41% eller 303% avkastning på ni måneder

Deutsche Bank har nettopp oppdatert sin prognose for oljeprisen ved årsskiftet og stiller seg dermed på lag med Goldman Sachs, Morgan Stanley og andre investeringsbanker som tror på fortsatt oppgang.

Deusches modell benytter ulike makrofaktorer når den beregner seg frem til “fair value” for oljeprisen. I perioden 2002-2013 var korrelasjonen mellom Deutsche Banks fremtidige estimat for prisen på olje og det oljeprisen faktiske ble, på 0.84.

Avvikene mellom modellen og oljeprisen var ubehagelig store i 2008 og i fjor, men begge tilfeller viste seg å være svært gunstig for å innta posisjoner i modellens retning.

Modellen angir nå en pris på $80 fatet for amerikansk olje (WTI) ved slutten av inneværende år, noe som er 23.8% opp fra dagens spot pris.

Oljeprisen for levering i desember 2021 (CLF22), som handler med en rabatt i forhold til spot-prisen (såkalt “backwardation”), har falt kraftig de siste dagene og sluttet i går på $56.72.

Kjøper man denne kontrakten nå og selger den for $80 i desember, vil dette gi en avkastning på 41%.

Verken Øystein Olsen eller Oslo Børs ventes å kunne stille opp med tilsvarende, dog krever det en viss tillit til Deutsche Bank.

Vil man i stedet ha en kjent nedside og en større oppside, kan man i stedet kjøpe en call opsjon på samme kontrakt med f.eks en innløsningskurs på $65.

Denne koster $3.70 per fat og risikoen vil være begrenset til denne summen dersom Deutsche Bank (DB) tar feil og oljeprisen i stedet skulle falle.

Regnestykket hvis DB er korrekt blir da $80 – $65 – $3.70 = $11.30. Noe som betyr 303% avkastning på pengene man satset.

(CLF22 er januar 2022-kontrakten, men denne forfaller i desember 2021 – bare til orientering).

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

Trump har 81 liv

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/ned-trollstigen-70194981 Hør disse også: Lenke til intervju med Thomas Hoenig, tidligere FOMC-medlem: https://www.patreon.com/posts/bare-pa-patreon-69708591 Lenke til intervju med han

Ned Trollstigen med løst forhjul

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/ned-trollstigen-70194981 Hør disse også: Lenke til intervju med Thomas Hoenig, tidligere FOMC-medlem: https://www.patreon.com/posts/bare-pa-patreon-69708591 Lenke til intervju med

Til helvete på første klasse

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/til-helvete-pa-69893104 Hør disse også: Lenke til intervju med Thomas Hoenig, tidligere FOMC-medlem: https://www.patreon.com/posts/bare-pa-patreon-69708591 Lenke til intervju

Choose your own adventure

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/choose-your-own-69564058 Hør disse også: Lenke til intervju med han som står for halve det norske kryptovolumet,