Voleon

Voleon Group er en hedgefondforvalter som sitter i Berkley, California. Initiativtakerne har sterk kvantitativ bakgrunn og tidligere forvaltererfaring fra hedgefondet Marshall Wace.

Voleon benytter ML (maskinlæring) til å utvikle tusenvis av modeller og signaler som benyttes i forvaltningen. Samtlige fond er markedsnøytrale (henter ikke avkastning fra retningen på markedet) og har meget lav korrelasjon med aksjemarkedet.

De tre fondene Voleon tilbyr har alle 2% årlig forvaltnings- og 20% suksesshonorar. Tegning og innløsning kan gjøres månedlig, med 30 dagers varsel. Minimum tegningsbeløp er $1 million.

Prime brokere er Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank og JPMorgan.

Voleon Investors Fund ble startet i desember 2008 og har lengst fartstid. Den annualiserte avkastningen har vært på 9%. Avkastning 2021: 19.3%.

Avkastning 2022: -0.8%