En antenne laget av strå i en cargokult.

Hemmeligheter, cargokult, følelser og stoploss

Publisert Sist oppdatert

Transkribeing:

[00:12 - 00:28] Velkommen til episode 215 av podcasten Tid av penger. En podcast med Peter Warren. Han er er produsent Sverre, og i dag skal vi snakke litt om de juridiske trøbler til Trump og bare se litt på det og mulige utfall.

[00:28 - 00:45] Og Peter skal forklare litt om hemmelighet og hvordan det fungerer. Så snakker han en del om andre sikkerhetspolitiske ting. Så selvfølgelig fokuserer han på markeder, kjerninflasjon i Norge, store bevegelser i næringsenheden og et bullmarked i S&P. Og selvfølgelig snakker han om Binance og Coinbase.

[00:45 - 01:01] Til slutt snakker han en del om følelser og hvordan det føltes når ting var i ferd med å smelte, og om det er likheten i dag. Da tror jeg vi bare går i gang med episode 215. Vi satt før vi trykte på rekordknappen, så diskuterte vi litt Trumps situasjon, og jeg glemte litt av at det skjedde i forrige uke.

[01:02 - 01:21] Nå risikerer Trump med overhengende, sannsynlig, feilskjelstraff. De snakker 95% sannsynlig at han havner i ISL. Og så snakker han om at det eneste måten han kommer seg unna

[01:21 - 01:35] er at saken blir kastet til en dommeren, som han har utnemt, vil kaste saken. Men jeg vet ikke om det har så mye å si, for han har så mange andre juridiske ting over seg uansett. Hva tror du om det?

[01:35 - 01:54] Jeg vet ikke på hvilke grunnlag man skulle kaste saken. Man kan ikke kaste saken for eksempel på basis av at han ikke ante at han gjorde dette, fordi det finnes klare beviser, blant annet på hvor han ønsket at Hillary skulle bli tiltalt,

[01:54 - 01:58] Clinton skulle bli tiltalt for, det var ikke i nærheten av dette, bare så det jeg har sagt.

[01:59 - 02:11] Jeg mente ikke legitimt kastet, jeg mente bare kastet. Hun heter Aileen Cannon, hun er en Florida district judge, som kanskje kan bli trukket fra saken, men hun er utnemt av Donald Trump.

[02:12 - 02:29] Ok, det er sikkert ikke et heldig utnemning, kanskje for Trump, men å kaste saken vil virke ekstremt søkt, det gjør med at han visste hva han gjorde, det finnes dokumentasjon,

[02:30 - 02:46] blant annet bondeopptak på obstruction of justice, fordi de fjernet jo, det var en advokat, hvis jeg ikke husker helt feil, en Trump-advokat, tror jeg det var til og med, som skulle se på om noe av dette

[02:46 - 03:03] falt innenfor ting som de ikke skulle ha. Man tror at det var gradert, altså beyond tvil, og i forkant av at han fikk adgang til materialet,

[03:03 - 03:22] så hadde Trump og en av hans medarbeidere fjernet omtrent halvparten av materialet. De hadde først fjernet alt, og så tok de tilbake det de mente var ufarlig, men det betyr også at du med vilje har tilbakeholdt informasjon, og så hevde jo også FBI

[03:22 - 03:31] at han har løyet under avhør, eller intervju, kall det hva du vil, med dem som også er, så du vil jo...

[03:31 - 03:46] Men hov, da kan man bli kastet allerede denne uka fra saken, nettopp fordi den koblinga til Trump gjør det veldig spesielt at ho skal sitte på saken. Så alt er veldig fluid nå, men det er interessant å se, for det er absolutt ikke noe avsvaret.

[03:46 - 03:48] Men kan vi snakke litt om hemmelig materiale?

[03:48 - 03:50] Men det er jo 37 tiltalepunkter her da.

[03:51 - 03:54] Ja, men kan vi snakke litt om hemmelig materiale, hemmeligstempel av materiale?

[03:55 - 03:55] Ja.

[03:56 - 04:12] Når du hører at det er angrepsplaner mot andre land, amerikanske atomlagring, hvordan man forholder seg til atomvåpen, veldig, veldig, veldig sensitivt materiale,

[04:12 - 04:23] som er de her tingene som var på doa hennes. Kan du sette deg i perspektiv på noe? Du har jo møtt en del hemmelige materiale i din karriere.

[04:23 - 04:41] Ja, men sånne ting som angrepsplaner er jo, for mye sagt, forbauset over at man hadde anledning til, i det hele tatt, å ta ut av det område hvor slik det skal være oppbevart.

[04:41 - 04:52] For det mest sensitive materialet, det får jo ikke, altså i noen tilfelle får man ikke lov å ta det ut av et rom. Altså det vil være...

[04:52 - 04:53] En såkalt skeff, ikke sant?

[04:54 - 04:55] Ja, altså...

[04:55 - 04:56] Er det det du snakker om nå?

[04:56 - 04:58] Nei, altså, hva mener du med skiff?

[04:58 - 05:02] Skiff er jo de rommene som har sånne elektroniske skjermen...

[05:02 - 05:04] Ja, en bobbel, ja, en bobbel, ok.

[05:04 - 05:22] Og det skjedde jo også i forrige uke, jeg vet ikke om du fikk med deg det. Nei, det gjorde jeg ikke. Marjorie Taylor Greene gikk inn i en sånn skiff, leste utrolig sensitivt materiale, gikk ut, skrev ned alt hun husket, og så sa det offentlig. Haha, ikke det? Er ikke det også helt psykoting å gjøre,

[05:22 - 05:31] med tanke på hvor mye straff du kan få? Jo. Under Trump var det jo henne som hadde den krasigste navnet i USAs historie, Reality Winner.

[05:32 - 05:32] Ja.

[05:32 - 05:35] Hun ble jo dømt i fem år på grunn av å dele til ett dokument.

[05:36 - 05:51] Ja, hun var i NSA, hun. Jeg laget en film om henne, men den skal være på HBO, men den finnes ikke på HBO her i... altså, i hvert fall ikke her i Norden, enda. Men den kom ut for 14 dager siden,

[05:52 - 06:11] den filmen som jeg laget om henne. For det var hun som... Hva var det hun avslørte igjen? Det var jo... Det var ikke det rundt... Jeg tror det var noe av behandlingen Trump-folkene hadde gjort,

[06:11 - 06:27] men nå kan jeg ta feil. Men poenget er... Nei, altså, det er hevet over tvil at hvis du gjengir noe av det materialet som... Du kaller det skiff, det kalles også bubble,

[06:27 - 06:49] men det er mer bubble, det er vel kanskje mer noe man forbinder med ambassader hvor de har et eget sånt rom. Men i hvert fall, da er det jo en... en vakt som henter dokumentet fra der det blir lagret,

[06:49 - 07:07] og tar det med til det rommet, og hvor du sitter i det rommet, kvitterer for det, leser det, når du er ferdig så kaller du på vakten, som da kaster det av dokumentet, eller folderen, eller hva det måtte være,

[07:08 - 07:23] og tar det direkte tilbake igjen til det velve hvor det oppbevares. Så strengt er det, og så er det selvfølgelig... Du kan ikke ha på deg en smart-klokke, telefonen er selvfølgelig utlukket, eller noe som helst elektronisk,

[07:24 - 07:27] når du enter i det rommet, altså det blir sjekket for å sitte forsiktig.

[07:29 - 07:37] Så... Var ikke det nettopp det med Hanko Shogi at han hadde på seg Apple-klokke? At det var en av grunnene til at man klarte å vite hva som skjedde?

[07:37 - 07:57] Jo, jeg vet ikke om det var klokken hans, eller om det var telefonen hans, for de fant jo, hva heter det israelske selskapet? Det er ikke det. Nei, det er et israelsk sikkerhetsselskap, som har solgt denne type teknologi,

[07:57 - 08:13] både til masse nasjoner, men også til enkelte pressorgan, hvor du kan trekke mobiltelefoner, og da sender du antageligvis det de kaller en silent SMS,

[08:13 - 08:28] altså en SMS som du ikke engang vet at du får, og så når den når telefonen din, så kan de åpne den og lytte på deg, og trekke deg og alt dette. NSO-gruppe heter den, kommer jeg nå på.

[08:28 - 08:31] NSO-gruppe. Jeg er temmelig sikker på...

[08:31 - 08:43] Jeg ble hacket av noen gjennom en annen person, eller jeg ble hacket fordi han ble hacket, av en av disse israelske selskapene, på min WhatsApp-konto. Det var helt surrealistisk.

[08:43 - 08:47] Men når du tenker på WhatsApp-konto, virkelig?

[08:47 - 09:04] Ja, WhatsApp, det var jo samme som... Hannes WhatsApp ble hacket på grunn av bare tøv. Og du kan ikke stole på disse tjenesterne. Og han hadde årevis med problemer av det der. Og fordi vi hadde chatt, så ble jeg dratt inn i det.

[09:04 - 09:06] Det var ingenting, men...

[09:06 - 09:20] Men tenk deg, Snowden, han er jo... Var det ikke Trump som ville henrette han, hvis de ønsket å henrette han, hvis de fikk han tilbake igjen til USA?

[09:20 - 09:24] Hadde Trump vært prioritasjon, så hadde vel dødsstraff vært et alternativ i dette saknet.

[09:24 - 09:42] Ja, det er mulig, det vet jeg ikke. Men du kan si at det Snowden gjorde, han avslørte jo at den amerikanske etterretningen, altså den signaletterretningen, NSA, at den avlyttet på amerikanske borgere,

[09:42 - 09:59] hvilket den ikke hadde lov å gjøre i forhold til loven. Det var det Snowden avslørte, så han avslørte faktisk kriminell adferd hos signaletterretningstjenesten.

[10:00 - 10:15] Og for det har han blitt jaktet over hele verden. Det var ikke etterretningsprodukter som kom ut, det var at de drev med ulovlig innhenting.

[10:16 - 10:36] Det var det alt, som er veldig forskjellig fra Wikileaks, som blåste amerikanske assets rundt omkring i verden, både de som var amerikanere, kanskje tilknyttet diplomatie,

[10:37 - 10:55] men deres kontakter også. Utifra det mistet jo mange mennesker livet. Så det er en helt annen greie, fordi Wikileaks påpekte folk som drev etterretning til fordel for USA.

[10:57 - 11:11] Hvilke kilder de hadde. Men det Snowden gjorde var å påpeke at signaletterretningstjenesten brøt loven. Så litt forskjellig.

[11:12 - 11:20] Hva er det som står i de her dokumentene? Har du hatt noe å gjøre med hemmelige dokumenter i ditt liv? Har du lov å snakke om det hvis du har det?

[11:21 - 11:24] Jeg kan selvfølgelig ikke snakke om dokumenter, men ja, det har jeg.

[11:24 - 11:31] Hva er det som står i et sånt dokument? Er det en lista av agenter? Hva er det som står?

[11:32 - 11:49] Nei, som regel ikke. Fordi du kan si at vi fikk... Den som leser det får jo bare avgang. Når det gjelder presidenten, så vil jeg tro at hvis han skulle da be om tilleggsinformasjon, og si at

[11:49 - 12:04] jeg vil vite hvor dette kommer fra, at det kommer fra en kilde, sånn at jeg vil vite hvem den kilden er, så er det på han er jo på en måte den viktigste personen i nasjonen, så jeg tror neppe.

[12:04 - 12:20] Jeg tror også at et retningstjeneste vil forsøke å skjerme alt det de kan før de gir fra seg et navn, men hvis presidenten insisterer, så tror jeg faktisk at de har valg. Til slutt så må de si fra, men du kan si at i de...

[12:20 - 12:21] Men det ser ut som en vanlig tekst, vel det?

[12:21 - 12:26] Ja, ja, ja. Vil det da ha vært forståelig for meg da, hvis det er så?

[12:27 - 12:43] Ja, det vil det være. Det er jo en del akronymer og sånn som brukes, men de er jo kjent av de som driver med dette, så du vet hva det dreier seg om, men du kan si at den delen som jeg har hatt tilgang til, det har jo vært veldig sånn operasjonell etterretning,

[12:43 - 13:01] som da man skal benytte. De var jo på en måte den armen som da ville reagere på denne type informasjon. For oss så var det jo mange ganger interessant å vite hvor sikre er vi,

[13:02 - 13:18] for hvis man sender ut en patruller eller en tropp eller hva man gjør inni et område, så ønsker man jo både å vite hvor nøyaktig det er, og for det første, ikke sant,

[13:18 - 13:34] å kanskje ha en del spørsmål rundt også, for de deler jo egensikkerhet også når man gjør slikt. Men det produseres jo ekstremt mye etterretning.

[13:34 - 13:49] Noe er taktisk etterretning, og annet er etterretning på et øvre nivå, et policy nivå. Hvis vi går til...

[13:49 - 14:08] Det er jo veldig aktuelt da, det å gjøre med at vi har denne 25-7-rapporten, altså den fra den skytingen i Oslo, hvor to stykker ble drept utenfor...

[14:08 - 14:26] Var det det het London Pub eller noe sånt? Jeg tror det var det den het. London. Ja, eller flere ble vel skutt, men to ble drept. Og da er det jo informasjon som...

[14:26 - 14:42] Først, du kan si at du har to etterretningstjenester som er involvert her. Den ene er den innlandske etterretningstjenesten, altså man drar i politiets sikkerhetstjeneste, og den andre er e-tjenesten, som virker mot utlandet,

[14:42 - 14:58] men også har kontra-terror, som en del av sine oppgaver begge har det. Men den ene har da kontra-terror. PST har jo da ansvar for de som skjer på norsk jord.

[14:58 - 15:17] Men der hadde en tjenesteperson i e-tjenesten avdekket gjennom elektronisk samtale med en ytterliggående person, at man planla et anslag i Norge,

[15:18 - 15:34] men det var ikke spesifikt nok til at man visste hvor dette skulle finnes sted. Og så ble den informasjonen da delt med, fordi man har et kontra-terror-samarbeid

[15:34 - 15:50] mellom PST og e-tjenesten. Så ble denne delt med PST, som da, ifølge rapporten, legger mindre vekt på den,

[15:54 - 16:17] og klarer ikke å konnekte dot til den forestående pride-markeringen. Så det er flere ting som skjer akkurat i den saken.

[16:17 - 16:36] Men vi skal huske, og jeg tror det er viktig, fordi jeg har hørt journalister snakke om dette her, og jeg har lest hva de skriver, og man sier at det kunne vært unngått, dersom man hadde reagert på den informasjonen.

[16:40 - 16:57] Men egentlig skal du putte et ord foran kundene her, og det er muligens kundene. Fordi det er ikke slik at selv om man hadde fulgt opp den informasjonen som man fikk fra e-tjenesten,

[16:58 - 17:15] så måtte man da klare å koble dette til pride-markeringen. I etterpå klokskapens lys virker jo alle sånne ting opplagt, men det kan være at det pågikk mange ting på samme tid,

[17:15 - 17:32] men at man ikke klarte gjerningsmannens relasjon til Afram Batti som da poster et... Hva heter det flagget? Jeg mener ikke å være naiv.

[17:32 - 17:50] Rødtflagget. Ja, det pride-flagget med en tekst som... hvor både de som er homoseksuelle, altså den som utfører og den det blir utført på,

[17:51 - 17:53] skal dømes til døden.

[17:55 - 17:58] Ja, den optetter til sitt profilbild, det er den jeg tenker på.

[17:59 - 18:19] Ja, nettopp Batti. Og Batti befinner seg i utlandet, men du kan si at etterpå klokskapens lys er det veldig lett å trekke de konklusjonene, at det kun hadde vært avverget hadde de bare sett på den siden, men det er mer til det enn det. Fordi det som 25.7-rapporten også sier,

[18:20 - 18:38] det er at terskeling for overvåkning har blitt større i Norge, og det handler om hvordan vi som samfunn reagerer når vi hører at for eksempel PST ønsker utvidet mulighet

[18:38 - 18:55] til innhenting av data. Og et godt eksempel synes jeg på det er at PST ba da om at de kunne få... og dette er åpen kildeinhenting, så dette er ikke hemmelig innhenting vi snakker om i dette tilfellet,

[18:57 - 19:14] men det som kalles åpen kilde, det vil si at det du og jeg har tilgang til, og det du og jeg kan lagre hvis vi ønsker, PST, jeg tror de ønsket å kunne lagre det i 15 år. Husk på at dette er informasjon som vi selv har lagt ut på nettet,

[19:14 - 19:31] og samtykket til at andre kan dele, fordi bruker du Google eller Facebook, så blir dette automatisk spredd til alt mulig annet. Og overalt. Men vi ønsker ikke, nei, det ble med en en gang debatt,

[19:31 - 19:50] og jeg tror det endte med at lagringstiden ble halvert, eller noe sånt, jeg husker ikke dette her i detalj, men jeg tror det ble noe sånt som syv år. Ok, fem, det var det andre tallet jeg hadde i hodet,

[19:50 - 20:05] men ok, fem da, som er en tredjedel av hva man opprinnelig ba om, og dette er ting som vi ikke har noen reservasjon mot å gi til selskaper som vi ikke har peiling på hva gjør med det og hvordan sprer det.

[20:06 - 20:26] Men overvåkningstjenesten som har som oppgave i dette tilfellet å beskytte oss mot terrorisme, nei, de skal ikke få lov, nei, da er det med en gang en diskusjon, her må politikere på banen, og da står man gjerne i vandrehallen og andre ting, og mistenkeliggjør etterretningstjenesten,

[20:26 - 20:44] eller dette, altså PST, for andre motiver. Så vi har selv hevet den terskelen som gjør arbeidet til PST

[20:44 - 21:01] mer krevende. Men vi er de første til å alle fingre peke mot dem, og jeg sier ikke at det ikke kan forbedres, for det er helt opplagt, og det sier ikke PST heller, de innrømmer at dette kunne vært gjort bedre,

[21:01 - 21:17] men en del av dette er vårt eget samfunnsengasjement og syn som gjør dette vanskeligere å avverge.

[21:17 - 21:35] Og det er rett og slett det vi gjør, vi gjør det vanskeligere for sikkerhetstjenesten å avdekke. For hvis det ikke er viktig nok, hvis det ikke er langt nok oppi pyramiden, altså tenk deg i bunnen av pyramiden, så henter du inn data og får informasjon fra alt og alle,

[21:35 - 21:52] det strømmer jo inn både fra innlandske og utlandske kilder, det strømmer inn informasjon, og det er en voldsom mengde, og den informasjonen skal da organiseres og klassifiseres,

[21:53 - 22:10] og hvis den anses som viktig nok, så går den opp i denne pyramiden, og etterhvert som du går lenger opp i pyramiden, så blir du mer og mer aktuell, og da kan man bruke, for eksempel metodebruk vil være et eller annet sted

[22:10 - 22:27] hvor man har anledning til å bruke annet enn åpne kilder, hvor man kan bruke hemmelige virkemidler, men da skal du et stykke oppi der, og da er det begrenset tid, og det er mange sånne ting, så det er en krevende oppgave,

[22:28 - 22:46] og så må vi også huske at alle suksessene, og de har mange suksesser også, for de avverger og avdekker mange ting, og mange ganger så skjer dette fullstendig uten dramatikk,

[22:47 - 23:06] ved at de rett og slett tar et møte med en aktuell person, og sier at du vet hva du driver med, og hvis du fortsetter på dette sporet her, så kommer vi til å arrestere deg, og i veldig mange tilfeller vil folk skjønne at nå er det kort vei

[23:06 - 23:21] mellom frihet og fengselsstraf, og velge å ikke gjøre noe, velge en annen karrierevei om du vil, og velge å ikke utsette andre for fare,

[23:22 - 23:40] det er en suksess, men de suksessene publiseres ikke, det er ikke sånn at du får en forskyde av den type aktivitet i det hele tatt, men går det galt noen steder, hvis noe faller mellom plankene,

[23:40 - 23:57] så er det jo forskydestoff. Så du kan si at du har en ganske negativ sku, hvis du er villig til å jobbe i en slik organisasjon, for det blir veldig lite gratifikasjon,

[23:58 - 24:13] hva heter det for noe, veldig anerkjennelse, når du gjør ting som er riktig, og sørger for at noe ikke skjer, men du kan garantere full pådrag av verste sort,

[24:14 - 24:30] når noe faller utenfor. Så jeg vil jo si at de som bruker tid og kognitive krefter, for det er jo vesentlig det de gjør,

[24:31 - 24:49] at dette kunne vært organisert bedre, det tror jeg alle er enige om, og etter ikke 25-7, men 22-7, altså utøya, så ble det, og det er helt riktig, jeg så nå politikere si at vi bevilget voldsomt til

[24:49 - 25:05] blant annet PST, og det gjorde vi også til beredskapsråp, men husk på at PST har mange roller, det er mange ting de fyller,

[25:05 - 25:23] altså kontra etterretning, å tenke nå i forbindelse med Ukraina, det som skjer, og vi vet at man utviste nå over 15 russere som man mente drev ulovlig etterretning i Norge,

[25:24 - 25:42] så det er nok noe ting, og det er også myndighetspersoner og sikkerheten, det har de også med å gjøre, altså livaktstjenesten faller inn under der, den har blitt voldsomt stor, rett og slett på grunn av oppdragsmengden, har økt dramatisk, så det er ikke slik at de pengene

[25:42 - 26:01] som ble bevilget etter 22.7 til PST, utelukkende, har gått til å avdekke terrorisme. Så jeg føler jo at, men dette vil jeg følge i sammenhenger,

[26:01 - 26:17] at det er noe uniansert, om jeg kan få lov å kalle det ikke-balansert, bildet som fremsettes, og det gjør det vanskelig.

[26:18 - 26:23] Så det er jo egentlig det jeg mener om dette.

[26:24 - 26:30] Skulle du bør ta kjapt de to andre sikkerhetspolitiske punktene vi hadde når vi først gled inn der fra start?

[26:31 - 26:50] Ja, altså det var vel nyheter som kom i forrige uke. Det er at Kina driver og forhandler med Kuba om å opprette en lyttestasjon, og det er klart at når du har en lyttestasjon som er veldig nær den amerikanske kysten,

[26:51 - 27:07] og veldig nær Florida, så vekker jo dette bekymring. Og den andre er at Tysker etterretning mener da at dette Nord Stream-anslaget ble launchet fra Polen. Det betyr ikke at Polen,

[27:07 - 27:25] jeg har ikke lest resten av den, men det betyr ikke at Polen var bevisst på at man brukte polsk område til å planlegge eller utføre handlingen. Men jeg lurer på hva det går i, for jeg må jo si at det har jo vært spekulert

[27:25 - 27:36] frem og tilbake, og det ble spekulert på at Ukraina sto bak og så videre, men den avdekkingen som NRK, svenske, hva heter det?

[27:37 - 27:39] Ja, svensk og dansk TV.

[27:39 - 27:55] Ja, svensk og dansk TV gjorde ved hjelp av en rekke eksperter og kunne avdekke hvor en del russiske fartøy hadde befunnet seg,

[27:55 - 28:05] som da drev å krysset over nettopp disse områdene, og sikksaket nettopp over området med kablene i en periode i forkant.

[28:05 - 28:12] Ja, og etterhvert filmer jo en som råper et punkt, og i norsk rettssystem kan du bli dømt på indisier.

[28:13 - 28:28] Ja, men poenget mitt er at jeg har ikke sett noe som har vært tydeligere enn det på hvem det var som sto bak sprengningen av Norsk-Gynt-kablene,

[28:28 - 28:33] det må jeg si. Vi får nå se hva som kommer ut av dette.

[28:33 - 28:44] Ja, benefit of the doubt som russere har er vel ganske overgrenset. Ja, jeg føler det. Nå er vi en halvtime inne i en finanspodcast, skal vi snakke litt om finans?

[28:44 - 28:45] La oss prøve det.

[28:47 - 29:02] Så du hadde litt hendelser siste uke som står ut for eksempel, S&P 500 enter buldmarked, norsk kjerneinflasjon begynner for alvor å bli et problem.

[29:05 - 29:15] Næringshendene viser ytterligere ting på at mange må ta smerten, som du ser i dag med et oppkjøp i næringshendene. Så det er en del som skjer.

[29:16 - 29:25] Ja, hvis jeg kan knytte en kommentar til det siste, så er det det norske selskapet, for jeg regner med at union er rent norsk, tror jeg i hvert fall.

[29:25 - 29:27] Jeg tror det er veldig lange røtter også.

[29:27 - 29:43] Ja, i hvert fall som da gjør det oppkjøpet i Sverige, og så tenker du liksom, ja, betyr det at fallet i verdien på næringshendene er over? Ja, muligens i Sverige, og vet du hvorfor?

[29:44 - 29:59] I Sverige har det falt dramatisk mer enn det har gjort i Norge. Forskjellen mellom Sverige og Norge på dette området, det er price discovery. Altså svenskene har transaksjoner som forteller hvor markedet faktisk ligger,

[30:00 - 30:16] mens i Norge så har man nærmest avstått fra transaksjoner, og alle prøver å sitte stille i båten og late som ingenting har skjedd. Derfor er det naturlig at union går til Sverige, hvor de har en høy grad av price discovery på selve verdien,

[30:17 - 30:32] og så regner de seg frem til at dette vil være attraktive nivåer for dem å investere. Samme øvelsen ville være veldig vanskelig i Norge, for union er sikkert flinke nok til å ha en klar formening om hva et objekt er verdt i Norge,

[30:33 - 30:43] men når de som da eventuelt eier dette objektet, nekter å ta inn over seg at det har vært en nedgang i markedet, så blir det ikke noe transaksjon.

[30:44 - 31:00] Nå er det jo en cash flow her, så å regne reelt verdi er lettere enn i vanlig egendom selvfølgelig. Du ser på det som en business case, og aksjen er jo nesten 85% fra toppen i 2021.

[31:01 - 31:10] Sånn at dette på billig salg, det må det nesten være. Eller var det et latt løv i priser, det er jo vanskelig å si.

[31:10 - 31:27] Det kan jo være begge deler, eller ingen av dem. Vi tenker det er en god del. Jo, men der det er flinke folk, så tror jeg ikke det er noe annet enn at de vet hva de gjør, og oppfatter at de får en god del.

[31:28 - 31:37] Så kan du si at hvis det er så billig, hvorfor er svenskene villige til å selge, og det er fordi de kan være i en stresset økonomisk situasjon, rett og slett.

[31:37 - 31:46] Når det kommer til egendom og bil, så føler jeg at det finnes nesten ikke god å kjøpe. Hvem mindre du klarer å virkelig finne en person som ikke gidder å putte energi i det.

[31:47 - 31:50] Var det ikke du som fant et godt kjøp i forrige uke, en bil, en Mercedes?

[31:50 - 32:00] Det var det jeg tenkte jeg skulle ta opp. Jeg har alltid, liksom hele tiden, følget meg på brukte S-klasse, og det er jo den bilen som faller mest i verdi av alle biler på markedet.

[32:00 - 32:03] Det er Mercedes S-klasse han snakker om.

[32:04 - 32:19] Det er den bilen som faller mest i verdi av alle sammen, uansett om det er i Norge eller andre land, fordi at verditapet er så stort. Så sitter du der, for eksempel, du kan finne gode kjøp, du kan finne for eksempel en bil som er kjørt fra en ambassade og kjørt 30 000,

[32:19 - 32:38] og er liksom ned 95% i pris, og du får det gratis. Men det er jo det at vedlikeholdet er så vanvittig dyrt, og alle har skjønt det på en harde måte, og prisen er ikke tilfeldigvis lav. Den er akkurat der den burde være. Og jeg har inntrykk av at eiendommen er litt det samme.

[32:38 - 32:56] Det er så mye uformell pricediscovery, selv om man ikke har en børs, at man får ganske riktig prising av de tingene. Unntaket er jo hvis det uavklart er risikoer. Men jeg synes det er interessant å se på det sånn at

[32:56 - 32:59] det finnes nesten ikke gode kjøp i eiendommen og bil.

[33:00 - 33:09] Nei, altså jeg synes jo den var oppsiktsvekende, den bilen var det ikke 2,2 millioner kroner den hadde kostet, og den var til salg for 350? Var ikke det røffelig det riktig?

[33:10 - 33:10]

[33:11 - 33:29] Altså hvis en sånn bil, og i tillegg har vært i en ambassadesie, så vet du at den er blitt vedlikeholdt også, for det gjør ambassader. Den skal ikke stoppe langs veikanten med ambassadørene ombord, det vil jeg passe veldig dårlig, også av sikkerhetsmessige grunner.

[33:30 - 33:48] For det er en sånn evig attraktiv bil. Verden har gått videre også siden de her byggeårene. Verden har jo endret seg mye, bilparkene har endret seg, hva folk forventer bilene har endret seg. Så jeg synes det er interessant å tenke på, er den egentlig billig, eller er den akkurat prisa der den burde være?

[33:50 - 34:03] Og derav med unionen oppkjøpet nå, å få tilgang på 4 000 boliger som de har gjort, det må jo være en no-brainer. Jeg har ikke forestillet meg at det vil gå galt, men det er jo veldig avhengig av demmes posisjon.

[34:03 - 34:10] Ja, det er en famøs last word, jeg har ikke forestillet meg at dette går galt. Men nei, jeg tror at unionen er flink.

[34:11 - 34:15] Sjuman er jo legendarisk skarp, så jeg tror den kan klare seg helt fint.

[34:16 - 34:32] Helt sikkert. Men øvrig, hvis vi ser på det som skjedde i forrige uke, du nevnte jo at S&P 500 er bull market, mens verdensindeksen er langt fra det. Men Nasdaq er jo opp mye, har jo vært opp over 20% lenge,

[34:32 - 34:47] altså den er opp 30%, og du har Nikkeindeksen i Japan, som er opp 25%. 33 år high, tror jeg det var i går. På Nikkei? Ja. Ja, det kan nok stemme.

[34:47 - 34:49] Jeg så bare en flash rett før jeg sovna.

[34:49 - 34:55] I går var det vel nøppe, men det måtte enten være fredag, eller så måtte det vært i dagmål, tenker jeg, men det var ikke i går.

[34:55 - 34:59] For det begynner å nærme seg noen topper her. Husker du hva det toppet seg på?

[35:01 - 35:19] I 1990, eller var det helt i slutten av 89, var det i desember 89 det toppet? Nei, jeg husker ikke det i farten. Jeg burde husket det, fordi det var så mye handel i japanske valgkredser i forkant av det, at det var en opsjonstreders drøm å drive med.

[35:20 - 35:34] Fordi alle skulle drive og kjøpe disse her, uansett hvilken pris de handlet på. De aller flest som drev og handlet i disse japanske valgkredserne hadde fylla peiling på opsjonsverdier.

[35:35 - 35:38] For det er en haien som ble satt i augusti 1990.

[35:39 - 35:55] Var det i august? Nei, i juli, sorry. Nei, det tror jeg er feil, for jeg tror at haien var enten i desember eller i januar, altså i desember 89, eller i januar 1990. Jeg kan ikke huske så dårlig.

[35:56 - 36:12] Jeg driver og blar igjen, for det er så langt tilbake at datastrømmen fra innenfra er faktisk ikke langt tilbake. Det sier litt om hvor stort fallet var. 29. desember 1989,

[36:13 - 36:29] 38.957,44 er all time high for Nikkei. Vi er nå på 32.000, så vi begynner å nærme oss det tallet. Jeg føler at det har litt en magisk verdi,

[36:29 - 36:34] for det er på en måte selve symbolene på Ibabla enn ikke i slutten av 80-tallet.

[36:35 - 36:55] Ja, men igjen, det er jeg absolutt helt enig i. Den historien jeg har nevnt deg før, det er britske ambassade. Hva var det de... Var det 150 millioner dollar de fikk i tilbud for de to tennisbane de hadde?

[36:56 - 36:57] Det var liksom haien.

[36:58 - 37:04] Jeg prøvde å finne den saken. Jeg har aldri klart å finne den, men jeg tror på det.

[37:04 - 37:06] Ja, den var veldig kjent.

[37:07 - 37:10] Men det er så langt tilbake at det ikke er på internett.

[37:10 - 37:26] Nei, det er det som er problemet. Kanskje GPT husker det, hvem vet. Men du kan si at vi sitter jo alle og tror, hver gang du får en korreksjon i markedet, så sitter vi jo oppe i...

[37:26 - 37:41] Om ti minutter er vi i all time high og alt det der. Men forutfor... Norske investorer var ganske solidposisjonert i japanske aksjer i 89.

[37:41 - 37:44] Det skal jeg love deg, for da var det det det handlet om.

[37:45 - 37:45] Var det det?

[37:45 - 38:03] Ja, ja. Hvordan ble det så planlagt? Det var institusjoner og privatpersoner som var investerte i japanske aksjer, for det var det som dro. Senere ble det, ved en annen tilfell, husket det var kinesisk, og det var også rett før det smalt. Men jeg husker da utlandske investeringsbanker var i Norge

[38:03 - 38:20] og hadde seminar med blant annet disse japanske warrantene. Og det var liksom... Åh, ingenting kunne være bedre enn det der. Og da kan du snakke om når disse har salgsshow

[38:20 - 38:27] i de frosene fjellene i Norge. Det er ikke så langt til det smelter, for å si det på den måten, i hvert fall ikke den gangen.

[38:28 - 38:38] Jeg skulle gjerne ha likt å ha lest Dagens Neislev i desember i 1989 og sett om det var mye fokus på Japan. Var det sånn det var? Jeg klarer ikke å finne så fort, for det er så gammelt.

[38:39 - 38:40] Den eksisterte ikke da?

[38:41 - 38:44] Jo. Nei? 1987 tror jeg det endret navnet fra Nåeste.

[38:44 - 39:03] Var det det? Og var det da? Nei, jeg tror det var faktisk senere. Det var i en av stedene at det endret seg fra Norges handels- og sjøpartstidene. Ok, nei, men da... Jeg står korrekt, hvis du har rett i det. Men poenget er at du former deg der hvor det foregår.

[39:04 - 39:20] Og akkurat nå er det AI hvor det foregår, ikke sant? Så derfor er det liksom full fokus på det, å passe på å ha AI-navnet hvis du skal ha en emisjon og den biten der. Nå er vi der og det var... Jeg så ikke hvem det var, men det var en norsk forvalter som hadde vært i USA,

[39:20 - 39:37] kom tilbake og det eneste han snakker om er AI. Du trenger ikke å dra til USA for å finne ut det. Det kunne du funnet ut ved å lese Wall Street Journal for å være helt ærlig. Men det er jo den siste bølgen da, der alle hopper på.

[39:37 - 39:42] Hva var det siste gang du brukte AI til noe?

[39:43 - 40:01] Jeg forsøkte meg på det faktisk i forrige uke, men antageligvis så klarte jeg ikke å definere det jeg skulle gjøre godt nok, for jeg fikk ikke noe brukbart svar. Men det er en kontinuerlig prosess, for å si det på den måten,

[40:02 - 40:04] hvor jeg forsøker å anvende det.

[40:04 - 40:11] Jeg bare har liksom følelse av at det ikke er så mye bruk som man skulle tro.

[40:12 - 40:31] Det er egentlig det poenget mitt. Når jeg sier at alle skal ha dette med seg nå, så er det ikke det. Og så må vi tenke. Jeg tror det er alt for liten kognitiv kapasitet, som handler om tankekrav som brukes til å tenke på AI som et verktyg,

[40:31 - 40:51] og hva det betyr. Blant annet second order effects. Nå strømmer man til selskaper som bruker disse language AI-ene, og det er jo greit nok. De har fått en kjempeoppgang.

[40:51 - 41:14] Nvidia på grunn av sine nye prosessorer. Men det er jo, i min oppfatning, og jeg tar dette som en nobbis og en som ikke kan mye om dette, men jeg tenker at det er hvor selskaper har virkelige use cases,

[41:14 - 41:31] hvor det nærmest er opplagt at det høres veldig fornuftig ut å bruke til det, og hvor du kan dokumentere fordelene ved å benytte AI til det du driver med.

[41:31 - 41:49] Det er en ting. Det andre er data. For data kommer til å bli mye mer verdt. Og det ene er generiske data som på en måte alle kan få tak i. Men du vil ikke få veldig mye ut av det,

[41:49 - 42:07] for så lenge alle sitter med en eller annen AI, så vil de stort sett komme til det samme, hvis du pøser rundt de samme datarekkene, som betyr at du er nødt til å skaffe deg, enten må du kjøpe proprietære data,

[42:07 - 42:23] og da kan du si at den du kjøper de dataene av, altså den som eier de dataene, selskap som eier slike data, vil sannsynligvis gjøre det veldig bra. Du kan også augmente de dataene med at du skaffer deg den type data,

[42:23 - 42:42] eller du på en eller annen måte forbedrer dem, og selger det igjen som ditt eget dataset. Her må man selvfølgelig ha oppholdsrett, være forsiktig. Eller at du faktisk skaper et eget dataset som har nytte.

[42:44 - 43:01] Det ene er juicecase, det andre er data, hvor man kan se, og så er det en tredje sted, jeg tror det er helt naturlig å se, og det er datacentret. Fordi her skal det knuses enormt med data.

[43:01 - 43:19] Noe som er domene til store datacentre. Nå så vi hvordan datacentret gjorde, hvilken utvikling de hadde da det var snakk om å utvinne bitcoin.

[43:20 - 43:39] De ble superpopulære, og man skulle opprette det, men her har man noe som er langt bredere, og sannsynligvis har et helt annet potensiale i mengde. Så jeg tror det er et område man burde se på.

[43:40 - 43:57] Men jeg tenker at hvis vi snakker med en forvalter av et teknologifond, så vil de typisk kunne gi oss en mye bedre oversikt, og definitivt mer velbegrunnet,

[43:57 - 44:15] eller i hvert fall mer detaljert begrunnelse, for hvorfor visse sektorer er mer interessante enn andre. Og så har du selvfølgelig, hvis du har svære datacentre, la oss si at man skal opprette massevis av datacentret,

[44:15 - 44:31] da vet du hva man trenger for å drive de, og da trenger du strøm. Men nå driver vi selvfølgelig, nå driver vi og hiver. Du hadde en oversikt, vi hadde eksportert, var det 5,5? Var det terawatt?

[44:31 - 44:37] Jeg mente du så på den norske eksporten, hvor stor eksport vi hadde hatt hittil i år.

[44:38 - 44:53] Man har eksportert 12 000, altså det kan bli 12 millioner megawatt, som blir da 12 terawatt, og så har man importert 6,5 millioner, som man har sendt ut netto 5,5.

[44:53 - 44:55] Ja, da var det riktig, akkurat.

[44:56 - 45:04] Og det er gjennom hele året. Altså også på den tida der det er, så langt i år, mener jeg. Også når det er iskaldt.

[45:05 - 45:06] Ja.

[45:06 - 45:08] Ikke bare nå, hvis det hadde vært nå, så hadde det vært mer forståelig.

[45:09 - 45:26] Men det er da jeg begynner å lure på, om har dette her, nå er det varmt og godt, og vi bruker relativt lite strøm. Og jeg tror folk har blitt mye mer forsiktige, for man har installert alle mulige strømspareordninger,

[45:26 - 45:45] og kan sikkert gjøre mer av det også. Og det er bra. Men da lurer jeg på, hva er det som driver da kraftprisen oppover i tredje kvartal? For hvis du ser på nordisk kraft, altså ved future marketet, så var de opp 4,3 prosent i forrige uke.

[45:46 - 46:04] Q3-strømmen. Så for tredje kvartal, og jeg tror vi hadde det på listen forrige uke også, at det hadde steg kraftig. Og nå har det steget 34 prosent. Altså, naturgass, det er ikke en future for,

[46:05 - 46:24] det er naturgass som handles i øyeblikket, og som kan leveres om kort tid, var opp 44 prosent i forrige uke. Altså, det var britisk naturgass, europeisk eller hollandsk naturgass, var opp 35 prosent. Mens nordisk kraft var da opp 34 prosent.

[46:25 - 46:38] Du begynner å lure når du ser den kurven. Så ser det ikke ut som, nå så jeg at han, han volde jo analytikeren, hva var han hette, Erde Reier.

[46:38 - 46:41] Jeg vet ikke, men han lignet veldig mye på Ben Majero.

[46:41 - 47:00] Ja, jeg så at han ikke forventet at det vil overstige to kroner, men for den utvikling som, når jeg ser future-kontraktene peke rett oppover for levering allerede Q3, så må jeg si at jeg begynner å bli litt engstelig. Og mens britisk naturgass er ned 57 prosent i år,

[47:01 - 47:22] den europeiske eller den hollandske om du vil, er ned 60 prosent, så er faktisk bare, altså den Q3-leveringen av nordisk kraft, er bare ned 17 prosent hittil i år også. Så igjen så tenker jeg at dette går på at,

[47:22 - 47:37] det er så lite, altså de utgjør så liten andel, strømmen de får fra Norge utgjør så liten andel av det behovet som Europa har, altså det vesentlige går på gass og kull,

[47:38 - 47:54] noe på kjernekraft selvfølgelig, at det blir en mye mer tilfeldig prising av, altså det spiller ingen rolle, det er de siste 5 prosentene, hva vi gir for det, i det hele regnestykket så blir det noe på andre decimal.

[47:55 - 48:12] Mens for oss så er det ikke bare decimaler, det er uttrykket før komma altså. Så ingen har liksom arrestert meg på det, bare så det jeg har sagt, så det er forslået interessant. Hvis vi helder oss til forrige uke, så blaste Tesla opp ytterligere 14 prosent.

[48:12 - 48:30] Hva var det som lå forut for den der åpningen, hvor det lå an til at den skulle åpne opp 7,5 prosent? Jo, det var på fredag. Jeg drev faktisk og lurte og vurderte, de hadde oppsjonsforfald på fredag, slik at det var null days to expire option da,

[48:31 - 48:46] som handlet, altså det var en lengre kontrakt som da hadde bare en dag igjen. Jeg drev og lurte på den, inntil en kollega av meg gjorde meg oppmerksom på at det var at de oppsjonene er av amerikansk type.

[48:46 - 49:02] Man tror at de kan innløses, slik at hvis du gjør noe der, så kan du plutselig risikere at du blir enten short eller long selvvaksen ved en tidlig innløsning. En tidlig innløsning vil jo være at innløseren, altså de kunne innløse den når som helst i løpet av den siste dagen.

[49:02 - 49:14] De kunne innløse den før også, bare så det jeg har sagt, men det fikk meg fra å ikke gjøre noe der. Hva var kausaliteten bak den poppen der på fredag?

[49:15 - 49:21] På spørsmål fra deg gikk jeg inn og sjekket, og det så ikke ut som at ingen visste hva det var.

[49:22 - 49:24] Det var jo merkelig med en sånn ...

[49:24 - 49:47] Momentum er veldig pro-Tesla nå. Så sannsynligvis er det en ny modell som trigger det. Men tidligere i historie sett, når det gjelder de her høy beta-aksjene, så trenger det ikke alltid å være direkte nyhets-events. Ofte er det nok at det er noe hint av potensialet der,

[49:47 - 49:56] om det er Nvidia, Tesla eller Galaxy. Så det er mye momentum der, for de hadde ytterst på risken. Så jeg er ikke helt sikker på hva det var.

[49:57 - 50:02] Galaxy var for øvrige nede 19% i forrige uke, sikkert i forbindelse med ...

[50:02 - 50:04] Ja, skal vi snakke om binans og konveis?

[50:05 - 50:20] Ja, hvis jeg kan bare si en ting til, akkurat rundt det med Tesla, og du trigget meg ved å si momentum, og momentum er et ord som jeg starter ... I min bok er et ord som jeg starter fem. The even bigger fool theory.

[50:22 - 50:30] Fordi når vi ikke klarer å finne annen grunn til at noe stiger, så er det en annen ... Ja, det er momentum.

[50:30 - 50:37] Jeg kan selvfølgelig si at det var en avtale med Ford om noe med ladingene, men det er jo småpenger.

[50:37 - 50:55] Nei, noe annet er at det lå i kortene, for det har jo vært diskutert i hvert fall i noen uker nå, hvor Musk sa at han ville gjøre laderne sine tilgjengelige for andre bilmerker enn Tesla. Så jeg føler ikke at det der var den store overraskelsen. Men la oss gå til binans, coinbase-biten.

[50:56 - 51:11] Det var jo dramatikk i øverste orden forrige uke, når binans og coinbase med en dags meldområde, begge ble saksøkt av amerikanske finansstilsynere. Det de har gjort er jo det alle har sett de har gjort,

[51:11 - 51:27] og de har drevet en markedsplass og alt mulig. De har selgt verdipapirer uten lisens. Og det virker som at SEC har ganske sterk sak.

[51:27 - 51:35] Så det man lurer på nå er om det blir en sak, eller om det da blir et forlykket av et eller annet slag.

[51:35 - 51:55] Men saken mot coinbase er veldig forskjellig fra saken mot binans, sånn som jeg oppfattet den. Ok. Ja, så jeg har inntrykk av at den er mye mer alvorlig imot, fordi, altså coinbase har jo drevet på amerikansk jord, det er jo greit nok, men det SEC hevder er jo at binans har drevet på amerikansk jord,

[51:55 - 52:12] som de hadde ingen rett til å drive med. Og har forsøkt å på en måte skjule det. Så jeg føler jo at den er mer alvorlig, sikkert alvorlig nok for coinbase også.

[52:13 - 52:29] Etter å ha hørt Cathie Wood på intervjuet, jeg mener at det var CNBC, så må jeg si at det ga meg ikke mye tillit for å si det. Det intervjuet når hun ble spurt om dette,

[52:30 - 52:47] fordi de er jo en av de, altså ARK er vel en av de største investererne i coinbase. Så det var ikke tillekt vekken å høre hennes bortforklaringer på hva som foregikk. For det første så var det nesten umulig å forstå hva hun mente.

[52:47 - 53:04] Det er jo en annen ting enn at hun, det var tydelig at hun mente at alt var greit for coinbase-sindelet. Men grayscale av den trusten som er som en ETF, bortsett fra at du ikke har muligheten til å selge og kjøpe når du vil,

[53:04 - 53:20] så du blir sittende permanent med penger. Den var ned 6% i forrige uke, mens til og med den AI ETF-en tok en pause på beskjedene for all del 0,7%,

[53:20 - 53:38] mens den er opp 32% i år, så man skal ikke kjimse av den. For øvrigt, det store som skjedde i forrige uke, og som statistisk ikke har skjedd på lang tid, det var bevegelsen mellom Russell 2000,

[53:38 - 54:03] det er jo mindre selskaper, og S&P 500 og Nasdaq. Der hadde du en ganske ekstrem bevegelse, på to dagers bevegelse, hvor Russell steg 6% i forhold til Nasdaq.

[54:04 - 54:22] Det er jo en positiv trend hvis den lange halen tar igjen de her store mastodontene med Nvidia og Tesla, og alle de her mest omsatte aksjene. Hvis du klarer å få en generell vekst i Russell 2000,

[54:23 - 54:30] som er de minste aksjene i Russell 3000, som er de største selskapene, så er det dritpositivt.

[54:30 - 54:47] Ja, nå har jeg ikke sett indexen, men den futuren er opp 5% på året, mens de andre, du nevnte selv, 20% opp på S&P og enda mer på Nasdaq,

[54:47 - 55:04] så er den nå kommet opp 5%. Den falt ned igjen litt på fredag, men før det var bevegelsen virkelig stor. Endelig begynte det å være en catch-up.

[55:05 - 55:21] Men hvis du ser på S&P 500 og på Nasdaq, du har aldri sett oppgang med så lav bredde, altså så få selskaper som dytter markedet oppover, som du gjør nå. Det har gjort blant annet fordi vi snakker om viksen, at viksen er veldig lav.

[55:21 - 55:40] Det vi så på posisjoneringen var at folk begynte å dekke shorts på viksen når den gikk til ny lav for året. Ikke i voldsom grad, men det var en del short-indekking. Men den lave volatiliteten skyldes rett og slett

[55:40 - 55:58] at innenfor S&P 500 er det et fåtal selskaper som står for hele utviklingen, altså hele oppgangen i år, mens de andre har ligget ganske rolig. Da blir indexvolatiliteten lav. Det samme har vi sett på Nasdaq. Vi har sett unormalt lav intradagvolatilitet

[55:58 - 56:16] på begge disse indeksene. Før man sender flagget til Tops, divergens mellom bredde og prisaktivitet

[56:16 - 56:32] har alltid vært et varselssignal. Folk som er opptatt av teknisk analyse vet at de to tingene er et faresignal. Med mindre man begynner å lukke gapet, man tror at bredden kommer tilbake.

[56:32 - 56:48] Det vil være et bullerstegn, men det avvikelse som er, betyr at det er et fåtal selskaper som går. Dermed er også indexen mer sårbar for tilbakefall. Så langt, så god.

[56:50 - 57:06] Jeg har et sitat fra en lytter som jeg synes er verdt å ta med. En sitter i en hotellbar og overhører en samtale mellom en amerikaner og en inder. Så du sier at jeg kan bare lage data i Python og bli fortalt om det er en god investering eller ikke?

[57:06 - 57:22] Det er det. På min egen laptop? Absolutt. Og det er fri. Absolutt åpen-source. Wow. Dette er et folk blir pitchet av. Ja, ja. Money-making-maskinen. Det kommer til å ende galt.

[57:22 - 57:38] Ja, det tror jeg. Men vi har alltid hatt sånne. Vi har alltid hatt folk som da skulle selge teknisk-analyse-studier og sånt, noe som var garantert å gi deg. Bare som et eksempel. Vi har alltid hatt sånne som har lovet gul og grønne skoger.

[57:38 - 57:57] Så kan du tenke deg at hvis du hadde hatt en sånn maskin og et sånt program, da ville du vært styrtig i Excel hvis det så enkelt er det. Så all grunn til å ta det der med en klype salt. For øvrig, mens vi var inne på det med posisjonering i sted, så ble en femtedel

[57:58 - 58:13] av shortene i S&P 500 futures, altså den ES-tikkeren på den, ble lukket i forrige uke. Så folk, altså nå har den rett og slett

[58:13 - 58:31] en short-squeeze. Nå var det ikke det at S&P 500 beveget seg så kraftig til oppsiden i forrige uke, men da kapitulerte markedet, altså da kapitulerte mange i forrige uke og dekket shortene sine. Så du vil jo tro at det ville gitt mer power

[58:31 - 58:35] enn at indeksen går opp 0,35% på uka, men det gjorde det faktisk ikke.

[58:36 - 58:48] Ja, så samtidig som det rekorder på call-volume, altså kjøpsoppsjons-volume, så burde det, så ved det på opptur på S&P 500, skjer det du sier. Kan det være en kontrærer-indikator?

[58:49 - 59:05] Ja, eller du kan si at det er vanskelig å vite, for jeg er enig, og så er det vanskelig å vite effekten av det. For eksempel, hvor stor andel av det er 0 DTE-oppsjoner, altså oppsjons-som-forfaller på en dag. Det vet jeg ikke, jeg så det der detaljet.

[59:05 - 59:26] Men det kan også være at den lave, altså det at voldtaliteten gikk til en absolutt ny low, gjorde at folk byttet ut aksjer med oppsjoner, med call-oppsjoner. Og det kan jeg skjønne at det finnes motivasjon for. For når voldtaliteten på oppsjoner har kommet så lavt,

[59:26 - 59:43] og du tenker at markedet ser litt strukket ut, nå har det gått mye, og du får kjøpt oppsjoner på billig salg, så er det ganske fristende å kjøpe de oppsjonene og selge aksjerne. For eksempel, du sitter på 100 000 aksjer,

[59:43 - 59:57] og i stedet sier du, ok, jeg kjøper oppsjoner på 100 000 aksjer, og samtidig selger jeg aksjene. Så er jeg med hvis det fortsetter å gå til oppsiden, men nedsiden min er bare den premien jeg betaler.

[59:58 - 01:00:13] QQQ, altså den etafen som er handelbar av Nasdaq, er opp 33% i år. Ja. Husker du hva stratega, analytikere, meglerhus, investeringsbanka sa på inngangen til året?

[01:00:15 - 01:00:18] Nei, ikke spesielt om Nasdaq.

[01:00:18 - 01:00:28] Jeg mener å huske at de spodde ned etter. Det var det første negative innganget på et år, jeg kan huske. Kanskje siden 2009.

[01:00:29 - 01:00:46] Teknologi var jo ikke, det hadde jo skjedd for så vidt noen ting der, men etter et veldig negativt år, så er det veldig få ganger hvor du ser at ikke folk rett og slett sier at nå skal det videre ned. Ikke så mange som sier at nå er det villig, let's go and buy.

[01:00:47 - 01:00:48] Det er jo ikke det.

[01:00:48 - 01:00:57] Jeg mener vi husker vi snakket om hvor uvanlig det var med negative estimater for året. Det er typisk altså.

[01:00:57 - 01:01:12] Det var ikke akkurat noe dramatikk i forrige uke i Nasdaq, jeg tror den var ned 0,13%. Mens Nasdaq og S&P stod stille, så gainet Russell.

[01:01:13 - 01:01:29] Det er vanskelig å spå fremtiden. Uansett hvor nært, fjernt, det er rett og slett veldig vanskelig. Det er vanskelig å vite hvem du kan stole på. Når du har lyst til å bli negativ, så kanskje du burde bli positiv. Kanskje året nå vil snu.

[01:01:31 - 01:01:43] Et stert start på året kan være et svagt slutt på året. Nå har vi fått en alvorlig one-two på grunn av at renta må stige ved ytterligere.

[01:01:44 - 01:02:06] Norske kroner har vi ikke snakket om, og det bør vi kanskje gjøre, for der kom inflasjonstallene. Der ble ekspertene ordentlig overrasket. Ingen av dem kunne tydeligvis drivet og handlet selv.

[01:02:06 - 01:02:25] Altså gå i butikken selv. Hadde du gått i butikken, så hadde du sett at prisen har stiget kraftig. Hadde du fulgt med på krona, så hadde du visst at kronen hadde svekket seg kraftig. Jeg kan for mitt liv ikke forstå de som sier at nå ble jeg overrasket.

[01:02:25 - 01:02:41] Jeg hørte statsministeren si at de mente at ekspertene hadde sagt at det skulle være ca. 3% inflasjon. Det er et ganske stort gap, føler jeg, når du er på 6,7.

[01:02:41 - 01:02:57] Jeg vet ikke hva som er galt med ekspertene, men det positive ut av dette, er at kronen styrker seg med godt over 2% i forhold til dollarn i kjølvannet.

[01:02:58 - 01:03:13] Hvorfor? Jo, rett og slett fordi svekkelsen av kronen... Når du nå endelig ser tallene og sier at nå ble jeg overrasket, så forventer markedet at man gjør noe med saken. At man tar dette på alvor.

[01:03:13 - 01:03:28] For til nå har man sagt at det er noen rentedifferanser, men ingen beiling. Ingen har skjønnet valuta. Det er den holdningen man har hatt, og da har antageligvis utlendinger og andre sagt at dette skal videre ned.

[01:03:29 - 01:03:46] Her er det ingen som tar grep, men så kom inflasjonstallene. Den medførte rett og slett kjøping av kronen, fordi man tenker at her kan man ikke bare sitte og lukke øynene for det som skjer lenger.

[01:03:47 - 01:03:51] Så det er brutalt for folk med store lån.

[01:03:53 - 01:04:10] Ja, og det har vi jo hørt en liten anekdote. Nå skal vi ikke meske oss i elendighet, men jeg hører snakk om at folk ganske langt oppe i finans oppriktet ikke har råd til å sommerferie. Ikke det skremmer, altså?

[01:04:11 - 01:04:26] Jo, nå vet vi at finans er ikke hva det var, i hvert fall ikke hva det var i 2020 og 2021, hvor det formelig rant penger inn til meglehusene.

[01:04:28 - 01:04:53] Nå sitter folk løst, og noen blir sagt opp, og andre driver og skifter jobber før de blir sagt opp. Det hører vi også. Det er jo ingen forklevelse for finans generelt, og i hvert fall ikke for noen som avlyser ferien.

[01:04:53 - 01:05:16] Det var jo ikke det jeg mente, men det er jo på tide at også mellommannsapparate merker at tiden er blitt dårligere. Nå skal det sies at de har merket det, fordi deal-aktiviteten har gått ned. Men de har hatt noen fantastiske år, og når folk på kysten har fantastiske år, så får de grunnrenteskatt.

[01:05:16 - 01:05:40] Mens når advokater og megleapparate har fantastiske år, så oppretter indre selskaper, eller gjør noe med det. Så det er litt forskjellig. Men det er klart at det mindre innovasjon det er i Norge, det mindre nyskapning som skjer,

[01:05:40 - 01:05:52] flere som flytter ut, det mindre vil det være til mellommannsapparate også, selv om de er flinke til å snu seg.

[01:05:52 - 01:06:08] Jeg tenkte litt på Norge, vårt verdier, og hva vi lærer av våre geopolitiske situasjoner. Har du hørt om Cargo Cult? Nei.

[01:06:08 - 01:06:35] Det er et fenomen som skjedde med en stamme som var på det området rundt Tuvalu, altså øst for Australia, så er det masse øye der. Og de møtte Vesten der de så flylandet og så maskiner for første gang og alt mulig.

[01:06:36 - 01:06:53] Polinesia? Ja, og trodde dette var overnaturlig, og trodde det var godt. Så de begynte å dyrke disse tingene, de begynte å dyrke parabolantennene, og begynte å dyrke disse tingene de hadde sett som var så fantastiske. Og som da ble tatt fra dem igjen, for de ble flyttet bort.

[01:06:53 - 01:07:16] Det var bokstavlig talt ting som var lastet bort på fly og alt mulig, så ting flyttes rundt. Og de begynte å dyrke det, og det er ikke fordi de var dumme, det var at de visste ikke bedre. De responderte på det de så, ikke sant? Så de så teknologi og tenkte at dette må være en gave fra Gud, og så da begynte de å hate dem som tok det bort fordi de stjelte den gaven fra Gud.

[01:07:16 - 01:07:33] Og jeg tenkte litt på Norge, altså hvordan Norge er bygd opp. Vi er det eneste landet som straffer vekst. Altså, hvorfor er det? Vi er det fem land, OSD-land, som har for mye skatt, men Norge er det eneste landet som regelrett går ut etter å prøve å straffe vekst.

[01:07:34 - 01:07:51] Der du mark to market verdiene, og du skal ta. Og det er jo litt sånn logisk egentlig, fordi at det blir litt sånn at hvis det eneste måten ut av uføret du vet er å kjøpe deg et flax-låd, så begynner du på en måte å dyrke flax.

[01:07:51 - 01:08:15] Og dem som klarer å ha flax er jo helt fantastiske, og de kommer seg ut av det. Og da blir det måten du ser på verdiskapning. Og så tenker du, hvordan skal du som stat, hvis du tenker deg at olje, fisk og kraft, hvis det er på en måte våres flaxlåd, tre flaxlåd som vi har vunnet på,

[01:08:15 - 01:08:33] så hvordan skal vi da tjene penger? Fordi vi har jo aldri lært å lære pengen med å bygge bedrifter i stor skala, sånn som for eksempel IKEA, Hensel & Moritz og sånne type ting, eller Lego i Danmark. Altså, våre naboland har jo lagt store internasjonale merkevarer, store internasjonale konsern.

[01:08:34 - 01:08:52] Du har Mersch i Danmark, og du har utallige selskap som kommer ut fra Sverige som er verdensledende. Og det er ikke så veldig rart at vi straffer, for vi er på en måte en cargo-cult. Vi sitter her og har aldri fått lærepengeren som våre naboland fikk, fordi vi hadde så sinnssykt flax.

[01:08:53 - 01:09:09] Og da er det jo faktisk logisk å si at, hvis du har flax, så må du dele med alle. Hvis du tjener penger, så har du flax, du må dele med alle. Hvis du lager verdi, så må du dele med alle, og du må gjøre det med én gang. Vi kan ikke vente til du vil tjene penger.

[01:09:09 - 01:09:24] Hvis du har uflax, så taper du alle pengene. Det er det du som taper. Men ja, ja. Men det er vel antageligvis derfor du har fått et fjerde flaxlåd nå, da. Tenker jeg. Hva er det fjerde flaxlådet? Enveisbilett til Genève.

[01:09:26 - 01:09:31] Just get on it. Desverre.

[01:09:32 - 01:09:42] Griseflax er det ikke, det da. Tror jeg må det, ja. Og du har masse forskjellige flaxlåd. Du har bilflax, du har millionflax, du har ti ganger pengedrøs, 20 ganger pengedrøs.

[01:09:44 - 01:10:01] Ja, hva var det man så når Norge var ... Og det er interessant, da, at nå som vi da antageligvis får en ordentlig solid videre renteoppgang, så sier jeg i EMF, tror jeg det var, det var Poul Ringholm som påstod det, at Norge er verdens tredje mest ...

[01:10:01 - 01:10:19] Eller var det tredje eller fjerde? Det hører jeg ikke sikkert på. Risikoutsatte land når det gjelder boligmarkedet. Og nå skal du da liksom få et nytt renteoppgang. Altså på et eller annet tidspunkt, så knekker dette her ordentlig. Jeg har sett det skje før, og det skjer akkurat når du minst venter og er helt ...

[01:10:19 - 01:10:23] Ok, fortell meg mer. Gå videre på den tankerekken. Hvordan vil det se ut?

[01:10:24 - 01:10:45] Ja, det vil ... Altså, måten det har vært tidligere, det er plutselig at boligmarkedet rett og slett slutter. Altså det slutter å være transaksjoner, det slutter å rett og slett fungere. Det er plutselig ikke kjøpere. Og du hadde en bittelite snev av dette i 2008, og da husker jeg fordi noen venner av meg

[01:10:45 - 01:11:03] hadde kjøpt et nytt hus uten å selge det gamle, fordi de var sikre på at det der ville gå. Og plutselig var det helt avskrudd. Ingen viste interesse. Mens jeg må prøve å huske når dette her var, altså om det var sent på 70-tallet eller noe sånt,

[01:11:03 - 01:11:19] da jeg tilfeldigvis hadde klart å kjøpe nok leiligheter til at jeg ... 1990, tror jeg. Nei, var det det? At jeg hadde en bygård? Ja, det var det. Nei, det var nok før det. Sykt god. Jeg tror det. Jo, jeg tror det. Ikke 100%.

[01:11:19 - 01:11:25] Men da var det også sånn at det kom ingen på visning. Ingen! Ja, det pusset opp disse her leilighetene.

[01:11:26 - 01:11:43] Hva var det som var foranledningen? For den historien har du fortalt flere ganger, beklager på podcasten. Men hvordan bygde det seg opp? Fordi her vi er nå, så er det sånn at man forventer så mye vekst. Vi må jo selvfølgelig inn i boligmarkedet. Alle disse tingene man har hørt, og så er det liksom ja, folk må ha en plass å bo og så videre.

[01:11:44 - 01:11:47] Det var jo vanskeligere å få lån på det tidspunktet. Det husker jeg. Det var vanskelig.

[01:11:48 - 01:11:52] Var det første steget, liksom? At det stramma seg på kreditten først?

[01:11:52 - 01:12:09] Nei, det var ganske stram kredit på det tidspunktet generelt. Så det var ikke det at jeg akkurat hadde gjort det, men jeg bare husker at jeg tenkte at dette her var et attraktivt område og billig, synes jeg.

[01:12:10 - 01:12:12] Hadde du følt at plusselig fikk du en mulighet?

[01:12:12 - 01:12:28] Ja, eller det kom gradvis. Jeg kjøpte én leilighet. Jeg husker ikke om jeg hadde byttet den mot et eller annet. Jeg prøver å huske om det var noe jeg hadde byttet med et fly, men det kan hende at det var det, faktisk.

[01:12:31 - 01:12:35] Det er det som jeg har hørt. Var det den gangen du byttet en leilighet mot et fly?

[01:12:36 - 01:12:51] Ja, nei, jeg byttet et fly mot leilighet, tror jeg det var. Jeg hadde først, det var først en hitt inn i bildet nedi Froland i Arndal, og så fikk jeg et fly for den, og så tror jeg jeg byttet et fly mot den. Har du synes det har vært et torpede?

[01:12:51 - 01:13:07] Nei, nei, nei, det var jo ikke det. Og så begynte jeg, og så kom andre leiligheter til Sals i denne bygården, og den lå tversom for Majorstua. Nei, unnskyld, overfor Fragneparken. Ja, samme område.

[01:13:08 - 01:13:21] I en gata som heter Fuglehøysgata, og så benytte jeg anledning til å kjøpe opp flere, og her var det jo toalett i kjelleren og sånt. Da må det jo være 70-tallet. Ja, det er det.

[01:13:22 - 01:13:26] Men faren min var på besøk i Oslo da, og så en venn, og da var det utedå i fjerde etasjen.

[01:13:26 - 01:13:42] Ja, og her, det var ikke utedå heldigvis, men, og så begynte jeg å pusse opp disse og legge inn bad og sånne ting, og liksom hadde gjort dette her, og det kom ingen, altså.

[01:13:42 - 01:13:56] Det kom bare rett og slett ingen. Det var helt jævlig. Men det samme var for så vidt når jeg kjøpte der jeg bor nå, og så da, det var jo sent i 87.

[01:13:58 - 01:14:01] Jeg vet hva du betalte for det, og det er ganske sykt det her, altså.

[01:14:01 - 01:14:16] Ja, og da var det jo ingen. Da var det jo egentlig kun jeg som bø, og så ble det noe sånn klababab, fordi de hadde solgt, altså nesten bak min rygg til tross for at jeg hadde budet inne,

[01:14:17 - 01:14:33] så hadde de solgt til en slik slektning, og det var jo en kjempe nedtur for meg, men så sier jeg til eiendomsmegleren den gangen, jeg tror ikke det selskapet eksisterer lenger, mor uthet da,

[01:14:34 - 01:14:51] og så sier jeg at hvis jeg skulle få noe som helst problemer med oppgjør, så var jeg klar. Og så reiste jeg opp på Vestlandet i en begravelse, og da var jeg på vei inn i kirkegården og mot selve kirken,

[01:14:51 - 01:15:07] så jeg ringer telefonen min, og så er det fra kontoret mitt, og så visste jeg at det må være viktig, for de vet hvorfor jeg er her oppe, og så tar jeg telefonen, og så er det den som sitter på oppgjør hos meg, Hege, som sier du nå ringte eiendomsmegleren, du kan få den der,

[01:15:07 - 01:15:23] men du må undertegne umiddelbart, og der er jeg, langt oppe på Vestlandet faktisk, i Volda, alle steder, samme sted som Kjetil Hattlebrekker kom fra, men hvertfall, og sånn ble det til at jeg gjorde det.

[01:15:23 - 01:15:39] Men det er så interessant, for det du beskriver nå er førstepersonssyn på et marked som forvitter deg, og da kan du jo se sånne små hint i folk, ting du ikke kan lese i bøker.

[01:15:40 - 01:15:59] Så her er en mulig parameter du kan lende deg på, så hvis jeg sier at det nå er, jeg skal se om det føles kjent ut, det er nå 76 Ferrari at det salgs i Norge, akkurat nå. 27 Lamborghini, 44 Maserati,

[01:16:00 - 01:16:17] 3 McLaren, 3 McLaren? 11 Rolls Royce, 1667 Porsche, det var de dyreste jeg fant ut.

[01:16:17 - 01:16:35] Det til salg akkurat nå. Hvordan var det hvis du, er det typisk datapunkt som gjør om du føler at det minner på en eller annen vis som en gammel krise? For jeg tror at med den erfaringen så kan du se det komme til en viss grad, fordi at du har noen skjult det,

[01:16:35 - 01:16:38] på en måte, målenheter i magen din, din magefølelse.

[01:16:38 - 01:16:53] Ja, altså det var en Ferrari, da kraket kom i 87 så fanns det en Ferrari, som jeg vet om i Norge, det er sikkert noen som sier det, jeg vet om en som hadde en, men den satt Lefak, som var et finansieringsbyrå på,

[01:16:55 - 01:17:12] Var det en 328? Nei, det var en 308. Ok. Og jeg hadde fått en telefon fra en kar i Lefak, som trodde at jeg kanskje hadde noe cash, fordi han sa om jeg ville kjøpe noen bil av dem,

[01:17:13 - 01:17:27] og så var jeg jo egentlig ikke i markedet for bil, men han sa at jeg skulle få det veldig billig, men jeg kunne ikke få finansiering, du måtte betale, du måtte ha penger til å kjøpe dem.

[01:17:27 - 01:17:34] Hvordan var bakteppet i markedet da, ellers? Ja, det var ganske dystert. Så det var liksom etter Black Monday?

[01:17:35 - 01:17:51] Ja, ja, ja, det var noen måneder etter det, og så dro jeg ned der, de lå helt nederst i Rådhusgaten, på Vensterhånden, nede mot siste kvartal der, og nedi garasjen der, så var det mye bra biler,

[01:17:52 - 01:18:07] og jeg kjøpte noen av dem, men der sto den 308, og jeg hadde så lyst til å kjøpe den, men jeg tenkte at den, det er ingen som kjøper en sånn enn nå, jeg tenkte det var for farlig å rett og slett kjøpe den,

[01:18:08 - 01:18:26] men jeg kjøpte noen andre biler av dem, og de snudde jeg jo ut igjen, det var ikke noen sånn brohast på selgningen, jeg ble sittende på dem en stund, og så solgte jeg det ut, og da var det noe, jeg tror det var noe som et Italbil, blant annet, som hadde gått over endene,

[01:18:26 - 01:18:44] så det var masse vis, det var alt mulig greier der nede, av overleget biler, men jeg tenkte at du må kjøpe noe, som har litt bredere kundekrets enn en Ferrari 308,

[01:18:44 - 01:19:04] men jeg skulle ha kjøpt den, jeg tipper at du kunne fått kjøpt den for 300 000 eller noe sånt, på det tidspunktet, og det hadde vært en rå bil å ha. Jeg kjørte en sånn en par ganger, det skulle sammen med en kamerat, jeg fikk lånet en av, hva heter det,

[01:19:04 - 01:19:21] Norsk Auto, de hadde en sånn en, og så, jeg satt i styr, jeg forlån den bilen, jeg skulle til Lidkjøping utenfor et stykke fra Gøteborg, for å hoppe falsk hjem en uke, for det var et svensket forsvar som arrangerte noe greier,

[01:19:21 - 01:19:38] noe som et Hercules-bugi der borte, og så skulle jeg dra dit sammen med en kamerat, og da hadde vi liksom en bag hver og en falsk hjem, og det var ikke plass, det var ikke plass i bilen, så jeg måtte gi den tilbake,

[01:19:38 - 01:19:55] og så kjørte vi i stedet, han hadde en sånn BMW 745 eller noe sånt, så vi kjørte i stedet hans bil ned, for det var rett og slett ikke plass, altså stål, svenning som han heter, dessverre ble han drept i en ulykke, ikke falsk hjem, i utlandet noen år etterpå,

[01:19:55 - 01:20:04] men han ble liksom sittende med fangefylt av falsk hjem, det var inget sted å gjøre av bagasje, han var ikke ment for bagasje, men det var en fin bil da, det skal jeg si.

[01:20:05 - 01:20:21] Nei, for grunnen til at jeg tar det opp nå er at en venn av meg havna i en veldig alvorlig bilulykke, der han kjørte av veien i et voldsomt tempo, og han utviklet en slags sjettesans fra ulykke etter det,

[01:20:23 - 01:20:41] og han var på en båt i Marin noen år etterpå, og da står det han klar, så det er ingenting galt, og så ser han til hans siden og holder det fast, og så holder han seg veige fast, og så stopper det liksom, eller han kjører på skjær eller kjører i brygd,

[01:20:41 - 01:20:58] eller noe sånt, men det var ingen grunn til at han skulle tro at noe var galt, men han fikk en slags sjettesans for det, for han hadde kjent den følelsen i magen før, så når han kjente den følelsen i magen, så visste han at noe var galt, men han visste ikke hvorfor han visste det, altså intuisjonen,

[01:20:58 - 01:21:14] og jeg lurer på når du har vært med på en sånn krise, og følt på kriser, om du har noe, og da om du kan prøve å fitte det til dagens samfunn, nå, er det noe du kjenner på i dag,

[01:21:14 - 01:21:22] som på en måte gir deg en litt sånn sjettesans over hva du tror kommer til å skje det neste året, de neste fem årene og så videre?

[01:21:22 - 01:21:38] Altså, min, min sjettesans har ikke vært precise, må jeg si, jeg har hatt noen sånne nær misser som jeg har unngått, som jeg ikke kan helt forklare hvorfor, men jeg husker etter en ulykke, det var en elg,

[01:21:38 - 01:21:55] jeg hoppet av et rett foran bilen, og resten av den der sommeren, da pendlet jeg opp og ned til Rena, og resten av den der sommeren, da var det sånn at jeg brobremset for skygger og alt mulig,

[01:21:55 - 01:22:10] sånn det var jo bare, altså, jeg ble nærmest overnervøs i forhold til det, reagert på alt mulig, men, altså, det som, det jeg føler at jeg ser noe, men som jeg ikke kan uttrykke, hverken i tid, eller noe med tidspunkt eller noe sånt,

[01:22:10 - 01:22:29] det er den lessefæle følelsen jeg, altså, jeg ser at noen bruker penger som fuller sjømenn fortsatt, Nå i dag? Ja, og du ser, altså, nå var det, hadde man omsatt, det rikk nok en veldig liten leilighet i Oslo for 200 000 per kvadratmeter,

[01:22:29 - 01:22:44] den var veldig liten, altså, den var vel for 14-15 eller 17 kvadrat eller noe sånt, men det er, og da er det kanskje ikke så, det er i hvert fall ikke så representativt, men når de sier at folk står i kø og har penger og det bryr seg, ikke de trenger lån og sånt,

[01:22:45 - 01:23:01] det er ikke noe rart at vi har inflasjon, og det var det jeg sa i forbindelse med siste statistikken som man fikk fra, om boligmarkedet i Oslo, altså, at det ville være som en brandfakkel i forhold til,

[01:23:01 - 01:23:19] i forhold til Norges Bank og Rentesetting, og så fikk vi inflasjonsdata en uke etter det, altså, jeg føler at det er en sånn der, det er bare å kjøre, altså, det er ikke så farlig, men så ser du andre som sliter ordentlig, det virker som vi er så utrolig divided for tiden,

[01:23:19 - 01:23:37] vi er, hva heter divided på norsk? Ja, altså, landet er så veldig delt, altså, du har noen som har til de grader, altså, som dette ikke affiserer, men de aller fleste menneskene blir affisert av de høye priserne,

[01:23:40 - 01:23:55] så vi er delt, og det er mye mer, vi er mye mer delt politisk i øyeblikket, altså, sånn at folk blir, altså, å si engasjert er en grov undervurdering av situasjonen,

[01:23:55 - 01:24:14] fordi folk blir ordentlig sintet, og nå kan det være på begge fløyre, bare bare så det er sagt, men poenget mitt er at jeg synes at vi er mye mer delt i så mange områder for tiden, og som en fyr som da nå hadde solgt fire bedrifter,

[01:24:14 - 01:24:29] fordi han orket ikke å drive mer, det kostet for mye å drive virksomheter i Norge, og han sa at alle gikk med overskudd, men nå hadde han fått nok, hvorvidt han hadde tenkt å flytte eller ikke, det vet jeg ikke, men det var ikke noen sånne kjempebedrifter,

[01:24:31 - 01:24:51] men hans observasjon av 17. mai, det var liksom, jeg var ikke på Hakebrygge, så jeg kan ikke verifisere dette på noen som helst måte, men han var og går langs der og ser finansfolk og advokater

[01:24:51 - 01:25:09] som liksom hadde betalt 35 000 kroner ifølge ham, jeg vet ikke om dette er riktig, for bord og sprutte champagne og den biten der, og jeg tenkte også at det er så diametralt motsatt fra hvordan jeg oppfatter at de aller fleste har det for tiden,

[01:25:10 - 01:25:25] men samtidig, det ser jeg også forsovet i området jeg bor, er det noen som setter i gang noen utbyggingsprosjekter som du tenker, herregud, som skal konkurrere med slottet liksom,

[01:25:27 - 01:25:33] ikke fullt av seg, dette er ikke overdrevet, men jeg tenker, wow, det var voldsomt.

[01:25:33 - 01:25:40] Men var det noe du så, noe som var et stempel av minnet fra den tiden?

[01:25:41 - 01:25:56] Nei, det meste fra den tiden var at alle kjente på det, hadde jeg inntrykk av. Mange flere kjente på det, men nå er det så mange år siden at jeg virker å ha en god rekolleksjon av det der annet enn det jeg selv opplever.

[01:25:56 - 01:25:57] Du malte følelsen i magen?

[01:25:58 - 01:26:09] Ja, altså, 1987 gikk vi fra å bli latteliggjort hvis du trodde at marker kunne falle, ikke sant? Det var ikke lenge før det smalt.

[01:26:10 - 01:26:13] Du stod da på rekordfallet, vil bare si det.

[01:26:13 - 01:26:34] Ja, og da ble du latteliggjort, ikke sant? Det var helt utenkelig, og det var liksom noen av de smarteste folkene man hadde innenfor økonomi og finans i Norge, og så, bang, ikke sant? Så kommer det. Men altså, når du sier spoddi, jeg aner jo ikke at man skulle falle

[01:26:34 - 01:26:35] 25 prosent på en dag.

[01:26:35 - 01:26:41] Du spodder nesten, jeg har sett det under K-Klippe, at du sier at du spår mer eller mindre blackmander.

[01:26:42 - 01:27:00] Jo, men du kan si at jeg kvantifiserer ikke 25 prosent på en dag. Det får noen være grunnsaker på hvor mye aktier man skal spå. Ja, ja, men bare så man ikke gir meg for mye kredd for det. Men det var, etter min omfattning, en stor ubalanse,

[01:27:01 - 01:27:18] som jeg trodde ville bli, at man ville gjennomfrette balansen, og det betød at markene skulle ned. Men det er klart at på den andre siden har du veldig mange som sitter der og er avhengig av å tjene penger, at det går kun en vei, og de vil hate deg for sånn utsagn.

[01:27:19 - 01:27:37] Jeg vet jo også fra det å ha drevet hedgefond i et miljø hvor det også sitter long-only-fond, at sier du det minste negativt om utviklingen i aksjemarkedet, så er det krise. Da er det rett og slett krise. Hos disse her.

[01:27:40 - 01:27:49] Så de miljøene har ingenting, bør aldri sitte sammen, for å si det på den måten. Da kan man ikke være ærlig om ting.

[01:27:49 - 01:28:05] Men når du ser på, igjen tilbake til magefølelsen, for det er veldig interessant, for det minner meg om når jeg snakket med min bestemor som ble 102 år, og høre hun snakke fra et førstepersonsutsiden om sladder på 1920-tallet, det er en helt unik asset.

[01:28:06 - 01:28:22] For hun kunne fortelle om hvordan ting føltes, hvordan det ble mottatt, og de tingene som ikke går an å lese i bok. Det synes jeg var veldig interessant når jeg var 19-21 år og hørte om dette. Nå har vi muligheten, du må ikke ta det som en negativ ting,

[01:28:22 - 01:28:39] men du var jo der når det skjedde. Og jeg var der når finanskrisen skjedde, og jeg husker veldig godt hvordan det føltes i magen. Hvordan ting gikk ut av kontroll så utrolig fort. Og det var så mange ting vi måtte lære så utrolig fort,

[01:28:39 - 01:28:47] og det var et legetimt utfall at ting aldri skulle komme tilbake igjen. Ja, det gikk jo ikke fort.

[01:28:47 - 01:29:03] Greiene var jo at snøballen sto på en måte å bevre i Norge mye lenger enn i andre land. Jeg synes det var ekstremt vanskelig, for jeg hadde vært klar for at ting skulle skje 8 måneder tidligere.

[01:29:03 - 01:29:19] Hva hadde du snakket om i 2007-2008? Det var rett og slett for kreditmarkedet klappet sammen. Vi fulgte det, og det ga ikke mening at aksjemarkedet, som er en mer usikker del av kapitalstrukturen, skulle bare fortsette oppover.

[01:29:20 - 01:29:36] Men det bare fortsatte, og Norge fortsatte, mens andre markeder falt, så fortsatte Norge. Noe lignende fikk du også i 2000-2001. Da var det den samme Donald-analogien, altså løp utenfor stupet.

[01:29:36 - 01:29:52] Det gikk kjempefint, men først når det så ned, så falt det. Akkurat det samme gjentok seg i 2008, og så ble det jo ekstremt brutalt etter hvert som det dro på. Når du sitter med for mye risiko,

[01:29:52 - 01:30:10] og du sitter i markeder som ikke er spesielt likvide, så blir det veldig dramatisk det som skjer. Den der åtte måneders perioden, det var ikke slik at jeg hadde tatt posisjonen på det åtte måneder for tidlig, men jeg så dette begynne å utvikle seg.

[01:30:10 - 01:30:28] Så begynte vi å kjorte aksjer, og kjøpte det av kredit som vi mente hadde falt voldsomt. Men kredit falt videre, og i det tilfellet økte gapet. Det var utrolig tungt,

[01:30:28 - 01:30:47] for da jeg la frem resonemanget mitt for investorene, de som er investorer i fondene, til å begynne med var alle enige om at dette her kunne ikke fortsette. De forsto at når den sikrere delen av kapitalstrukturen faller,

[01:30:47 - 01:31:04] så bør du lytte etter. Her er det noe gærent. Men så går det måned etter måned, og da får du stadig flere telefoner. Jeg ser at vi kunne være flate på måneden,

[01:31:05 - 01:31:21] men de som bare var lang aksje, de steg jo. De hadde oppgang videre. Så ser jeg at det ikke er noen særlig avkastning i år. Nei, vil jeg gjenta synet. De vil da si til meg at de ser at han gjør det veldig bra,

[01:31:21 - 01:31:36] og det fondet gjør det kjempebra. Ja, de er lang aksje, og gapet er blitt enda større. Etter hvert som dette gikk, kan du ha tatt feil av det hele. Da var de ikke enige i sine egne resonemanger lenger heller.

[01:31:37 - 01:31:52] Ja, det er absolutt mulig at jeg tar feil, men det er fundamentalt og matematisk galt også når den sikre delen er i frittfall, og risikodelen fortsetter oppover.

[01:31:53 - 01:32:08] Det har jeg aldri opplevd. Ja, men det kan hende at det har vært sånn for lenge siden. Alt gjør at du begynner å tvile på dine egne resonemanger, og du går hjem og tenker hva er det jeg misser her,

[01:32:08 - 01:32:24] hva er det jeg ikke forstår? Jeg vil også snakke med andre for å få deres syn, som bare satt og kjøpte aksjer, men jeg fikk aldri noen god forklaring på ... Nei, de hadde jo registrert at det falt.

[01:32:24 - 01:32:42] Jeg skjønte ikke det. De drev med aksjer, så de drev ikke å kjøpte kreditobligasjoner. Det var ikke deres område. Jeg vil si at jeg syns det er rart at noen som er sikrer en aksjer i samme selskaper faller. Jeg vet ikke, men jeg drev med aksjer.

[01:32:42 - 01:33:01] Det var liksom det svaret. Jeg syns at den perioden der var ekstremt tung. Og når det da endelig faller, så er det jo sånn at «Å, hadde du ikke shortet mer?» Det var det samme som hadde tenkt seg ut av fondet før,

[01:33:01 - 01:33:17] bare en måned tidligere, fordi du hadde shortet noe. Jeg syns ikke det var enkelt. Men det er krevende å forvalte andre menneskes penger. Og det er krevende å gjøre det i fond,

[01:33:17 - 01:33:34] og spesielt hvis du har månedlig likviditet i fonden, mener du at man kan ta ut pengene på månedlig? Det gjør at selv folk som sier at de er langsiktige, de er ikke langsiktige. Det er også lært. Og de som sier at de tåler masse svingninger, de tåler gjerne en tredjedel av det de sier, og så videre.

[01:33:34 - 01:33:51] Og lærdommen er at det bør man ta høyde for når man starter et fond og driver det. For da hadde jeg ikke erfaring med det. Jeg hadde jo bare hatt en eier tidligere for regenhandel, nemlig den banken du jobbet i.

[01:33:51 - 01:34:07] Og da hadde du en person å forholde deg til, som var din sjef. Og det var mye enklere å forholde seg til en person, fordi enten ble den personen overbevist av argumentene dine, eller så ble den ikke det. Begge deler. Den ene vil du fortsette å holde i posisjonen,

[01:34:07 - 01:34:29] den andre vil du kutte til hvis det var. Men når du har hundrevis, så er det krevende i seg selv. Jeg er jo ikke den eneste prop-traderen som har funnet det svært krevende. Selv en som ble verdenskjent etter 9-11,

[01:34:30 - 01:34:45] Goldman-traderen Christian Siva Jotty, han la ned fondet sitt, jeg tror det var et år etter han hadde startet, og bare orket ikke å få synet,

[01:34:45 - 01:35:02] altså å høre på 300 besseviser hver måned. Så det er krevende. Og det er en lærdom. Det er ikke noe annet. Det er ikke det at de har ikke feil. Det er bare at det er emosjoner som styrer, og det er deres penger,

[01:35:02 - 01:35:17] så de har full rett til å gjøre det de gjør. Men skulle jeg gjort det der igjen, så hadde jeg aldri hatt månedlig likviditet. Ikke i tallene. Vi ble brukt som en minibank når de ikke orket å ta tapene på aksjer,

[01:35:17 - 01:35:34] som da til slutt falt over 60%. Når de ikke orket det, og en eller annen megler bad dem om mer sikkerhet fordi de hadde belånt aksjene, så var det jo innløst i fondsandeler hos oss, heller enn å ta tapet, fordi de orket ikke å ta tap. Så det er mye å lære.

[01:35:34 - 01:35:51] Det er masse å lære av sånt. Det er den erfaringen nå, som når jeg snakker med andre, som du kan på en måte bidra med i forhold til deres tanker, og når de setter opp forvaltning og så videre, som gjør at de slipper å gjøre

[01:35:51 - 01:36:07] samme type erfaring som det jeg gjorde, som har de samme negative opplevelsene, fordi de kan strukturere det på en måte hvor de blir mindre utsatt for akkurat det samme. Men sånn er det. Det er jo klart, det er masse peer pressure,

[01:36:07 - 01:36:22] og du hører jo stadig om hver måned om det fondet som akkurat det måneden er bedre enn deg. La oss si at du var på annen plass, da var ikke det godt nok heller. Du skulle være på første hver måned. Det lar seg jo ikke gjøre heller. Det er bare sånn det er.

[01:36:23 - 01:36:39] Det mest interessante du kan bringe inn til unge folk i finans er jo nettopp hvordan det føltes. Det du beskriver er jo noe man kan ta ut, for det er noe som ikke går an å lese i boken. Hvordan noe føltes.

[01:36:41 - 01:36:57] Men det er en grunn til, for eksempel, hvis du ser på hedgefond, så har de egentlig ganske kort levetid i forhold til andre typer fond. Du må lykkes veldig tidlig,

[01:36:57 - 01:37:13] eller så er det ekstremt vanskelig å tiltrekke deg penger. Hvis du har negativ avkastning år en, da vil alle ønske å vente til de ser dette her snu. Har du da negativ avkastning år to også,

[01:37:13 - 01:37:31] er du nesten å glemme, fordi du faller utenfor. Hvis du da har guttsen til å fortsette, må du kanskje nå holde på i fem år før folk begynner å investere i fondet ditt.

[01:37:31 - 01:37:45] Det er jo tungt, for du har kostnader i mellomtiden. Men det er en grunn til at så mye penger går til ... De som får mest penger for tiden, det er multi-manager i hedgefond.

[01:37:45 - 01:37:59] For å avslutte denne følelsessegmentet, hvis du skal sammenligne 2023 starten på juni, hvordan vil du sammenligne det med året og måned?

[01:38:00 - 01:38:19] Jeg vet ikke. Det er en indifferens til risiko, føler jeg. Men du ser jo at markedet går bra, og du ser at Europa går i resesjon, til tross for at aksjemarkedet er veldig sterkt.

[01:38:19 - 01:38:35] Tyskemarkedet har vært kjempesteikt. Nå går det i resesjon. Du ser at USA ... Arbeidsmarkedstallene ser litt mer soft ut. Det ser ut som det er noen inflexion points, hvertfall ting du bør følge med på her,

[01:38:35 - 01:38:39] som kan gjøre at vi ikke er så langt fra en endring.

[01:38:40 - 01:38:45] Hvordan vil du sammenligne det med året? Er det et umulig spørsmål?

[01:38:45 - 01:39:02] Jeg vil ikke sammenligne det med 2008, for vi vet allerede hva som skjedde i slutten av 2008 og 2009. Men det var også lesse, fær, når det gjaldt risiko. Da var det litt andre ting, som jeg nevnte.

[01:39:03 - 01:39:19] Men da brød ingen seg om risiko. Det var bare å sitte. Hvis det kommer en korreksjon, er det noen få prosent som spiller en rolle. Du visste ikke at den kom på 64 prosent. Hadde noen sagt at markedet skal halvere seg nå, i løpet av noen måneder, hadde folk kastet seg ut.

[01:39:20 - 01:39:36] Jeg vet heller ikke om markeder gjør det. Men jeg synes det er vanskelig, for det er mer å satse på relative plays. Ikke bare fordi den er kommet til nå, den Russel i forhold til S&P 500.

[01:39:37 - 01:39:55] Det er mer relative plays. Kanskje råvarer for andre halvåret. Noen av disse råvarene. Man kan også satse på selskaper innenfor AI, som vi allerede har snakket om. Det er ikke en bredt spekterplay, føler jeg. Man må være flink.

[01:39:56 - 01:40:11] Man må tenke litt. Man kan selvfølgelig investere i indekser, og håpe at indekser justerer seg med tid. Det gjør de jo. Men man trenger diversifisert portefølje. Det er det man trenger.

[01:40:11 - 01:40:18] Man trenger å ha andre ting i porteføljen, enn å være totalt avhengig av at aksjemarkedet stiger videre.

[01:40:19 - 01:40:20] Så du vil ikke svare på det i sammenligning?

[01:40:20 - 01:40:28] Nei, for jeg synes det er vanskelig å sammenligne. Jeg synes det er vanskelig å sammenligne.

[01:40:28 - 01:40:30] Det er ikke noe nytt?

[01:40:31 - 01:40:47] Det er nok ikke det, men jeg må tenke mer på det, for jeg skal finne et år å sammenligne med. Men da har jeg en bias til at vi er i ferd med noe. I det er det en bias, den er ikke bekreftet enda. Jeg har en følelse av, men det er ikke nok med en følelse.

[01:40:47 - 01:40:50] Kjør med stopplås, så kan du være med hvis det fortsetter.

[01:40:52 - 01:40:58] Da tror jeg det er greit å avrunde på den. Vi skulle ta en kort episode, 1,40 min på opptak.

[01:40:59 - 01:41:17] Da får vi sette oss slik at jeg kan snakke litt om hedgefondverdenen, i og med at jeg skal på en konferanse. 21. gang Goldman Sachs arrangerer sitt europeiske hedgefond-symposium.

[01:41:17 - 01:41:35] Det er alltid interessant, og det er veldig mange interessante forvaltere som kommer dit. Blant annet skal jeg møte med noen av de som har, og det har jeg gjort med vilje, de som har hatt et tøft år i år. Folk som jeg vet er flinke, men har likevel hatt et tøft år i år.

[01:41:35 - 01:41:41] Blant annet Pierre Andurand. Ja, kult. Få han som gjest på podcasten. Ja, det kan være interessant.

[01:41:42 - 01:41:47] Du har ikke tøkset så veldig hardt på det, kan du gjøre denne gangen? Så du får noen high-end gjester.

[01:41:48 - 01:42:06] Ja, jeg vil tro at vi kan få Pierre Andurand, men Chris Rokos, som også er en veldig kjent forvaltere, som har hatt et veldig dårlig år hittil i år, er også en av de jeg skal møte med siden av. I tillegg til Boaz Weinstein, men Boaz har et ok år.

[01:42:07 - 01:42:09] Så det blir spennende å se.

[01:42:09 - 01:42:23] Det blir vanskelig å høre. Så blir det neste mandag om hva som er trendene i hedgefondverdenen 2021. Supert, men da er vi tilbake neste mandag i løpet av uka med Patreon hvis vi har noe. Ok. Ha en fin uke. Ha en god tur.

[01:42:24 - 01:42:25] Takk.

[01:42:23 - 01:42:23] Ha en god tur.

[01:42:24 - 01:42:25] Takk.

Powered by Labrador CMS