Tre viktige bokstaver for alle verdens finansmarkeder: SLR

De siste ukene har hele finansverden fulgt med på samme ting: rentene til amerikanske statsobligasjoner. Det har vært den kanskje største driveren av markedet, ledet an av svak etterspørsel etter ny gjeld.

Og nå sitter den amerikanske sentralbanken i en komplisert posisjon, der de må avgjøre om de skal omgjøre en regelendring for amerikanske banker eller ei, og det vil nesten helt sikkert ha en betydelig effekt på nettopp rentene på amerikansk statsgjeld.

Litt bakgrunn

I 2010 ble det innført en rekke endringer i hvordan banker opererer, blant annet det mye omtalte regelverket som kalles Basel III. Et inntil i fjor relativt ukjent element av dette regelverket er Supplementary Leverage Ratio, ofte bare omtalt som SLR.

SLR, som ble introdusert i 2010, handler blant annet om hvordan banker verdtsetter sine porteføljer, deriblant både aksjer, kontanter, derivater og gjeldsinstrumenter.

I praksis har SLR ført til at banker må sette av mer penger til å dekke potensielle fremtidige tap for instrumenter som inngår i SLR-beregning.

Dette ble akutt viktigere i 2020, da amerikanske myndigheter fjernet SLR-beregning på amerikanske statsboligasjoner og frøs bankenes mulighet for å kjøpe tilbake egne aksjer.

Vipps, så måtte de kjøpe statsobligasjoner.

Jerome Powell and/or bukken. Foto: Federal Reserve

Hvorfor nå?

Nå som rentene stiger i USA, og flere ting tyder på at etterspørselen ikke er helt på topp, så setter en rekke analytikere i amerikanske investeringsbanker fokuset på hva som skjer med SLR og hvordan det kan påvirke markedene.

Sentralbanken har tidligere sagt at de vurderer om statsobligasjonene skal få SLR-behandling eller ei, og det er ventet at det signaliseres en ytterligere utsettelse ved neste FOMC-møte 17. mars.

Banker har blitt en viktigere kjøper av amerikanske statsobligasjoner i 2020 og 2021, men hvorvidt dette kan fortsette er fortsatt uavklart, ettersom det må avgjøres hvorvidt disse skal inngå i SLR-beregning.

Utviklingen av renten på 10 årige amerikanske statsboligasjoner gir grunn til bekymring for Powell. Chart: Infront

Bukken og havresekken

Zoltan Pozsar i Credit Suisse, tidligere New York Fed, har uvanlig mye kompetanse når det kommer til sentralbanker.

Han har satt fokus på problemstilling rundt SLR og amerikanske statsobligasjoner. Han ønsker klarhet fra Jerome Powell og Sentralbanken om hvordan det skal innføres SLR-beregning av amerikanske statsobligasjoner.

Fed Chair Powell and Governor Quarles passed up two opportunities this week to offer much needed clarity on the SLR treatment of reserves and treasuries. If SLR relief is made permanent, banks can go ahead and buy more treasuries, and they can also resume buying back their own stock. That’s clear and simple.

Zoltan Pozsar i Credit Suisse i rapporten Global Money Dispatch

Slik reglene er nå, med et midlertidig fritak for amerikanske statsobligasjoner for SLR-beregning, så reduseres kapital-behovet for bankene og indirekte incentiverer de til å kjøpe statsobligasjoner.

Ettersom USA nylig tilsynelatende hadde problemer med etterspørselen av amerikanske 7-årige statsobligasjoner for litt over en uke siden, kan det jo være at Powell opplever å være bukken som er satt til å passe havresekken.

If SLR relief ends and the buyback ban stays in place until the pandemic is over, banks have no choice but to buy treasuries. That’s pretty clear and simple too. What’s not clear and simple is the current state of affairs: the Fed already lifted the buyback ban but has still not provided any clarity on SLR relief.

Zoltan Pozsar i Credit Suisse i rapporten Global Money Dispatch

Foto: Scott Beale / Creative Commons

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

Trump har 81 liv

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/ned-trollstigen-70194981 Hør disse også: Lenke til intervju med Thomas Hoenig, tidligere FOMC-medlem: https://www.patreon.com/posts/bare-pa-patreon-69708591 Lenke til intervju med han

Ned Trollstigen med løst forhjul

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/ned-trollstigen-70194981 Hør disse også: Lenke til intervju med Thomas Hoenig, tidligere FOMC-medlem: https://www.patreon.com/posts/bare-pa-patreon-69708591 Lenke til intervju med

Til helvete på første klasse

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/til-helvete-pa-69893104 Hør disse også: Lenke til intervju med Thomas Hoenig, tidligere FOMC-medlem: https://www.patreon.com/posts/bare-pa-patreon-69708591 Lenke til intervju

Choose your own adventure

Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/choose-your-own-69564058 Hør disse også: Lenke til intervju med han som står for halve det norske kryptovolumet,