I stormens øye

Den brede amerikanske aksjeindeksen, S&P 500, har i år den nest verste starten på noe år i historien. Amerikansk og britisk inflasjon er den høyeste på 40 år. Obligasjonsmarkedet i USA har nettopp opplevd det største kursfallet på over 20 år. Teknologiaksjer (Nasdaq) har mistet tre ganger så mye i markedsverdi i forhold til det […]