Gå med eller imot?

American Association of Individual Investors (AAII) ble startet som en uavhengig “non-profit” organisasjon i 1978. Man kan anse dem som en aksjesparerforening, hvor hensikten er å informere private sparere om aksjemarkedets muligheter. Organisasjonen har rundt 150.000 medlemmer.

AAII tar ukentlig “pulsen” på markedet gjennom å innhente markedssyn fra sine medlemmer. Dette danner grunnlag for en ukentlig rapport som viser hvor stor prosent som er positive, nøytrale og negative til markedsutviklingen fremover.

Denne viste en 1 års toppnotering i antallet som mente markedet skulle videre opp i begynnelsen av juli 2021. Dette var et syn som 56.9% av de som ytret seg stod bak. Noteringen resulterte kort etter til at markedet solgte av men hovedtrenden fortsatte oppover, om enn noe mer volatil.

Neste 1 års toppnotering fikk vi i slutten av januar 2022, da med motsatt fortegn. 52.9% mente da at det var duket for en videre nedgang. Vi kan av utviklingen se at denne var noe mindre “presis”.

AAII tallene blir ofte sitert i amerikansk finanspresse og noen velger å tolke høy konsensus som en kortsiktig kontrær indikatorer. Mange benytter da gjerne dette i sammenheng med andre faktorer.

De som imidlertid fulgte flertallets visdom, som vist på grafen, gikk inn og ut av markedet omtrent på samme nivå. Reisen de hadde mellom disse to punktene kan imidlertid neppe betegnes som “kjedelig”.

Lenger historikk vil følge ved en senere anledning.

Chart: Infront

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

Trump har 81 liv

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/ned-trollstigen-70194981 Hør disse også: Lenke til intervju med Thomas Hoenig, tidligere FOMC-medlem: https://www.patreon.com/posts/bare-pa-patreon-69708591 Lenke til intervju med han

Ned Trollstigen med løst forhjul

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/ned-trollstigen-70194981 Hør disse også: Lenke til intervju med Thomas Hoenig, tidligere FOMC-medlem: https://www.patreon.com/posts/bare-pa-patreon-69708591 Lenke til intervju med

Til helvete på første klasse

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/til-helvete-pa-69893104 Hør disse også: Lenke til intervju med Thomas Hoenig, tidligere FOMC-medlem: https://www.patreon.com/posts/bare-pa-patreon-69708591 Lenke til intervju

Choose your own adventure

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/choose-your-own-69564058 Hør disse også: Lenke til intervju med han som står for halve det norske kryptovolumet,