"Somewhere a long the line these B and BB went from a little risky to dog shit." -Jared Vennett, The Big Short

Publisert Sist oppdatert

Chartet over viser utvikling i to indekser bestående av Commercial Real Estate Mortgage Backed Securities (CMBS). CMBX er indekser over lån gitt for å finansiere amerikansk næringseiendom. Utviklingen i de med høyest rating, AAA, er representert gjennom den hvite grafen, mens utviklingen i lavere kredittkvalitet (BB) vises i blått.

Graden av sikkerhet som er stilt for de ulike transjene bestemmer ratingen. Alene ville disse lånene sannsynligvis ha oppnådd en lavere kredittvurdering, men satt sammen i en portefølje oppnås en viss diversifiseringseffekt og ratingbyråene er dermed villige til å gi "pakken" en høyere kredittvurdering.

Utviklingen nå er interessant for den minner mye om situasjonen i forkant av finanskrisen. Den gangen var det boliglånsobligasjoner (MBS) det gjaldt og den laveste kredittkvaliteten av disse som kalles "subprime". Idag er det næringseiendom som sliter med kostbar refinansiering av lån i en tid hvor bankene strammer inn og mange leietakere ønsker hjemmekontor deler av uken.

For å få en bedre forståelse av hvordan kredittvurderinger reagerer under stress kan man se denne episke scenen fra filmen The Big Short

Powered by Labrador CMS