Penger i luften

Det skjer for tiden mye i kryptosfæren. Stadig flere store investorer kjøper seg opp og verdens mest kjente investeringsbanker kappes med å posisjonere seg med egne desker og tilbud innen krypto. I tillegg kommer stadig flere selskaper kommer på banen med løsninger og produkter som skal gjøre det tryggere og mer oversiktlig å investere i det digitale rom.

En av disse er den nye kryptomarkedsplassen Pure Digital.

Dersom sistnevnte får fullt gjennomslag kan denne bli ledende for all handelen på samme måte som EBS er det for valutahandelen idag.

Pure Digital tar nemlig sikte på å lage en “EBS” for kryptovaluta. EBS (Electronic Broking Services) kom på banen i 1990 som en utfordrer til Reuters. Reuters hadde frem til dette nærmest hatt monopol på valutahandel mellom banker. Dette monopolet ble, som monopoler alltid blir, utnyttet og resulterte i at storbankene gikk sammen om å lage en konkurrent.

Denne konkurrenten het EBS. Den hadde lavere transaksjonsavgifter og tilbød bankene rabatter dersom de opptrådte som market maker (la inn kjøps- og salgskurser, fremfor å bare ta eller gi på de eksisterende markedsprisene).

For å kunne handle på EBS og Reuters måtte man være bank og ha godkjente kredittlinjer med så mange andre motparter som mulig. Jo flere kredittlinjer man hadde, desto større var sjansen for at kursen du så på skjerm ble stilt av en bank din bank kunne handle med.

Først når handelen var gjort kunne man se hvem som var motpart til handelen. Handler gikk samtidig elektronisk fra handelsterminalen til back-office som automatisk mottok den andre bankens oppgjørsinstruksjoner, kredittjusterte vår eksponering til motparten og oppdaterte vår egen posisjon i det aktuelle valutaparet.

EBS har vært den ledende platformen innen valutahandel siden oppstarten.

Det er nøyaktig dette den nye kryptobørsen Pure Digital, ønsker å gjøre. Nemlig være en handelsplattform (børs) for de store bankene. Pure Digital vil tilby handel i kryptovalutaer til banker som har kredittlinjer med hverandre, slik at handelen mellom disse profesjonelle motpartene kan gjøres langt mer effektivt enn i dagens system med sikkerhetsstillelse og depot hos hver kryptobørs (som i seg selv gir mange sikkerhetsutfordringer).

Samtidig med den profesjonelle oppgraderingen er det interessant å se at andre deler av dette markedet opplagt er mindre profesjonelt. For mange burde dette være oppmuntrende og gi muligheter.

Ett godt eksempel på dette er prisingen av den aller største aktøren i markedet, nemlig Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). GBTC er det nærmeste man kommer til et børsnotert Bitcoinfond. Den ligner på ETF’ene USO og GLD, men i stedet for utelukkende å sitte med råoljekontrakter eller fysisk gull, har GBTC kun Bitcoin i sin balanse. Ved siste telling var antallet 645.885.

Da GBTC og for såvidt også Bitcoin var nytt for de fleste, var GBTC den enkleste måten man kunne skaffe seg eksponering til Bitcoin. I tiden hvor kursen og iveren etter å kjøpe Bitcoin steg voldsomt, var investorene villige til å betale en voldsom premie over Bitcoin-kursen for å komme seg med “toget”. På det høyeste var denne optimismen verdt godt over 100% mer enn prisen på Bitcoin.

Etterhvert som løsninger har kommet på banen som har gjort kjøp av Bitcoin enklere, har verdien på GBTC og Bitcoin konvergert, noe som er helt naturlig. I løpet av de siste 12 månedene har premien (overkursen) i gjennomsnitt vært på 14.32%.

Det som ikke er naturlig er det vi nå ser. Samtidig som interessen for Bitcoin er på sitt høyeste, handler GBTC med en rabatt på 11.45% i forhold til kursen på Bitcoin.

Det vil si at det ligger en avkastning på 11.45% (før kostnader) og venter for den som eier Bitcoin dersom de selger sistnevnte og kjøper det børsnoterte GBTC.

Man kan med andre ord få en avkastning på rundt 11% risikofritt. Dette skjer i et marked hvor innskudd i bank gir deg null og selv obligasjoner som du må ta betydelig risiko ved å eie (High Yield), gir deg lavere avkastning.

Dersom det var mulig å stille Grayscale-andeler som sikkerhet overfor en primærmegler (verdt å prøve Credit Suisse eller Nomura), vil man kunne selge Bitcoin-futures mot denne posisjonen og tjene enda mer. I dette tilfellet slipper man å først være eier av Bitcoin for å låse inn gevinsten.

Dette er penger på gaten (eller i luften, som man sier i kryptoverdenen).

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

Inflasjonsbløffen

Jeg husker faktisk første gang jeg hørte ordet inflasjon. Det var i mitt hjem som ungdom, på en tid da Oljefondet var i sin forsiktige

Kongens busslomme

Dette er episode 187 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/kongens-75226209 Tema: Kaste penger ut av vinduet Markedet

Zombieland

Dette er episode 186 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/zombieland-74936883 Hør disse også fra Patreon: Tor-Kristian Karlsen

Inflasjon og FTX – begge overrasket

Dette er episode 185 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/inflasjon-og-ftx-74649147 Foredrag for IG Markets gjort av Peter: