Kinesisk lærdom

Det påstås at kinesere (asiater generelt) lærer raskere enn vestlige. Noe av dette er betinget av studiemetoder, mens andre faktorer er språk og kultur. Innenfor sistnevnte finner vi motivasjon, sosiale krav og forventninger etc. Mange av disse uttrykkes gjennom ordtak som har eksistert i mange hundre år. Ett av disse er: “Ingen som står opp […]