Interactive Brokers

Interactive Brokers LLC er et amerikansk meglerfirma. Den driver den største elektroniske handelsplattformen i USA etter antall daglige gjennomsnittlige inntekter. Selskapet megler aksjer, opsjoner, futures, EFP, futuresopsjoner, forex, obligasjoner og fond.