KLP

Kommunal Landspensjonskasse, grunnlagt i 1949, tilbyr innskudds- og foretakspensjon, inkludert forvaltning av pensjonskapitalbevis og fripoliser, til bedrifter i privat og offentlig sektor. KLP forvalter en rekke aksje- og hedgefond, samt meget konkurransedyktige indeksfond. KLP er kjent for å holde forvaltningshonorarene lave. KLP har to hedgefond: KLP Alfa Global Energi og KLP Alfa Global Rente. Begge […]