Inflasjonsbløffen

Jeg husker faktisk første gang jeg hørte ordet inflasjon. Det var i mitt hjem som ungdom, på en tid da Oljefondet var i sin forsiktige start. Jeg husker at jeg ikke skjønte hvorfor de måtte begrense bruken av oljepenger og hvorfor de ikke kunne investere i Norge. Da ble jeg fortalt at det kan de […]