Spøk verdt $40 milliarder

Sist uke ble noe som begynte som en digital spøk i 2013, verdt $40 milliarder. Det tok med andre ord knapt 8 år for en spøk å gå fra null til $40 milliarder. Det er her verdt å merke seg at det “aktiva” som her omtales ikke har inntjening, bokførte verdier eller kun finnes i […]

Collateralized Loan Obligation (CLO)

Et verdipapir som inneholder en portefølje av lån ytet til bedrifter eller Private Equity fond. Felles for disse lånene er at disse bedriftene gjerne har lav kredittvurdering. Forankret i at dette er et “lån basert på lån”, blir en CLO ansett som et derivat. Renten på en CLO ligger vanligvis mellom Investment Grade og High […]