Luftspeiling

Publisert

Investeringsbanken Goldman Sachs meldte sist uke at "top of book" likviditeten i S&P 500 futures nå hadde bedret seg.

"Top of book" er regnet som et viktig mål ettersom dette representerer antall kontrakter som ligger på beste kjøper og selger i ordreboken. Sagt på en annen måte, skal dette være representativt for hvor stort volum (eller verdi) man kan kjøpe eller selge uten å flytte kursen.

Dybden i ordreboken er opplagt av stor betydning for institusjoner, ettersom jo større disse er, desto større "slippage" (negativt avvik fra markedskursen som vises) må de påregne.

I gjennomsnitt befant det seg i fjor et antall kontrakter som representerte rundt $6 millioner på beste kjøper- og selgerkurs i S&P 500 futuren. Antallet varierte imidlertid voldsomt. På dager hvor volatiliteten var høy kunne denne halveres, mens den kunne mer enn dobles dersom markedet lå i ro.

For mindre enn 1 uke siden (11. mai) registrerte Goldman at top of book var oppe i $22 millioner. Dette er i seg selv oppmuntrende (volumet var riktignok nesten dobbelt så høyt i 2021 - $40 millioner), men vi sitter med egne observasjoner som tilsier at økningen i likviditet ikke er reell.

Dette kan vi måle ved å se på hvor mange kontrakter av en enkelt ordre som utføres samtidig.

Her finner vi at det oftest er kun én kontrakt som handles av gangen. High Frequency Traderen (HFT) eller bot'en som selger til- eller kjøper, handler kun én kontrakt av gangen. Deretter sjekker den andre parametre (ordreboken, aktiva som korrelerer etc etc etc) før den handler nye én kontrakt av ordren.

Har man en ordre på 50 kontrakter liggende på en kurs og denne blir fylt, kan man (om man har adgang til en "time and sales ticker") observere at denne ordren som regel ble utført i like mange separate handler som det finnes kontrakter i den. De fleste kun med millisekunders mellomrom, andre med flere sekunders mellomrom.

Motparten (HFT programvaren) fortsetter kun å fylle ordren din så lenge den liker det den ser i ordreboken og/eller den lykkes i å tjene på hver eneste kontrakt den handler.

Vår oppfatning er derfor at økningen i volum på top of book kun er en funksjon av lavere generell volatilitet og stadig raskere maskiner. Den bedrede likviditeten er ikke noe annet enn en luftspeiling. Når du forsøker å ta på den er den borte.

Powered by Labrador CMS