Stock – option substitution

Dette er en strategi som benyttes for å endre risikoprofil på en aksjeportefølje. Sistnevnte selges og erstattes samtidig med en opsjonskombinasjon som kalles risk-reversal eller split strike conversion.

Man utnytter enten at skew er bratt, opsjoner generelt er billige eller begge deler.

Strategien består av å kjøpe OTM call opsjoner og finansiere disse med å utstede OTM put opsjoner. Vanligvis vil skew (skjevdeling) sørge for at put opsjonene man utsteder ligger vesentlig lenger fra dagens nivå enn call opsjonene man kjøper.

Dette betyr at det skal mindre avkastning til for å tjene penger igjen (fortsatt være med markedet oppover), enn det kursfallet som skal til før man igjen blir long markedet. Eksempelvis må det et fall på 10% til nedsiden før man taper penger, mens man tjener penger på en oppgang over 3%.

Mellom put- og call strikene har man ingen eksponering.