Fornybar eller ikke fornybar, det er spørsmålet

Tittelen, hentet fra Hamlet, er riktignok noe fritt omskrevet, men allikevel relevant. Verden skal bort fra fossilt brennstoff og i stedet benytte miljøvennlig energi og fornybare produkter. Skal vi tro overskriftene skal én kapitalforvalter alene hente inn svimlende 1000 milliarder kroner til denne type investeringer. Godt for miljøet og godt for lommeboka. Investeringer i fornybar-sektoren […]