4.8 x pengene dine

I midten av mars la vi ut en blogg om hvordan man best (risiko i forhold til fortjeneste) kunne utnytte oljepris-spådommene til investeringsbankene Goldman Sachs, Morgan Stanley og Deutsche Bank.

Opsjoner som utnyttet det faktum at oljeprisen for levering i desember da var mye lavere i pris enn spot-prisen (backwardation), ble foretrukket. Disse hadde også lavere implisitt volatilitet og var følgelig, relativt sett, billigere enn opsjoner på de kortere kontraktene.

Sistnevnte kontrakter ville i tillegg måtte rulleres (selges før forfall, samtidig som man kjøpte nye kontrakter med lengre forfall). Slike rulleringer kan være stressfylte i tillegg til at man må betale ekstra kurtasje.

De nevnte bankenes spåmenn var da av den oppfatning at oljeprisen ville være på rundt $80 ved årsskiftet (Brent). I skrivende stund er denne på $84.85 og WTI (som opsjonene er tilknyttet) er på $83.

Opsjonene vi nevnte i bloggen var den gang priset til $3.70 var ved børsslutt i går verdt $17.72. Dersom oljeprisen ved forfall i desember er på $80 vil de være verdt $15. Forblir oljeprisen på dagens nivå verdien ved forfall være $18. Dagens “rabatt” skyldes at januar-kontrakten, som opsjonene er tilknyttet, fortsatt handler med $1.13 rabatt til spot-kontrakten som forfaller i november.

En avkastning på 4.8 ganger investert beløp, eller 379% er imidlertid over den avkastningen vi beskrev i tittelen på nevnte blogg og i tillegg er den oppnådd to måneder tidligere enn antatt. Det er vesentlig bedre enn utviklingen både på Oslo Børs, oljeprisen og ikke langt unna den som Bitcoin har levert.

Det er verdt å merke seg at opsjonsmarkedet i olje nå for alvor har våknet til liv. Ikke bare gjelder dette volum, men også forventning. Banker, tradere, investorer og hedgere kaster seg nemlig nå inn i markedet og kjøper opsjoner med innløsningskurs på $100 fatet.

Antall åpne kontrakter av kjøpsopsjoner med innløsningskurs $100 er nå rundt 140.000 kontrakter. Dette utgjør 140 millioner fat olje.

Spenningen stiger i oljemarkedet, det er i hvert fall sikkert. Kjøpsopsjoner med innløsningskurs på $100 som forfaller i desember stengte i går på $0.41, januar på $0.77, februar $1.13, juni $2.10 og desember 2022 på $2.67.

Her er mange muligheter.

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

Å tenke det utenkelige

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/tenke-det-68324349 Hør disse også: Lenke til fredagens intervju med han som står for halve det norske

Bottoms up crushed by top down

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/bottoms-up-by-68017686 Intervju med Mark Dow: https://www.patreon.com/posts/bare-pa-patreon-67935785 Intervju med Putins tidligere taleskriver: https://www.patreon.com/posts/intervju-med-66979715 Produkter Tid er penger anbefaler: Informasjonsterminal:

Skille klinten fra hveten

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/skille-klinten-67718505 Produkter Tid er penger anbefaler: Informasjonsterminal: Infront Professional Terminal – Gratis test Alle bøkene Tid er penger anbefaler

Return to mean

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/short-term-gain-67082366 Produkter Tid er penger anbefaler: Informasjonsterminal: Infront Professional Terminal – Gratis test Alle bøkene Tid er penger anbefaler finner

Short term gain, long term pain

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/short-term-gain-67082366 Produkter Tid er penger anbefaler: Informasjonsterminal: Infront Professional Terminal – Gratis test Alle bøkene Tid er penger anbefaler