VIX

Det er en kjennsgjerning at svært mange som handler VIX i en eller annen form, ikke helt forstår hvordan denne er konstruert/virker og følgelig oppnår et annet resultat enn det de har sett for seg.

VIX spot, som er tallet de fleste refererer til når de nevner VIX, kan nemlig ikke handles. Det vi tidligere brukte å handle var S&P 500 volatilitet- og varianse swapper. Disse ble avregnet mot realisert volatilitet.

Utfordringene med swappene var at disse var OTC (Over The Counter), noe som betød at de ikke var notert på en børs.

Kjøper- og selgerkurser på slike ble stilt av de fleste internasjonale investeringsbanker overfor profesjonelle markedsaktører som ulike institusjoner og fond. De var i praksis ikke tilgjengelig for privatinvestorer.

I 2004 ble det første børsnoterte produktet, VIX futures, introdusert. Den hadde relativt tynne volumer som følge av at swap-markedet for volatilitet fungerte godt.

Finanskrisen ble den store endringen. Denne avdekket hvor stor belåning bankene hadde og hvor mye risiko de tok som det ikke var stilt sikkerhet for. De som satt med Lehman Brothers som motpart fikk ikke oppgjør og led store tap.

I kjølvannet av finanskrisen ønsket mange aktører å redusere kreditt- og oppgjørsrisiko mot enkeltbanker og flyttet derfor denne handelen til børsnoterte produkter. Fordelen med dette er daglige avregninger og oppgjørsgaranti. Den børsnoterte VIX-futuren fikk plutselig et vesentlig større kundegrunnlag.

Men, kompleksiteten ved dette instrumentet var større. VIX viser den implisitte volatiliteten på ulike S&P 500 opsjoner som har 30 dager igjen til forfall. Dette er en vesens forskjell fra å ta en posisjon på den realiserte volatiliteten på denne indeksen over en gitt periode.

Futures-kontraktene gjenspeiler hvilke forventninger markedet har til utviklingen i implisitt volatilitet. Det er med andre ord et derivat av et annet derivat.

Det betyr at markedsaktører først må ta stilling til forventningen som ligger i den implisitte volatiliteten og deretter ha en videre forventning til dennes utvikling.

Det er den sistnevnte forventningen som danner grunnlaget for VIXens termstruktur (forward-kurve). Denne har som regel vært i contango (markedet har mindre frykt for det som ligger foran oss på kort sikt og mer frykt for det som er lenger unna i tid).

Vi har imidlertid til tider sett betydelig backwardation (kontrakter med kort tid til forfall handle over nivåene for lengre kontrakter). Dette skjer typisk når frykten kommer plutselig (markedet får en realitetsorientering).

Kompleksiteten i VIX-produktene og stadige endringer i denne, er krevende for svært mange aktører. Eksempelvis gjorde mange tradere gode penger på å være long VIX / long S&P-futures i perioder hvor disse divergerte i forhold til det man oppfattet for å være et riktig forholdstall (hedge ratio) mellom disse.

Problemer oppstod som følge av at så mange drev med denne virksomheten til at forholdtallet endret seg. Det gjorde også markedsnivåene og de det gjaldt ble plutselig “truffet” fra to sider. Etter flere år med “gratispenger” ser vi i år tap hos nesten alle som fulgte denne strategien.

Man bør følgelig bruke tid på å lære seg dette instrumentet og gå forsiktig frem til man mener man har en god forståelse. Alternativet er å plassere penger hos en forvalter som har dette som spesialfelt.

Chartet fra Infront viser volatiliteten i VIX (VVIX), med andre ord hvor store fluktuasjonene er i selve VIX-indeksen.

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

Big wave surfing i barnebassenget

Dette er episode 197 av Tid er penger.  Denne episoden handler om Peters reise til Miami og konferansen med eliten av verdens finans som finner

Snarvei til komfort

Dette er episode 195 av Tid er penger.  Denne episoden handler om de store bildene i finans akkurat nå, og hvordan vi kan forstå det

Forsikrer trehjulsykler og marsvin

Dette er episode 194 av Tid er penger.  Denne episoden handler om markedet hittil i år og den sterke starten på året, skagenkonferansen som snakket

Tre lag ull

Dette er episode 193 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/tre-lag-ull-77013857 Hør disse også fra Patreon: Ole Hansen