Luckiest man in Norway

En tidligere aksjemegler ble i 2013 dømt til ubetinget fengselsstraff i tre år og betinget fengselsstraff i to år for utroskap, grov skatteunndragelse og brudd på ligningsloven. Ved en menneskelig feil blir imidlertid vedkommende ikke innkalt til soning. Flaks. I sympati med belastningen denne forsinkelsen må ha påført den dømte, innstilles det overfor Kongen i […]