Gå med eller imot?

American Association of Individual Investors (AAII) ble startet som en uavhengig “non-profit” organisasjon i 1978. Man kan anse dem som en aksjesparerforening, hvor hensikten er å informere private sparere om aksjemarkedets muligheter. Organisasjonen har rundt 150.000 medlemmer. AAII tar ukentlig “pulsen” på markedet gjennom å innhente markedssyn fra sine medlemmer. Dette danner grunnlag for en […]