Slik tolker Midjourney at en skuffet tysk fotballfan ser ut. Kun for illustrasjon naturligvis.

Krisetall i Tyskland vekker resesjonsspøkelset

Meget svake tall indikerer at Tyskland kan gå mot resesjon.

Publisert

Tyske industriordrer opplevde sitt største fall i mars siden Covid-19-pandemiens utbrudd i 2020, noe som indikerer at Europas største økonomi står overfor en markant nedgang. Nye ordrer, som gir en indikasjon på fremtidig industriproduksjon, falt overraskende med 10,7 prosent sammenlignet med måneden før, ifølge foreløpige tall fra det føderale statistikkbyrået Destatis.

Dette er det største fallet siden april 2020, da pandemien forstyrret verdensøkonomien, og de svake tallene øker sjansene for resesjon i Europas viktigste økonomi.

Nylige økninger i ordrer hadde styrket håpet om at Tyskland taklet følgene av krigen i Ukraina og den påfølgende energikrisen bedre enn fryktet. Imidlertid har det siste fallet i ordrer økt bekymringene for økonomiens tilstand. Fallet var mer markant enn de 2,8 prosent som analytikere hadde forventet. De fleste områder innen produksjonssektoren opplevde nedgang, med utenlandske ordrer som falt med 13,3 prosent og innenlandske ordrer med 6,8 prosent.

Selv om fabrikkordrene i første kvartal samlet sett viste en svak økning fra slutten av 2022, har flere økonomiske indikatorer begynt å mørkne igjen.

Tysklands økonomi unngikk så vidt en resesjon i første kvartal, mens eksporten også falt i mars. På torsdag økte Den europeiske sentralbanken sine referanserenter ytterligere, noe som gjør lån dyrere for selskaper, i et forsøk på å dempe inflasjonen uten å svekke økonomisk vekst for mye i eurosonen.

Powered by Labrador CMS