Er fornuft på vei tilbake?

2021 har så langt ikke vært fattig hva angår finansielle hendelser. Fellesnevner, som så ofte tidligere i historien, har vært elendig risikokontroll.

Først ute var Melvin Capital som opplagt overvurderte sine finansielle muskler og undervurderte hvilken kraft småsparere kan ha når de 1) slår seg sammen, 2) kommuniserer, 3) er villige til å ta opp betydelige lån for “en god sak” og 4) er overbeviste om at aksjer ikke kan falle.

Melvin Capital betalte $4.5 milliarder, tilsvarende 53% av fondets verdi for den tabben.

Nest ut er en annen som derimot delte småsparernes oppfatning om at aksjer ikke kan falle, nemlig investeringsselskapet Archegos.

Det skal her sies at også Archegos’ bankforbindelser (Credit Suisse, Nomura, Goldman Sachs, Morgan Stanley og andre) syntes å ha delt den oppfatningen om at aksjer kun stiger. Hvis ikke ville de neppe gått med på 80% belåning for å kjøpe en håndfull spekulative teknologiaksjer.

Felles for både Melvin og Archegos er at de fortsatte å øke posisjonene sine desto mer markedet gikk mot dem.

Forskjellen mellom Melvin og Archegos er at førstnevnte kun påførte sine egne investorer tap, mens sistnevnte tapte hele egenkapitalen ($20 milliarder) og har i tillegg påført sine bankforbindelser tap i størrelsesorden $7-10 milliarder.

Dette utfallet synes svært asymmetrisk gitt den generell oppfatning om at aksjer ikke kan falle i verdi. Overraskelsen må ha vært stor.

Et annet fellestrekk ved disse to tilfellene er at verdsettelsene var ekstreme. For selskapet GameStop, som Melvin shortet, var den allerede høy og ble deretter hinsides (om man benytter økonomiske måleparametre som inntjening og/eller bokførte verdier).

For selskapene som Archegos kjøpte var de også svært høye. Det er litt av et paradoks at både den som trodde på en kursnedgang til mer fornuftige verdsettelser og den som trodde på videre oppgang til enda mer ekstreme verdsettelser, tapt penger.

Ikke bare det, men som chartet under viser, har også småsparerne som organiserte seg mot Melvin Capital og for GameStop, samt en hel del andre aksjer, også tapt penger.

John Maynard Keynes advarsel om at “The stock market can remain irrational longer than you can remain solvent” kommer friskt i minnet i tilfellene Melvin og Archegos.

Chartet viser nemlig at utviklingen har gått samme vei med alle de 10 mest shortede aksjene etter at galskapen tok slutt i februar. Disse aksjene har nå gjort det dårligere enn om man satt med en helt normal indeksportefølje. Nettopp slik det burde være.

Samtidig med dette kan vi legge merke til at til tross for “veggen” av penger i år på $360 milliarder i verdipapirkjøp fra den amerikanske sentralbanken, flere billioner dollar i infrastrukturtiltak, helikopterpenger (utdeling av sjekker på $1.200 per husstand) og tilhørende børsrekorder, er short-selgende hedgefond i gjennomsnitt opp 8.33% i år(!)

Dette er en kategori hedgefond som, naturlig nok, har slitt voldsomt under den sentralbankmanipulerte oppgangen som startet i 2009.

Et ytterligere interessant datapunkt vises i chartet under, nemlig at interessen for nettopp å selge short nå er sterkt økende.

Mot seg, riktignok, har disse blant andre følgerne til Roaring Kitty og andre på Reddit. Det vil si de som enten ikke sitter fast i GameStop eller tapte pengene sine da opsjonene som ga dem rett til å kjøpe nærmere 5 millioner aksjer til $800 forfalt verdiløse tidligere denne måneden.

At hundrevis av milliarder dollar finner veien til alternative investeringer som ulike kryptovalutaer, tokens, NFT etc, bidrar også til å redusere mengden av kapital til aksjemarkedet. Noe av denne jevnes riktignok ut gjennom at belåningen for å kjøpe verdipapirer øker.

Bunnlinjen er imidlertid at vi for første gang på mange år begynner å se aktører tjene penger på å gå imot tilfeller av finansiell galskap, samt at flere nå er villige til å gjøre det samme. Det er et godt tegn for integriteten av det finansielle system på lengre sikt.

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

Kongens busslomme

Dette er episode 187 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/kongens-75226209 Tema: Kaste penger ut av vinduet Markedet

Zombieland

Dette er episode 186 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/zombieland-74936883 Hør disse også fra Patreon: Tor-Kristian Karlsen

Inflasjon og FTX – begge overrasket

Dette er episode 185 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/inflasjon-og-ftx-74649147 Foredrag for IG Markets gjort av Peter:

Skru ned termostaten til 12 grader på Stortinget

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/skru-ned-til-12-74030180 Hør disse også fra Patreon: Arcanes Vetle Lunde Andreas Steno Larsen Robin Wiggelsworth (FT) Thomas Hoenig