To relativt ukjente tiltak staten kan drastisk senke strømprisen med – i dag

Foto: Henning Sørby fra Pixabay / Creative commons

På tross av at ekstreme strømpriser truer stabiliteten til norske familier og bedrifter, har ingen synlige tiltak blitt satt i verk for å senke prisen på strøm i Norge. De som leder landet har enten bedt strømprodusentene selv begrense eksporten for å redusere å tømme landet for strøm i forkant av en ventet kald vinter, eller bedt forbrukerne selv redusere sitt strømforbruk for å beskytte vannreservene (som er rekordlave blant annet pga strømeksport).

Men er det egentlig alt som skal gjøres fra det offentlige? Er det alt som kan gjøres? Trolig er det ikke alt. For det finnes to konkrete tiltak det offentlige kan sette i stand for å drastisk redusere og utjevne strømprisen i Norge.

#1 Tvinge frem likhet mellom eksport og import mellom Norge og Sverige

Det er mye som har hendt i det norsksvenske strømmarkedet i 2019. Norge har åpnet to eksportkabler, Sverige har stengt ned atomkraftverk, det har blitt bygget mer vindkraft og Sverige har redusert eksportkapasiteten til Norge.

Trolig henger disse fire hendelsene sammen, da Svenska kraftnätt, den svenske ekvivalenten av Statnett, tilsynelatende var bekymret for om de kom til å opprettholde leveringssikkerheten i nettet. Dermed strupet kapasiteten mellom Sverige – SE3 og Norge – NO1 i månedskiftet februar/mars 2021. Dette har effektivt sett ført til at Norge sender tilnærmet full kapasitet strøm til Sverige, både billig fra nord og mindre billig fra sør, mens vi ikke kan importere like mye tilbake.

Dette er trolig en medvirkende årsak til den store forskjellen mellom strømprisene i nord og sør er så store, da det norske og svenske systemet egentlig er et stort system. Alle endringene etter 2020 har skapt en ny ubalanse i nettet, og dermed skapt unaturlig lave priser i Nord-Norge, og unaturlig høye priser i Sør-Norge. Merkelig nok har svenskene vært flinkere til å opprettholde den tidligere kapasiteten mellom nord og sør.

Nøyaktig hvorfor den norske regjeringen og Statnett ikke krever at Sverige gjenåpner til full eksport, er høyst uavklart, og selv bransjefolk forteller oss at de ikke skjønner noenting.

#2 Kutte drastisk i strømproduksjonen til industrien – hvor alle vinner

Det er en fare for at strømmen må rasjoneres i vinter. Men det er ikke en selvfølge at det betyr at det blir mørkt og kaldt hjemme hos deg. Fordi norsk industri bruker også energi. Mye energi. Totalt omtrent 83 TWh per år, hvor metallindustrien alene bruker litt over 34 TWh.

Nøyaktig hvordan en strømrasjonering vil se ut i 2022 er uklart, og hemmelig, men her er hvordan den ville sett ut i 2005.

Nå og da er dog kraftkrevende industri lavere prioritert enn husholdninger og livsviktige deler av samfunnet. Mange av disse aktørene har inngått langsiktige kraftkontrakter i god før 2022. Markedsaktører Tid er penger har snakket med, mener et potensielt grep mot en akutt kraftkrise, er om man på et tidspunkt beordret de største forbrukerne av strøm til å stanse produksjonen.

Den frigjorte kraften kan videreselges i spotmarkedet. Det ville drastisk dempet knappheten, redusert prisene og den kraftkrevende industrien ville allikevel fått gode inntekter fra de lange kraftkontraktene. Nå skal det sies at smelteverkene i Norge teller over 5000 arbeidsplasser, så det følger opplagt med konsekvenser for både norske arbeidsplasser og aluminiumspriser med et slikt grep.

For en nasjonal ledelse vil de være komplisert å balansere rettigheter, krav, ønsker og realiteter, men på grunn av mulighet for å selge frigjort strøm videre, blir kanskje valget noe enkelere. Å frigjøre forbruket fra kraftkrevende industri er uansett blant flere av grepene som bør som vurderes og analyseres før det er akutt aktuelt.

Er det ikke rart at slike ting ikke snakkes om i disse sommer-intervjuene fra hyttene til Norges ledere?

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

Snarvei til komfort

Dette er episode 195 av Tid er penger.  Denne episoden handler om de store bildene i finans akkurat nå, og hvordan vi kan forstå det

Forsikrer trehjulsykler og marsvin

Dette er episode 194 av Tid er penger.  Denne episoden handler om markedet hittil i år og den sterke starten på året, skagenkonferansen som snakket

Tre lag ull

Dette er episode 193 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/tre-lag-ull-77013857 Hør disse også fra Patreon: Ole Hansen

2022

Dette er episode 192 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/2022-76701083 Hør disse også fra Patreon: Ole Hansen