Volatility

En samling av anerkjente artikler om stokastisk volatilitetsforskning. Dybdegående analyse og kommentarer til hvordan du implementerer de nyeste teknikkene, som skisserer fordelene og potensielle fallgruver. Forfatter: Robert Jarrow Tittel: Volatility Kjøpes her: Amazon

Credit Derivative Strategies: New Thinking on Managing Risk and Return

I tiåret siden kredittderivatmarkedet startet, har finanspersoner blitt stadig mer sofistikerte. De fleste bøker om emnet har ikke holdt tritt. Credit Derivative Strategies tetter gapet med toppmoderne teknikker for å plukke kreditt hedgefond, analysere hendelsesrisiko, identifisere relative verdimuligheter og administrere CDOer. Forfatter: Rohan Douglas Tittel: Credit Derivative Strategies: New Thinking on Managing Risk and Return […]