Stocknet

Et nedlagt norsk nettmeglerhus eiet av Erlend Bruvik. I 2004 ble Stocknet dømt for å ha hadde brutt Lov om verdipapirhandel og benyttet midler tilhørende klienter på ulovlig vis. Dermed tvang det som da het Kredittilsynet, nå Finanstilsynet, adm. dir. Erlend Bruvik til å selge selskapet sitt til konkurrenten Nordnet.

Stocknet var tett knyttet til det finansielle nettstedet Stocklink.