To relativt ukjente tiltak staten kan drastisk senke strømprisen med – i dag

På tross av at ekstreme strømpriser truer stabiliteten til norske familier og bedrifter, har ingen synlige tiltak blitt satt i verk for å senke prisen på strøm i Norge. De som leder landet har enten bedt strømprodusentene selv begrense eksporten for å redusere å tømme landet for strøm i forkant av en ventet kald vinter, […]