HYG ETF

HYG er et High Yield Corporate Bond ETF (børsnotert fond) som iShares (Blackrock) står bak. HYG er listet på New York Stock Exchange (NYSE) og handles elektronisk på deres plattform kalt ARCA.

Fondet består av 1.286 high yield obligasjoner med en durasjon på 3.34 år og med en gjennomsnittlig yield på 3.64%.

Per begynnelsen av februar 2021 var det 271.500.000 andeler utestående noe som gir en markedsverdi (basert på kurs $87.3) på $23.7 milliarder.

Option Adjusted Spread (OAS) som måler avkastningen over tilsvarende durasjon statsobligasjon ligger på 322 rentepunkter.

Forvaltningskostnaden er 0.49% årlig.

Avkastningen siste 12 måneder har vært på 5.26%.

Det finnes listede opsjoner på HYG.