Finanstilsynet mener DNB er så viktig at det kreves mer cash som buffer

Publisert Sist oppdatert

I et brev sendt fra Finanstilsynet til Finansdepartementet foreslår tilsynet at DNBs bufferkrav heves med 2%, mens Kommunalbanken AS, Sparebank 1 SR-bank og Nordea Eiendomskreditt AS heves med 1%.

Basert på kriteriene i CRR/CRD IV-forskriften, tilrår Finanstilsynet at DNB Bank ASA, Kommunalbanken AS og Nordea Eiendomskreditt AS anses som systemviktige foretak.

Finanstilsynet tilrår at DNB Bank ASA skal ha et særskilt bufferkrav på 2 prosent, og at Kommunalbanken AS, Nordea Eiendomskreditt AS og Sparebank 1 SR-bank skal ha et særskilt bufferkrav på 1 prosent.

Powered by Labrador CMS