ARK Innovation ETF

Forvaltningsselskapet ARK Invest ble grunnlagt av Catherine Wood i 2014. Forretningsmodellen er å investere i selskaper som vil utmerke seg innen teknologisk og medisinsk innovasjon. ARK ønsker med det å være et tilbud- og et alternativ til den delen av investorers portefølje som allokeres til slikt.

De fleste investeringsløsningene (fond og ETF) som ARK leverer må således betraktes som mer risikofylte enn vanlige vekstaksjer og vesentlig mer risikofylte enn verdiaksjer.

ARKs største og mest kjente produkt er det børsnoterte fondet ARK Innovation ETF (ARKK). Denne har $25 milliarder til forvaltning og har blant annet en stor posisjon i bilprodusenten Tesla.

Forankret i typen av selskaper i ARKK gir det derfor liten mening å sammenligne dette fondets utvikling med f.eks S&P 500 eller en annen bred markedsindeks.

I flere år “skygget” ARK Innovation ETF Nasdaq indeksen, men dette endret seg brått i andre kvartal 2020 da blant annet Tesla begynte å stige kraftig. Med Tesla som største posisjon økte både avkastningen og risikoen som følge av at et relativt lite antall selskaper stod for det meste av meravkastningen (i forhold til Nasdaq) i porteføljen.

Sistnevnte reflekteres også i opsjonsvolatiliteten på ARKK som økte. Det samme kom fondets “naturlige fiende”, lange amerikanske obligasjonsrenter, til å gjøre mot slutten av fjoråret.

Høyere renter betyr at fremtidig inntjening vil bli mindre verdifull (ettersom den nå skal diskonteres med en høyere rentesats).

Dette resulterte i en videre oppgang i opsjonsvolatilitet, delvis pga økte fluktuasjoner, men også fordi flere ARKK investorer følte behov for kurssikring.

Den åpne balansen av ARKK opsjonskontrakter har nettopp steget til rundt 370.000 kontrakter (37 millioner aksjer), med en salgsopsjon på innløsningskurs 115 som den mest etterspurte kontrakten. Den er i skrivende stund bare 8% fra å være In The Money.

Chartet viser den åpne balansen av opsjonskontrakter i ARKK fordelt på innløsningskurser.

I februar alene steg den implisitte opsjonsvolatiliteten over 50%, godt hjulpet av en kursnedgang som begynte like før midten av måneden.

Det ble både satt ny ukes- og absolutt rekord i nytegning i fondet umiddelbart etter at de var på all time high og en tilsvarende rekord i innløsninger etter kursfallet bare én uke senere.

Det er aldri kjedelig å være fondsforvalter.

ARK Innovation ETF har siden “take off” i april 2020 fortsatt en god margin til Nasdaq indeksen, men gapet er brått blitt redusert.

Høyere avkastning betyr veldig ofte at det tas høyere risiko, men investorer bryr seg sjelden om dette før tallene en dag viser seg å være blodrøde.

Chartet fra Infront viser ARK Innovation ETF sammenlignet med Nasdaq indeksen.

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

Inflasjonsbløffen

Jeg husker faktisk første gang jeg hørte ordet inflasjon. Det var i mitt hjem som ungdom, på en tid da Oljefondet var i sin forsiktige

Kongens busslomme

Dette er episode 187 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/kongens-75226209 Tema: Kaste penger ut av vinduet Markedet

Zombieland

Dette er episode 186 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/zombieland-74936883 Hør disse også fra Patreon: Tor-Kristian Karlsen

Inflasjon og FTX – begge overrasket

Dette er episode 185 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/inflasjon-og-ftx-74649147 Foredrag for IG Markets gjort av Peter: