Federal Reserve reagerte i tråd med Lord Hagues NBIM-anbefalinger

Publisert Sist oppdatert

I sitt innlegg på Norges Bank Investment Managements årlige investeringskonferanse, avholdt i forrige måned, presiserte den tidligere britiske utenriksministeren, lord William Hague, hvilke faktorer som var essensielle for nasjoner å tilby sitt næringsliv over de neste tiårene.

Rådene var blant annet forankret i de betydelige geo- og sikkerhetspolitiske endringene som har funnet sted etter Russlands invasjon av Ukraina. Lors Hague gjorde det også klart at, uavhengig av krigen i Ukraina, fantes det historiske bevis for at vi nettopp har vært vitne til et syklisk vendepunkt. Et vendepunkt som først og fremst er skapt av menneskelige feilvurderinger.

Lord Hague

Jo lenger en oppgangsbølge varer, desto mer sannsynlig er det at det begås feil som følge av den evige jakten på mer rikdom og makt.

I sum hevdet lord Hague at den globaliseringen de fleste land har nydt godt av, nå er reversert og at vi ikke kan forvente at det fortsatt vil være mulig å sikre oss viktig kunnskap og viktige råvarer gjennom internasjonal tilgang.

Lord Hagues råd er som følger:

-Hvert land må nå ta ansvar- og legge til rette for innovasjon.

-Hvert enkelt land må nå sørge for å tiltrekke seg talenter (innovatører, gründere etc).

-Hvert enkelt land må nå sørge for at kapital blir allokert til å finansiere ovenstående.

Ifølge lord Hague scorer USA på 3 av 3 av disse, mens han gir Europa en score på 1.5 av 3. Han nevnte ikke Norge, men her har vi antagelig gått fra 3 av 3 til 1 av 3 de to årene.

Studerer vi hvordan amerikanske myndigheter taklet problemene med Silicone Valley Bank (SVB), ser vi av illustrasjonen over at den amerikanske sentralbanken håndterte krisen helt i tråd med lord Hagues anbefalinger.

Alle tre, innovasjon, talent og kapital, var truet da SVB gikk tom for kontanter.

Powered by Labrador CMS