Burry versus Wood

Cathy Wood. Foto: ARK

Den autistiske legen og hedgefondforvalteren, Michael Burry, berømt gjennom filmen The Big Short, er jevnlig i vinden med sine markedsposisjoner. Det er allment kjent at han posisjonerte seg riktig forut for bolig- og finanskrisen i USA, noe som har medført at alt han i ettertiden har gjort oppfattes som spådommer og gis betydelig spalteplass.

Burry ble så skuffet over sine investorer i 2008 at han besluttet å ikke lenger forvalte andres penger. Scion Capital ble derfor lagt ned etter å ha utbetalt rekordgevinster til investorene, som han tvang til å sitte i fondet til gevinstene var realisert. Idag forvalter Burry kun sine egne midler.

Blant de mer omtalte posisjonene Burry har inntatt i år er i Tesla og nå nylig, i ARKK. Begge er short-posisjoner etablert gjennom kjøp av salgsopsjoner. I Tesla-tilfellet har Burry kjøpt salgsopsjoner på underliggende 800.100 aksjer, mens i ARKK er det underliggende antall aksjer på 235.500.

I begge tilfeller shorter egentlig Burry innovasjonspremien som markedet er villig til å betale. Det er umulige å forsvare verdsettelsen av Tesla basert på prisingen av bilfabrikker, i stedet har markedet vært villige til å betale en enorm premie for troen på selskapets evne til fremtidig innovasjon. Det er dette påslaget som kalles innovasjonspremie.

I tilfellet ARKK, er dette et innovasjonsfond som er børsnotert og utelukkende investerer i børsnoterte selskaper hvor forvalter, Cathie Wood, har tro på. Hun forventer at innovasjonene de investerer i enten skal bli priset høyere enn den er idag og/eller skal bli en realitet, med forhåpentlig en lønnsomhet som overgår forventningene.

Så langt kan man si at hun har lykkes. Fra november 2014 og frem til idag har fondet steget 517%. Over halvparten av denne oppgangen har skjedd siden Covid-krisen, da Wood forstod at myndighetenes tiltak var en gavepakke til de mest risikovillige investorene.

Christian Bale spilte hedgefondforvalteren Michael Burry i The Big Short. Foto: United International Pictures

Det mest sannsynlige rasjonale hos Burry og andre som har shortet ARKK er antagelig den voldsomme premien investorer har vært villige til å betale for en mulig fremtidig inntjening. Dette er sannsynligvis kombinert med forventningen om at myndighetene nå gradvis vil fjerne det økonomiske “sikkerhetsnettet” og gjennom det igjen la markedskreftene fremfor sentralbankene bestemme selskapsverdiene.

Sagt på en annen måte, søker disse investorene å gå short det de oppfatter for å være de mest overprisede selskapene i markedet.

Av opsjonsanalysen nedenfor kan vi øverst til venstre se at 6 måneders trenden med fallende opsjonspriser har blitt reversert denne måneden. Videre kan vi øverst til høyre, av skew-utviklingen, se at markedet tror at store utslag er mer sannsynlig innen utgangen av september (oransje linje) enn i desember (blå linje). Vi ser også at markedet forventer at store bevegelser til nedsiden har en høyere sannsynlighet enn til oppsiden.

Nederst til venstre kan vi se at den implisitte volatiliteten prises ganske flatt gjennom tid, men med noe høyere forventning/frykt kortsiktig. Forward kurven er dermed i det vi kaller backwardation. Dette er forøvrig det motsatte av prisingen ellers i aksjemarkedet, hvor frykten blir vesentlig større jo lenger ut i tid vi kommer.

I midten til høyre kan man se hvordan de ulike innløsningskursene prises i forhold til volatilitet, mens man nederst til høyre ser den åpne balansen (åpne opsjonsposisjoner) fordelt på de ulike innløsningskursene. Man kan anta med en aksjekurs i øyeblikket rundt $116 at opsjonene på innløsningskurs 140 i vesentlig grad er kjøpsopsjoner, mens under dagens kurs vil domineres av salgsopsjoner.

Fordelen med å studere opsjonsmarkedet er at man her ser hva aktørene faktisk gjør og tenker, fremfor hva de eller media sier.

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

Snarvei til komfort

Dette er episode 195 av Tid er penger.  Denne episoden handler om de store bildene i finans akkurat nå, og hvordan vi kan forstå det

Forsikrer trehjulsykler og marsvin

Dette er episode 194 av Tid er penger.  Denne episoden handler om markedet hittil i år og den sterke starten på året, skagenkonferansen som snakket

Tre lag ull

Dette er episode 193 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/tre-lag-ull-77013857 Hør disse også fra Patreon: Ole Hansen

2022

Dette er episode 192 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/2022-76701083 Hør disse også fra Patreon: Ole Hansen