Swedbank

Om Swedbank: Swedbank Norge ble opprinnelig etablert i Norge som det betydningsfulle meglerhuset First Securities i 1999. Etter en investering i First i 2002 og senere et oppkjøp i 2010, endret selskapet navn til Swedbank First Secrities og senere bare Swedbank Norge. Swedbank, som har filialer i totalt 10 land, er i Norge en ren […]

Sparebank 1 Markets AS

Den moderne versjonen av Sparebank 1 Markets ble stiftet som et forsøk på å forene titalls lokale meglerforetakene i Sparebank 1 Gruppen. Det så dagens lys høsten 2011 da Argo Securities skiftet navn til Sparebank 1 Markets. Initiativtaker var Martin Hagen, som hadde bygget opp First Securities. I media kom det frem at verdipapirforetaket brukte […]

Sbanken ASA

I april 2000 ble Skandiabanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. Den 6. november 2017 endret banken navn til Sbanken. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer […]

Pareto Securities AS

Pareto Securities er et uavhengig fullservice verdipapirforetak med en ledende posisjon i de nordiske kapitalmarkedene og en sterk internasjonal tilstedeværelse innenfor energisektorene.

Norne Securities AS

Norne Securities er et fullservice verdipapirforetak med spisskompetanse innen bank, finans og kystnært næringsliv. Vi er Norges nest største distribusjonskanal med 30.000 netthandelskunder, og er market maker på Oslo Børs.

Nordnet Bank AB

Nordnets forretningsidé er å gi enkeltpersoner og foretak tjenester som gjør det mulig å ta kontroll over sin økonomiske fremtid. Vi retter oss mot bevisste sparere i Norden.

Fearnley Securities AS

“Fearnley Securities AS ble etablert i 1987 som en uavhengig, fullservice investeringsbank innen Astrup Fearnley-gruppen. Gruppen er en ledende, uavhengig og global leverandør av megling, forskning, finans- og rådgivningstjenester til investorer og selskaper som er involvert i maritime næringer som shipping, offshore og energi. Konsernet har cirka 350 ansatte over hele verden og en sterk […]

Avanza Bank AB

Avanza er den ledende internettbanken for sparing og investeringer i Sverige. Hos Avanza er målet å tilby produkter og tjenester til kunder som gjør at de kan få mer ut av sin sparing og investeringer her, enn gjennom andre banker i Sverige. Avanza tilbyr tilgang til flere markeder, inkludert Oslo Børs.

Arctic Securities AS

Arctic Securities ASA er et norsk finansselskap. Det ble etablert i august 2007 av Mads Henrik Syversen og Gaute Eie. Selskapet er eiet av ansatte

SEB Equities

SEB har en lang historie i Norge, preget av et nært samarbeid med norsk næringsliv. Wallenberg-familien og deres bank, Stockholms Enskilda Bank, finansierer oppstarten av både “Det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri” i 1904, i dag kjent som Elkem, og oppstarten av Norsk Hydro i 1905. I 1913 ble Marcus Wallenberg styreformann i Orkla, et […]