Luckiest man in Norway

En tidligere aksjemegler ble i 2013 dømt til ubetinget fengselsstraff i tre år og betinget fengselsstraff i to år for utroskap, grov skatteunndragelse og brudd på ligningsloven.

Ved en menneskelig feil blir imidlertid vedkommende ikke innkalt til soning. Flaks.

I sympati med belastningen denne forsinkelsen må ha påført den dømte, innstilles det overfor Kongen i statsråd at vedkommende skal benådes fra å sone straffen overhode. En innstilling både statsadvokaten og riksadvokaten stiller seg bak.

Dette skjer til tross for at nevnte statsadvokat i dette tilfellet mente at benådning av forbrytelser som samlet har en strafferamme på 12 år: “er svært uheldig ut i fra allmennpreventive hensyn”.

Ser man det. Noen ville jo tro at det var mer belastende å sitte inne enn å være på frifot, men det mener tydeligvis ikke stats- og riksadvokat.

Hans Majestet stiller seg bak anbefalingen og kravet om soning oppheves i en kongelig resolusjon i 2020.

Flaks der også.

Men flaksen ender ikke med dette. Det fantes nemlig et skattekrav mot vedkommende. Dette kravet hadde med renter vokst fra 40 til 60 millioner kroner. Kemneren har, må vite, ikke fått med seg den globale rentenedgangen.

Et skattekrav på 60 millioner kroner vil nok føles belastende for de fleste, men i mindre grad for de som er født med flaks.

Ut av intet kom det nemlig en donor som i likhet med Hans Majestet, statsadvokaten og riksadvokaten, syntes at den tidligere aksjemegleren fortjente bedre.

Det er nå én gang slik at det er de færreste av oss som har venner med 60 millioner kroner liggende som de selv ikke trenger – eller har 60 millioner kroner overhode, for den saks skyld.

Nå er både fengselsstraffen og skattekravet borte. Flaks igjen – på kanten av “griseflaks” vil nok mange mene.

Sagt på en annen måte, er det ingen vits i å stille seg i kø bak denne karen når man vil kjøpe Lottokuponger.

Det neste nå er at kreditorene bak det resterende anmeldte kravet på 85 millioner kroner pluss renter, bestemmer seg for å ettergi dette beløpet også, gjerne med en liten påskjønnelse for belastningen det hele må ha vært.

Har man flaks, så har man flaks. Dette er bare rett og rimelig (alternativt, urett og urimelig – litt hvordan man ser det).

Nå ligger saken hos Gjenopptakelseskommisjonen. Basert på flaksen i saken så langt vil det være dumdristig, kanskje på nivå med galskap, å vedde imot gjenopptakelse og endelig frifinnelse.

Dekningen av denne saken henleder tankene til en pressebriefing holdt av general Norman Schwarzkopf i forbindelse med krigen i Irak.

Denne viser en iraker med omtrent tilsvarende mengde flaks.

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

Inflasjonsbløffen

Jeg husker faktisk første gang jeg hørte ordet inflasjon. Det var i mitt hjem som ungdom, på en tid da Oljefondet var i sin forsiktige

Kongens busslomme

Dette er episode 187 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/kongens-75226209 Tema: Kaste penger ut av vinduet Markedet

Zombieland

Dette er episode 186 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/zombieland-74936883 Hør disse også fra Patreon: Tor-Kristian Karlsen

Inflasjon og FTX – begge overrasket

Dette er episode 185 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/inflasjon-og-ftx-74649147 Foredrag for IG Markets gjort av Peter: