Saba Capital SPAC Opportunities

Saba’s SPAC strategy invests in SPAC securities issued at IPO and the secondary market when trading below or near trust value ($10). Saba’s strategy focuses on actively trading the units, warrants, and listed equity options on SPACs to reduce the cost basis relative to trust value. In doing so, the strategy seeks to own the […]

4.8 x pengene dine

I midten av mars la vi ut en blogg om hvordan man best (risiko i forhold til fortjeneste) kunne utnytte oljepris-spådommene til investeringsbankene Goldman Sachs, Morgan Stanley og Deutsche Bank. Opsjoner som utnyttet det faktum at oljeprisen for levering i desember da var mye lavere i pris enn spot-prisen (backwardation), ble foretrukket. Disse hadde også […]

Nok et krakk den 19. oktober

Den 19. oktober 1987 falt børskursene på Wall Street med over 20%. Et nytt krakk i aksjemarkedet var et faktum. På samme dag, 34 år senere, skjer det samme i kraftmarkedet i Norge, men i stedet for at formuer går tapt går levekostnadene ned, om enn svært midlertidig. Forbrukerne i sør Norge får nemlig oppleve […]

Kryptorisiko fra et clearinghus’ perspektiv

I økende grad leser vi at internasjonale forvaltere, både private og banker, anbefale kundene sine å ha ulike kryptovalutaer i sine porteføljer. Volatiliteten i disse er høy og relativt små investeringer kan av den grunn gi et meningsfylt bidrag til avkastningen av en portefølje som ellers består av tradisjonelle aksjer og obligasjoner. Ved inngangen til […]

DN og relativitetsteorien

Fysikken har lært oss at tiden beveger seg raskere jo høyere over havet vi befinner oss. Denne oppdagelsen kan vi takke Albert Einstein for. Et nytt fysisk fenomen kan vi imidlertid takke Dagens Næringsliv for. DN har nemlig funnet ut at nedganger i aksjekurser tolkes totalt forskjellig jo lenger vest man kommer. Idag meldte DN […]

Naturlover

Termodynamikkens 1. lov sier at energi ikke kan skapes eller ødelegges. Energi kan ikke forsvinne, men bare gå over fra én form til en annen. Relevansen til dagens situasjon er markedet for energi generelt og kraftmarkedet spesielt. Vi leser nå daglig om mangel på strøm i Kina og Storbritannia, samt den voldsomme kostnadsøkningen på strøm […]

Diversifiseringen Finansdepartementet ikke kan nekte deg

Vi blir stadig kontaktet av privatinvestorer som søker muligheter for spredning av risiko, såkalt diversifisering. Shortsalg er for risikofylt, opsjoner for avansert og hedgefond vil ikke myndighetene la dem investere i. Podcasten tok for en god tid tilbake opp børsnoterte HFT (High Frequency Trader) market makere som innspill til diversifisering av long-only porteføljer. Vi har […]

Burry versus Wood

Den autistiske legen og hedgefondforvalteren, Michael Burry, berømt gjennom filmen The Big Short, er jevnlig i vinden med sine markedsposisjoner. Det er allment kjent at han posisjonerte seg riktig forut for bolig- og finanskrisen i USA, noe som har medført at alt han i ettertiden har gjort oppfattes som spådommer og gis betydelig spalteplass. Burry […]

Voleon

Voleon Group er en hedgefondforvalter som sitter i Berkley, California. Initiativtakerne har sterk kvantitativ bakgrunn og tidligere forvaltererfaring fra hedgefondet Marshall Wace. Voleon benytter ML (maskinlæring) til å utvikle tusenvis av modeller og signaler som benyttes i forvaltningen. Samtlige fond er markedsnøytrale (henter ikke avkastning fra retningen på markedet) og har meget lav korrelasjon med […]

Transitory or not transitory, that is the question

Med Covid for det meste under kontroll, er inflasjon blitt det store temaet for markedsaktører. Med den universielle oppfatningen om at skattebetalernes midler vil begrense muligheten for store tap, er det ikke nedsiden som opptar de fleste. Tvert ligger fokus kun på hva som kan gi maksimal oppside. Fortsetter inflasjonen oppover ønsker man å kunne […]