Himmelferden

Etter en mer enn tredobling av oljeprisen på 10 måneder og en kraftig oppgang i råvarepriser generelt, kappes nå verdens mest kjente investeringsbanker om å fremstå som mest positive til den videre utviklingen i oljeprisen. Man skal merke seg her at tidligere prognoser fra de nevnte banker har historisk vist seg å være mindre enn […]