Episode 5 - Folk handler frykt og grådighet for milliarder

Publisert Sist oppdatert

[00:00 - 00:18] 96.000 kontrakter per dag omsettes det i Vixen. Jeg vet ikke hva det betyr, det hørtes ikke så mye ut. 96.000 kontrakter. Kontrakter per dag, jo det er faktisk. Hvor mye er en kontrakt? Men enda mer interessant er at det er nå 3,7 milliarder dollar i produkter på Vixen.

[00:19 - 00:35] Og, nå som vi er på rekordlave nivåer, så er det også rekordshort. Da gjør vi dette som en sånn intro, sånn spiller før introen. Velkommen til Tid av penger, en podcast med Peter Warren.

[00:35 - 00:51] Jeg er produsent Sverre, og podcasten er laget i samarbeid med IG Markets. IG Markets er en tilbyder av finansprodukter, og du kan trade stort sett hva du vil på jorda. Blant annet Vix, eller Vix relaterte produkter som er dagens tema.

[00:52 - 01:11] Og hvis du ikke vet hva Vix er, så er det volatilitet. Du kan handle risiko i praksis. I forbindelse med denne podcasten, så vil også Peter Warren svare på noen spørsmål som er sendt inn av IG Markets. De samles opp på ig.com skråstrekkno skråstrekk Warren.

[01:11 - 01:28] Og noen av spørsmålene blir også en del av denne podcasten. Vi har fått inn noen spørsmål fra IG-kunder. Dette er et ganske relevant spørsmål til Peter Warren. Ved langsiktig investeringer, der du tenker over ti år, for en ung privatperson som har 200-300 000 kroner å investere for,

[01:28 - 01:46] hvordan vurderingen bør du ta i forhold til å investere i noen annet kjente fond, kontra å investere i for eksempel ti store internasjonale selskaper i forsøk på differensiering? Jeg ville vel ha valgt fond hvis jeg skulle gjort det, hvis med mindre du har lyst til å være veldig aktiv.

[01:46 - 02:03] Men når det er et tiårshorisont eller mer, så tar jeg det slik at jeg vet om du har lyst til å være spesielt aktiv. Så jeg ville heller valgt fond, og hvorfor det er at fond fornyer seg. De fornyer seg i forhold til hvordan markeder utvikler seg,

[02:03 - 02:20] i forhold til at teknologi overtar for tradisjonell industri, slik at du får med det siste, at du får noens vurdering. Alt for ofte har vi sett gamle selskaper, altså selskaper som har vært kjempebra historisk sett,

[02:20 - 02:37] og så plutselig skjer det en annen stor forandring. Det kan være en regulatorisk forandring, det kan være teknologi som vi nevnte, eller noe annet som gjør at de ikke tjener penger mer, og så dør de ut. Så jeg ville valgt fond. Vi har fått ganske mange spørsmål nå, så jeg må egentlig bare velge ut noen.

[02:37 - 02:54] Men et annet spørsmål som er relevant til dette er, du har jo unge nå som ikke er 25, men hvis du hadde et barn på 25 i dag, hvordan råd vil du gi dem i forhold til investering og sparing? Når de er 25 år gamle, så har de jo klart sine egne meninger, så jeg vet ikke i hvilken grad du klarer å gi dem råd.

[02:54 - 03:13] Det tror jeg en 25-åring ber om råd. En 25-åring som ber om råd. Jeg tror, igjen så går det på at man skal spare og man skal ikke være aktiv i det, og da mener jeg en diversifisert portefølje bestående for eksempel av aksjefond og rentefond er helt greit.

[03:13 - 03:35] Og hvis man da i tillegg kan få adgang til noen gode hedgefond, men det er litt vanskelig, det er en stor jobb å gjøre på det, men for enkelhetsskyld vil jeg jo ha aksjefond og rentefond. Hvis den tidshorisonten til vedkommende for eksempel er 20 år, så kan man nok ha en god porsjon aksjer i den,

[03:35 - 04:00] man tror kanskje 60-70-80 prosent aksjer. Er det noen som realistisk sett har 20 år? Folk sier det, men jeg tror ikke de egentlig har det. Min erfaring er at folk har det helt inntil når det skjer, og så blir det en bråkort. Min erfaring er også at folk håndterer omtrent en tredjedel av risikoen, de tror de kan håndtere når solen skinner og alt er bra,

[04:00 - 04:18] for da sier de at 20 prosent fall på porteføljen min, da blir jeg ikke nervøs engang, det går helt fint hvis de gjør det. Min erfaring er at en tredjedel av risikoen faller, så begynner de å tenke seg om, og begynner å ringe og frykten setter inn.

[04:18 - 04:42] Men det er noen som klarer å bare sitte der, rolig i båten og gjøre det de skal, og de gjør det som regel veldig godt over tid. Nå har vi en ganske grei glidende overgang mellom spørsmålet fra en kunde og dagens tema. Det er et tema som du spesifikt vil snakke om lenge og mye, og det er volatilitetsskvisen vi opplever nå,

[04:42 - 05:00] og muligheten for å tjene penger på tredje ting relatert til viksen. Da kan jeg bare si hva jeg ser på skjermen her. Viksen er 10,09 nå. Laveste på 52 uker lå en 9,37. Du kan forklare hva det betyr.

[05:00 - 05:19] Vi er på det laveste nivåene sine, men hva betyr viksen da? For det første, viksen er sikkert ukjent for veldig mange, men det er den reneste muligheten du har til å investere i frykt og grådighet. Det er den reneste formen for det, fordi viksen måler svingninger.

[05:19 - 05:39] Vi har to typer av svingninger i markedet. Viks er en volatilitetsindeks, altså den måler hvor mye markedet svinger. Du har da historisk hvor mye markedet har svingt. Det kaller vi historisk volatilitet. Og så har du hvor mye markedet tror at det vil svinge fremover.

[05:39 - 05:55] Jo større svingninger det er, desto større muligheter er det for gevinst, og desto større muligheter er det for tap. Men det vi har med viksen er at folk ofte ser på viksen og tror at den måler det som foregår akkurat i øyeblikket, men det gjør den ikke.

[05:55 - 06:14] Den måler fremtidig forventning og hvordan tingene henger sammen. Viksen tas fra oppsjonsprising i USA, priserne på aksjeoppsjoner. Der er volatilitet veldig viktig i en oppsjonsprisingsmodell. For desto mer en aksje svinger, desto dyre vil en oppsjon være.

[06:14 - 06:31] Og desto mindre aksjen svinger, desto billigere er oppsjonen. Men viksen? Viksen måler forventningene til alle markedsaktører, den fremtidige forventningene. Hva driver prisen? Driver oppsjonsprisene viksen eller driver viksen viksen?

[06:31 - 06:52] Nå kan du si at oppsjonsprisingen alltid driver spot-viksen. Viksen som du ser på skjermen din vil være drevet av rene oppsjonspriser. Den er derivat av oppsjonspriser, en ren matematisk utregning.

[06:52 - 07:08] Men i de oppsjonsprisene ligger forventning. Du kan si at viksen du nevnte er lav, og viksen i gjennomsnitt i år har ligget på en tredjedel av hva den gjorde i 2008.

[07:08 - 07:29] Nå forventer markedet at svingningene skal være lave. Det er grenser for hvor lavt det kan bli. Med mindre du får et fast kurs i regimen, da trenger du ikke børs, for da stanser alt.

[07:29 - 07:49] Hvis du kjøper en aksje, kan den i teorien stige ubegrenset. Det samme kan viksen, slik at nedsiden på viksen er begrenset. Det vil alltid være noen svingninger i markedet. Nå har vi de laveste svingningene vi har sett på over alle år.

[07:49 - 08:07] Det er fordi sentralbanker er inne og støtter aksjemarkedene med hundrevis av milliarder av dollar hver eneste måned. Hvis vi kan oversette, for viksen måler en prosent. Nå handler det om 10,10 prosent.

[08:07 - 08:25] Kan du sette deg et annet prosent? La oss ta den på 16 prosent, for det er lettere. For å gjøre tallene litt klarere, la oss si 8 prosent. Det vil si at markedet svinger med mindre enn en halv prosent hver dag, hvis den er på 8 prosent.

[08:25 - 08:45] Hvis den er på 16 prosent, vil det si en svingning på 1 prosent hver dag. Det er det som er forventet av markedet. Så andre verdenskrig når man stenger børsene. Du kan si at nå er det ingen frykt, men egentlig er det ikke det. De fleste som selger vikseindeksen vet ikke hva de gjør.

[08:45 - 09:03] Det er rekordstor andel produkter som er laget på denne indeksen. Den er blitt så populær å handle, at det er 3,7 milliarder dollar forbundet i produkter som handler viksen.

[09:04 - 09:29] Folk handler frykt og grådighet for 3,7 milliarder dollar, men de aller fleste er short. De tror på nedgang, eller de er posisjonert for nedgang, men mange vet ikke engang om det. Mange har kjøpt produkter som de ikke forstår er short, og de de har kjøpt produkten av hedger seg med å selge viksen.

[09:57 - 10:20] Det som skjer i dag er at avkastningen fra renteinstrumenter er veldig lav. Bankrentene er kjempelav, så hvis du har penger i banken får du ikke noe ut av det. Hvis du kjøper statsobligasjoner får du veldig lite ut av det. Tror det eller nei, på samme måte som du nevnte med AIG og CDS-er, har de funnet ut at hvis jeg selger litt viks på toppen,

[10:20 - 10:37] så kanskje jeg får litt høyere avkastning. Det var 0,5% da det kom. Det er ikke rarere avkastninger du får, men nedsiden din hvis dette går gærent, hvis det kommer et sjokk til systemet, hvis noe skulle skje der ute som gjør at finansmarkedet begynner å svinge mer,

[10:37 - 10:53] så raser dette her gårde. Vi hadde en sending hvor vi snakket om viks tidligere i år, og jeg tror det var bare dager etter så gikk viksindeksen opp 45% på en dag. Det er artig at du sier det, for det var den dagen du hadde skrevet en blogg og skulle publisere den,

[10:53 - 11:11] som folk som følger bloggen din. 17. mai tror jeg det var. Ja, 17. mai. Jeg har skrevet den 16. Vi har en Facebook-gruppe til podcasten, så hvis du har lyst til å gjøre den, det er ganske få der ennå, men vi deler litt informasjon om episoder, hva vi skal snakke om og sånne ting.

[11:11 - 11:28] I dag heter Facebook-gruppen «Tid er penger», så du bare søker på det. En av de tingene jeg delte i dag var, jeg tok bare på «You are fine», så jeg bare dro hele skalaen, hele viksindeksen bak til før 90-tallet, eller første januar 1990, tror jeg.

[11:30 - 11:50] Det du ser er at du har komprimerendes perioder, og så har du eksploderendes blowout, som da kommer «more or less» hvert 10 år. Det er 10 år siden sist. Det er jo veldig mange som har, det som er problemet er det samme som vi ser i aksjemarkedet.

[11:50 - 12:10] Folk selger når det er billig, og så kjøper de når det er dyrt. Det samme gjør de i viksen. I forrige uke var det vi kaller «ikke profesjonelle investorer», det som ofte kalles turister i volatilitetsmarkedet, de shortet viksen for 98 millioner dollar til.

[12:11 - 12:29] 98 millioner dollar til er de nå short viksen på dette nivået. Dette er folk som jeg vil påstå har veldig liten peiling på hva de driver med. De bare håper å få litt mer avkastning. Så du kan si at det er, de kalles voldturister i markedet.

[12:29 - 12:45] Er det dem som kommer inn via ETF da? Ja, mange av dem kommer inn via ETF, men når vi er inne på dette med ETF'er, hvis du hadde turt å selge viksen når den var dyr, nemlig i mars 2009,

[12:45 - 13:01] og hadde gjort det gjennom en ETF, så hadde du tjent 4364 prosent på den nedgangen. På hvor lang periode? Frem til nå. Fortsatt? Ja, altså fra der hvor viksen lå til der den er nå, vil du ha tjent 4.000.

[13:01 - 13:18] Med time decayen også? Ja, for den går i din favor. 4.364 prosent. Så du kan si at folk har kjøpt aksjer og har klart å få 150 prosent oppgang på aksjene mine. Det er derfor jeg sier her handler du frykt og grådighet direkte.

[13:18 - 13:36] Så nesten 4.400 prosent vil du ha tjent hvis du hadde gjort dette, hvis du hadde bare turt å selge når det var dyrt. 9. mars. 9. mars i 2009. Så du kan si at da var frykten sånn at alle skulle kjøpe det, for da var alle livredde for fremtiden til tross for at viksen var rekordhøy.

[13:36 - 13:53] Så skulle alle gjøre det motsatte. Så i dag er den rekordlav og alle skal selge. Så du kan si at det er ikke det jeg har sagt at hvis du går og kjøper den nå at du får en fantastisk avkastning, men du burde i hvert fall betenke deg om å selge den. Det mener jeg.

[13:54 - 14:11] Men det er jo også, jeg sitter fortsatt på vikssiden og bare ser bevegelsene og ser om den bikker under tid. Og på toppen av den siden jeg sitter og ser på nå så står det «Voted for Trump? Spørsmålstegn. How do you think he's doing?». Så jeg kan sette dem to ved siden av hverandre.

[14:11 - 14:27] Basically, det kan være atomkrig når som helst. Det er en risiko for det. Det kan være helt, det kommer helt nye ting hver dag. Det er ingenting i aksjemarkedet eller obligasjonsmarkedet på, eller kanskje mer i obligasjonene, men i hvert fall ingenting i aksjemarkedet

[14:27 - 14:44] på at det er nok av risiko å spørre. Nei, det er jo ingen frykt der. Men du kan si at hadde det vært noe frykt der så hadde det ikke vært så billig heller. Men når du sier aksjemarkedet så snakker vi nå om de store amerikanske selskapene som viksen er gjelder, ikke sant? S&P 500-selskapene.

[14:44 - 15:03] Men i Nasdaq, som er teknologien, hvor de har akkurat hatt en korreksjon. Der gikk volatiliteten på Nasdaq-oppsjoner til det høyeste nivået. På bare to dager gikk den til det høyeste nivået. Hva heter det produkten? Her hadde man handlet direkte oppsjoner på selve Nasdaq-indeksen.

[15:03 - 15:19] Da gikk putt-oppsjoner på Nasdaq-indeksen til det høyeste nivået man hadde sett siden Lehman Brothers gikk konkurs. Det tok to dager. Så du kan si at du kan tjene fryktelig mye på kort. Seriøst? Jeg har ikke hørt om det. Det finnes et produkt som heter VXN.

[15:19 - 15:36] Kan jeg stemme? Ja, du har utalle produkter på volatiliteten. Men det er jo for proffer som regel. Det er jo litt vanskelig produkter å få tak i for vanlige. Du kan kjøpe det gjennom ETF-er og alt mulig.

[15:36 - 15:56] Men vår sponsor har jo et produkt. Ja, poenget er at ... IG Markets har jo et volatilitetsindeks. Du betaler mer for det, men du får access til det her. Hvis ting skulle blåse ut, kan du doble pengene. Du kan si at det er en større sjans for at du dobler pengene enn halverer dem.

[15:56 - 16:13] Hvis du ser på fordelingen og hva mulig utfall er. Men det investorer må gjøre, og det gjelder uansett om du kjøper en aksje eller hva, er at du må sette deg inn i det du investerer i og forstå det.

[16:13 - 16:30] Hva er det viksen gjør? Det er den enkleste måten. Folk mener jo at ... Ta tekniske analytikere som sier at de tolker frykt og grådighet. De er eksperter på det. Da burde viksen handlet. Ikke nødvendigvis aksjemarkedet, men viksen.

[16:30 - 16:48] For det er den reneste formen for å handle frykt og grådighet. Hvordan gjør man det? Hvordan handler man fysisk og fremfor? Det er ikke så langt fram. Hvis du kjøper et ETF, for eksempel ...

[16:48 - 17:08] Det er et børsnotert fond. Da kjøper du den bare. Hvis du har tilgang til en handelsplattform for aksjer, og den er ikke veldig snev, for eksempel å bare tilbyre Oslo Børs produkter, så vil du sannsynligvis få tilgang til det.

[17:08 - 17:26] Da har du disse CFD-kontraktene. Du har future market, som er det underliggende markedet. Det er ... Det er proffmarkedet, future market. Da må du åpne en futureskonto og ha en clearingkonto et sted for å kunne handle det.

[17:26 - 17:42] Går du long short som du gjør med en aksjevervaluta? Ja, på akkurat samme måte. Du handler det på helt samme måte. Du har snakket om andre måter du vil trede på. Jeg handler alt fra kurven på ...

[17:42 - 18:03] Jeg handler for eksempel front-måned til vikst, som er den viksten som forfaller nærmest, i forhold til den som forfaller om seks måneder. Jeg handler forholdene mellom de. Det kan være at jeg handler forholdene mellom vikst og V-stokk, som er den tilsvarende indeksen på den europese aksjeindeksen.

[18:03 - 18:19] Det er mange ting du kan gjøre. Du kan være så sofistikert du vil, eller du kan være så enkel du vil. Men treder du det selv nå i dag? Tar du noen posisjoner som er annerledes enn intradag? Nei, jeg gjør stort sett intradag-ting.

[18:19 - 18:35] Men blir du ikke lokket når du ser det her, og du bryr deg mye om det? Jo, jeg interesserer meg veldig for det. Det har litt med hvor fokus jeg er, og akkurat hva jeg holder på med om dagen. Så hvis du skal ha posisjoner over tid, så må du ha tid til å følge med over tid.

[18:35 - 18:53] Spesielt dette, for du forfaller jo med tid. Ja, og den er veldig volatil. Dette rører seg ordentlig. Det rører seg mye mer enn aksjer. Du kan ha 4-10 prosent svingninger i viksten på en dag.

[18:53 - 19:09] Så her bør du virkelig følge med. Men det du vil se er de dager hvor alt er rødt, så ser du at viksten kan være opp 10-15 prosent. Eller 45 prosent. Ja, eller 45 prosent hvis det er en stor bevegelse,

[19:09 - 19:26] og frykten setter inn. Men det skal ikke mer til at du får en eller annen ordentlig dårlig nyhet der ute. Ikke spør meg hva den er, for hadde jeg visst det, så hadde vi allerede planlagt for det. Men at det kommer noe helt noe, og så drar dette her. Kan du tro som et kornebøy til ryggen?

[19:26 - 19:42] Det er nok en eller annen hendelse der ute som kommer til å vri dette over. Et eller annet som vi har mer eller mindre oversett noen ganger. Så er det som et tankskip.

[19:42 - 19:58] Finanskrisen var som et tankskip. Det var ikke noe som skjedde over natt. Limen kom inn i dette, men det var ikke noe som skjedde over natt. Kreditmarkedet signaliserte at noe var galt i 8 måneder. Mens aksjemarkedet var i full festhus, brød seg kom det.

[19:58 - 20:14] Men du kan si at kreditmarkedet hadde signalisert at det var såpass lenge. Du har obligasjoner og du har aksjer i de samme selskapene. Obligasjoner skal presumtivt være tryggere, for det er et gjeldsinstrument.

[20:14 - 20:32] I kapitalstrukturen til et selskap er obligasjoner sikrere enn aksjer. Vi ser at obligasjonsmarkedet begynner å falle. Vi ser at kursene begynner å rulle over. Samtidig fortsetter aksjemarkedet å gå opp som om-

[20:32 - 20:48] den mer risikable delen av markedet fortsetter å stige. Mens den forsiktige delen av markedet sier at noe er galt. Når noe går så lenge... Vi så dette skje tidlig og begynte å interessere oss for det.

[20:48 - 21:07] Jeg skrev om det. Når dette skjer over lang tid vil alltid noen rasjonalisere. Det er sikkert noe. Denne gangen er det annerledes. Til slutt tror markedet at denne gangen er det annerledes. Heltid ikke var det. Det er jo den tegnseriefiguren som løper ut for stupet.

[21:07 - 21:27] Roadrunner. Det går kjempebra så lenge jeg ikke ser ned. Plutselig ser du ned og så er det frittfall. Så hva er det som vil sette oss i gang neste gang? Det vil jo komme en neste gang en eller annen gang. Vi vet bare ikke når det er. Men poenget er at hvis du har short viks på det tidspunktet,

[21:27 - 21:44] hvis du sitter der og er såkalt voldtelitetsturist i viksen, du vet egentlig ikke at du er short, du bare vet at du har en eller annen posisjon der, og meglene din har ikke helt fortalt deg hva det er, men du har tjent litt penger på det til nå, så kommer du til å våkne med et smell.

[21:44 - 22:00] Eller ikke det helt tatt. Det tar avhengig av hvor stor posisjonen din var. Det er et sånn tricky tema det her, for det er så utrolig attraktivt for en pessimist å snakke om viksen. Men viksen kan brukes på begge måter.

[22:00 - 22:17] Hvis jeg bare tar time decayen som folk ikke vant av, hvordan funker det i praksis i over et år? Det kommer an på hvor bratt kurven er. Det du ser er at det fleste handler viks for nærmeste levering.

[22:17 - 22:34] Der omsettes det. De aller fleste kontraktene er superlikvid. Akkurat som oljekontrakter. Olje for leveringen i de nærmeste månedene er mye mer likvid enn olje for levering om tre år. Sånn er det i viksen også. Få bryr seg om hva som foregår der bak.

[22:34 - 22:52] Lenger ut på kurven er det ingen som tør å selge, fordi folk spekulerer på at det ikke skal skje noe. Det er ti dager igjen til forfall i viksen. Jeg tar sjansen på å shorten, for det skjer sikkert ikke noe på ti dager. Så har de ti dagene gått, så shorter man neste, og så håper man, og så tar man gjerne en litt større posisjon, for dette går jo så bra.

[22:52 - 23:08] Helt inntil det. Da inverterer den, da er det den måneden som er kortest til forfall, den stiger mest. Jeg kan fortelle deg hvordan kurven er, nå vet du hvordan den er, så tyrka. Hva tenker du på?

[23:08 - 23:27] Den varierer fra dag til dag, men den er jo bratt oppover, altså lenger ut og går i tid. Levering august 12, september 13, oktober 14, november nesten 15. Flater litt ut, og så januar, februar, 16. Men det er fortsatt relativt, absolutt det lave priser.

[23:27 - 23:47] Uansett er det lave priser, men der du får best bang for jor bak, er jo i frontmåten hvis du skal være lang. Men da er jo timing veldig viktig. For hvis din kontrakt, altså la oss si at du kjøper en viks på 12 i dag, og så forfaller den på 10, da har du tapt to voldpunkter nedi der,

[23:47 - 24:05] og neste kontrakt er kanskje på 12 igjen, skal du da kjøpe den, og hvis ingenting skjer så ruller den ned kurven, som det heter. Så du må være litt opps på det, og tenke hvor du skal være. Hvis du selv mener at du er god til å tolke marked og frykt og grådighet i markedet,

[24:05 - 24:22] så burde du være i fronten, for da får du mest ut av det. Hvis du mener at du ikke er så god til det, så burde du i hvert fall en ting, hvis du mener at du ønsker ikke å være short, da må du i hvert fall passe på produkter du kjøper, at de ikke på noen som helst måte er short voldtalitet.

[24:22 - 24:39] Da bør du ikke være det, for da går det gærent. Veldig mange produkter som selges til investorer i dag, inneholder opsjoner hvor investorene faktisk er short voldtalitet. Det er ikke spesielt gunstig nå som opsjoner er historisk billige. Så man bør passe seg litt på det.

[24:39 - 24:58] Jeg får tilsend fra investorer hele tiden, som sier at de ikke skjønner helt dette produktet, de har blitt anbefalt av den og den, kan du fortelle meg hva dette går ut på? Så ser du på den, og så er det kanskje nettopp en short voldtalitetssak. Det ser veldig bra ut.

[24:58 - 25:19] Det folk gjør er at du får en garantert rente i en periode, som virker attraktivt, den er bedre enn bankrenten, du får 5% i året. Men hvis aksjekursene faller, så får du for eksempel kjøpt aksjer 10%,

[25:19 - 25:35] hvis de faller, så får du de 10% under der de er i dag. Da har du akkurat solgt en puttopsjon. Du er nødt til å ta imot de aksjene, det virker veldig gunstig å kjøpe aksjer 10% lavere enn de er i dag,

[25:35 - 25:51] men det er kanskje ikke så gunstig dersom aksjemarkedet faller 50%. Sånn som det gjorde i 2008 og sånn som det gjorde i 2003. Da er det ikke fullt så gunstig, da sitter du pluss og pluss hjemme med kjempedyre aksjer. Sånne produkter gir folk å kjøpe i dag.

[25:52 - 26:11] Det er ikke min jobb å si til noen at dette skal du ikke gjøre, men når noen spør meg så sier jeg at dette er det du gjør, er det det du er egentlig interessert i å gjøre? Så kommer svaret ofte at jeg skjønte ikke at jeg hadde den risikoen hvis det gikk hærnt. Det virket så bra at jeg kunne få 5% fordi det er så latt i rentemarkedet.

[26:11 - 26:30] Jeg snakket med en forvaltningskompis av meg her en dag, og han bare helt kasualt sa at, for vi snakket om et produkt som han hadde normalt investeret, ikke så mye utenfor egenbedrift, men så sa han at det er utrolig lite penger å tjene,

[26:30 - 26:49] det er ingen plasser vi kan tjene penger. Det er virkelig et problem. Du kan pushes inn i helt obskure, rare veier. Sånn som resort volatilitet som for meg virker veldig sketchy. Gjør for all det der en del det når volatiliteten er høy,

[26:49 - 27:06] men nå som den er rekordlav, en tredjedel av hva den gjorde i gjennomsnitt gjennom 2008, er du da sikker på at det er tidspunktet ditt for å gjøre det, eller skal du vente til at volatiliteten dobler seg fra dette nivået?

[27:06 - 27:23] Det er ikke sikkert det er en god idé på det tidspunktet, men i det minste får du i hvert fall bedre betalt. Hvis vi går tilbake til spørsmålet, kan du avslutte med starten? Spørsmålet fra han som skal investere på 20-årsperspektiv, eller 10-årsperspektiv. Å være lång aksje gjennom fond,

[27:23 - 27:40] og være lang volatilitet, i det korte bildet. Du kan si at det som er i dag, det er at du kan kjøpe deg, du kan kjøpe deg, siden opsjonene er billige,

[27:40 - 27:56] så kan du kjøpe deg nedsidebeskyttelser. Du kan for eksempel kjøpe oppsjonskombinasjoner, som for eksempel hvor du tjener, alle sier at børsen skal gå 20% hvert eneste år, nå har den vel gått 1% eller 2% i år hittil,

[27:56 - 28:13] eller noe sånt, mindre enn 2% tror jeg, eller ca. 2% da. Men poenget er at du kan for eksempel kjøpe deg for eksempel 20% oppside, altså hvor du har glede av at hvis børsen stiger 20%, så kan du si at over 20% er ikke så interessert i året,

[28:13 - 28:29] jeg tror ikke det går over der, og dermed får du en oppsjonskombinasjon som gjør at hvis børsen i stedet skulle falle, så taper du relativt lite. Akkurat, ok, 2% i år. Så det er mange sånne muligheter,

[28:29 - 28:46] og de profesjonelle investorene, de driver nå å kjøpe, det er mye billigere i Asia, i japanske marked, å kjøpe seg beskyttelse, det er der de er, de kjøper 5 års beskyttelse der, og så selger de faktisk viksen mot det. Men det er fordi de får enda billigere beskyttelse i disse markedene,

[28:46 - 29:04] og så gjør de hva vi kaller korrelasjonsplays, altså de sier at hvis markedene faller sammen, så faller alle markeder sammen, og da eier de den billigste volatiliteten uansett. Så det er mange sofistikerte ting du kan gjøre der ute, og den synes jeg faktisk er interessant, for det er der noen av investeringsbankene setter opp

[29:04 - 29:22] hele traden for deg hvis du vil ha den. Til hvor mye? Nei, altså du kan si at de tar seg selvfølgelig betalt for det, men hvis du er i det profesjonelle markedet, så er det et broker-marked for dette, så du kan spørre bankene om å konkurrere på priser, ikke sånn at det er bare megleren din som gir deg et produkt,

[29:22 - 29:39] men dette er så generisk, at du kan gå i broker-markedet og si du kan du hente meg pris på denne kombinasjonen, og da konkurrerer bankene, altså investeringsbankene, om å være market-maker, og da tar du den beste prisen. Avslutningsvis, hvor sikker er du på at

[29:39 - 29:57] volatiliteten kommer til å stige nå, med tanke på din bakgrunn som oppsjons-market-maker? Jeg er aldri sikker på det, men du kan si at med min bakgrunn, både som oppsjons-market-maker og å ha drevet de markene i over 30 år,

[29:57 - 30:13] så er det liksom sånn, vil jeg være short-volatilitet her? Nei, jeg vil eie den. Jeg vil eie volatilitet på dette nivået, jeg vil ha muligheten til å tjene penger hvis svingningene blir større. Det vil være en del av porteføljen min. Hvor stor del?

[30:13 - 30:30] Det kommer an på hvordan jeg gjør den. Jeg kan gjøre den på en måte hvor det du er inne på, den tidsverdiforfallet time decay, blir redusert, og jeg vil nok gjøre det. Men jeg vil ta posisjoneringen min, hvis jeg skulle være i lang aksjemarked,

[30:30 - 30:46] hvis jeg tror på at aksjene stiger, så vil jeg rett og slett bruke det at oppsjoner er så billige til å kjøpe meg aksjer gjennom oppsjoner, heller enn å gjøre det ved å eie fysisk aksje. La oss si at du eier aksjen gjennom oppsjoner,

[30:46 - 31:02] og oppsjonen koster deg 5% av aksjen, bare for å si det. Da tjener jeg ikke de første 5%, men hvis jeg kjøpte aksjer så håper jeg antageligvis at det skal stige mye mer. Men maksimaltapet mitt er 5%.

[31:02 - 31:19] Hvis aksjen faller, så er maksimaltapet det jeg har gitt for oppsjonen, og det vil si at jeg trenger ikke å være urolig når jeg drar nå på sommerferie, så trenger jeg ikke å være urolig for nyheter, jeg trenger liksom ikke å frykte noe som helst, at noe skjer over en weekend, et valg, et attentat, en terrorhandling, hva som helst.

[31:19 - 31:37] Jeg trenger ikke å bry meg om det, for maksimaltapet mitt er de 5%, og når oppsjonene er så billige som de er i dag, så vil jeg eide dem. Det er litt som å få brandforsikring på husstreet

[31:37 - 31:56] mens det er en pyroman i nabolaget. Og du får den billig. Takk skal du ha. Med avslutning så sitter jeg her med Erik Hansen fra IG Markets. Traders lever egentlig på volatilitet, så å envise oppgangsfaser med låg volatilitet

[31:56 - 32:14] erbjuder egentlig ikke så mange møyligheter, men når marknaden faller kraftig, da blir jo volatiliteten betydelig mye høyere, hvilket gjør at traders som er litt mer kortsiktige og snabbfotere kan utnytte disse tilfellene.

[32:18 - 32:37] Gjør den det bedre eller verre? Under krisen, ellers? Det man kan se over lag er at aktiviteten øker markant under nedgangsfaser. Du sier det fra kundene dine? Ja, absolutt. Det kan man også se i meklerestatistik som publiseres,

[32:37 - 32:56] der man ser antall affærer fra meklere. De bruker å øke under nedgangsfaser. Det man kan konstatere, og man ser enbart utenfor historien, er at under nedgangsfaser øker jo volatiliteten, hvilket gjør at det skaper bedre og flere møyligheter for traders.

[32:56 - 33:12] Men det er også svårere å handle når det er høy volatilitet enn når det er litt legger volatilitet. Det er både og der. Det er svårere, men det erbjuder også større møyligheter. Hvordan tar man mark i det?

[33:12 - 33:30] Ja, hvordan tar man mark i det? Det er kanskje et teits spørsmål, men det er det jeg har lurer på når det begynner å falle. Det finnes masse ulike verktyg som man kan anvende seg av. De fleste traders har jo en teknisk approach når de handler.

[33:30 - 33:49] Fundamental analys, hitte billigere boliger og så videre, fungerer bedre på lenge sikt. Men på kortere sikt blir det mer teknisk. For å forsøke å time en topp til eksempel, kan man anvende seg av Elliot Wave. Å identifiere den når man er i en femte avslutende eurofri våg,

[33:49 - 34:06] når optimism er veldig høy, det bruker å være et tekken på at marknaden skal toppe. Hjelper dere kunderne å finne sånn nivå? Det finnes system, og jeg hjelper mine kunder på det settet jeg kan, med min analys.

[34:06 - 34:24] Man kan også kjenne på divergenser. Ennfors en marknad trender sterkt oppåt, kan man kjenne på momentum i trenden. Ser man at momentum bør falle, indikerer det at hastigheten i styrka i trenden blir avtatt.

[34:24 - 34:43] Det er en liten varningssignal til at det skal toppe. Et annet sett å hitte en topp, er å kjenne på bredden i oppgången. Ta USA-børsene som eksempel, kan man kjenne på hvor mange aktier som noteres

[34:43 - 35:04] over 200-dagers glidende medverde, eller hvor mange aktier som er med og deltar i oppgången. Om det er færre og færre aktier som er med og deltar i oppgången, og det er bare et fåtal aktier som rører marknaden oppåt, da er det et tydelig svageste tekken. Jeg husker den store finanskrisen i 2008.

[35:05 - 35:25] En ting jeg husker, var at jeg ble helt satt ut av det som observatør. Jeg tappte ingen penger der, men du følte at verdene skulle gå under. Mindre grad i 2011, men der også. Du har ganske store kunder som du har direkte kontakt med.

[35:25 - 35:41] Hvordan går man fram for å fjerne følelsen fra traden? Det er et bra spørsmål. Det er helt omøyelig å gjøre, vi mennesker alle sammen. Det endre settet å eliminere kjenslene er å kjøre mekaniske,

[35:41 - 35:59] algoritmiske system. Men handler man diskusjonært, som de fleste gjør, så er det uundviklingen at man påverkes av kjenslene. Men at folk burde handle maskinelt, automatisk? Jeg synes det er en kombinasjon.

[35:59 - 36:17] Man må lære å kjenne seg selv, hvilke styrker og svagheter man har. Det er svårt å svare på, det er veldig individuelt. Visse personer er bra på å trade manuelt, diskusjonært. Visse traders borde kjøre mer mekanisk.

[36:17 - 36:33] Men vi så tydeligvis på finanskrisen. Vi fikk den starke nedgången kraftig. Under slutet av nedgångsfasen så vi at marknaden begynte å konsolidere,

[36:33 - 36:53] røre seg sidledes. Det er et tydelig tekken på at kjøpere og selgere begynner å komme i balans. Når vi bryter opp fra bottenfasen, konsolideringen... Menemars, totis, ni. Når vi bryter opp der, får vi en ordentlig kjøpsignal.

[36:53 - 37:10] Det så vi samme sak der etter it-krasjene. Peter sier at du kan ha prisbok, attraktivt priser i årevis før det snur. Hvor lenge klarer du å holde ut, så bruker et parameter.

[37:10 - 37:28] Det er kanskje ikke så smart. Veldig mange bruker prisbok. Men det du ser er at mange ledde i denne analysen. Visst er det så. Det gjelder at man lærer seg kjenne marknaden.

[37:28 - 37:46] Man lærer hitte mønster som man har vært med om tidligere. Man lærer seg hvor aktørene agerer. Mange kjøper på fløden. Nå med ETF'er er det vanlig å kjøpe på ETF-fløden.

[37:46 - 38:04] Du sier fløden, men du mener flow. Du kan også kjenne på hvordan hedgefonder posisjonerer seg. Du kan få statistikk fra CFTC. Det vi så her til eksempel, da oljen brøt ned fra konsolidering for noen vekker siden,

[38:04 - 38:21] det var i februar-mars 2017, innenfor utbrottet så vi at hedgefonder lå ekstremt posisjoneret for en oppgång. Det var veldig mange som trodde på en oppgång i priset. Da vi fikk utbrottet nedåt,

[38:21 - 38:39] var det veldig mange i marknaden som hamna snett. Det var mange stopplosser som ryker. Det ble mye emosjonalitet og psykologiske aspekter som spille inn der. Det gjorde at oljepriset fortsatte å falle veldig kraftig. Så var det hedgefond skylda igjen. Alt er hedgefondens feil.

[38:40 - 38:57] Apropos hedgefond som posisjonerer seg feil, hvordan tabba gjør folk? Hva er de store tabban man gjør for eksempel før, under eller etter en krise? Apropos hedgefonder, bare noe jeg vil tillegge.

[38:57 - 39:17] Det er jette interessant å kjenne på fra et kontrarian perspektiv. Når hedgefonder ligger ekstremt posisjoneret for en oppgång, eller ekstremt posisjoneret for en nedgång, da skal man dra ørene å seg litt og kjenne at de har gått for langt ut.

[39:17 - 39:33] Nå sitter alle i samme båt. Da tar man posisjonen til andre holdet. Det ser vi til eksempel i kakeoppriset. Kakeoppriset har fallet de seneste årene veldig mye. Nå ligger hedgefonderne ekstremt kort.

[39:33 - 39:51] Da er det stor risiko for en kort skvise. De bør stenge, og da kan priset stige veldig kraftig. Vi tar dette opp en stund før den publiseres. Dette er i dag slutten av mars 2017. Når denne blir publisert, vet vi om det er spådommen.

[39:51 - 40:10] Det er en veldig interessant posisjonering. Poenget med et hedgefond er at det er et enkelt syn. Men hvis alle har samme syn, og alle gjør store trader, kan du få en skvise. Det er en bra måte å unngå å følge de smarte pengene.

[40:10 - 40:26] Det er apropos din inisiale fråde om hvordan man timer marknaden. Man kan kjenne på teknisk analys, det vil si pris-price action. Man kan også kjenne på flows. Hedgefonder og ETF.

[40:26 - 40:43] Hvordan tabbar du folk? Ser du noen åpenbare tabber, uten å vise en analyse? De tabbar jeg ser daglig er at folk tar for stor size.

[40:43 - 41:02] Tar for store posisjoner. Hvilke eksempler kan du gi på størrelse som er for stor? Kjøper du et Germany 30-kontrakt, tyske børsen DAX, kjøper du et kontrakt, det underliggende verdet på 300 000,-

[41:02 - 41:21] for å kjøpe det kontraktet reserverer vi en margin på 0,5%. Det er 1 500,- og det er det eneste du bør på kontot.

[41:21 - 41:41] Du kan ta en ekstremt stor posisjon, om du bare har 5 000,- på kontot. Det skal du ikke gjøre, men du kan gjøre det. Det er enkelt å ta for store posisjoner. Mitt tips er å ta mindre size, lengre avstånd til stopplosser,-

[41:41 - 41:58] og ha mer penger på kontot. Så kan du være med på opp- og nedsiden når marknaden rør seg. Så jeg synes det blir utstoppet hele tiden. Så det er litt sånn, gjør det du... Fordi noe er tilgjengelig, burde du ikke gjøre det.

[41:58 - 42:14] Og giring kan være magisk, men det kan også være forferdelig. Det er vel nettopp årsaken til at mange folk har tatt penger på CFDA,- er at de bare ikke tenker. Jeg synes det alltid var et fantastisk instrument,-

[42:14 - 42:30] og veldig mange aktører på markedet behandler det helt feil. De behandler det som et bett, en svært bett. Da kan du ta på alt, og det er flere selskaper som ikke klose deg- når du har gått i null. Da er det veldig negativt.

[42:30 - 42:47] Så det må også ha... Det er først en metodesstrategi som har edge,- så må det også ha en riskhantering eller manøvreringsvent. Sen må du ha litt innblikk i de psykologiske og mentale faggrupperne.

[42:47 - 43:04] Sen skal du ha en handlingsplan som knytter ihop det her,- så du kan skrive ned på et papper hvilke marknader du skal handle,- hvor stor risk du skal ta. Skal du handle både kort og langt, og så videre. Så du har dine regler, og så forsøker du hele tiden å se til- at du følger dine regler.

[43:05 - 43:10] Takk til Erik Hansen fra IG Markets. Takk.

Powered by Labrador CMS