SS Samskipnaden

Publisert Sist oppdatert

[00:02 - 00:12] They mistook leverage for genius, leverage for genius. I would recommend you panic. The governments don't rule the world, Goldman Sachs rules the world.

[00:13 - 00:29] Velkommen til episode 220 av podcasten Tid av penger. En podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent, og i dag skal vi snakke litt om markedet med fokus på dollar og råvarer. Kommer en god del inn på strøm og inflasjon

[00:29 - 00:46] og prøve å håndtere det litt i tillegg til en diskusjon om eller ja, la oss løse boligproblemet i Oslo. Denne episoden er tatt opp på søndag, fordi at det er tross alt ferieavvikling litt sånn tricky å ta opp, så vi har ikke fått med oss åpninga på mandag.

[00:46 - 01:04] Så hvis det er noe som ikke rimer, så er det det årsaken. Da går vi i gang. Episode 220. Noen episoder. Siste episode så satt du og pakket båten da du var bekymret for tilstanden. Jeg tok opp inn i en bil. Nå tar jeg opp på et hotellrom, og du er i båten.

[01:04 - 01:07] Du er i live.

[01:07 - 01:28] Jeg er i live til tross for at vi mistet roret, altså ikke mistet det, men fikk mistet kontroll over roret akkurat i det vi gikk inn i et sunn nordfor der vi ligger. Det var ganske interessant når roret låser seg mot babord,

[01:28 - 01:47] altså så båten forsøker å svinge mot Babor, så var det ganske spennende å klare å få den ned gjennom et sunn som da blir ekstremt trangt på et punkt, altså hvor to båter ikke kan passere hverandre, og det blåser, og det blåser 12 sekundmeter.

[01:48 - 01:55] Så det var en ganske interessant seiltur ned den siste biten.

[01:55 - 01:56] Så du prøver å si at du har en båt til salt?

[01:57 - 02:01] Ja, alltid til salt.

[02:01 - 02:03] Er ikke det litt sånn at båter er alltid til salt?

[02:03 - 02:18] Ja, egentlig så er det vel sånn, men dattene min gjorde en kjempejobb med å kontrollere den ved å bakke styrbordmotor og ha Babor i forhånd.

[02:19 - 02:21] Men du brukte bøypropellen da?

[02:21 - 02:37] Nei, jeg brukte krysset maskiner slik at styrbordmotor var i bakk for å holde, og måtte da være veldig fintfølende på det, for vi skulle da snikke oss ned gjennom dette, som sagt etter sunnet, ikke bare det, men skulle da legge til.

[02:39 - 02:57] Fikk vi det, da brukte vi selvfølgelig bøypropell, men vi la oss til Longside til å begynne med, fordi vi var mer glad for å få tau i land og få fortøyd. Men så etter et par timer, for vi hadde gått inn på en privatplass,

[02:57 - 03:17] så vi tenkte at det kunne dukke opp på natta for alt man visste, og ville ha plassen som rimelig ville være, så flyttet da båten og bakket inn på en båtplass i 12 sekundmeter crosswind,

[03:17 - 03:35] uten ror. Da kom det mange til for å assistere hvis det der gikk galt, så vi gjorde klar en gummibåt og lå stand-by i tilfellet, enten tave eller skyve eller gjøre noe for at det skulle gå bra.

[03:35 - 03:37] Men det gikk greit inn.

[03:37 - 03:43] Det kan være greit, tror jeg, hvis det var Kaja som stod med ror. Dette er jo en fantastisk livslærdom.

[03:44 - 04:00] Ja, det var det også. Det var noen som, når de så at det var hun som kom nedover, for jeg spurte henne om, det var hun som stod til rors fra Oslo, og jeg spurte henne om hun ønsket å ta den videre ned Sunn,

[04:00 - 04:18] eller om jeg skulle gjøre det, og da sa jeg nei. Hun følte hun hadde kontroll. Hun hadde det, ja. Så mens jeg var uden et fender og teiverk og alt mulig, løp rundt og fikset det, så gjorde hun jobben, altså virkelig. Så det er en vanvittig mestringsfølelse det der, fordi det er mange tonn på avvei hvis det først begynner å gå gærent,

[04:18 - 04:25] og når det blåser så kraftig som det gjør. Nå blåser det 21 sekundmeter i øyeblikket, så det er ikke tomt,

[04:25 - 04:26] for å si det på den måten.

[04:27 - 04:30] Hvor er du liggende? Nei, Sunn. Eller det vil du kanskje ikke si, men hvordan cirka ligger du?

[04:31 - 04:36] Hva skal jeg si, ja? Det er …

[04:36 - 04:37] Har du en koordinator?

[04:38 - 04:43] Ja, det er utenfor Oslo og Fjord, for å si det på den måten.

[04:46 - 04:58] Det er en litt spesiell situasjon nå, for vi på en måte har ikke en helt sånn obviøs ting å snakke om utover markedet, så først kan vi snakke om markedet, og så får vi se litt hvordan samtalen spenner, tror jeg.

[04:58 - 05:22] Ja, jeg synes det er en del morsomme ting, gjerne ting som vi kan snakke om fra forrige uke. Men hvis vi begynner med markedet, så blir det litt atypisk, for i det siste har det stort sett vært enten kryptosfæren,

[05:22 - 05:39] altså da tenker jeg ikke på kryptovalutaen direkte, men selskapet forbundet med det, eller AI har vært på topp som det har vært til ganske lenge nå, eller så har det vært energi, og da tenker jeg på gass og sånt,

[05:39 - 05:56] for det har svingt voldsomt i naturgass, men denne gangen var faktisk aksjer gått til oppsiden med Nasdaq opp 3,5 prosent. Det var variert nedover, men Nasdaq opp 3,5 prosent, også så jeg den karbon-ETF-en,

[05:57 - 06:15] karbonsertifikatet var opp 3,2 prosent i forrige uke, og så var det verdensindeksen opp 3,2, og det er jo en solid bevegelse på den. Mens Oslo Børs var opp 0,17 og er opp ca. 1 prosent på året,

[06:15 - 06:31] så er verdensindeksen for aksjer opp 16. Nå kan man begynne å lure, for i veldig mange år har vi vært vant til at Oslo Børs har vært en høy beta-børs, så først var det jo nettopp det at Oslo Børs nærmest ble innlemmet

[06:31 - 06:48] i verdensportefølger til folk. Det ble et land som man inkluderte, og ut av det så fikk man jo en voldsom etterspørsel fra utlandske investorer, og det bidro til å dra Oslo Børs.

[06:48 - 07:06] Så ble vi vant til at Oslo Børs gikk mer enn andre børser når børsene gikk opp, men sånn er det virkelig ikke å være lenger. For mens Oslo Børs er opp 1 prosent i år, så er verdensindeksen for aksjer opp 16. Vi vet at USA er kraftig opp, Europa er kraftig opp,

[07:06 - 07:23] men Oslo Børs er ikke det samme. Ellers så var det råvarer. Vi har jo etterlyst denne gjennåpningen i Kina, og det så ut som den har begynt å ta litt mer fart. Men det var ikke alene det som dro råvarer,

[07:23 - 07:41] faktisk var det dollarfallet som var ganske kraftig i forrige uke, som bidro der. Indeksen for råvarer var opp 2,9 prosent i forrige uke, med oljeprisen opp 1,9 prosent.

[07:42 - 07:58] Og ser vi på dollar-norske, så falt den med 5,4 prosent. Det er en stor bevegelse for et valutappar. Det er jo interessant at da veldig mange av analytikere gikk ut

[07:58 - 08:16] og advarte om videre svekkelse av norske kroner. Det var faktisk på bunn av norske kroner. Da var dollar-norske i 11,20, og euro-norske var vel tett på 12.

[08:16 - 08:34] Det var faktisk bunnen. Men i forrige uke nevnte jeg dollar-norske fallet med 5,4 prosent, men dollarindeksen ut av det, altså dollaren isolerte seg et fall mot de fleste valutaer, så den var ned 2,4 prosent.

[08:35 - 08:52] Så ganske solid, og da norske kroner har styrket seg, altså fra det tidspunktet hvor alle ga opp norske kroner, har kronen mot dollar styrket seg med 11,6 prosent på det meste.

[08:53 - 09:08] Så ganske interessant. En del av forklaringen til olje som vi nevnte og råvarer, det er jo en svekket dollar. Det er typisk når du ser svakere dollar, så stiger råvarene,

[09:08 - 09:31] og vice versa. Men vi skal også ta i betraktning at USA har planlagt å kjøpe totalt 12 millioner fat olje i løpet av innværende år, hvorpå 3,2 millioner fat allerede er kjøpt.

[09:32 - 09:49] Vi husker jo at Biden-administrasjonen gikk ut og sa at de ville kjøpe under 68 dollar, men det har vist seg at de har kjøpt 3,2 millioner fat for levering i september, som da handler lavere enn spotkontrakten,

[09:50 - 10:09] og det har de betalt gjennomsnittlig 71,98 for dollar. Så når de hadde sjansen til å kjøpe billig, så gjorde de det ikke. Så enkelt var det. De kommuniserte jo når markere sa at nå er vi der nede,

[10:09 - 10:24] og da skulle man vente, og det var ikke noe hast for dem å kjøpe, de skulle ha det enda rimeligere, for først var det under 70 dollar, og så var det plutselig under 68 dollar, og så viser det seg at de har kjøpt septemberlevering for nesten 72 dollar fat.

[10:24 - 10:43] Det sagt, så solgte de på et snitt, altså når de begynte å tømme disse strategiske lagrene, Biden begynte å tømme disse strategiske lagrene av olje i et forsøk på å holde bensinprisene nede,

[10:45 - 11:03] så gjorde de det på et gjennomsnittskurs på 95 dollar per fat, så det blir en fet gevinst uansett. Så på nedsiden, ting som falt i verdi i forrige uke, så er det akkurat de tingene som, kanskje ikke med norske skatteøyene vi liker å se,

[11:05 - 11:21] men energipriser falt, altså hollandsk gass, eller europeisk gass om man vil, falt med 22 prosent, kraftpriser falt med 14 prosent, dette er kraftfølgelevering i fjerde kvartal i Norden,

[11:22 - 11:43] og viktsindeksen falt så mye som 10 prosent. Så forrige uke var det virkelig svingninger, altså det er ikke noe kjedelig ferieuke egentlig, selv om vi ikke så tosiffrede avkastninger til oppsiden, så vil jeg jo si at mye skjedde i det vi hadde håpet var en roligere ferietid.

[11:44 - 11:50] Det er vel tre bokstaver som kan fortelle denne historien ganske kjapt.

[11:51 - 11:52] CPI.

[11:53 - 12:03] Ja, det er klart at inflasjonstallene er absolutt i allpå her. Men jeg føler jo at...

[12:03 - 12:07] Kan vi snakke litt om inflasjon? Det kom jo inflasjonstallet i USA i forrige uke,

[12:08 - 12:25] alt fantastisk var vokst inn i himmelen og sånn, men så vidt hadde jeg ikke... Så kjerninflasjonen har jo ikke falt så mye tilbake, det er jo primært topplinjer som faller ned. Altså kjernen, der ser du jo, hvis du tenker deg hva det blir,

[12:25 - 12:42] andre derivatene av det. Fallende takt er jo mye saktere på kjerninflasjonen, og det ligger jo flere prosentpoeng høyere. Jeg vet ikke, er det her en overreaksjon? Er det jublinger, CNBC-type jublinger?

[12:43 - 12:57] Når du leser analyser, så sier folk liksom «This is what a soft landing looks like, vi klarer ikke å finne en negativ point of view». Jeg klarer å finne en negativ point of view. Kjerninflasjon?

[12:57 - 13:16] Ja, for eksempel. Og det understøtter jo det at man fortsatt tror at Fed kommer til å heve. Men jeg føler jo at det vi ser i inflasjonen ellers, egentlig følger det scenariet som vi har vært opptatt av

[13:16 - 13:32] og har trodd på. Og som for så vidt, vi er jo på ingen måte den eneste som rentekurvene også reflekterer. Selv om du selvfølgelig har skiftet i rentekurven, så har ikke fasongen på rentekurven endret seg.

[13:33 - 13:50] Når jeg snakker om rentekurven, så mener jeg rentekurven er da alt fra de aller korteste rentene, månedsrente, tremånedsrente og så videre, helt ut til tredjevårsrenter, bare for å fortlare det. Og jeg synes ikke fasongen på rentekurven har endret seg,

[13:50 - 14:09] så vi har ikke fått noen store endringer i så måte. Så du kan si at ikke bare er inflasjonen stikkig, men den er ikke lett å manage.

[14:10 - 14:27] Du skal være veldig hardholdnet. Og da tenker jeg med finanspolitikken rentevåpnet, at dersom du skal forsøke å kontrollere inflasjonen på noen måte,

[14:27 - 14:45] jeg vet ikke om du klarer det da heller, da skal du være virkelig på. Og det vet vi at det er et politisk motvilje mot å være. Og det er den samme årsaken at man brukte alt for lang tid på å innse at en enorm pengetrykking,

[14:45 - 15:02] som i seg selv er inflatorisk, en enorm pengetrykking, det tok tid før det virket på inflasjonen, og da den virket på inflasjonen,

[15:02 - 15:20] så hadde det tatt såpass lang tid at man ikke trodde på den, til tross for at man fikk stadig bekreftelser på at nå hadde det snudd, nå var inflasjonen så gjorde man ingenting.

[15:21 - 15:32] Og så plutselig så innser man at dette her er ikke transitory. Hater begrepet, men en annen sak. Har du noen andre punkter på inflasjon?

[15:35 - 15:52] Nei, det er jo det store spørsmålet. Vi har jo en gjest denne uka, sannsynligvis, så vi kan snakke litt mer om deflasjon. Og det høres jo helt surrealistisk ut å begynne å snakke om det, når vi nettopp har en hel verden,

[15:52 - 15:56] en hel finansverden, har hylet av skrekket og with their hair on fire de siste årene

[15:56 - 15:57] på grunn av inflasjon.

[15:58 - 16:01] Og det sekundet det snur, så begynner folk å si å, nå kommer deflasjon.

[16:02 - 16:05] Men det interessante er at

[16:05 - 16:13] det ikke er helt nødvendig at deflasjon da vil være like mye positivt som inflasjon var negativt.

[16:13 - 16:17] Nei, ikke det helt tatt. Nei, nei, nei. Ikke det helt tatt.

[16:18 - 16:19] Snarere tvelt imot, kanskje.

[16:20 - 16:20] Ja, ja, ja.

[16:22 - 16:37] Altså, deflasjon har vel aldri vært ansett som positiv, tror jeg. I hvert fall ikke av noe særlig art. Men det er jo interessant det som skjer, og det er jo veldig spesielt akkurat denne weekenden her.

[16:38 - 16:55] Fordi vi har ikke bare negative strømpriser, men vi har, jeg tror det er i NO 1 og 2, så er den vel 85 øre eller noe sånt, nå i minus. Hvordan beregner du moms på det? Får du da 1,25? Jeg bare lurer, liksom følger man da opp med

[16:55 - 16:58] 1,25 ganger det, så skal du ha en moms?

[16:59 - 17:05] Alle sammen må moms registrere seg, hver privatperson. For det er jo så utrolig lett å levere momsoppgaven. Alle vet jo det som er nærmest.

[17:07 - 17:12] Nei, så det er litt sånn interessant, men jeg synes jo at...

[17:12 - 17:16] Men hvordan foregår det i praksis? Hvordan foregår det når du får penger

[17:16 - 17:16] for å bruke strøm?

[17:19 - 17:34] Hvem er det som får de pengene? Ja, du kan si at normalt sett så får du aldri penger, fordi vi har jo delt strømkostene dine i to, ikke sant? Det ene er hva du betaler for strøm, det andre er nettleie. Men denne gangen her så overgår det nettleien også.

[17:34 - 17:40] Vet du hva nettleie er, Vlaga? Er det for å betale for infrastrukturen og vedlikeholde den?

[17:41 - 17:42] Ja, det er det det skal være.

[17:42 - 17:42] Hvorfor er det ikke variert?

[17:43 - 17:46] Jo, fordi da kan de ta mer betalt for det,

[17:46 - 17:46] ikke sant?

[17:47 - 18:04] Dette er jo sånn prokuratutriks hele greia. Etter min oppfatning, nå vil jo helt sikkert Statkraft si noe annet, og Statnet si noe annet, men jeg mener jo at det der er bare en måte å få tatt mer fra forbrukeren, og det skulle være sånn at da ble det mer individuelt,

[18:04 - 18:21] og da fikk du brente i forhold til forbruk. Jeg tror det er bare en måte å få mer penger ut av forbrukerne. Men nå, du kan si at over måneden så vil ikke strømprisen være negativ,

[18:21 - 18:38] ikke sant? Så dette vil da bare redusere strømregningen din. Så det blir interessant å se videre, fordi dette skaper en del problemer og en del utfordringer.

[18:38 - 18:56] Ikke det at vi i øyeblikket har det, men skulle du nå få større, altså over lengre tid, så vil det jo være en helt ny situasjon, og dette vil jo ikke være en bra situasjon for Norge.

[18:57 - 19:13] Det er som at ingen vil ha strømmen vår, men i og med, altså nå har vi en spesiell situasjon denne helgen, vi har hatt helger med noen få ører, i hvert fall i løpet av noen timer, i noen helger, i hvert fall for NO1 og NO2,

[19:14 - 19:31] men en tidligere kar jeg har jobbet sammen med, Erik Storehjelm, som forvalter, sa på Facebook, han mente all kritikken av dyrere kabler til utlandet,

[19:31 - 19:48] nå ser man at det var bare tull, det var ingen grunn til å kritisere det i det hele tatt, for han sier markedet ordner alltid opp. Så han tar det at vi har fått en weeken med virkelig negative strømpriser,

[19:49 - 20:08] som at markedet har ordnet opp. Det er jo ikke markedet som har ordnet dette opp. For det første var det politikere som grep inn i markedet og økte ved å øke kabelkapasiteten til Europa og til Storbritannia,

[20:08 - 20:24] og det skjer i en periode hvor spesielt Europa, mye på grunn av det som skjedde i Ukraina, får et mye større behov for kraft. Nå skal det sies at vesentlig delen av kraften de får,

[20:24 - 20:40] kommer ikke fra elektrisitet, den kommer fra gass og for så vidt også kull. Så vi er en veldig liten del uansett, men når de trengte kraft, og det bare dreide seg om 5 prosent av deres behov,

[20:40 - 20:55] så kunne de by det til himmels uten at det påvirket totalprisen. Det var de 95 andre prosentene, altså gass og kull, som hadde mye større effekt på prisen som europeerne betalte, enn den kraften.

[20:56 - 21:07] Men for oss her oppe, så betød det 100 prosent, så når noen da ned i Schleswig-Holstein, eller Gud vet hvor du hadde et eller annet, du kom opp med en eller annen tysk...

[21:07 - 21:09] Svartsvald, nei det var Svartsvald.

[21:09 - 21:25] I Svartsvald eller et eller annet sånt, bød opp den der, så fikk det der en automatisk, så ble det dyrere for folk på Hedemarken, Oslo, Kristiansand og hvor det måtte være. Så for det første er det blitt manipulert på den måten,

[21:25 - 21:48] fordi politikerne hadde besluttet det. Og jeg kan love deg en ting, at politikerne hadde ikke ekstremvær, i tanken at nå håper vi virkelig, vi satser på at det skal bli ekstremvær, derfor kommer disse priserne ned. Så det er jo en form for intervensjon i markedet,

[21:48 - 22:03] som ga den enorme etterspørselsmuligheten, at Norge kunne eksportere dette ut, og har eksportert i mån, i utgangspunktet, og det endret balansen. Og det som skjer nå, er jo ekstremvær,

[22:04 - 22:19] og hvilke utfordringer får du da? Jo, du får to. Den ene er at kraftprisene, blir ekstremt mye mer av å la til det. Altså de svinger mye mer enn de gjorde før. Og det er ikke bare bra,

[22:19 - 22:36] fordi du kan si at hvis du prøver, å ha et jevnt forbruk nå, blir du oppfordret til å øke forbruket ditt selvfølgelig. Det har jo folk sagt hele tiden, at du skal øke forbruket når prisen er lav. Det er jo egentlig for å spare penger. Men nå er dette bestemt plutselig av vær,

[22:38 - 22:40] av et værfenomen som treffer oss i øyeblikket.

[22:41 - 22:41] Og de som da,

[22:42 - 22:48] og det var mange, for bedriftene fikk jo beskjed om at de skulle jo sikre seg med langsiktige kontrakter. Det var det bedriftene.

[22:49 - 22:52] Svindyre langsiktige kontrakter.

[22:52 - 23:08] Svindyre langsiktige kontrakter fikk de beskjed om å gjøre, fordi myndighetene ville ikke hjelpe dem, til tross for at det var myndighetene som hadde gjort at det ble plutselig ekstremt kostbart, så ville ikke myndighetene hjelpe næringslivet på den måten. Det var noe som næringslivet hadde ansvar for.

[23:09 - 23:25] Så nå har man da kjøpt, for å få en form for utsigbarhet i prisen, så har man da kjøpt kraft for levering, for eksempel de neste to-tre årene. Det som er utfordringen da, ditt forbruk som bedrift,

[23:25 - 23:42] er som regel ikke uniformt med andre ord. Du bruker ikke like mange kilowattimer i løpet av et døgn, eller i løpet av en uke, i løpet av en måned. Noen måneder bruker du mer, andre ikke, og så videre. Det er visse tider på dagen du bruker mer,

[23:43 - 23:58] og visse tider du bruker mindre. Problemet nå er jo at med de kontraktene, som var dyre på det tidspunktet, så må de nå selge dette, fordi de får ikke lagret denne strømmen,

[23:58 - 24:15] så ikke at de kan bare beholde den, og nå vil vi ikke, nå har vi strøm, nå setter vi bare den på batterier, og så bruker vi den i desember i stedet. Nei, det får du ikke gjort. Du er nødt til å selge den tilbake til markedet, til negativ pris. Så det er ikke det at den går i null,

[24:16 - 24:32] den blir negativ. Så du må betale for å kvitte deg med strømmen. Så dette skaper jo ytterligere svingninger, og ytterligere belastning for bedriftene. Hadde bedriftene visst at de skulle ha negative strømpriser

[24:32 - 24:48] en helg i juli, så hadde de selvfølgelig ikke kjøpt strøm for levering. Men det kunne man ikke gjøre, fordi det ble regnet som uansvarlig, og hvis bedriftene gikk over endene som følge av det, så ville ikke myndighetene hjelpe deg.

[24:48 - 25:05] Så nå har du plutselig fått en forretningsmessig risiko, som du kanskje ikke hadde da du startet bedriftene, så da hadde du stabile strømpriser, og det var på en måte forutsetningen for det du gjorde.

[25:05 - 25:19] Nå har vi fått ekstrem svingninger i strømprisene, som gjør at bedriftene må sitte og ha folk som eventuelt kan handle kraft for dem, i et forsøk på å minimere tap.

[25:20 - 25:25] Også kjent som utrolig billige folk å finne krafthandleeksperter, det er sikkert utrolig billige ansatte.

[25:27 - 25:42] Ja, i hvert fall når du hører om miljardbonuser og sånt i Danmark, lykke til med det. Men nå så jeg for øvrige at man bruker AI, at det er noen av de mest aktive krafttraderne som har begynt å bruke AI,

[25:43 - 26:02] blant annet på veierprognoser og veierfenomener og den type ting, for å forutsi prisutvikling. Du kan si at vi har skapt noe her, vi har gitt næringslivet utfordringer og økonomiske belastninger

[26:02 - 26:22] som de ikke hadde fra før. Og det betyr at enten, hvis du har en bedrift, enten må du klare å overføre denne kostnaden på forbrukerne, altså de som handler dine produkter og kjøper dine produkter, eller så vil du måtte stenge ned,

[26:23 - 26:39] eller så vil du gå konkurs. Så den ene er between the rock and the hard place, enten er det forbrukerne som til slutt må betale for dette, eller så forsvinner bedriften.

[26:39 - 26:42] Jeg vil nesten rade folk for å etablere bedrifter i Norge.

[26:43 - 26:49] Ja, det er jo allerede folk som har gjort, altså som sier at det gjør de ikke.

[26:50 - 26:54] Du kan ikke drive under sånn her forhold. Det finnes mange land i verden.

[26:54 - 26:57] Og det er bare rett og slett fordi det er blitt veldig usikkert.

[26:58 - 27:13] Ja, for før så hadde jo Norge en stor konkurransefortrin med at Norge hadde billig kraft og hadde billig kraft i hundrevis av år. Jeg var nå på en tur på hytta til landet med mine foreldre, og så var vi og så litt på området,

[27:13 - 27:29] og da kom jeg over en utrolig gammel vannkraftsstasjon som drever i Mølle. Og der ser du jo liksom på en måte Norge er et nøtteskal. Du ser noen treplanker og en sånn stein som går rundt

[27:29 - 27:42] av et eller annet slag som er drevet av vannkraften. Altså vannkraften er jo noe av det norskeste som finnes. Vi har masse fjell, og det er heldigvis masse vann på toppen av fjellene, sånn at det er utrolig lett å få kraft. Det er det store, store konkurransefortrinnet

[27:43 - 27:44] Norge alltid har hatt.

[27:44 - 28:02] Og nå har vi energiunderskudd i Norge, fordi vi skipper så mye ut. Vi har ikke nok energi. Og det er jo et mye verre problem å dele med, at man ikke har nok strøm, for da må du jo basically kjøpe kullkraft fra Europa. Det er jo det du ender opp med. Og så er det jo liksom sånn at vi sender på en måte

[28:02 - 28:17] tilsynelatende ren olje ut av landet, og så lar vi andre gjøre den skittende raffinereringsprosessen, og så henter vi inn tilsynelatende ren bensin. Men vi sleppte den vanvittige forurenelsesprosessen, for det la vi russere andrive med, eller det la vi nedlendere andrive med.

[28:18 - 28:35] Og så sier vi, åh, vi har så ren energi, og alt er så fantastisk, og vi er med på europeiske toppmøter og alt mulig. Men vi skipper ut så mye energi, at vi ender opp med en måte å importere tilbake kullkraft og belaste hele systemet. Og vi har jo energikrevende...

[28:35 - 28:50] Nei, vi har jo en industri som er energikrevende, altså på grunn av den fordelaktige situasjonen. Og nå har vi havnet i en situasjon der man ikke kan si det lenger. Norge er akkurat like skittent som andre land, fordi vi må importere den skittende energien.

[28:52 - 29:12] Og fremfor alt så har vi ustabil rammevilkår, ikke sant? Det har også en negativ innvirkning. Men apropos det med energi, det skjer i en tid hvor veldig mye tyder på at vi vil få en stor økning, i hvert fall i behov for strøm.

[29:13 - 29:29] Ta for eksempel AI, altså den behovet du har for datakraft som da går på strøm, så gjør vi det ekstra vanskelig for oss selv og ekstra vanskelig for å etablere noe i Norge,

[29:30 - 29:44] fordi du har så usikre rammevilkår. Da er det klart at du kan si at hvis du driver innen den bransjen, så er du ikke avhengig av Norge på noen som helst måte. Du kan dra og etablere det i hvilket land du vil.

[29:45 - 30:03] Så jeg bare stod og sett, mens du snakket nå, så slod det meg at jeg bare hadde ikke inflasjonstallene foran meg når jeg begynte å snakke om det. Og mens du snakket så havnet jeg på Whitehouse sitt side over inflasjon. Og da så jeg en ting som jeg ikke har hørt noen snakk om.

[30:04 - 30:18] Så når du ser på tre ting, om det er inflasjon eller om det er deflasjon. Og så ser du at det er egg, flybilletter og gasolin.

[30:19 - 30:20] Altså bensin.

[30:21 - 30:27] Og så ser du at bensin begynte å falle i midten av 2022.

[30:29 - 30:29] Bensinprisen.

[30:29 - 30:46] Og så går det cirka et taktslag, så begynner airfare å falle. Altså det er jo typisk at bensin og flybensin føler hverandre relativt tett. Og du ser liksom forplantning av det. Og så har du eggprisen. Jeg vet ikke akkurat hvorfor eggene. Jeg tror ikke noen vet, forstår helt akkurat hvorfor egg.

[30:46 - 30:46] Det er ikke så mye.

[30:47 - 31:06] Men det som er problemet her er jo at hvis du ser tilbake på tømmingen av de strategiske oljereserverene, så ser du jo at i 2021-2022 så ble de tømpt progressivt ned til det laveste nivået siden jeg ble født i 1982.

[31:09 - 31:28] Og det er jo en, på grunn av at det er en marginalkjøper, så vil jo det ha en veldig stor påvirkning på prisen. Det er en unaturlig kjøper. Det er ikke en naturlig kjøper av eller selger av olje. Så det kan jo bety at alle jubler over at inflasjonen faller,

[31:28 - 31:47] kanskje litt kortsiktig. For hvis USA må kjøpe tilbake, får vi ikke en komplett reversering av det her. Og vil ikke da de her store deflasjonerende striverne nå, som er bensin og fly, som White House selv påpeker, burde ikke det drive opp headline CPI-tallet i høst?

[31:48 - 31:54] Jo, du så jo det i forrige uke at råvaruprisene steg jo mer enn det dollaren svekket seg.

[31:57 - 32:06] Men du skjønner hva jeg sier, ikke sant? At er ikke det en helt naturlig reversering når man kjøper tilbake? Fordi at du er en marginalkjøper i stedet for å være en marginalkjøper?

[32:06 - 32:27] Jo, og du kan si at det inntreffer jo samtidig med at Kina endelig, må vi si, altså det er ikke det at Kina ikke har kommet i gang etter COVID, men har kommet mye saktere i gang enn det vi trodde, altså økonomien og landet generelt. Fordi man har drevet fortsatt nestengninger om regionalt og lokalt.

[32:27 - 32:44] Men nå ser det faktisk ut til at man åpner opp, og det skjer samtidig med at USA, som jeg nevnte tidligere, sier at de skal hvertfall kjøpe tilbake 12 millioner fat i år. Så da vil jo den marginale kjøperen selvfølgelig,

[32:44 - 33:01] altså nå har man allerede betalt mer enn det man sa man ville gjøre, for den oljen som man har kjøpt. Og nå er jo oljeprisen gått enda høyere enn da de gjorde det forrige kjøpet. Så det er klart at alt er med på å drive, det er helt klart. Hvorfor må de kjøpe olje tilbake egentlig?

[33:01 - 33:11] Nei, de må jo ikke, men du kan si, som du nettopp var inne på, at de strategiske oljelagene til USA er nede på 1980-talsnivåer.

[33:11 - 33:14] Cirka 350 millioner fat.

[33:14 - 33:30] Ja, nettopp. USA er jo ikke et land med den infrastrukturen som USA har, med det militære systemet de har. De kan ikke ha strategiske lagre der nede. Vi trenger å etterfylle disse strategiske lagrene.

[33:30 - 33:44] Det tror jeg alle er politisk enige om. Begge partier, og jeg har ikke hørt om noen politikere der, som har gjort annet enn å påpeke at nå er de lave.

[33:45 - 33:53] Men så hva? Du har jo fortsatt noe igjen. Det er 350 millioner fat, og du har kapasitet på 714 millioner fat.

[33:53 - 34:10] Ja, men du kan si at verden er usikker som den er, og USA er mer usikker enn noen av oss trodde, selv om finansmarkedene synes å absorbere dette mye lettere, eller mildere enn hva man kunne forvente seg,

[34:10 - 34:13] så er verden blitt et mer uttrykt sted.

[34:14 - 34:19] Men hva er den brukestrategi? Er det råolje eller er det bensin?

[34:19 - 34:20] Det er råolje.

[34:20 - 34:24] Så jeg kan ikke bruke det direkte uansett?

[34:25 - 34:34] Nei, men du kan si at har du råoljen så kan du cracke den, ikke sant? Men har du ikke råoljen så spiller det ingen rolle.

[34:34 - 34:52] Men dette er jo grunnlagt i 75. Så jeg tenker bare at det er valg om litt over et år. Få ting har en amerikansk president kontroll over mer som kan påvirke sin fremtid enn de strategiske holdreservene.

[34:53 - 35:03] Fordi at du kan påvirke prisen på pumpa, som igjen direkte korrelerer med om du er populær eller ikke som president.

[35:04 - 35:23] Ja, du kan si at dersom oljeprisen nå stiger vesentlig, så vil man få enten dårlig tid, eller så vil man prøve å finne unnskyldninger for hvorfor man ikke skal gjøre det, tenker jeg. Men Trump har jo også vært ganske klar på at han var tydelig negativ

[35:23 - 35:39] til den nedtappingen av oljelagrene. Men du kan si at du har strategiske oljelagre der, nettopp av strategiske grunner. Så har du tappet ned de, og du har tappet de faktisk ned i en periode hvor verden har blitt mer usikker.

[35:40 - 35:48] Det er jo på en måte en selvmotsykelse i seg selv at du har drevet med. Og det er klart at du da har et behov for å få dette her på sted igjen.

[35:49 - 36:06] Men de kommersielle oljelagrene, altså det som er eid av ikke-staten, er ganske høy. Over 450 millioner for å ligge sånn rett under piken. Så det, jeg vet ikke, det er interessant. Jeg tror det her er viktigere enn vi kanskje gir det kreditt for.

[36:06 - 36:22] For hele denne her, sølamitten her. For hvis det er det som driver ned inflasjonen nå, at man på en måte klarer å holde oljen lav, kunstig lav. Så hvis du ser på Saudi sin reaksjon på alt som har skjedd, og den konflikten som har bygd seg opp mellom USA og Saudi-Arabia,

[36:22 - 36:24] så er jo det, it makes sense liksom.

[36:26 - 36:43] Ja, både Saudi og Tyrkia har jo utnyttet denne situasjonen, den pågående situasjonen nå. Så det blir jo spennende. Altså USA har nok et behov for å markere seg her.

[36:44 - 37:06] Og det å være short på olje, altså det er jo ikke short, men det tror jeg ikke er en av de, jeg tror ikke de ønsker noen form for sårbarhet der. Altså når det gjelder kursing, så er det jo, Oklahoma som er en av de store lagerplassene for kommersiell olje i USA,

[37:06 - 37:18] så ligger jo det midt inne i landet, og er sårbar for alle mulige ting, inkludert ved likehold på rødledninger og så videre. Så jeg tror ikke man ønsker å gjøre seg mer sårbar enn man er.

[37:18 - 37:21] Tvert imot. Som rimelig kan være.

[37:22 - 37:38] Så det du sier er at det at vannet på kysten av Florida nå er badevannstemperatur, som kan føre til de sterkeste orkanene noensinne sett, kan være et problem for oljeinfrastrukturen?

[37:39 - 37:55] Ja, det kan jo det. Det gjelder jo vår egen også det, når det er skikkelig vær, så hender det jo at man må skjøtte ned felt.

[37:56 - 38:14] Men det skal ekstreme situasjoner til, men vi har ganske mye... Se det siste par årene, da har det vært mye ekstremvær. Flåm, jordrass, temperatursvingninger som gjelder, som vi ikke har opplevd på det jeg kan huske.

[38:17 - 38:33] Og så kommer jo denne diskusjonen om om dette er man-made, eller om det bare er variasjoner over tid. Men det er ikke så viktig i det at det gjør oss mer sårbare. Det er en faktor som man må ta hensyn til.

[38:34 - 38:36] Det er ikke så viktig hvem som har produsert kula som drept deg?

[38:37 - 38:56] Nei, ikke for at ikke denne debatten er viktig for all del. Man skal gjerne ta den, men jeg tror ikke at dette er tidspunktet hvor kausaliteten er det viktigste. Ja, vi ønsker mindre klimagassutslipp og så videre.

[38:56 - 39:06] Helt klart, men nå er det jo en situasjon hvor vi må tenke på hva vi gjør i situasjonen vi befinner oss i i øyeblikket, og hvordan hanterer vi den.

[39:09 - 39:27] Jeg har så lyst til å være optimist. Herregud, jeg har lyst til å være optimist. Og så ser du det her. Inflasjonstallet, utrolig stort fokus på det, og så er det jo ganske stille nå på den type sommerstemning, så det er veldig lite folk som er på jobb nå, og det er liksom lite aktivitet på mange måter. Kanskje ikke så stor fallende markedsaktivitet,

[39:28 - 39:43] men de faktiske menneskene som er på jobb er vesentlig mindre enn vanlig, og det føles rolig. Og så begynner det å spinne opp igjen, og nå er det myk landing, og nå skal alt til himmels. Det føles ikke riktig.

[39:44 - 40:00] Nei, og det gjør jo ikke det når du leser kraftig fall i eiendomsverdier, og spesielt i næringseiendom rundt omkring i verden. Lokalt sett, og som vi har snakket om ganske lenge i denne podcasten,

[40:00 - 40:17] så vil etterspørselen etter biler avta. Nå ser du virkelig tall for det. Nå har tallene kommet på bordet. Det er nattsvart, og forhandlere tilbyr,

[40:17 - 40:24] jeg så her forleden dag, kvart million avslag på biler.

[40:25 - 40:26] Kvart million?

[40:26 - 40:44] Ja, eller 234 000 var avslag. Hvordan begynner det? Det var faktisk Mercedes, mener jeg. Dette var ikke en to millioner kroner som er Mercedes, bare det jeg har sagt. Så det er noe som skjer her ute i økonomien,

[40:44 - 40:59] og ting er blitt mindre forutsigbart. Og det er jo delvis det menneskeskapet at det er blitt det. Delvis er det det som skjer i økonomiene generelt,

[40:59 - 41:18] men det er også menneskeskapet ved at man har endret på skattesystemer og økt avgifter akkurat i en periode hvor dette blir mest sårbart, hvor du egentlig trengte å gjøre det motsatte, om ikke det motsatte i hvert fall ikke gjør ting verre for folk.

[41:18 - 41:31] Jeg bare tenker at de som gjør disse beslutningene, de føler ikke dette på lommeboken på noen som helst måte, fordi de sitter ikke i næringslivet, og da bryr de seg veldig lite om det.

[41:32 - 41:51] Og det er et problem, tror jeg. Det virker jo som at denne eiendomsnaturen som kommer nå, virker å treffe det øvre delen av markedet veldig hardt. Og det rimer jo litt med det vi har hørt om gjeldsgrad i den øvre delen av markedet. Og du så for eksempel en veldig profilert leilighet på Aker Brygge

[41:51 - 42:08] som en kjent person prøver å flippe, kjøpe og selge med en gang. Det snakker om en leilighet til 80-78 millioner, og så får han ikke solgt den. Hva er den egentlig verd da, når du ikke klarer å få solgt den i første sveg på den måten som man har gjort i de siste 10-15-20 årene?

[42:09 - 42:17] Hva er den egentlig verd? Og så begynner folk å stille spørsmål. Finnes det sånne kjøpere lenger i Norge? Er de interessert i å være i Norge nå?

[42:17 - 42:34] Jo, men der har du fått en double whammy, ikke sant? Det ene er at noen av landets rikeste mennesker, eller over 100 av dem, har flyttet ut. Så du har mistet etterspørsel fra folk som virkelig hadde mye penger på konto og som kunne gå og kjøpe seg slikt.

[42:34 - 42:50] Og så har du den gruppen under som er avhengig av finansiering. Denne er blitt vanvittig mye dyrere enn tidligere. Så det er klart at det er der du merker det. Det er i hvert fall det første stedet du vil merke det,

[42:50 - 43:11] er at etterspørselen etter dyre objekter blir borte. Og hvis du da sitter på et ordentlig dyrt objekt, så har du et problem, ikke sant? Og må ut til rundt 100 millioner.

[43:11 - 43:16] Til rundt 100 millioner? Er det sånn masse forberedelse?

[43:16 - 43:18] Ja, det er liksom en hel side på.

[43:18 - 43:20] Jeg kan fortelle deg. Og de er i Norge?

[43:21 - 43:30] Jeg husker jo veldig godt når den der ute på Fornebo ble sort for 100 millioner. Første boligen ever til 100 millioner. Nå er jo det blitt liksom...

[43:30 - 43:30] På Fornebo?

[43:31 - 43:32] Var ikke det den Arne Fredlige kjøpte der ute?

[43:33 - 43:39] Å nei, den ligger ikke på Fornebo. Eller den ligger, jeg skjønner hvor du mener det, akkurat.

[43:40 - 43:41] Men jeg husker når den kom ut.

[43:41 - 43:43] Maritim. Skal vi se.

[43:44 - 43:48] Så 190, 90, 79, 78.

[43:49 - 43:49] Det var den.

[43:50 - 44:08] 77,5, 75, 75, 68, 65, 63, 59. Og så nå begynte det å komme liksom 59 millioner. Det ligger ganske langt ut av det som man anser for å være et kjernområde for høye boligpriser.

[44:09 - 44:24] Og så er det 59. Det er bra mange boliger over 50 millioner. Hvor mange kjøpere er det egentlig i det segmentet? Og hvor mange er det igjen? Og er det her en litt sånn... Altså er det på en måte førstemann ut?

[44:24 - 44:29] Jeg vet ikke. I Tyskland for eksempel så er jo boligprisene over 10%.

[44:29 - 44:45] Hva var det Howard Marks sa i den podcasten du refererte til sist gang? At folk trodde at eiendomspriser steg evig.

[44:46 - 45:02] Det var jo en kvote han der, ikke sant? Og plutselig så gjorde det ikke det lenger, ikke sant? Altså dette trodde man i USA før finanskrisen. Da trodde man at eiendom, det var aldri noe problem. Og det gjaldt banker, og det gjaldt myndigheter, og alle trodde at det går bare en vei.

[45:02 - 45:03] Det går bare opp.

[45:04 - 45:19] I eiendomsmarkedet, altså min erfaring med eiendomsmarkedet, gjennom noen år, det er at når det først går gærent der, så går det gærent fort, og likviditeten er borte. Rett og slett borte, ikke sant? Plutselig forsvinner den.

[45:20 - 45:38] Men det er klart at etter små... Nå får du etter sommeren så innrykket av studenter som prøver å finne boliger og alt mulig sånn, altså til mindre leiligheter og så videre. Så nå så jeg... Eller du gjorde meg oppmerksom på at det her begynte en sånn svær sak på Twitter, hvor man har tatt opp igjen det der jeg...

[45:38 - 45:53] Som jeg mente i fullt alvor, det der å ta et eldre kruerskip og bruke det som studentboliger. Nå synes de det har tatt av litt. Folk synes at det der er en god idé, og hvordan kan man gjøre det?

[45:53 - 46:09] Hvis du får fem-seks tusen boliger ut av det, tenkte jeg det, da har du bi-jobber til, altså for de som vil ha jobb ved siden av skole. Du kan ha kantiner og restauranger og treningssenter og alt mulig slikt ombord.

[46:10 - 46:14] Det er jo helt fantastisk. Du bare flytter en hel bydel inn på et eller annet kajanlegg.

[46:15 - 46:20] Det er den ene løsningen. Andre løsningen er, det er 2,5 millioner utleier i døgn på AirBnB i Norge.

[46:21 - 46:22] Der har du boligmangel. Ok, ja.

[46:23 - 46:30] Men den krusideen din som ble tatt opp på Twitter, det er den som vil gå inn... Jeg vet ikke om du har fått med deg, men det er den som vil gå inn i business med deg.

[46:31 - 46:31] En egen løsning.

[46:31 - 46:47] Ok, ja. Jeg tror at det der virkelig kan være bra. Greina er jo at Oslo kommune må bidra også, fordi du trenger en kajplass et eller annet sted for dette skipet. Du kunne selvfølgelig ankre det opp,

[46:47 - 47:03] gjøre det sånn som det amerikanske hangarskipet, og ankre opp i bunnefjorden. Så kunne fergene som allerede er i rute uti der, som går til Langeøy og alt mulig sånn, gå innom der som en rutebuss. Det er klart det er en mulighet også,

[47:03 - 47:19] men da vil de jo ligge, og da må du brenne fjol. Det er ikke bra. Så det er nok bedre at det ligger til land, og du får landstrøm ombord, tenker jeg. Spesielt hvis du har negativ strømpris, det vil være helt fantastisk.

[47:20 - 47:24] Men da har du løst 5-6 tusen boliger plutselig.

[47:24 - 47:30] Men en krusskip uten motor, for du kan kjøpe et der motoren er kaputt. Du trenger ikke noe motor,

[47:30 - 47:31] du kan tøye den til kaj.

[47:31 - 47:47] Ja, det var ikke det jeg mente. Jeg mente at hvis den skulle ligge på svei, ja, men hvis den skulle ligge på svei, så må du ha strømgenerator og sånt nå i gang. Et eller annet sted må du få drivstoff.

[47:48 - 47:55] Men du vet hva den institusjonen som er ansvarlig for boliger for studenter i Oslo heter?

[47:56 - 47:58] Nei.

[47:58 - 48:02] Samskipnetten. Ah, nice. Samskipnad.

[48:02 - 48:03] Der har du det.

[48:04 - 48:21] Freudian slip, når man fant navnet. Jeg vet at det heter student, samskipnaden i Trondheim. Det var ikke klart at det var det samme i Oslo, men det er sikkert min naivitet. For øvrig, så var det interessant at

[48:21 - 48:28] dette fra E24, der var det noen som mente at man ikke forstod prismekanismen

[48:30 - 48:30] for matvarer,

[48:31 - 48:44] og det var jo at jo mer avhengig man er av produktene i det daglige, desto høyere margin tar disse som selger matvarene til butikkene, eller butikkskjedene.

[48:47 - 48:47] Og jeg tenkte at

[48:47 - 48:51] altså, jo mer avhengig du er,

[48:51 - 48:52] det høyere pris,

[48:53 - 49:08] er ikke det helt identisk med narkotika? Så de prises på en måte etter samme mekanisme, og begge har høye tålmurer, som skal sørge for liten konkurranse. Bare slå meg at det der var ganske identisk.

[49:09 - 49:12] Men det er kanskje sånn. You know what happened to the price of cocaine after 9-11?

[49:14 - 49:15] Nei, jeg vet ikke hva som skjedde, hva skjedde?

[49:17 - 49:21] Han svarer ikke på det. Sikario. Jeg spurte å åpne øyet, hva det var som skjedde,

[49:21 - 49:22] men jeg visste ikke.

[49:22 - 49:27] Men basically at du passer på grensen mye mer, så prisen skyter ved deg.

[49:28 - 49:44] For øvrig, fikk du med deg at Harry Markovits er død? Altså, moderne portføljeteoris far, han døde 22. juni, ble 96 år gammel. Det var jo en trist nyhet,

[49:44 - 50:03] men han har gjort mye for å hjelpe investorer og pensjonskasser og alle andre til å få mer stabilitet og mer robuste portføljer. Viste jo det at en portfølje bestående av

[50:03 - 50:19] tilsvarende verdensindeksen var å få uttrykke nærmest frem for alt annet. Det er alltid hver land som utbeker seg. Tyskland kan gå sterkt en periode, Norge og Indonesien og USA og så videre.

[50:19 - 50:35] Men over tid er du ikke i stand til å plukke disse her. Det er ingen som utbeker seg kontinuerlig, så du er bedre av med en diversifisert portfølje. Det er en selvsagthet på mange måter i dag,

[50:36 - 50:53] men jeg tror ikke det var det da han begynte å snakke om dette her. Det er også en grunn til at han fikk Nobelprisen i 1990. Det var trist å høre at han var død.

[50:55 - 51:11] Det var en del interessante ting som skjedde her. Det ene som jeg fikk med meg forrige uke, det var at fire dager etter innstramming i bruk av private aktører i barnevern,

[51:12 - 51:27] klarte ikke staten å overholde sine forpliktelser og måtte be private å øke kapasiteten igjen. Sånn er det når staten tar over. De ønsker å tvinge ut de private aktørene

[51:27 - 51:46] og gjør det, og så innser de at de har ikke infrastrukturen til å håndtere det selv, og må be de private aktørene å overta igjen. Sånt er skremmende, synes jeg. Har du gjort det der i det private næringslivet,

[51:46 - 51:47] så tror jeg at noen av dem måtte gå.

[51:49 - 51:56] For det der høres kostbart ut for meg. Men det er kanskje ikke sånn i staten. Det virker ikke på den måten.

[51:57 - 52:13] Jeg vet ikke. –Jeg er litt distrahert nå, for jeg prøver å finne på navn til samskipnadskipet. Jeg tenkte at det skulle være SS samskipnad. Men så visste jeg ikke hva SS stod for. Det visste seg at SS betyr steamship.

[52:13 - 52:13] Det visste jeg ikke.

[52:14 - 52:19] –Ja, det visste jeg. –På norsk er det DS. Så man kunne kanskje kalt det HB.

[52:21 - 52:22] Det er valgbåt.

[52:22 - 52:26] Åh! SKS samskipnad.

[52:26 - 52:32] Det må det hette. Det er skoleskip. –Ja, der har du det.

[52:33 - 52:46] Er det skoleskip, så har du sikkert en egen kategori på handavgifter og for alt jeg vet. Hva tror du?

[52:48 - 52:54] –Dette er alt for enkel løsning. Dette kommer til å skje. Ingen kommer til å tilate dette.

[52:54 - 53:06] Kan du tenke deg. –Hvis vi skal ta det litt over verden. Så du dette som BBC hadde avslørt om Twitter Blue? For Twitter Blue skal jo være verifiserte konter, ikke sant?

[53:07 - 53:11] –Det er opprinnelige. Nå er det bare tegn på at du har betalt åtte dollar.

[53:11 - 53:28] –OK, men BBC avslørte at russisk desinformasjon ble publisert av Twitter Blue-konter. Så bildet av amerikansk våpen gitt til Ukraina, men påstått videre solgt til kriminelle i Frankrike,

[53:28 - 53:31] var tatt i 2012 på en våpenmesse i Russland.

[53:32 - 53:32] Ganske interessant.

[53:33 - 53:50] –Det jeg synes er mest overraskende med russisk kontrapropaganda er hvor gjennomskubalt det er. Nå kan det være at det er bare det dumme man klarer å gjennomskue. Men de har laget masse falske videoer og alt mulig. Man har jo hørt om de her trollfarmerne til Russland.

[53:50 - 54:07] Russland hadde så mye... Alle var så smart, og Putin var en 4D-sjakk-geni. Alt var helt briljant. Så ser du når de skal bløffe, så er det helt obviøs at det er løgn. Sånn som det du sier nå. Det er lett verifiserbart. Kanskje Russland er fullt av idioter,

[54:07 - 54:13] og at det ikke er noe farlig. At de her trollfarmerne er bare tull, og at det ikke påvirker valget i USA, for eksempel, i det hele tatt.

[54:14 - 54:15] Det er sannsynlig.

[54:16 - 54:32] –Nei, det tror jeg ikke er veldig sannsynlig. For det slo vel FBI fast uten, og etterforskningen slo det fast ut. Der var det ingen tvil om at man hadde forsøkt, at russerne hadde forsøkt å påvirke valget.

[54:32 - 54:49] Det man ikke fant bevis for, var at Trump var delaktig i det. Men at det var russets påvirkningsoperasjon for å få Trump valgt som president. Det var det ingen tvil om.

[54:50 - 54:52] –Nei. Men poenget mitt er at de kanskje ikke er så smart

[54:52 - 54:53] som man trodde de var.

[54:54 - 54:58] Men sa ikke Trump på scenen at var ikke han russer han hacker Hillary Clinton?

[54:59 - 55:00] –Nei, det vet jeg ikke.

[55:01 - 55:05] –Jeg tror han sa det på en scene. Når han driver å være kritisk i FBI og sånt.

[55:06 - 55:08] –Eller så var det...

[55:08 - 55:11] –Oda i krisene siste uke, så du det? –Hva sier du det?

[55:11 - 55:14] –Oda, det som heter... –Ja, jeg så det.

[55:14 - 55:15] –Kolonialet det enda.

[55:16 - 55:27] Det er jo ikke akkurat sånn. For dette er jo en superseriøs eier de har. Dette er jo... Det er ikke spekulant at de har så store eier. Så jeg vet ikke. Kinevik ser at...

[55:27 - 55:44] –Ja, det var Kinevik. –Jeg skal akkurat til å si det var det ikke Kinevik. Jeg mente at det hadde vært... Det hadde halvet av... Men var det halvet av siste emisjon, eller halvet av topprisen den hadde? Hvis det hadde halvet av siste emisjon, så betyr det jo at selskapet har falt mer.

[55:45 - 55:50] En god del mer. –44% ned siden første kvartal. 55% ned siden årsskiftet.

[55:51 - 55:56] –Ja, men likevel så mener jeg at det er mer ned fra toppen. Det betyr mer ned fra toppen.

[55:56 - 55:57] Så jeg var litt usikker på...

[55:57 - 56:00] –Ja, toppen var jo ikke med årsskiftet. Det må jo være i fjor.

[56:00 - 56:01] –Nei, det er det jeg mener.

[56:02 - 56:18] Så at det har fallet kraftig siden det. Men for øvrige, har du hørt om Strava? Altså, Strava, det er... Ja, ikke sant? Som recorder, hvor folk da legger ut treningsrunder og hvor de har vært på ski

[56:18 - 56:19] eller hvor de har løpt eller syklet eller noe sånt.

[56:20 - 56:21] Du kjenner til det?

[56:22 - 56:39] Dessverre så har det en russisk ubåtkaptein Stanislav Ryzhitski. Den russiske ubåtkapteinen som da visst nok skal ha skutt missiler eller raketter mot sivile mål i Ukraina. Han var i Ryssland og var på joggetur

[56:39 - 56:55] og han la ut da ruten sin på Strava. Det viser seg at han fulgte den samme ruten. En dag så er det en kar med en Makarov-pistol som pumper fire skudd inn og tar livet han. Og de mente at måten vedkom det

[56:55 - 57:00] vi visste hvor han befant seg var at han hadde publisert ruten sin

[57:00 - 57:01] på Strava.

[57:02 - 57:07] Så... Hva er det Ukraina sier? We're lucky they're so stupid?

[57:07 - 57:08] Ja, noe sånt.

[57:09 - 57:24] Men det var jo en amerikansk hemmelig base som ble avslørt fordi at i middel av nowhere så var det masse masse folk som var aktiv på en sånn løpebane på Strava og så viste det seg å være hemmelige agenter

[57:24 - 57:24] og sånne type ting.

[57:26 - 57:41] Det er så amatørmessig fordi du kommer ikke inn i hemmelige baser eller etterretningsorganisasjoner eller sånn med smart-klokke, smart-telefon eller noe som helst elektronisk. Så enkelt er det. Alt det der skal låses vekk.

[57:41 - 57:46] Ja, du sier det, men justisministeren hadde noe TikTok på telefonen sin som basically åpent linje inn.

[57:47 - 57:50] Ja. Jeg vet ikke om hun da gikk inn i

[57:50 - 58:07] jeg tror ikke at hun fikk avgang til PST-bygget med den telefonen på seg, for å si det på den måten. Så jeg tror det ble låst vekk, at du får ikke bruke noe og hvis du skal inn i et sikkert rom,

[58:07 - 58:09] der er det absolutt zero

[58:09 - 58:09] ting.

[58:12 - 58:23] Og det er jo ikke strømuttak i de rommene og alt der er, liksom rommet er helt isolert. Det går eventuelt på batterier, lys og sånt

[58:23 - 58:24] går på batterier og så videre.

[58:25 - 58:33] Så det ikke skal være mulig. Men i hvert fall jeg tenkte, Rus Hitsky han ble virkelig hittet også.

[58:34 - 58:37] Så, ja. Men du husker jo Harald Edersten

[58:37 - 58:38] som var sånn ubåten.

[58:38 - 58:39] Ja, jeg husker det.

[58:40 - 58:43] Jeg ser det for meg. Ja, så

[58:43 - 58:47] det var en mindre seriøs utgang på den.

[58:48 - 58:48] Riktig nok, men.

[58:51 - 58:59] Hva tror du russere gjør på havbunnen utenfor Norge? Tror du de ligger eksplosive på diverse kabler på havbunnen?

[59:00 - 59:01] Helt umulig

[59:01 - 59:06] å vite. Men hvorfor ellers skal de ligge og sirkle over, hvis de ikke gjør noe på havbunnen?

[59:07 - 59:14] Ja, du kan bare spøke. Altså det kan jo være ting, heller noe sånt, hvis man har vært nede.

[59:15 - 59:16] Kan man bytte på fiber?

[59:17 - 59:19] Jeg vet ikke om det.

[59:19 - 59:21] Det er jeg ikke sikker på.

[59:21 - 59:25] Hvorfor skulle du ikke kunne?

[59:26 - 59:36] Men skal vi bare hoppe fortere bak i det været. I Florida så trakk en stor

[59:36 - 59:38] forsikringsselskap seg ut

[59:40 - 59:46] i om det var forrige uke, tror jeg. Men det er jo et kommersielt selskap, Farmers Insurance,

[59:46 - 59:47] en ganske stort selskap.

[59:48 - 01:00:01] Det er det fjerde store forsikringsselskapet som forlater Florida, fordi at regnestykket går ikke opp lenger. Det er nesten uninsurable for eiendommen i Florida.

[01:00:02 - 01:00:03] Virkelig?

[01:00:04 - 01:00:19] Altså, du vil jo tro nå, som så mange flytter til Florida, det er klart at du får veldig konsentrert hvis du forsikrer mange eiendommer i samme område, det er jeg helt enig med. Men du vil jo tro at det ville tiltrekke seg flere forsikringsselskaper og

[01:00:19 - 01:00:22] muligheten for å spre det der på andre områder og så videre.

[01:00:22 - 01:00:31] Men en ting er å tiltrekke seg folk til annet og få dem til å bli. Det første dagen der Miami er totalt oversvømt, tror du folk begynner å tenke på å flytte tilbake?

[01:00:32 - 01:00:47] Nei. Men har Miami noen gang vært oversvømt? Det som ofte har skjedd, det er jo at de hurrikanene som har kommet oppover, de har jo wreaked havoc i i Karibien.

[01:00:48 - 01:01:03] Og så har de og jeg husker ikke om noen jo, jeg mener at noen av kiene har fått juling også, ikke sant? Fordi du har jo kiene som går, som begynner på Key Largo og går ned til Key West. Men jeg mener at

[01:01:03 - 01:01:19] at det har vært lite av det i Miami men jeg vet at det har vært flom var ikke det nord for Miami? Jeg synes ikke nord for Miami og lenger oppe i Florida, men jeg tror ikke det har vært sånn landfall.

[01:01:19 - 01:01:31] Men husker du ikke da, vi hadde jo en sending fra Miami i år da jeg var på den konferansen da er jeg riktig, og da var det jo, da var det vær altså. Da var det skikkelig vær der en stund.

[01:01:31 - 01:01:32] Det

[01:01:32 - 01:01:41] det bråkte så du skulle tro at det var et gokstår som gikk forbi på utsiden av hotellet. Det var vind altså.

[01:01:43 - 01:01:53] Jeg mener å huske at det var oversvømmelse i Naples og i Fort Myers, men jeg er ikke helt sikker. Det kan være. Men det er jo tingene at det ligger veldig utsatt, det ligger veldig lavt

[01:01:53 - 01:01:55] og

[01:01:55 - 01:02:11] når du hører alt den snakken om vann, som er vanntemperatur i år, så hvis man er på jakt etter potensielle black swans så må jo det i hvert fall være noe man vurderer. Uansett kan man tenke om

[01:02:11 - 01:02:17] om den diskusjonen om hva som forårsaker ditt og datt, man snakker jo også utelukkende sånn om været, ikke om klima.

[01:02:19 - 01:02:19] Ja.

[01:02:20 - 01:02:33] Nei, det er bare så rart fordi at sånn som nå når jeg snakker med familie og venner om været så er det jo godt nytt når det er så varmt. Og det har jeg aldri opplevd

[01:02:33 - 01:02:33] for.

[01:02:34 - 01:02:51] Nei, i Nord-Norge har jeg nok det ganske sjelden, det er jeg enig i. Så det skal hvis være kjøligere i neste uke i hvert fall her nede, jeg vet ikke hvordan det er der du befinner deg. Men det skal, jeg tror ikke det blir kaldt her, men det skal i hvert fall være

[01:02:51 - 01:02:56] kjøligere å overskyte og blåse så det holder. Her hvor jeg befinner meg og

[01:02:56 - 01:02:57] jeg har vært ute

[01:02:57 - 01:03:02] i dag med hunden og det røsker altså.

[01:03:02 - 01:03:04] Det er helt ordentlig.

[01:03:05 - 01:03:20] Men... Ellers så er willingness for å låne til bankkunder, hvis du ser borti fra den dippen under COVID som er veldig kort, og så hvis du ser borti fra finanskrisen så må du bakke deg 1980 for å være på så lav willingness.

[01:03:21 - 01:03:24] Det har vært litt lavere i finanskrisen som er en relevant sammenligning.

[01:03:24 - 01:03:25] Til å låne ut penger?

[01:03:26 - 01:03:27] For å låne penger til

[01:03:29 - 01:03:32] konsumere. Ja, altså bankenes villighet til å låne ut penger?

[01:03:33 - 01:03:36] Det forkortes med S-L-O-O-S

[01:03:36 - 01:03:36] slus.

[01:03:37 - 01:03:39] Men det er det du sier her, ikke sant?

[01:03:39 - 01:03:41] Ja, det er fra Deutsche.

[01:03:42 - 01:03:49] Ja, altså utlånsvilligheten. Akkurat senior loan officer opinion survey.

[01:03:49 - 01:03:51] Ja, nettopp. Åja, ok.

[01:03:52 - 01:04:01] Og sånt har jo ofte en betydning for likviditet. Men det reflekteres jo ikke akkurat i aksjemarknaden som i hvert fall var oppe i

[01:04:01 - 01:04:13] forrige uke. Kan vi runde av på et tema som jeg vet du er interessert i? Eller trenger ikke nødvendigvis snakke om i Norge for dette tror jeg er et universelt fenomen. Når du ser på Goldman Talen, du ser på JP Morgenthal

[01:04:13 - 01:04:18] det går jævlig bra. Og det går litt sånn

[01:04:18 - 01:04:26] out of character bra, for når ting kanskje byttes bruker jo ofte bankene å slite men dem går så det suser over hele linjen. Hva er det som skjer?

[01:04:27 - 01:04:43] Nei, altså jeg tror at som i Norge så utnytter de høye rentene og klarer å få makset ut det, i hvert fall de som har vært dyktige. Nå ser vi bort fra Silicon Valley Bank og de som lånte kort

[01:04:43 - 01:04:46] og plasserte langt og sliter.

[01:04:48 - 01:04:49] Jeg tror

[01:04:49 - 01:04:56] en del av dette her er underrepresentert Federal Reserve

[01:04:56 - 01:04:56] kom inn

[01:04:56 - 01:05:13] i bildet og gjør at du trenger å realisere, du trenger å mark to market kjøpe ditt av obligasjoner som har falt voldsomt i verdi, du kan holde ditt i forfall og så videre. Det har nok hjulpet på situasjonen.

[01:05:14 - 01:05:29] Men du kan si at høyere renter har jo som regel vært gunstig for banker og noen av dem er flinke og har klart å utnytte dette her spesielt på trading-siden for blant annet Goldman og JP Morgan og disse har klart å utnytte

[01:05:29 - 01:05:45] på den siden. For Norges del så er det jo rentedifferansen som DNB har klart å melke for alt det har vært. Samtidig så er jeg imponert

[01:05:45 - 01:05:53] over DNB Markets fordi selv om de har en stor Markets avdeling

[01:05:53 - 01:05:54] så

[01:05:54 - 01:06:10] har jeg følt at de private megaforetakene på en måte har ligget lengre fremme. Det er nok jeg som har sovet litt i timen her fordi DNB har blitt en ordentlig kraft når det gjelder å være en investeringsbank også.

[01:06:11 - 01:06:22] Jeg tror jeg har hatt noen kontakt med Markets i DNB og jeg må si at de er utrolig profesjonelle.

[01:06:23 - 01:06:25] Er du sarkastisk nå eller mener du?

[01:06:26 - 01:06:42] Nei, jeg er ikke sarkastisk. Tidligere så har jeg vært oppgitt fordi det har vært ekstremt høye marginer du vil ikke handle der fordi de tok høyere marginer bredere spreader og alt mulig sånn.

[01:06:42 - 01:06:58] Jeg oppfatter ikke at det har skjerpet seg voldsomt på det området og blitt vesentlig mer profesjonelle. Noe har skjedd som de på en måte fortjener honnør for i Markets delen av DNB

[01:06:58 - 01:06:59] og så har da

[01:06:59 - 01:07:15] har de da tydeligvis klart å monetise det at de er den største banken og forhindret ikke forhindret fysisk på noe som helst måte men klart å tilby da de kundene

[01:07:15 - 01:07:31] gode alternativer til å gå til andre banker. Så jeg vil jo si at her har man gjort en ordentlig jobb. Så jeg er ikke sarkastisk nå. Se på inntektene til Markets nå

[01:07:31 - 01:07:47] og de siste gangene jeg har handlet med dem så har det ikke vært det der at du forstår ikke hva du handler for de spreadene har vært så vide i det hele tatt. Det har vært helt fair at market type

[01:07:47 - 01:08:03] priser. Så jeg tror at at der har man gjort en ordentlig for meg da i det stille gjennom at jeg ikke har oppfattet dette så godt underveis. En ordentlig innsats for å få dette her opp å stå.

[01:08:05 - 01:08:06] Så jeg er ikke

[01:08:07 - 01:08:08] sarkastisk nå.

[01:08:09 - 01:08:25] Så det skal de ha. Fair er fair, synes jeg. For øvrigt, jeg fikk med deg at Wall Street Journal skrev helt på slutten. Wall Street Journal skrev om Mike Milken. De kalte han The Bond King, men det var The Junk Bond King for all del.

[01:08:25 - 01:08:42] Det er jo Bill Gross ikke sant? Men han er blitt 77 år gammel og du kan si at dette er en kar som satt inne. Han blir jo satt inn. Visste du at han i 1987 tjente 550 millioner dollar

[01:08:42 - 01:08:43] i Drexel?

[01:08:45 - 01:09:01] Og så smalte det ikke sant? Og så ble han satt inn. Og så fikk han kreft da han satt inn. Og så blir han benådet etter 22 måneder av Trump. Det er merkelig i seg selv. Og det var Rudy Giuliani som

[01:09:02 - 01:09:03] trykket på for at han

[01:09:03 - 01:09:04] skulle bli

[01:09:04 - 01:09:07] for at han skulle bli pardoned.

[01:09:07 - 01:09:09] Hva heter det på norsk?

[01:09:09 - 01:09:25] Benådet. Ja, sorry. Jesus, jeg står litt stille. Og siden så har han bygget seg opp en voldsom formue, men han har gitt bort en og en halv milliard dollar, han og kona til charitable causes.

[01:09:25 - 01:09:26] Det er ikke dårlig.

[01:09:27 - 01:09:29] Og han avla

[01:09:29 - 01:09:30] fram den figuren

[01:09:30 - 01:09:35] som er mest kjent for å representere 80-tallets grådighet. Gordon Gekko er direkte basert

[01:09:35 - 01:09:42] på han. Ja, Gordon Gekko var delvis han og delvis han som var

[01:09:42 - 01:09:44] i...

[01:09:44 - 01:09:49] Han har fikk seg en ordentlig smell når Hindenburg gikk short selskapet. Karl Eikhain.

[01:09:50 - 01:10:00] Ja, det var en tredje Karl også, tror jeg, men jeg husker ikke hvem den tredje var, men jeg tror det var primært Michael Milken det var basert på. Ja, det er mulig med... Asshole-rikingen på 80-tallet.

[01:10:00 - 01:10:02] Hva sier du? Ja, det kan være.

[01:10:03 - 01:10:06] Men i hvert fall... Ivan Boesky var det.

[01:10:06 - 01:10:08] Sorry, du var helt riktig. Det var Ivan Boesky.

[01:10:09 - 01:10:11] Ivan Boesky var...

[01:10:11 - 01:10:14] Ja, for det var han som hadde talen. Fordi at han hadde talen.

[01:10:14 - 01:10:15] For det er jo Greed is Good-talen.

[01:10:16 - 01:10:20] Men den talen Ivan Boesky hadde var vel Greed is Right.

[01:10:21 - 01:10:26] Det er mulig, men det var Ivan Boesky og ikke Karl Eikhain. Du har helt rett, det var

[01:10:26 - 01:10:26] Ivan Boesky.

[01:10:27 - 01:10:31] Jeg tror det var tre. Jeg tror det var Karl Eikhain som nummer tre.

[01:10:32 - 01:10:45] Så, men... Men Michael Milken hadde da dødelig prostatakreft, men har klart å angivelig via diet og andre ting klart å holde det vekke og

[01:10:45 - 01:10:47] har da

[01:10:47 - 01:10:55] og lever da, håper jeg, i beste velgående og har gitt bort betydelige midler til veldig eddige formål. Det må man jo si her.

[01:10:56 - 01:10:57] Det sier jeg bra.

[01:10:58 - 01:11:03] Har du møtt noen av de gærningene fra 80-tallet? Alle Gordon Gekkard, liksom?

[01:11:04 - 01:11:06] Hvem var den billigste, liksom?

[01:11:08 - 01:11:24] Nei, av de som jeg møtte, så... Nei, jeg vet ikke hvem som var billigste av de jeg møtte. Altså, jeg... Altså, gjennom Ralph Vogel i

[01:11:24 - 01:11:39] Spare Lydian Kellogg som ble kjøpt av Goldman Sachs, så traf jeg veldig mange, men jeg... De jeg ønsket å treffe var jo da ener innenfor opsjonsmarket making og alt med det sånn, så det var jo de som jeg om det vil targetet da, eller

[01:11:39 - 01:11:53] fikk anledning til å møte. Og andre traf jeg nærmest sånn ved, akkurat som Bernie Madoff, han hilste jeg på en gang ved, altså rett og slett fordi vi møttes i en korridor, og jeg var da sammen med en som

[01:11:53 - 01:11:54] kjente ham.

[01:11:56 - 01:12:12] Så ante, og det var på... Det var alle steder på Nasdaq. Men nei, så jeg vet ikke... Nei, jeg kommer ikke på noen sånne som... Jeg har ikke

[01:12:12 - 01:12:28] møtt noen av de der raiderne, men du kan si at jeg har jo møtt mange av disse hedgefond-titans, de store hedgefond som drev med bare corporate raiders også, i

[01:12:28 - 01:12:28] forskjellige

[01:12:28 - 01:12:38] tilfeller. Ellers vet du en strategi som har vært fantastisk

[01:12:38 - 01:12:38] i år,

[01:12:41 - 01:12:56] og det er hvis du hadde i fjor, hvis du valgte de 50 verste selskapene i S&P 500, var de i fjor ned i snitt 31%. Hvis du hadde kjøpt de på slutten av året, så er du opp 56% year to date.

[01:12:58 - 01:13:03] Det virker ikke hvert år, bare så det er sagt, men det er interessant å se at de har rebounded kraftig.

[01:13:04 - 01:13:07] En god gammeldags nyttårsrakett som bare fortsetter og fortsetter og fortsetter.

[01:13:08 - 01:13:21] Det er akkurat det. Nå ser jeg at jeg begynner å gå tom for batteri, og da er det en ting jeg vil få med meg der, og det er å ønske moren din gratulerer med sin 75-årsdag. Det synes jeg han fortjener å få på lufta.

[01:13:24 - 01:13:29] Gratulerer med deg også. Dere andre, ha en fin uke.

Powered by Labrador CMS