Fokus

Vi hører stadig om hvor viktig det er å ha fokus i det vi driver med. Fokus for en investor eller en trader bør være etter nye muligheter og på risikohåndtering.

Det hjelper ikke å ha fokus på nye muligheter dersom kapitalen blir borte fordi man ikke passet godt nok på det man hadde.

Deler av vårt fokus bestemmer vi selv. Det er eksempelvis vårt ansvar å ta vare på eksisterende portefølje og påse at vi håndterer den etter beste evne. Verre er det når vi skal forsøke å finne nye ting å investere i.

I sistnevnte er det et hav av kilder som forsøke å både fange og bestemme vår oppmerksomhet. På samme måte som jeg gjør når du leser dette.

Agenda er derfor viktig. Hvorfor henledes min oppmerksomhet på nettopp denne investeringen? Er det fordi den fremstår som det suverent beste alternativet i et hav av alternativer du kan putte pengene dine i, eller er det en annen motivasjon bak ønsket om å fange din oppmerksomhet og din lommebok?

Har virkelig den som ønsker de sistnevnte vurdert investeringen du tilbys opp mot alt annet og med betydelig kunnskap, omtanke og erfaring funnet ut at nettopp denne er det beste du kan investere i akkurat nå?

Svaret er dessverre; opplagt ikke.

Det spiller ingen rolle om vedkommende er megler, rådgiver, private banker eller analytiker. I de aller fleste tilfeller ligger det egen økonomisk vinning bak rådet. Andre årsaker kan være strategiske eller ren matrise. Er du i en viss kategori kunde menes det at du skal ha en portefølje bestående av X. Ønsker du en høyere risiko kan du få 2X.

X i dette tilfellet er som regel noe som tidligere har gjort det bra. Et positivt utfall som nylig har skjedd er lett å selge. Hjernen vår er konstruert slik at vi oppfatter dette som attraktivt, til tross for at vi ikke får noen glede av avkastning som har skjedd før vi investerer.

Det er langt mer utfordrende å selge en dårlig historie, men ikke umulig. Flere har til eksempel sagt at de vil kjøpe aksjer i flyselskapet Norwegian i tilfelle aksjen går tilbake til toppnivåene.

Målet for de fleste meglere, rådgivere, private bankere og analytikere er å få gjort en transaksjon. Det er ofte så konkret at man tegner seg i en emisjon, tegner fondsandeler, inngår en avtale om forvaltning etc. Dette er greit så lange man er blitt gjort oppmerksom på hvor incentivet ligger.

Flere norske meglerhus hadde rekordinntekter ifjor, takket være nettopp tilrettelegging av emisjoner og lån. Siden tilrettelegging er vesentlig bedre betalt enn vanlig megling, er fokuset til disse meglerhusene rettet mot dette området fremfor tradisjonell aksjemegling.

Det er følgelig også dette de kommuniserer via sine analytikere og pressekontakter. Det er med andre ord ikke tilfeldig at mediene du leser har mye omtale av emisjoner.

Sagt på en annen måte blir ditt fokus utfordret fra en rekke hold. Shipping og offshore var i fokus da oppdragsmengden til tilretteleggerne var stor. Det samme var fiskeoppdrett. Så ble alt grønt en periode.

Fokus dras fra sektor til sektor avhengig av denne ordremengden etter nye penger. Vaksiner, immunologi, desinfisering er topp under en pandemi. Teknologi selger alltid.

Forlatt på perrongen står ordinær økonomi. Det snakkes om de store utfordringene som Covid har medført når det gjelder tilbudet av varer fra Kina og på nyhetene så vi et skip som gjorde denne tilgangen vesentlig verre ved å gjøre en breisladd i Suezkanalen.

De dyktige analytikerne i banker og meglerhus har sett alt dette. Fokus fortsatte imidlertid å være på nye selskaper som skulle noteres på EuroNext Growth.

Follow the money or make the money follow you.

En kjapp kikk på kurslisten til EuroNext Growth viser at ca. 75% av selskapene som er notert der har falt i verdi i år, mens Oslo Børs i samme periode har steget 9%.

En ETF som gjenspeiler fraktrater på tørrlast og som ville nyte godt av at varer ble sendt fra Kina igjen, har i år steget over 250%.

Oppgangen er naturligvis også godt hjulpet av økningen i kostnader som stengningen av Suezkanalen medførte. Måler vi den tilbake til mai ifjor er den opp over 500%.

For norske investorer var det bare én ulempe med ETF’en Breakwave Bulk Shipping. Den skulle ikke noteres på EuroNext Growth.

Ingen tilrettelegging, ingen fokus.

Chart: Infront

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

Kongens busslomme

Dette er episode 187 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/kongens-75226209 Tema: Kaste penger ut av vinduet Markedet

Zombieland

Dette er episode 186 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/zombieland-74936883 Hør disse også fra Patreon: Tor-Kristian Karlsen

Inflasjon og FTX – begge overrasket

Dette er episode 185 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/inflasjon-og-ftx-74649147 Foredrag for IG Markets gjort av Peter:

Skru ned termostaten til 12 grader på Stortinget

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/skru-ned-til-12-74030180 Hør disse også fra Patreon: Arcanes Vetle Lunde Andreas Steno Larsen Robin Wiggelsworth (FT) Thomas Hoenig