Game over for SLR-unntak

Foto: US Senate

Som Tid er penger har skrevet en del om i det siste, har fokuset i markedene vært på om unntaket Fed har hatt for amerikanske statsobligasjoner vil fjernes eller forlenges.

Fredag kom beskjeden mange ikke vil høre. Unntaket for SLR opphører 31. mars 2021.

Dermed forsvinner en av de betydelige driverne av etterspørselen av amerikanske statsobligasjoner.

Det er ikke sikkert at dette vil ha en direkte effekt på rentene på amerikanske statspapirer, men nå er det helt sikkert at alle følger med på disse. Renten på 10 årige amerikanske statsobligasjoner er nå på 1,74 prosent, høyeste siden starten på covid-19.

Så hva vil dette bety?

En av de mer høylytte kommentatorene om SLR, Scott Skyrm fra Curvature, skrev følgende i går:

Here are a couple of scenarios and their implications on the Repo market:

• The exemption is extended 3 months or 6 months – No impact on the Repo market. It’s already fully priced-in.

• The exemption is continued for reserves, but ended for Treasurys. Since large banks are the largest cash providers in the Repo market, less cash is intermediated into the market and Repo rates rise. Volatility increases as Repo assets move from the largest banks to the other Repo market participants.

• The exemption is ended for both reserves and Treasurys. Same as above

Scott E.D. Skyrm i Curvature – SLR implications 18. mars

Zoltan Poszar, eks-ansatt i New York Fed, nå analytiker i Credit Suisse hadde følgende å si i forkant av denne avgjørelsen:

In our view, the fact that the Fed made this adjustment practically preemptively –the o/n RRP facility is not being used at the moment, so there are no capacity constraints yet, while repo and bill yields aren’t trading negative yet – suggests that the Fed is “foaming the runway” for the end of SLR exemption: ending the exemption of reserves and Treasuries from the calculation of the SLR may mean that U.S. banks will turn away deposits and reserves on the margin (not Treasuries, see here) to leave more room for market making activities, and these flows will swell further money funds’ inflows coming from TGA drawdowns.

Global Money Dispatch

Bakgrunn:

I 2010 ble det innført en rekke endringer i hvordan banker opererer, blant annet det mye omtalte regelverket som kalles Basel III. Et inntil i fjor relativt ukjent element av dette regelverket er Supplementary Leverage Ratio, ofte bare omtalt som SLR.

SLR, som ble introdusert i 2010, handler blant annet om hvordan banker verdtsetter sine porteføljer, deriblant både aksjer, kontanter, derivater og gjeldsinstrumenter.

I praksis har SLR ført til at banker må sette av mer penger til å dekke potensielle fremtidige tap for instrumenter som inngår i SLR-beregning.

Dette ble akutt viktigere i 2020, da amerikanske myndigheter fjernet SLR-beregning på amerikanske statsboligasjoner og frøs bankenes mulighet for å kjøpe tilbake egne aksjer.

Vipps, så måtte de kjøpe statsobligasjoner.

Slik reglene har vært frem til nå, med et midlertidig fritak for amerikanske statsobligasjoner for SLR-beregning, så ble kapital-behovet redusert for bankene og indirekte incentiverer de til å kjøpe statsobligasjoner.

Ettersom USA nylig tilsynelatende hadde problemer med etterspørselen av amerikanske 7-årige statsobligasjoner i det siste, har dette vært ekstra viktig.

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

Trump har 81 liv

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/ned-trollstigen-70194981 Hør disse også: Lenke til intervju med Thomas Hoenig, tidligere FOMC-medlem: https://www.patreon.com/posts/bare-pa-patreon-69708591 Lenke til intervju med han

Ned Trollstigen med løst forhjul

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/ned-trollstigen-70194981 Hør disse også: Lenke til intervju med Thomas Hoenig, tidligere FOMC-medlem: https://www.patreon.com/posts/bare-pa-patreon-69708591 Lenke til intervju med

Til helvete på første klasse

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/til-helvete-pa-69893104 Hør disse også: Lenke til intervju med Thomas Hoenig, tidligere FOMC-medlem: https://www.patreon.com/posts/bare-pa-patreon-69708591 Lenke til intervju

Choose your own adventure

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/choose-your-own-69564058 Hør disse også: Lenke til intervju med han som står for halve det norske kryptovolumet,