Stock – option substitution

Dette er en strategi som benyttes for å endre risikoprofil på en aksjeportefølje. Sistnevnte selges og erstattes samtidig med en opsjonskombinasjon som kalles risk-reversal eller split strike conversion. Man utnytter enten at skew er bratt, opsjoner generelt er billige eller begge deler. Strategien består av å kjøpe OTM call opsjoner og finansiere disse med å […]

Saba Capital SPAC Opportunities

Saba’s SPAC strategy invests in SPAC securities issued at IPO and the secondary market when trading below or near trust value ($10). Saba’s strategy focuses on actively trading the units, warrants, and listed equity options on SPACs to reduce the cost basis relative to trust value. In doing so, the strategy seeks to own the […]

Voleon

Voleon Group er en hedgefondforvalter som sitter i Berkley, California. Initiativtakerne har sterk kvantitativ bakgrunn og tidligere forvaltererfaring fra hedgefondet Marshall Wace. Voleon benytter ML (maskinlæring) til å utvikle tusenvis av modeller og signaler som benyttes i forvaltningen. Samtlige fond er markedsnøytrale (henter ikke avkastning fra retningen på markedet) og har meget lav korrelasjon med […]

Collateralized Loan Obligation (CLO)

Et verdipapir som inneholder en portefølje av lån ytet til bedrifter eller Private Equity fond. Felles for disse lånene er at disse bedriftene gjerne har lav kredittvurdering. Forankret i at dette er et “lån basert på lån”, blir en CLO ansett som et derivat. Renten på en CLO ligger vanligvis mellom Investment Grade og High […]

Hjørnesteinsinvestor

Også kjent som “lokkedue”. En sjeldent heldig investor som får tegne aksjer til svært fordelaktig pris i tro på at nyheten om dette vil få andre til å kjøpe aksjen til en høyere pris. Hjørnesteinsinvestorer må, i tillegg til kapital, ha gode pressekontakter.

HYG ETF

HYG er et High Yield Corporate Bond ETF (børsnotert fond) som iShares (Blackrock) står bak. HYG er listet på New York Stock Exchange (NYSE) og handles elektronisk på deres plattform kalt ARCA. Fondet består av 1.286 high yield obligasjoner med en durasjon på 3.34 år og med en gjennomsnittlig yield på 3.64%. Per begynnelsen av […]

TINA

There Is No Other Alternative. Myndigheter har begrenset sparere sine muligheter til i praksis kun ha aksjer og obligasjoner som alternativ.

BTFD

Buy The Fucking Dip. Ment å beskrive de som tror en hver svekkelse alltid er en kjøpsmulighet.

Forvalter

Kapitalforvaltning er investeringer på vegne av andre. Selskaper som driver med kapitalforvaltning kalles gjerne forvaltere, men det brukes også om den enkeltpersonen som er formelt ansvarlig for en portefølje eller et fond. De som driver forvaltning kan være fondsforvaltere, family office, investeringsbank eller en enkeltperson. Institusjoner tilbyr investeringstjenester sammen med et bredt spekter av tradisjonelle […]

All time low

Tidenes laveste notering for en aksje intradag. Dette er naturligvis et veldig viktig teknisk nivå for enhver aksje.