Barclays: Rentene høyere, lengre

Publisert

I en rapport sendt ut til Barclays kunder før helgen slår de fast at meldingen fra sentralbanker til markedet denne uken har vært klart: rentene vil sannsynligvis måtte holdes høye over lengre tid for å kontrollere inflasjonen.

Til tross for vedvarende inflasjon, viser den amerikanske økonomien styrke, og dette kan bidra til ytterligere stramming i spreader. Det er dog medium-term risikoer.

Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell, uttrykte også en haukaktig tone i sitt vitnemål til Kongressen, og antydet at det ville være passende med ytterligere renteøkninger i år.

På grunn av dette gikk inverteringen av spreaden mellom 2-årig og 10-årig amerikanske statsobligasjoner igjen over 1 prosent, som peker mot resesjon.

Barclays skriver at high yield gikk 16 basispunkter bredere i uken.

Powered by Labrador CMS