Himmelferden

Etter en mer enn tredobling av oljeprisen på 10 måneder og en kraftig oppgang i råvarepriser generelt, kappes nå verdens mest kjente investeringsbanker om å fremstå som mest positive til den videre utviklingen i oljeprisen.

Man skal merke seg her at tidligere prognoser fra de nevnte banker har historisk vist seg å være mindre enn presise. Master of the Universe, Goldman Sach’, prognose (fra toppunktet på $148 i 2008) om at oljeprisen da skulle over $200 står friskt i minne.

Det som imidlertid er hyggelig og gir muligheter, er at oljemarkedet selv ikke tror på dette. På samme måte som tilfellet var i 2008 og for den saks skyld forut for det dramatiske oljeprisfallet ifjor.

Forward-kurven av oljekontrakter (viser priser på olje for levering frem i tid) er nemlig i backwardation.

“Backwardation” betyr at olje for levering frem i tid er billigere enn den er idag. Det motsatte kalles “contango”.

Forwardpriser reflektere finans- og lagringskostnader i de fleste markeder og er derfor vanligvis i contango.

Imidlertid er råvaremarkedene spesielle fordi tilgjengeligheten og etterspørsel av de enkelte råvarer kan være forskjellige på ulike tider av året og også frem i tid. Denne tidsmessige ubalansen i tilbud og etterspørsel kan dermed ha en større effekt enn på prisen enn finans- og lagringskostnader.

Gårsdagens Tid er penger blogg viser at Goldman Sachs tror oljeprisen skal nå $70 i 2021 og $75 i 2022. Morgan Stanley er også positive og tror på $70 i tredje kvartal 2021.

Brentolje for levering i september ligger i skrivende stund på $58.29, mens spot ligger på $65.10.

Tror man på $70 i tredje kvartal er det en “no brainer” å kjøpe september idag, fremfor å kjøpe spot og måtte betale finans- og lagringskostnader på sistnevnte.

10.5% rabatt i forhold til spot, før finans- og lagringskostnader, sikrer at man blir en form for “vinner” uansett hva som skjer.

Kjøper man Brent-kontrakten og det går “veien”, vil man sitte igjen med 20% avkastning på 5 måneder (september-kontrakten forfaller i august), noe som slett ikke er noen dårlig avkastning i en periode med nullrente i banken.

Chartet viser kontraktsprisene på Brent fra dags dato og ut til 2031.

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Tid er penger

Andre innlegg

Inflasjonsbløffen

Jeg husker faktisk første gang jeg hørte ordet inflasjon. Det var i mitt hjem som ungdom, på en tid da Oljefondet var i sin forsiktige

Kongens busslomme

Dette er episode 187 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/kongens-75226209 Tema: Kaste penger ut av vinduet Markedet

Zombieland

Dette er episode 186 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/zombieland-74936883 Hør disse også fra Patreon: Tor-Kristian Karlsen

Inflasjon og FTX – begge overrasket

Dette er episode 185 av Tid er penger.  Her kan du høre hele episoden, uten promo, reklame: https://www.patreon.com/posts/inflasjon-og-ftx-74649147 Foredrag for IG Markets gjort av Peter: