Investorene er blitt smartere

Podcasten Tid er penger har i en periode vært opptatt av at High Frequency Tradere (HFT) klarer å analysere børsenes ordrebøker og gjøre at større ordre får en dårligere pris når de utføres enn de burde ha hatt.

Dette skjer ved at HFT-selskapene som er tilknyttet børsene for å tilføre likviditet, trekker prisene sine unna når store ordre oppdages. Tidligere gikk man bare direkte til en slik aktør og fikk en pris på f.eks 1 million aksjer eller 1000 kontrakter (dersom man handlet futures).

Prisen man da fikk var noe bredere enn bid/ask på børsen, men ikke mer enn at market makeren (som det da ble kalt) kom seg ut av posisjonen til en pris som var akseptabel for begge parter. Kunder ba i tillegg om toveis pris (kjøper- og selgerkurs), slik at market makeren ikke visste hva man ønsket å gjøre dersom prisen ikke var god nok.

Det var da vanlig at man ringte opp flere samtidig, enten på telefon eller over Bloomberg chat, slik at flere market makere konkurrerte om handelen. Dette sørget for bedre prising enn om man kun gikk til én.

På grunn av økte kapitaldekningskrav finnes det idag nesten ingen market makere som ønsker å sitte med posisjoner. Handelen foregår i stedet elektronisk og upersonlig.

HFT market makerne vet ikke om ordrene de ser er på 1 million aksjer og disse vil bli etterfulgt av ytterligere 9 millioner aksjer. Før i tiden var det kutyme å si om størrelsen man ønsket pris på var “full amount” eller ikke.

Mangel på denne type informasjon har resultert i at HFT benytter avanserte algoritmer for å forsøke å avlese størrelsen på ordre som legger seg i ordrebøkene, eller mønster som tilsier at ordrene er større enn de ser.

Vel vitende om den økonomiske skaden de kan bli påført ved å ta feil, er det blitt vanlig at en vesentlig del av likviditeten forsvinner når man tror det finnes store ordrer i markedet.

For investorene betyr dette høyere handelskostnader som følge av “slippage” (man må godta stadig dårligere kurser jo mer man forsøker å få utført). Denne kostnaden har det siste året blitt irriterende høy.

Svaret på dette er at store kunder selv har investert i HFT teknologi. Denne gjør nøyaktig det samme som HFT market makernes algoritmer, men med motsatt hensikt. Hvis algoritmene avdekker et mønster som tilsier at man kan få utført en stor ordre til en akseptabel pris, selger den lynraskt det aktuelle volumet med en limit på f.eks 3.5 poeng under beste kjøperkurs.

Rett etter at Wall Street åpnet idag, så vi et slikt eksempel i S&P 500 futuren. Innenfor samme sekund (antagelig samme milli- eller mikrosekund – data jeg mottar fra børsen viser kun hele sekunder), ble totalt 2831 kontrakter solgt på kurser fra 4223.25 ned til 4220.00.

Den totale verdien av disse kontraktene var på $597.5 millioner dollar (ca. NOK 5 milliarder). Hele nedsalget skjedde på under 1 sekund og på til sammen 13 kursnivåer. Da støvet hadde lagt seg (i virkeligheten hadde det ikke rukket å lette) var slippage fra høyeste til laveste kurs mindre enn 0.08%.

Salget var i tillegg til godt utført, også godt timet. Markedet har siden ikke vært i nærheten av der selgingen startet.

Store investorer har definitivt blitt smartere.

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

It’s not a bailout

Dette er episode 202 av Tid er penger.  Denne episoden handler to ting: bank og litt om bonuser. Men mest bank. For det er en

Kong Salomo

Dette er episode 201 av Tid er penger.  Denne episoden handler markedet og misprisingen mellom aksjer og obligasjoner, høye renter, hvordan meglerstanden priser emisjoner og

Baklengsstup

Dette er episode 200 (!) av Tid er penger.  Denne episoden handler først om hvordan du selv kan puste deg ned og kontrollere følelsene dine,

En nevemagnet selv for en nonne

Dette er episode 199 av Tid er penger.  Denne episoden handler om markedet med fokus på makro, ymse politiker-forakt, inflasjon, Norge 2023, AI og litt

Med hint av urter og myr

Dette er episode 198 av Tid er penger.  Denne episoden handler om markedet og forskjellen mellom risiko-aksjer og korte renter, jordskjelv, UFO og tog-kollisjon, ETF-skatt,