følelse i magen som han hadde kjent før og så sa han til hans siden, hold deg fast og så gikk den på grunn, rett etterpå

02:15:47

og så var det noe som fløy over bordet, det var veldig dramatisk og det han sa var at den ulykka der ga han nesten som sjette sans for å skjønne at når ting var i ferd med å faktisk bikke over og gå galt er det sånn at når du ser enkelte på en måte konstellasjoner i samfunnet

02:16:03

la oss si om det er vold blant innen de folket, eller at det er mye konflikter på TV, eller er det noen ting som gir deg en sånn følelse av at, nå har det gått så langt at det bikker over ja, det er det

02:16:20

går det å si hva det er? eller kan du forklare det? nei, det blir mer enn som en slags intusjon også er det jo selvfølgelig at det er jo sånn som med alt annet at den intusjonen er ikke alltid rett, men ofte

02:16:36

så er den det, men nå høres det ut som en sånn etter påklosskap å si at jeg ikke var overrasket over at det ble en invasjon av Ukraina, men de som kjenner meg, og som jeg snakker med vet at det var mer sannsynlig enn usannsynlig

02:16:55

da kan vi jo vi kan jo ta det opp da men det mente jeg jo kan vi snakke om Ukraina og Russland da? ja, vi kan prøve hva er det som skjer nå?

02:17:11

vi hadde jo tenkt å snakke for en uke siden, ca og det har jo skjedd mye siden da det kan jo virke som at at Putin har sin største utfordring noensinne, kan man si har du noe på en måte

02:17:26

unik innsikt i hvordan en sånn person tenker, eller hva det er som er viktig for han, eller hva er naturlig eskalasjon ut fra det, for det her er så ukjent det er så ukjent farvann nei, det vil jo være

02:17:44

det vil jo være mer en galskap å tro at det kunne skjå inn igjen til en annen person men det finnes det jo det finnes det jo personer som har vært i hans situasjon tidligere og så gjelder det jo da å

02:17:59

ikke gå i induksjonsfella og tro at da vil han gjøre det samme som deg og andre som har vært i hans situasjon men han er jo preget av at han ser ganske isolert ut vil jeg si fra utsiden og da

02:18:15

sier det med det forbeholde at det ser slik ut man vet jo aldri men det er jo en klart en tendens til at alle, man trenger ikke være det kan jo skje

02:18:31

i en mellomstor bedrift på Sunnmøre også det, at en leder kan bli såpass etteritær at at selv de nærmest ikke klarer å fraråde han noe som er dumt så

02:18:47

så gjenstår det å se da det kan jo være at at Putin er rasjonell nok for han har jo ikke etter våre standarder han har jo altså inntil

02:19:04

for et halvt år siden aldri vært vurdert som irrasjonell for rasjonalitet det er jo også et begrep som man kanskje overfører sine verdinormer fordi at andre gjør noe annet så er det irrasjonelle så inntil

02:19:21

for kort tid siden så var jo de fleste realpolitiske analytikere enige om at han var rasjonell så spørs det da om han i fremtiden er rasjonell nok til

02:19:38

å trekkes ut for eksempel hva vil skje da med han det er ikke så godt å si men jeg tror det er det som er avgjørende det her er mer en press fra vesten

02:19:54

det er jo internt press i eget land og det er ikke spesielt fra folk men fra hans maktbase hvem er det? det vet ikke jeg det vet man vel kanskje ikke helt nei det er noen som vet

02:20:11

men det vet ikke jeg det er jo ikke så godt å vite uansett om man selv for deg som tror du vet det det er jo kanskje historikere om 100 år som finner noen brev eller etter og så er jo det slik da

02:20:31

det er jo ikke alltid så godt å vite det er vanskelig å vite andres handlinger i fremtiden for du og jeg vet jo ikke hva vi kommer til å gjøre i morgen heller folk skiller jo seg og vi gifter oss uten at vi egentlig vil det og så finner vi ut at dette var feil

02:20:50

og statsledere gjør det samme så litt forstår du hva jeg mener? slik at det er ikke altså jeg vil noe av det dummeste man gjør er det å gå på lufta

02:21:06

og si at nå forstår jeg denne personen for det tar jo et liv å forstå sin egen familie ja, men det er jo også et naturlig oppfølgingsspørsmål er det mulig når man ser

02:21:22

nå baserer jeg meg på diverse film og sånn som jeg kan se etterretning men etterretning oppleves som en ting som gjøres best i rolig tid, at du har tid til å sette deg ned og ha møter og analysere

02:21:38

og gjøre det sakte, men nå er det jo veldig kaotisk jeg vil si at det er virkelig dyktige organisasjoner de er de dyktigste folkene, de er best under ekstremt stor press fordi at det er veldig intelligente folk, de liker fart, speed

02:21:54

altså den største trusselen vi står over for i dag det er jo at nå deler vi like mye data dette er tallet her fra Sisko altså vi deler like mye data per år nå globalt, som vi delte mellom 1984 og 2016

02:22:10

altså den store trusselen, uavhengig av krig det er datamengdene vi står i år for men det som virkelig altså alle sånne som finner opp nye, altså Alan Turing

02:22:27

han elsker jo puzzles noen av de beste beste som jobbet på Bletchley Park, de ble aldri hedra, de var kvinner og de var sånn super gode i kryssordløsning og

02:22:45

det er en skam da de ble ikke hedra de ble sånn hedra med skuespill ved lokale teatergrupper borte i England og slik ting da altså når virkelig etterretningsorganisasjonen er god brittisk etterretning var best

02:23:02

mellom 1940 og 1945, for da stod det ekstremt mye på spill og så tømte de de beste universitetene i Storbritannia for de beste gjevnene og da siterer jeg Richard Clarke som sier less is more mye bedre å ha

02:23:20

færre, ekstremt dyktige folk og god teknologi og så selvfølgelig et godt lovverk da jeg tror jeg vet den beste kilden til en person hvis du skal vite hva en person tenker jeg tror det finnes en slik kilde Google

02:23:36

ja det kan du si hvis du har lyst til å vite hva noen er redd for hvis du får tilgang til demes Google-søk så tror jeg du kommer ganske nært sjela demes om dem er homofile om dem har en

02:23:53

fobi eller frykt eller en sykdom eller et symptom eller et eller annet så er det på Google det du går på selv Putin googlet det er jo det finnes jo mange forskjellige mennesker

02:24:11

det finnes jo en masse mennesker som ikke har noe frykt for det beste uttrykket jeg lært fra en gammel veldig god britte han sa til meg just remember the best security is transparency

02:24:26

og da kan du komme bort til folk som søker på absolutt alt på Google og så søker de på alt som de vil at du skal tro at det er så det er folk som har tilgang på et eller annet vis til dine Google-søk nei det er det ikke du vil gjette deg ut fra det du sier

02:24:44

nei men altså det er jo i alle fall jeg tenker at ja det er klart når jeg får liksom tilbud om sånn fold the shirt på Facebook så tenker jeg wow

02:24:59

Facebooks algoritmer fungerer faktisk ikke så bra hvordan fikk du det tilbudet? det var for 2-3 uker siden ja fordi at de har jo sluttet å spore til det som er poenget ja ok greit har du Iphone eller? ja de har sporet det ikke lenger

02:25:15

de kan ikke spore det det er jo et grunnleggende problem min poeng er det at at det var litt sånn jeg ble litt urolig på det da det er en av de tingene

02:25:30

jeg ikke er så keen på jeg har jo sett på en måte innsiden jeg har brukt Facebook-AI-en i praksis masse og da har jeg sett den endringen fra at man kunne ha sånn i aktighet at det var skremmende du kunne nesten lese tankene til folk

02:25:45

indirekte og så nå ser du at det har endret seg på bare to år og det slo jo virkelig ut i starten av året det du beskriver er jo virkeligheten om du er teknolog eller ikke dette er jo en liten algoritmeendring men det er veldig interessant at du brakte opp akkurat det

02:26:02

for det handler jo om informasjon som de ikke har det gjør jo det men samtidig da alt oppi dette her så er jeg ikke uenig med deg i hva en algoritme kan gjøre

02:26:18

en algoritme er ikke bedre enn den som har produsert den til syvende og siste vi er ikke kommet dit og så vil jeg si heldigvis vi er ikke kommet dit enda at vi har fått den type teknologi som får seg sitt eget liv

02:26:37

og da kom jo Putin inn også som veldig forkjemper av AI og satt så masse ressurser på AI jeg lurer på om det her greia funker nå får jo på en måte det var jo det gamle i sovjet tida så var det jo liksom sånne

02:26:53

pinboll pinbolldeler i de her såkalte bomben det var mye ting som var falsk du hadde Potemkin bya og du hadde mye falsk informasjon fysisk falske ting som sovjet visste fram og sånn som Russland nå har

02:27:09

opptrådd her imaget deres var jo at de var veldig farlige og veldig skummel og veldig kompetente jeg husker ikke hva han heter men det var en sjef en av sjefene i den brittiske doktrine kommandoen

02:27:25

han har en sånn youtube video der han sier at vi må være klare med noe at de fleste super datamaskinene det er i Kina og så har Kina gjort en ting, og dette her er da sagt på youtube av sjefen på doktrine kommandoen

02:27:40

så dette er ikke noe hemmelighet og så sier han at de har burstet støv av tre ting sanskjulskrigsfilosofi og så kombinerer det med sjakk og super datamaskine det er ikke

02:27:56

det er ikke det vi må huske på, tenker jeg det er at det er lenge til at at en maskin kan konkurrere med både den gode og den syke fantasien til et menneske

02:28:12

alt det som foregår i hodet ofte på en dag når vi sover de som virkelig klarer å lage en maskin som er godt

02:28:27

integrert med en god bruker der du da som super bruker kan endre algoritmerne mens du driver den utenfor kunnskap om sjakk om om grunnsetningene

02:28:44

i sanskju, da snakker man om en helt annen typ teknologi er det føler du at vi er der eller er det en fremtidsvisjon? det er vanskelig å si hvis jeg hadde

02:29:00

hatt den teknologien og jobbet i Silicon Valley så hadde jeg vel laget noe veldig kult som man kunne blitt veldig rik av men klart, hvis jeg hadde hatt ansvar for en sånn utvikling i en stat, så hadde jeg jo ikke sagt det

02:29:17

jeg tror det tjenesten du bestemmer kalles parlantir ja, men du kan si at det er jo det induksjonsproblemet er jo ikke Google selv løste så

02:29:32

for eller så hadde vi jo hatt mye bedre forslag og omsøk ja, det er kanskje sant har du sett noe når det er i et retningsøy med

02:29:53

noe du har sett som er gradert som virkelig holder deg oppe om natta jeg mener ikke noe som en situasjon med en teknologi eller en visjon er det ting som man genuint ikke vet ute i samfunnet som er veldig skremmende? nei det vil jeg ikke si

02:30:12

det er ikke den type hemmeligheter finnes det ikke så fantastisk jeg synes det er det er bra med

02:30:30

du spør meg og det er jeg som svarer det er ikke sikkert folk blir noen beroelige av det jo, jeg blir faktisk det jeg er veldig glad for at det ikke finnes dine maskiner

02:30:46

som skal løse alle problemer for oss jeg synes det er veldig bra når man ser nord-russland og ser hvor lite de hadde målt opp med hva alle trodde de hadde du ser utstyr som

02:31:02

semitrailere med utstyr for hundrevis av millioner bakpå rulle på dekk kinesiske dekk som sprekk hvis de bare blir brukt og du ser ingen det liker

02:31:19

og en liten fiende sånn som norge vil ha vært mot russland og man har jo tidligere sagt at norge klarer å stå imot fem minutter mot russland, i teorien hvis de skulle gjøre det samme som de gjør i ukraina men etter det vi har sett i ukraina så ser man jo at de virker ikke være i nærheten

02:31:35

av så skummel force som man hadde trodd det er jo derfor at vår forskjef Erik Kristoffersen har hatt rett hele tiden han er jo sagt i intervju at hans store idole George Marshall han sa han som ble utriksminister

02:31:52

og forsvarsminister han sa en gang at military power wins battle mens forsvarsvilje vidner krig du kan ha

02:32:08

en virkelse som er så stor som du vil ha det er selvfølgelig en fordel men uten noe å kjempe for så vinner ikke du krigen du kan vinne noen slag men du vinner ikke krigen og historisk sett så er det slik at

02:32:23

når i alle fall moderne demokrati har mobilisert og liksom nå er vi trua da slår moderne demokrati ned diktatur men nå er vi jo i en spesiell situasjon

02:32:41

fordi at det er nå er jo det her er masse ødeleggelsesvåpen involvert og derfor så mener jeg at det er veldig viktig at vestene er så forsiktige som vestene er det er kjempeviktig altså

02:32:57

USA valgte i forkant av denne konflikten å tilsynelatende benytte seg av en litt uvanlig strategi der de det er jo da offentlige rapporter jeg refererer til, men intervjuer av diverse som sier at det at de delte en hver

02:33:14

troppebevegelse, en hver endring fra Putin på grenser og så videre, og sendte ut bilder de delte tilsynelatende ugradert informasjon fritt med vresen, i stedet for å holde det tilbake som de alltid har gjort og det har blitt beskrevet som en ny strategi

02:33:30

personlig godkjent av Biden, det har stått flere artikler om det er det her en ny type form for krig er det her et nytt kapittel i hva det vil si å dreve krigføring at informasjon er minst like viktig nei, informasjon har alltid vært viktig

02:33:46

det er bare at nå er det så tydelig fordi at vi har en helt annen altså nå digitaliseringen gjør at at det er så mye tydeligere informasjon har alltid vært det viktigste i all krigføring

02:34:02

skal du skrive en ny bok? rykter om det ja, vi får se hvis det overlever ja

02:34:18

det synes jeg du burde gjøre du har klart å finne midtpunktet mellom gradert og ugradert, og jeg synes du klarer å gå den linjen bra og det er utrolig viktig

02:34:35

å dele kompetanse jeg synes ikke det er noe verket oppsiktsverkene at det er litt nytt at Biden gjorde det han gjorde men man må huske på at når etterretningsorganisasjonene har gitt

02:34:51

informasjonen sin til Biden, så er det hans informasjon han kan jo mange statsledere blir da kritisert fordi at det ikke gjør noe med etterretningene han har da gjort noe med etterretningene og det er ikke noen lov i verden som sier at man ikke kan bruke

02:35:07

etterretning for å si hva man vet om hvem det er Hvordan tror du fremtiden at vi skal spå fremtiden hvis du har sett tendensene i hvordan ting går mange har jo spått kunstintelligens som en svart boks som skal løse alt, men det har jo på en måte ikke løst alt

02:35:23

det er jo bare en ny fasett og masse, masse støy det løser sjakk kanskje, men det løser ikke verden men hvis du skal se framover utifra din erfaring og din, på en måte, magefølelse og bruke den magefølelse du har på datamaskinen hva tror du som kommer fremover?

02:35:40

Da vil jeg gå tilbake til et spørsmål som du stilte tidligere, hva som er felles for alle konflikter, og så sa jeg at du har ofte en veldig rask sosioøkonomisk endring det som er nesten like vanlig i alle konflikter på et eller annet det er at den vold som starter konflikten

02:35:55

den er alltid et annerledes den vold som driver konflikten videre på et eller annet tidspunkt så kjømmer du inn det som heter war economies så det er en slik krigsøkonomi folk tjener veldig mye penger på at det er krig, eller konflikt i et eller annet område, at det ikke finnes

02:36:11

skattevesener derfor så sier David Keen ved London School of Economics at krig er ikke forskjettelsen av politikk med andre midler, men krig er forskjettelsen av økonomi med andre midler og det er jo en i og for seg bare en stadfestelse

02:36:27

at politikken er økonomisk, og økonomi er politikk alltid men jeg var på et foredrag mange, mange år siden og det var det en som heter Christopher Coker

02:36:44

fra London School of Economics som er veldig god på the changing character of war han hadde lest han var nøye, men det kommer noe å sitere i han, han var nøye med å sitere en sånn science fiction forfatter fra USA som mente at

02:36:59

det store konfliktene i verden kommer til å stå mellom religioner, øst og vest det kommer til å stå mellom de som takler teknologi og de som ikke er det og han forstår teknologi, men takler det og da

02:37:15

kan man si at liksom, vi vil ha en sannsynligvis en overklass en underklass, den overklassen er takler støy, takler speed takler full innbokse ja får meg til å tenke på

02:37:32

for to dager siden såg jeg en ny rapport fra USA, som sier at den største terrortrussel intern til USA nå, er incels altså folk som ikke forlater hjemme sitt eller lever veldig internettbasert

02:37:48

hver dag, unge menn ofte som er isolert fra normalt emosjonelle liv den så jeg ikke komme for noen år tilbake, mens nå føles det jo realistisk. Ja, og da kan man jo si at da har nå opplever jeg at vi sitter

02:38:07

og spekulerer litt og det er jo, jeg er også passionert til å være Steve Jobs jeg husker ikke hvordan han sa det, men jeg tror han hadde det fra et sånt blad i Kalifornien, at man måtte tørre å være dum, be stupid for det når man da tørrer

02:38:23

å si dumme ting, at det geniale da dukker opp, det jeg sier til han er at du får en assosiasjon og når du får den assosiasjonen så hjelper du meg til å konkretisere den tanken på universitetet kaller man det seminar men Steve Jobs

02:38:40

han snakket vel om at man skulle ha mot til å være dum da si dumme ting men så kan man si at det vi da kan være enige om dessverre, det er at teknologien er viktig her så det er kanskje ikke snakk om at det blir

02:38:56

en slags teknologisk altså hvis det er en teknologisk overklass, så hva er det, handler det om deg som både klarer å stå på ski og leve et aktivt flott liv og ja, det blir som en alkoholikk, det er som takler

02:39:12

teknologien uten å bli avhengig av den men så er jo dette kilde mellom, det er viktig kilde mellom det som Klausowitsj kaller krigens natur også krigens karakter for krigens natur er etter Klausowitsj at

02:39:28

det er en strid mellom vilje og derfor så var det et kurs på King's College før som heter Why wars are never final hvorfor du egentlig aldri har etter krigstid

02:39:44

du er egentlig alltid bare mellom krigstid, fordi Klausowitsj det er et veldig dystopisk syn på menneske men han mente at krigen er mellom vilje og det er krigens natur og krigens karakter den andre form da

02:40:00

ut ifra kontekst Hvis du ser tilbake på 1800-tallet for eksempel og over i 1900-tallet så var det en sånn oversikt over prosentmessig antall av europeiske nasjoner i en krig, akkurat nå

02:40:17

og på 1800-tallet så var det så godt som 100%, 100% av tiden at alle lå i en krig hele tiden så fredstid er på en måte avviket det er jo fordi at når du finner opp mitraljøsen, så er det plutselig ikke så attraktivt å være i krig lenger

02:40:32

men så er jo det det er jo håp, fordi jeg mener jo at det er mulig å skape fred og det er mulig å stoppe den krigen Ukraina

02:40:53

også spørsmålet hvordan det skal gjøres det er det mange andre enn meg som er dyktigere til men det er i alle fall ekstremt viktig i sånne situasjoner å ikke presse hverandre opp til en vegg det vet jo alle som har vært ute en vinternat

02:41:11

at det er viktig og så er det slik at forløpig så synes jeg at det blir at Vesten i og for seg er fornuftig på

02:41:28

hva de ikke kommer til å gjøre og er tydelig på det og da merker jeg jo at de er like tydelige på det i det offentlige som de setter retningsfra de kommer ikke til å ha noe amerikanske soldater eller NATO soldater på

02:41:44

greisk jord så det er en del ting som de er veldig tydelige på og da kan man si at da er det noen som har vært kloke og forstått at informasjon her er viktig det er en fin frase

02:42:02

å ende på

Powered by Labrador CMS