Collateralized Loan Obligation (CLO)

Et verdipapir som inneholder en portefølje av lån ytet til bedrifter eller Private Equity fond. Felles for disse lånene er at disse bedriftene gjerne har lav kredittvurdering.

Forankret i at dette er et “lån basert på lån”, blir en CLO ansett som et derivat.

Renten på en CLO ligger vanligvis mellom Investment Grade og High Yield. Årsaken til dette er at man søker å ha en lavere risiko enn High Yield som følge av diversifisering.