Fight, flight or freeze

I enkelte yrker og sportsgrener kan stressfaktoren være så høy at utøver kan komme på grensen av panikk. Heldigvis har evolusjonen sørget for at et lite område av vår hjerne er avsatt for å håndtere slike situasjoner. Dette område heter Amygdala. Amygdala er til for å håndtere frykt når våre øvrige kognitive prosesser nærmest er […]

I stormens øye

Den brede amerikanske aksjeindeksen, S&P 500, har i år den nest verste starten på noe år i historien. Amerikansk og britisk inflasjon er den høyeste på 40 år. Obligasjonsmarkedet i USA har nettopp opplevd det største kursfallet på over 20 år. Teknologiaksjer (Nasdaq) har mistet tre ganger så mye i markedsverdi i forhold til det […]

Gå med eller imot?

American Association of Individual Investors (AAII) ble startet som en uavhengig “non-profit” organisasjon i 1978. Man kan anse dem som en aksjesparerforening, hvor hensikten er å informere private sparere om aksjemarkedets muligheter. Organisasjonen har rundt 150.000 medlemmer. AAII tar ukentlig “pulsen” på markedet gjennom å innhente markedssyn fra sine medlemmer. Dette danner grunnlag for en […]

Kinesisk lærdom

Det påstås at kinesere (asiater generelt) lærer raskere enn vestlige. Noe av dette er betinget av studiemetoder, mens andre faktorer er språk og kultur. Innenfor sistnevnte finner vi motivasjon, sosiale krav og forventninger etc. Mange av disse uttrykkes gjennom ordtak som har eksistert i mange hundre år. Ett av disse er: “Ingen som står opp […]

Fornybar eller ikke fornybar, det er spørsmålet

Tittelen, hentet fra Hamlet, er riktignok noe fritt omskrevet, men allikevel relevant. Verden skal bort fra fossilt brennstoff og i stedet benytte miljøvennlig energi og fornybare produkter. Skal vi tro overskriftene skal én kapitalforvalter alene hente inn svimlende 1000 milliarder kroner til denne type investeringer. Godt for miljøet og godt for lommeboka. Investeringer i fornybar-sektoren […]

VIX

Det er en kjennsgjerning at svært mange som handler VIX i en eller annen form, ikke helt forstår hvordan denne er konstruert/virker og følgelig oppnår et annet resultat enn det de har sett for seg. VIX spot, som er tallet de fleste refererer til når de nevner VIX, kan nemlig ikke handles. Det vi tidligere […]

Likviditet – risikoen vi alle overser

Solen var i ferd med å stå opp den 21. april 2015 da politifolk fra Scotland Yard, FBI, det britiske innenriksdepartementet og det amerikanske utenriksdepartementet raidet huset til foreldrene til en ung autistisk inder i en forstad til London. Sønnen i huset ble arrestert og ført bort. Årsaken til det store oppbudet av politifolk og […]

One Hell of a Ride

Lave renter, høy kredittvekst, massive kapitalinnsprøytninger fra sentralbanker kombinert med enkel markedstilgang, har i år resultert i en spekulasjonsbølge vi tidligere ikke har sett maken til. Investorer med nær null markedskunnskap kastet seg tidligere i år på bølgen og gjorde denne til en bevegelse som gjorde selskaper med lav egenkapital, høy gjeld og negativ bunnlinje […]

Stock – option substitution

Dette er en strategi som benyttes for å endre risikoprofil på en aksjeportefølje. Sistnevnte selges og erstattes samtidig med en opsjonskombinasjon som kalles risk-reversal eller split strike conversion. Man utnytter enten at skew er bratt, opsjoner generelt er billige eller begge deler. Strategien består av å kjøpe OTM call opsjoner og finansiere disse med å […]

Saba Capital SPAC Opportunities

Saba’s SPAC strategy invests in SPAC securities issued at IPO and the secondary market when trading below or near trust value ($10). Saba’s strategy focuses on actively trading the units, warrants, and listed equity options on SPACs to reduce the cost basis relative to trust value. In doing so, the strategy seeks to own the […]